Langvarigt hjemløse optager mange pladser på herberger

Langvarigt hjemløse står for totredjedele af opholdsdøgnene på herberger, viser analyse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Hjemløsheden i Danmark stiger, men vi ved ikke så meget om forskellene på hjemløse borgere og mønstrene i deres liv og situation. En ny undersøgelse fra VIVE giver et billede af vejene ind og ud af hjemløshed. Undersøgelsen viser bl.a., at langvarigt hjemløse på herberger står for to tredjedele af opholdsdøgnene.

Omkring en fjerdedel af de hjemløse betegnes som langvarigt hjemløse. Dvs. at de er registreret i flere hjemløsetællinger eller har langvarige ophold på herberger. Undersøgelsen viser, at denne relativt lille gruppe står for næsten to tredjedele af opholdsdøgnene på herberger.

Forskerne peger på, at der faktisk findes indsatser, der kan hjælpe de langvarigt hjemløse. Det er de såkaldte ”Housing First”-indsatser, hvor borgerne får en bolig og intensiv social støtte til fx misbrugsproblemer eller psykiske sygdomme. Men undersøgelsen vi-ser, at det kun er ca. en tiendedel af de langvarigt hjemløse, der får den type indsatser.

Undersøgelsen er gennemført for Børne- og Socialministeriet som en del af Satspuljen 2016.

Læs hele undersøgelsens rapport her.

Forrige artikel Ansatte i sjællandske kommuner har flest sygedage Ansatte i sjællandske kommuner har flest sygedage Næste artikel Store kommunale forskelle i iværksætteri Store kommunale forskelle i iværksætteri