Kontanthjælp avler lavere uddannelsesniveau

Forældre på kontanthjælp i en længere periode kan betyde, at børn får sværere ved at få en ungdomsuddannelse.

Når far eller mor modtager kontanthjælp under deres børns opvækst, medfører længere kontanthjælpsperioder, at børnenes sandsynlighed for at påbegynde og færdiggøre en ungdomsuddannelse falder, viser ny forskning fra Rockwool Fonden, der er udført i samarbejde med forskere tilknyttet Stockholms Universitet og European University Institute.

Analysen viser, at jo længere tid forældrene modtager kontanthjælp, jo lavere er sandsynligheden for, at et barn starter på en ungdomsuddannelse senest året, det fylder 21. 

For børn, hvor ingen forælder har uddannelse over folkeskoleniveau, falder sandsynligheden for, at barnet begynder på en uddannelse med 0,4 procentpoint per år, mor modtager kontanthjælp, og med 0,5 procentpoint per år, far er på kontanthjælp.

Sandsynligheden for at være indskrevet på en ungdomsuddannelse senest det år man fylder 21, pct. 

Analysen viser også, at varighed af forældrenes kontanthjælpsmodtagelse ingen indflydelse har på, hvor godt børn klarer sig i folkeskolen, målt på afgangskarakterer.

Find hele rapporten om analysen på Rockwool Fondens hjemmeside her.

Forrige artikel Store virksomheder undgår lærlinge Store virksomheder undgår lærlinge Næste artikel Scenekunstens støttekroner går til København Scenekunstens støttekroner går til København