Kommunerne hjælper flere med psykiske problemer

Stadig flere voksne modtager kommunale indsatser efter serviceloven til voksne med psykiske lidelser, viser en analyse fra Kommunernes Landsforening (KL).

En ny KL-analyse viser, at stadig flere voksne modtager en kommunal indsats efter serviceloven grundet psykiske lidelser.

På bare tre år er gruppen vokset med hele 17 pct. 

Udvikling i antal modtagere af 11 indsatser efter serviceloven fra 2014-2017

Analysen belyser også, hvad der rent demografisk karakteriserer de borgere, der modtager indsatser efter serviceloven på grund af en psykisk lidelse. Hvordan er for eksempel fordelingen i forhold til alder, køn, etnicitet, uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet

Målgruppen med psykiske lidelser er steget 17 pct., mens målgrupperne med kognitive forstyrrelser og fysiske handicaps er steget henholdsvis 12 og 8 pct.

Udvikling i antal modtagere af 11 indsatser fordelt på målgruppe (2014 og 2017)

Analysen er udarbejdet af KL's Analyse- og Makroenhed og er baseret på data fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen, herunder blandt andet Landspatientregisteret og Sygesikringsregisteret.

Hele analysen kan downloades her.

Forrige artikel Svenskerne er stressede – danskerne tager det mere, som det kommer … Svenskerne er stressede – danskerne tager det mere, som det kommer … Næste artikel Store virksomheder undgår lærlinge Store virksomheder undgår lærlinge