Læger tager sjældnere på sygebesøg hos ældre

Siden 2009 er antallet af praktiserende lægers sygebesøg hos 65+-årige faldet med 32 procent, og andelen, der får besøg, er faldet fra 14 til 10 procent, viser analyse fra Kommunernes Landsforening.

Når lungebetændelse og influenza sætter ind, kan især ældre borgere blive så afkræftede, at de ikke kan komme ned til deres praktiserende læge. Men en ny undersøgelse fra Kommunernes Landsforening viser, at det er blevet meget mindre sandsynligt, at lægen rykker ud til de ældre på sygebesøg.

Udviklingen er blandt andet en konsekvens af, at der er kommet flere danskere og især flere ældre, uden at antallet af læger er fulgt med.

Et nærmere kig på tallene afslører, at det især er den yngste gruppe af de ældre, der har måttet sige farvel til sygebesøg fra lægen.

For de 65-79-årige er antallet af besøg faldet med 37 procent fra 2009-2016, mens det kun er faldet med 20 procent for de 80+-årige. Samtidig kan man se, at det er andelen af borgere, der får besøg, som falder, mens de patienter, der får sygebesøg, gennemsnitligt får tre årlige besøg, hvilket er det samme antal som i 2009.

Faldet i antallet af sygebesøg var et tema i efterårets overenskomstforhandlinger mellem PLO og regionerne, og her blev man enige om, at lægerne skal øge antallet af sygebesøg både i patienternes hjem og på de kommunale akutpladser. For at sikre det har parterne aftalt væsentlige honorarstigninger på sygebesøg og afstandstillæg.

Med lægernes nye overenskomst har KL et håb om, at flere læger vil aflægge sygebesøg.

Læs mere om undersøgelsen i rapporten "Analyse af udvikling i antallet af lægehjemmebesøg".

Forrige artikel Sådan vil lokalpolitikere forbedre  styringen af kommunen Sådan vil lokalpolitikere forbedre styringen af kommunen Næste artikel Svensk bølge af ejendomsopkøb tog til i styrke i 2017 Svensk bølge af ejendomsopkøb tog til i styrke i 2017