Konflikter er bedre end deres rygte

LEDELSE Konflikter kan være lærende og udviklende, og er ikke noget, vi skal undgå for enhver pris. Men det kræver et miljø med høj psykologisk sikkerhed at udnytte potentialet, skriver Nicolaj Suhr Jensen.

Konflikter har fået et dårligt ry, fordi vi kobler dem med forstyrrelser, strid, sammenstød, uorden, vold og krig.

Det er ærgerligt, da det blot er de skadelige virkninger ved konflikter, man her fokuserer på. Konflikter er hverken gode eller dårlige i sig selv. Det handler om måden, vi tilgår dem på.

Alt samarbejde rummer et element af konflikt. Vi debatterer, perspektiverer, forhandler og diskuterer, fordi vi kæres om emnet, har en personlig eller faglig interesse i at løse opgaven godt og professionelt. Forskellige holdninger, vinkler og syn på sagen udvider og perspektiverer forskellige muligheder og løsninger. Det er afgørende for god opgaveløsning.

Konflikter indgår som en naturlig del af langt de fleste samarbejdsudviklingsmodeller og er, forudsat at de er konstruktive, ønskværdige. Faktisk viser forskning, at de samarbejdsrelationer, der søger at undgå konflikter, hæmmer relationel udvikling og svækker kvaliteten af opgaveløsningen. Konflikter understøtter bedre beslutningstagning, innovation og kreativitet, når de er lærende og udviklende.

Umyndiggørelse kan hæmme dialog

Vi har alle et valg om, hvordan vi tilgår de konflikter, der møder os.

En enkelt men særdeles betydningsfuld forskel i måden vi tilgår konflikter på er, om vi bemyndiggør eller umyndiggør hinanden i konflikten.

At bemyndiggøre kan beskrives som værende rettet mod refleksion, forståelse og uddybende svar. En bemyndiggørende tilgang understøtter, at du får undersøgt, uddybet og perspektiveret, således at beslutninger kan træffes ud fra den størst mulige forståelse for forskellige synspunkter og holdninger.

At bemyndiggøre er ikke at give ret eller søge kompromis. Det er en reel respekt og anerkendelse af den andens synspunkt og holdning.

Umyndiggørelse handlingslammer derimod afsenderen ved at uskadeliggøre indholdet og afmontere konflikten, hvorved dialogen herom begrænses. Umyndiggørelse fratager os muligheden for at kritisere og afstedkommer ofte en følelse af ikke at være inkluderet eller at have noget relevant at bidrage med, hvilket i yderste konsekvens kan føre til, at vi mister fornemmelsen for os selv og vores eget værd.

Kritik skal have til hensigt at undersøge, reflektere og forstå samt oplyse om bekymringer og uenigheder. Alt sammen uden frygt for repressalier eller udelukkelse. Og som en afdelingsleder fremførte til et ledermøde: ”Jeg kritiserer, fordi jeg kæres”.

3 typer af konflikter

Når det handler om konflikter i samarbejdet, opdeles disse generelt i tre former:

  • Opgavekonflikter omhandler, hvordan opgaver skal løses, hvem der har ansvar for hvad, og hvad der bør gøres i relation hertil.
  • Relationskonflikter omhandler personlige, sociale eller værdimæssige uenigheder. De handler ikke nødvendigvis om opgaver, men kan være mere personrelaterede.
  • Proceskonflikter omhandler, hvordan vi skal udføre en opgave. Det vil sige: hvem gør hvad, hvilke metoder, processer og politikker bør anvendes, og hvordan bør ressourcer, opgaver og pligter fordeles.

Forskning har længe peget på, at særligt opgavekonflikter var gavnlige for opgaveløsningen, da forskellige syn, perspektiver og løsningsforslag på en opgave sikrede et bredt vidensgrundlag at træffe beslutninger ud fra.

Nyere forskning nuancerer imidlertid dette billede og fremhæver, at alle konflikttyper rummer potentiale for både fremmende og hæmmende konflikter.

Det afgørende er, om samarbejdspartnerne har konstruktive og lærende uoverensstemmelser.

Afvis destruktive konflikter

Den 1. november 2001 var de danske partiledere samlet til debat i fjernsynet.

Få minutter inden afslutningen stiller ordstyrer Morten Løkkegaard Poul Nyrup Rasmussen spørgsmålet om, hvorvidt han mener, at Anders Fogh Rasmussen er et utroværdigt menneske.

Det anser Nyrup som pegende mod en destruktiv konflikt, hvorfor Nyrup umyndiggør spørgsmålet:

”Nej, nu føler jeg, at du bevæger dig lidt over grænsen. Jeg sagde tidligere på aftenen, at vi skal have en ordentlig valgkamp – og det får vi ikke ved at svare på den slags spørgsmål.”

Nyrup indskærper vigtigheden af en ordentlig dialog og tone, hvilket kan sammenkædes med sociale og værdimæssige spilleregler for samtalen. Det kan vi alle have gavn af til tider, når bølgerne går højt.

Megen forskning peger faktisk på, at når professionelle og øvede medarbejdere samarbejder, har de hyppige men kortvarige konflikter, og der er plads til fejl og destruktive svipsere.

Nyrup afviser et destruktivt spørgsmål, men bemyndiggør spørgsmål om politiske uenigheder.

Et sikkert fundament

Psykologisk sikkerhed er nok blandt de mest omtalte temaer inden for ledelses- og organisationslitteraturen i de senere år.

Grundlæggende omhandler psykologisk sikkerhed det at føle sig tryg og sikker til at give sin menig til kende samt at kunne udtrykke relevante tanker og følelser uden frygt for repressalier.

Timothy Clark opstiller i sin bog fra 2020, ’The 4 Stages of Psychological Safety’, en simpel men særdeles sigende model for opbygning af psykologisk sikkerhed.

Det handler om 1) at føle sig inkluderet, 2) at føle sig sikker til at lære, 3) at føle sig sikker til at bidrage og 4) at føle sig sikker til at udfordre status quo.

Nyrup udfordrede status quo ved ikke at ville svare på spørgsmålet og afværgede dermed en potentielt hæmmende relationskonflikt. Han brugte videre lejligheden til at minde os alle om gode sociale og værdimæssige normer for interaktion. Det er der læring og udvikling i.

Vi skal turde kritisere og stille spørgsmål for at undersøge og udvikle. Psykologisk sikkerhed skaber rammen for det, mens de bemyndiggørende spørgsmål bringer det i anvendelse.

Manglende psykologisk sikkerhed har både personlige og organisatoriske konsekvenser, hvilket John Maxwell, forfatter til en række ledelsesbøger, indfanger ganske sigende, når han understreger, at ”ingen personlige kompetencer kan kompensere for personlig usikkerhed”.

Se konflikter som en samarbejdspartner, ikke en modstander, og tal menneske til menneske. Hold fokus på, at det er en person, du sidder over for, der som dig har brug for at lykkes, blive forstået og mødt.

Alle konflikter kan være lærende og udviklende. Men det kræver, at de bemyndiggøres, og at det sker på et grundlag af psykologisk sikkerhed.

 

Nicolaj Suhr Jensen er ledelses- og organisationskonsulent, foredragsholder samt underviser på Professionshøjskolen UCN. Han er forfatter til bogen ’Gruppe- eller teamsamarbejde, hvad kræver opgaven?’ på forlaget Samfundslitteratur.

Forrige artikel Leder du med sproget, eller leder sproget dig? Leder du med sproget, eller leder sproget dig? Næste artikel Styr din faglige entusiasme Styr din faglige entusiasme
Miljøchef i FN: Klimakrisen er kun én af tre planetære kriser

Miljøchef i FN: Klimakrisen er kun én af tre planetære kriser

Det ser skidt ud for klodens økosystemer. Vi har brug for at slutte fred med naturen, ellers bliver det værst for os selv, siger Inger Andersen, øverste chef for FN’s miljøbeskyttelsesorganisation, der står bag ny rapport med de seneste miljø-data.

Ingeborg Gade anbefaler

Ingeborg Gade anbefaler

I sin fritid giver Ingeborg Gade slip på den rationelle logik, der kendetegner hendes fag, og fordyber sig i magisk-realistiske fortællinger. Og så anbefaler hun en udstilling, der går tæt på en af de helt nære relationer, vi mennesker har.

Her er det nye Mandag Morgen

Her er det nye Mandag Morgen

OM OS På det nye mm.dk kan du hurtigt finde frem til det, du har brug for at gå i dybden med. Vores løfte til dig er, at du altid bliver lidt klogere, når du bruger tid med Mandag Morgen. Det kan siges ganske kort: Her kan du læse mindre og forstå mere.

Byens formål forandres

Byens formål forandres

Metropolerne vokser vildt, og derfor bliver de globale udfordringer i det 21. århundrede også urbane udfordringer. Men det betyder også, at løsningerne i vid udstrækning findes i den måde, vi styrer byerne på, påpeger Instituttet for Fremtidsforskning, der i en ny rapport udpeger byernes nye formål.

Normen for god virksomhedsdrift har flyttet sig

Normen for god virksomhedsdrift har flyttet sig

BOGANMELDELSE I sin seneste bog viser World Economic Forum-formand Klaus Schwab os vejen fra shareholder capitalism med profit i fokus til stakeholder capitalism med planeten i fokus. En vigtig dagsorden, der kalder på flere konkrete eksempler, skriver Tina Moe, der har nærlæst bogens pointer.

Fra tulipaner til .com-aktier – sådan opstår finansielle bobler

Fra tulipaner til .com-aktier – sådan opstår finansielle bobler

Investorer har gennem tiden sig kastet sig over alt fra eksotiske blomsterløg til aktier i tvivlsomme internetvirksomheder. Historien viser, at opfindsomhed i et hjørne af finanssektoren kan udvikle sig til en spekulativ mani, der tiltrækker fupmagere og ruinerer investorer.

I Japan er vaccinepas en politisk varm kartoffel

I Japan er vaccinepas en politisk varm kartoffel

POLITIK OG VELFÆRD Efter pres fra erhvervslivet har Japans regering nu annonceret planer for et japansk vaccinepas. Men bekymringer om falsk tryghed, registrering af borgerne og risiko for diskrimination lægger en dæmper på begejstringen.

Den indiske vandsektor skal digitaliseres – hurtigt

Den indiske vandsektor skal digitaliseres – hurtigt

DIGITAL OMSTILLING Indien og Danmark samarbejder om at bringe danske kompetencer til Indien, og om at skabe et gunstigt miljø for både entreprenørskab og innovative løsninger til at tackle nogle af de mest presserende udfordringer i den indiske vandsektor, skriver det danske innovationscenter i Bangalore.

Forbered dig på livet som nomadeleder

Forbered dig på livet som nomadeleder

Nedlukningen satte turbo på en udvikling af arbejdslivet, som har været længe undervejs. Ledere vil møde større krav om fleksibilitet, forståelse og frihed, mens autoriteten bliver noget, de skal arbejde for, skriver Elize Dimare og Johnny Sørensen.

Den fossile gas er tvunget i defensiven

Den fossile gas er tvunget i defensiven

GRØN OMSTILLING EU-Kommissionen har ikke medlemslandenes opbakning til at droppe idéen om fossil gas som en bæredygtig aktivitet. Til gengæld er nogle af verdens største investorer begyndt at frygte, at gas simpelthen er en dårlig investering. Og det kan være rigtig gode nyheder for klimaet. 

Dansk topchef i OECD: Danmark og EU skal sikre retfærdig digitalisering

Dansk topchef i OECD: Danmark og EU skal sikre retfærdig digitalisering

POLITIK OG VELFÆRD Digitalisering er ligesom globalisering en nøgle til Danmarks fremtidige velstand. Men både i Danmark og i EU skal man sikre, at digitaliseringens goder i 2020’erne fordeles retfærdigt, mener Ulrik Vestergaard Knudsen, vicegeneralsekretær i OECD. Skæv fordeling af globaliseringens gevinster medvirkede til 2010’ernes folkelige oprør, påpeger han i dette interview om de store globale megatrends og Danmarks rolle.

Cybertruslen bekymrer næsten alle danske topledere

Cybertruslen bekymrer næsten alle danske topledere

En rekordhøj andel af danske topledere er i 2021 bekymrede for cyberangreb. 97 procent af de adspurgte danske CEO’s peger på cybertruslen som en forretningsmæssig bekymring, og hele 47 procent er ‘meget bekymret’, viser en rapport fra PwC. 

Hvor meget frihed må trygheden koste?

Hvor meget frihed må trygheden koste?

Tryghed er et lille hyggeligt ord, der ikke burde kunne gøre nogen fortræd. Men i tryghedens navn er vi i gang med at kriminalisere hinanden for noget så ukonkret som at vække en følelse af utryghed hos andre.

Professorer: Store samfundsproblemer kræver totalfodbold

Professorer: Store samfundsproblemer kræver totalfodbold

POLITIK OG VELFÆRD Coronakrisen har vist os, hvad der skal til for, at det politiske og administrative system i fremtiden kan løse store kriser og udfordringer. Det kræver, at alle niveauer og aktører spiller med, skriver Eva Sørensen og Jacob Torfing.

Hospitaler – fremtidens innovationshubs

Hospitaler – fremtidens innovationshubs

Boston er et vindue ind i fremtiden for life science og sundhedsinnovation. Det er et økosystem i verdensklasse, som vi danskere kan se til for at få indblik i nye trends indenfor sundhedsinnovation. Som det danske innovationscenter i Boston skriver, har hospitalerne en helt central rolle.

Nu er det voksen-baby der bestemmer

Nu er det voksen-baby der bestemmer

DIGITAL OMSTILLING Mobiltelefonerne har lært forbrugere, at de kan få opfyldt deres behov omgående – så hvorfor ikke forlange det samme i alle de situationer, hvor man er bruger? Det kan virke som en forkælet indstilling, men hvis man vil klare sig som virksomhed, er man nødt til at føje de nye ”voksen-babyer”, siger forfatteren til en ny bog om fremtidens virksomheder.

Styr din faglige entusiasme

Styr din faglige entusiasme

LEDELSE Et stærkt fagligt engagement kan skabe problemer i mødet med konkurrerende og politiske hensyn i organisationen. Det er nødvendigt at være fleksibel og manøvredygtig uden at forfalde til kynisme, og det kræver træning, skriver Klaus Majgaard.

Hjemme godt, ude godt

Hjemme godt, ude godt

Kun ni procent af danskerne ønsker at arbejde permanent hjemmefra efter covid-19.

Erhvervsspidser samler tankerne: Sådan slipper vi innovationen løs i Danmark

Erhvervsspidser samler tankerne: Sådan slipper vi innovationen løs i Danmark

POLITIK OG VELFÆRD Danmark har indtil nu været en af globaliseringens vindernationer. Men en ny verden venter efter corona. 20 fremtrædende erhvervsprofiler opfordrer til radikal nytænkning, hvis Danmark ikke skal køres over. Erhvervslivets kræfter skal slippes løs i frikommuneforsøg, særlige områder skal være Danmarks nye innovationszoner, og der skal oprettes både et sundheds- og et læringspartnerskab.

Hvorfor Danmark?

Hvorfor Danmark?

KOMMENTAR Hvorfor skal verden overhovedet vælge Danmark, danske virksomheder, varer og værdier til i den nye konkurrence, der venter efter coronakrisen? Det er det centrale spørgsmål i Dansk Konkurrenceevneråd, der for nylig trådte sammen for første gang. Her giver to af rådets medlemmer deres bud på, hvilken vej vi skal gå for at finde svar.

Falcks direktør: Sammen kan vi hæve levetiden i en hel bydel

Falcks direktør: Sammen kan vi hæve levetiden i en hel bydel

POLITIK OG VELFÆRD Falcks topchef, Jakob Riis, har en drøm. Han ønsker at gøre områder som Nordvest i København og andre lokalområder til en slags sundhedsfyrtårne i nyt, forpligtende partnerskab med det offentlige. “Fremsynet”, siger professor. Jakob Riis vil også gøre op med uforpligtende pilotprojekter og sikre en bedre udnyttelse af de milliarder af kroner, som det offentlige køber ind for årligt.

Naturen er begyndt at sende regninger tilbage til økonomien

Naturen er begyndt at sende regninger tilbage til økonomien

GRØN OMSTILLING Den grønne omstilling skal være lige så hurtig og gennemgribende, som digitaliseringen af samfundet har været, siger den svenske klimaforsker Johan Rockström. Han mener, det er en misforståelse at se det gode, moderne liv som en modsætning til bæredygtighed – men det er nogle andre mål, vi må stræbe efter.

Planetære grænser

Planetære grænser

I 2009 gik en gruppe på 26 af klodens førende miljø- og klimaforskere, ledet er Johan Rockström, sammen om at identificere de faktorer, som er afgørende for, at det globale økosystem fortsat kan trives. Gruppen opstillede en liste på ni hovedområder, blandt andet biodiversitet, forsuring af havene, udtynding af ozonlaget og arealet af jorden, der bruges til landbrug.

Nikolas Lyhne-Knudsen anbefaler

Nikolas Lyhne-Knudsen anbefaler

KULTURANBEFALING Nikolas Lyhne-Knudsen lader sig inspirere af skønlitteraturen både privat og som leder. Og så anbefaler han en spændende podcast, der sætter historien i kontekst og perspektiv.

7 skridt der kan gøre Europa til grøn supermagt

7 skridt der kan gøre Europa til grøn supermagt

KOMMENTAR Klimakrisen kan blive en vindersag for Europa, men det kræver, at man adresserer det lange efterskælv af folkelige bekymringer fra de sidste par årtiers kriser, skriver Bjarke Møller.

Er Skat ved at blive plyndret for anden gang?

Er Skat ved at blive plyndret for anden gang?

Ugens ubehagelige spørgsmål: Spilder vi enorme milliardbeløb i det britiske retssystem uden reel chance for at få de 12,7 udbytteskattemilliarder tilbage, som Skat sendte ud af landet? Britiske medier kalder sagen for den dyreste i nyere britisk retshistorie. Og Danmark har lige tabt første runde.

Siri-kommissionen går ind i klimakampen

Siri-kommissionen går ind i klimakampen

DIGITAL OMSTILLING Den danske Siri-Kommission af it-eksperter har netop udsendt en ny rapport. Denne gang handler det om den miljø- og klimabelastning, som brugen af digital teknologi fører med sig. Det er ganske overraskende, HVOR meget nogle af vores it-vaner forbruger. 

Grønne byer til verdens største befolkning

Grønne byer til verdens største befolkning

Kina vil inden for de næste par år være blevet verdens største økonomi. Den kraftige industrialisering og urbanisering har imidlertid ført til et påtrængende behov for rette op og undgå miljøforringelser – ikke mindst i de hastigt voksende byer. Det skriver det danske innovationscenter i Shanghai.

Konflikter er bedre end deres rygte

Konflikter er bedre end deres rygte

LEDELSE Konflikter kan være lærende og udviklende, og er ikke noget, vi skal undgå for enhver pris. Men det kræver et miljø med høj psykologisk sikkerhed at udnytte potentialet, skriver Nicolaj Suhr Jensen.

Klimakompetencer er en mangelvare i bestyrelseslokaler

Klimakompetencer er en mangelvare i bestyrelseslokaler

GRØN OMSTILLING Trods øget fokus på klima og bæredygtighed i mange danske virksomheder er der begrænset viden og kompetencer på området i bestyrelseslokalerne. Presset for at få opgraderet bestyrelsens klimakompetencer kommer blandt andet fra investorer og fra kommende EU-lovgivning.