Kommunale institutioner bruger frivillige hænder og er positive

Syddansk Universitet har gennemført en undersøgelse af kommunernes samarbejde med civile aktører. Det gælder blandt andet frivillig arbejdskraft. 67 pct. af adspurgte kommunale institutioner svarer, at de bruger frivillige i større eller mindre grad.

Frivillig arbejdskraft er blevet en del af dagligdagen i de kommunale institutioner – og erfaringerne er gode. I en rundspørge fra Syddansk Universitet svarer 67 pct. af alle adspurgte organisationer, at de samarbejder med frivillige.

I undersøgelsen har godt halvdelen af de kommunale fagchefer besvaret et omfattende spørgeskema om fagområdets samarbejde med foreninger, frivillige og andre civile aktører. Rapporten er udgivet af et Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA, og har titlen ’Kommunernes samarbejde med civile aktører’.

Undersøgelsen viser blandet andet, at kommunernes samarbejde med civile aktører er omfattende, og at der samarbejdes om stort set alt. De fleste samarbejder omfatter opgaver i driften frem for problem-identifikation og politik-udvikling og de lokale foreninger og borgergrupper tager i forholdsvis lille grad selv tager initiativ til samarbejde. I lyset af at fagcheferne især begrunder samarbejderne med demokratisk værdiskabelse, synes der at være en uoverensstemmelse mellem forventningerne til dette og den måde samarbejderne i praksis foregår.

Hent PDF

Forrige artikel Spildforbrug i sundhedssektoren Spildforbrug i sundhedssektoren Næste artikel Digitale løsninger hjælper patienter til bedre sundhed Digitale løsninger hjælper patienter til bedre sundhed