Ledelse og læring for ledere

Syv ud af ti ledere forventer, at det at lede en virksomhed om fem år vil kræve helt nye personlige ledelseskompetencer end de kompetencer, der benyttes i dag. Det er som bekendt svært at spå om fremtiden, men som leder kan man forberede sig og forsøge at ruste sig.

”Hun er en naturlig leder,” hører man ofte folk sige, når det går godt. ”Han har talent for at lede,” er også en hyppigt brugt vending, når en virksomhed med succes ruller en ny strategi ud.

Men til trods for den slags udsagn, er det medfødte talent sjældent nok i sig selv til at skabe bemærkelsesværdige resultater. Der skal mere til. En god leder øver sig, træner sine styrker, udvikler nye kompetencer, lærer af sine fejl, holder sig orienteret om den verden, som virksomheden agerer i og sørger hele tiden for at blive bedre og bedre.

Talentet alene kan nemlig ikke bane vejen for en leder. Lige som den dygtige violinist eller den højtspringende atlet, kan man som leder ikke bare lade stå til. Succes kræver hårdt arbejde, og lige rundt om hjørnet venter et væld af fremtidsscenarier, som lederen skal forholde sig til: Cobots (fysiske robotter, der kan samarbejde med mennesker, red.), en global pool af digitale nomader, crowdsourcing og additive fremstillingsteknologier, der flytter produktionen ud til brugere og købere. Big data, kunstig intelligens og fysisk distribution, der varetages af droner og selvkørende robotter.

Øvelse gør som bekendt mester, og både gode og dårlige ledere kan blive bedre ved at vedligeholde og forbedre deres kompetencer og fremelske nye evner gennem nysgerrighed og uddannelse, som matcher nye tider og trends.

Verden ændrer sig

Og nye evner er der behov for. Verden ændrer sig med høj hastighed, og ord som disruption, agilitet og omstillingsparathed benyttes i flæng til at forklare, håndtere og agere på de forandringer, der ofte kommer hurtigere og kraftigere end tidligere, og som ofte medfører større og helt anderledes konsekvenser, end de fleste gik og regnede med. Den øgede hastighed stiller nye krav til erhvervslivet, hvis danske virksomheder og arbejdspladser skal bestå i mange år frem. Faren for at blive overhalet af nye og hidtil ukendte konkurrenter er simpelthen blevet større.

Tydeligst kan den høje fart mærkes hos dem, der skal gå forrest. Lederne. Hver dag opstår der nye muligheder og udfordringer, som kan påvirke konkurrencesituationen for den enkelte virksomhed, og som ledelsen må forholde sig til. Nye teknologier, organisationsformer og ikke mindst forskelligheden i dialog, motivering og samspil mellem generationerne på arbejdspladsen sætter således nye rammer for ledelsen i danske virksomheder anno 2017.

Det betyder, at lederrollen er i forandring. Det er selvsagt ikke første gang, at det er sket. Med industrialiseringen handlede ledelse om at udstikke klare retningslinjer og belønne den ekstraordinære indsats. Med tiden kom ledelse til at handle mere om at kunne sætte rammer for team- og selvledelse og belønne den omstillingsparate og fleksible indsats.

Men fremtidens ledelsesform kalder på flere og andre redskaber og motivationsfaktorer, og ledere kan ikke længere nøjes med at trække på erfaringer fra tidligere praksis.

Da Industriens Fond og Danmarks Statistik sidste år lavede en rundspørge og fik svar fra mere end 400 ledere af danske fremstillingsvirksomheder, stod det klart, at ledelsesudfordringen genkendes hos et markant flertal. Kompetencer, organisering og udnyttelse af ny teknologi var alle emner, der stod højt på listen over de mest udfordre(n)de områder hos tidens virksomhedsledere, og syv ud af ti ledere forventer, at det at lede en virksomhed om fem år vil kræve helt nye personlige ledelseskompetencer end de kompetencer, der benyttes i dag.

Dissekeres analysen yderligere, viser den, at over 80 pct. af respondenterne er enige om, at særligt tre områder er udfordrende. Det er dels arbejdet med at identificere fremtidens kompetencebehov og de rette folk til at imødekomme det, dels at skabe et bedre samarbejde på tværs i virksomheden fra ledelse til udvikling, produktion, salg og distribution og endelig at lede nye de generationer af medarbejdere, der kommer ud på arbejdsmarkedet i disse år.

Det er ikke nogen nem opgave at udpege, hvor den enkelte leder skal sætte ind. Og hvordan han eller hun i praksis skal gøre det. For det hele er i bevægelse.

Skal fremtidens kompetencebehov afdækkes i dag, hvis cobots og en global pool af digitale nomader og løstansatte medarbejdere kan byde ind på opgaver, når behovet er der? Og hvordan kommer virksomheden organisatorisk til at se ud, hvis crowdsourcing bidrager til udvikling og innovation; hvis additive fremstillingsteknologier flytter produktionen ud til brugere og købere i hele verden; hvis salget sker digitalt via big data, og kunstig intelligens og den fysiske distribution varetages af droner og selvkørende robotter? Og hvem er de nye generationer? Er alder overhovedet væsentligt, eller handler det mere om medarbejdernes ’digitale alder’ udtrykt via deres nysgerrighed efter nye teknologier og ikke mindst evnen til at adoptere og udnytte dem?

Det er som bekendt svært at spå om fremtiden. Men som leder kan man forberede sig og forsøge at ruste sig. Også selv om opgaven er kompleks.

Nye værktøjer kræves

Den hastige udvikling og de mange nye forhold afføder store og anderledes forventninger til ledere i danske virksomheder – både fra dem selv og fra medarbejderne. Lederne skal håndtere stor kompleksitet og navigere strategisk i en omskiftelig virkelighed uden tidligere erfaring at læne sig op ad. De skal motivere medarbejdere, der tilhører en anden generation, de skal også kunne distancelede multikulturelle teams og udnytte nye teknologier til dataopsamling og kunderelationer i det daglige arbejde. Og så skal der vel at mærke leveres en række målbare resultater på kort sigt, mens der på den lange bane også sker en tydelig udvikling i virksomheden, så den rustes til fremtiden.

Det er mange opgaver. Og det er meget forskelligartede opgaver. Og for at bidrage yderligere til den alenlange kravspecifikation med en velkendt rosin i pølseenden, så skal man huske, at klassiske ledelseskompetencer fortsat både er aktuelle og værdsat af mange. De skal ikke bare forkastes. Men hvad er så løsningen?

Det ville være betryggende, hvis man kunne komme med en simpel løsning. Det kan man ikke. Men med ny teknologi og nye analyse- og ledelsesværktøjer er mulighederne for at skabe indsigt i dag større end tidligere. Hvilke beslutninger fører oftest til vækst, og hvilke risici er værd at løbe? Hvilke opgaver skal den enkelte leder prioritere, når den knappe tid skal allokeres? Hvordan får man bedst samlet viden ind om det marked og de kunder, man agerer med på daglig basis? Og hvordan kan ledere bruge nye digitale værktøjer til at kommunikere, lede og uddanne sig med?

Disse emner – og flere til – er på agendaen i en række nye projekter, som Industriens Fond har søsat i samarbejde med danske virksomheder og en håndfuld universiteter. Projekterne beskæftiger sig med vidt forskellige ting. Men fælles for dem alle er, at de skal munde ud i nogle konkrete og dynamiske ledelsesværktøjer og -metoder, som danske erhvervsledere kan drage nytte af.

Dygtige og videbegærlige ledere – det være sig teamledere, afdelingsledere, ejerledere, divisionsdirektører, områdechefer og andre ledende medarbejdere – er nemlig en altafgørende faktor, når danske virksomheder skal navigere i en omskiftelig verden.

Forrige artikel 1000 dage der bestemmer din fremtid Næste artikel Brexit er som en togulykke i slowmotion

Ny udlændingepolitik kan koste virksomheder 8.700 ansatte

Ny udlændingepolitik kan koste virksomheder 8.700 ansatte

Det danske arbejdsmarked risikerer at miste tusindvis af aktive hænder som konsekvens af paradigmeskiftet i udlændingepolitikken. Men Inger Støjberg vil hellere hente ny arbejdskraft i udlandet end at lade flygtningene løse behovet for hænder i danske virksomheder eller kommuner.

Rengøringsgigant: Vi jagter arbejdskraft alle steder

Rengøringsgigant: Vi jagter arbejdskraft alle steder

Facility service-koncernen ISS jagter arbejdskraft alle steder. Dels for at løse manglen på arbejdskraft; dels fordi flere og flere analyser internt hos ISS viser, at mangfoldighed målt på køn, alder og etnisk baggrund i sig selv har en lang række forretningsmæssige fordele.

Den agile organisation – en illusion, du skal jagte

Den agile organisation – en illusion, du skal jagte

KOMMENTAR: Omstillingen til en fleksibel og forandringsparat organisation er en uendelig rejse mod et evigt bevægeligt mål. Derfor kræver det en høj grad af selvindsigt, når du som leder samtidig har som opgave at få andre til at trives under de konstante forandringer.

Set, læst og hørt: Mathias Linnemann

Set, læst og hørt: Mathias Linnemann

Mandag Morgen har bedt iværksætter Mathias Linnemann om tre kulturanbefalinger. Han fortæller blandt andet om en podcast, der fik Teslas aktiekurs til at falde med ti procent, og så er han blevet dybt rørt over en fotobog af krigsfotograf Jan Grarup.

Nyt job: Stina Vrang Elias er ny NFA-formand

Nyt job: Stina Vrang Elias er ny NFA-formand

Stina Vrang Elias er udpeget som ny formand for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Hun tager over fra Kjeld Møller Pedersen, der har siddet på posten siden 2001.

Danmark løfter en mindre del af flygtningebyrden

Danmark løfter en mindre del af flygtningebyrden

Kun fem ud af tusind asylsøgere, der kommer til Europa, søger asyl i Danmark. Det er tredje år i træk, Danmark holder sig på det historisk lave niveau. Danmark er nu sunket til nummer 75 på FN’s rangliste over lande, der modtager flest flygtninge set i forhold til deres økonomisk velstand.

Her er de mest (u)populære danske statsministre

Her er de mest (u)populære danske statsministre

Nyt studie kortlægger danske ministres popularitet fra de allerførste ministermålinger i 1978 og frem til i dag. Som statsminister var Poul Schlüter mere populær end nogen anden i embedet i den 40-årige periode. Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt indtager fælles bundplacering.

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

Det er en af de største danske erhvervssucceser i nyere tid. Siden starten i 2000 har firmaet været på én lang og stejl vækstkurve. I dag er de to stiftere begge blandt de 25 rigeste danskere, og firmaet er verdens førende på deres marked. Men de færreste har hørt om 3Shape.

På kommunal bootcamp for borgerfokus

På kommunal bootcamp for borgerfokus

Borgmesteren, byrådet og kommunaldirektøren i Kolding vil ikke styre alting fra toppen. Med projektet ”Borgerens Centrum” skal medarbejderne tænke med på udviklingen af løsninger, der tager udgangspunkt i borgerens behov og ikke i lovgivningens regler.

Valgpanik skaber hovsaløsninger

Valgpanik skaber hovsaløsninger

ANALYSE: Politikere på Christiansborg vil haste store reformer af sundhedsvæsenet, udlændingepolitikken og pensionssystemet igennem inden valget. Det kan komme til at koste Danmark dyrt. Meget dyrt.

Tjek dit sundhedsfællesskab

Tjek dit sundhedsfællesskab

Mandag Morgen har kortlagt det skæve Sundhedsdanmark. Find din kommune på kortet, og se sundhedsprofilen for det sundhedsfællesskab, du vil tilhøre under regeringens bebudede reform. Du kan også sammenligne sundhedsfællesskaberne på 15 udvalgte parametre.

Flydende bydele kan lette presset på verdens storbyer

Flydende bydele kan lette presset på verdens storbyer

Ved at bygge boligkvarterer, kontorbygninger og hele bydele på store, flydende pramme kan man afhjælpe noget af pladsmanglen i verdens storbyer, mener en hollandsk arkitekt. I det statslige norske energiselskab Equinor undersøger man, om flydende byer kan være en stor ny forretningsmulighed.

Italiens stærke mand er populær som aldrig før

Italiens stærke mand er populær som aldrig før

"En krigsmaskine". "Algoritmernes mand". Vicepremierminister Matteo Salvini er stjernen i den italienske koalitionsregering. I kontinuerlig valgkamp på platforme som Facebook og Twitter er han en kommunikator, der matcher Donald Trump. Selvom han ligesom Marine Le Pen i Frankrig har opgivet modstanden mod euroen, bliver Salvini en udfordring for hele EU.

Sundhedsreform deler Danmark i et A- og B-hold

Sundhedsreform deler Danmark i et A- og B-hold

De mest belastede sundhedsfællesskaber i Udkantsdanmark får svært ved at tilbyde samme niveau i sundhedsbehandlingen som storbyernes sundhedsfællesskaber, hvor borgerne er raskere, yngre og har en sundere livsstil. Mandag Morgen har kortlagt danskernes skæve sundhedsprofil.

Her er danskernes ønskeseddel til en sundhedsreform

Her er danskernes ønskeseddel til en sundhedsreform

Halvdelen af danskerne mener, der er for stor forskel på kommunale sundhedstilbud. De efterlyser handling fra alle parter i sundhedsvæsenet, fast kontaktperson og overblik over egen behandling, viser stor undersøgelse blandt 3.000 danskere foretaget af Tænketanken Mandag Morgen.

Sundhedsreform flytter magten: Ellen Trane kan blive superminister

Sundhedsreform flytter magten: Ellen Trane kan blive superminister

Sundhedsreformen kan afgøre, hvem der skal være landets nye statsminister efter næste valg. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby spiller en hovedrolle. Reformens centrale mål om 500.000 færre ambulante besøg og 40.000 indlæggelser bygger på usikre tal, viser notat fra Sundhedsstyrelsen. Der er "ikke meget solid evidens at basere sig på", erkender styrelsen i notatet.

København og Lolland: En verden til forskel i sundhed

København og Lolland: En verden til forskel i sundhed

København og Lolland. To kommuner med hver sin sundhedsprofil. Dobbelt så mange lollikkere får kræft, tre gange så mange får en blodprop i hjertet, og fem gange så mange er på førtidspension. Sundhedsreformen skal sikre mere ens behandling. Men det tvivler de to borgmestre på vil lykkes.

Vi er nødt til at tale om den skjulte ulighed i sundheden

Vi er nødt til at tale om den skjulte ulighed i sundheden

KOMMENTAR: Lighed i behandling har været et centralt mål for dansk sundhedspolitik gennem årtier. Men Rigsrevisionens nye beretning indikerer, at der forekommer ulighed i sundhedsvæsenets behandling, som relaterer sig til bl.a. alder, køn, geografi og socioøkonomisk baggrund.

Set, læst og hørt: Anette Christoffersen

Set, læst og hørt: Anette Christoffersen

Mandag Morgen har bedt Anette Christoffersen om tre kulturanbefalinger. Hun fortæller blandt andet om en juletradition i Trinitatis Kirke og om en bog, der aldrig forlader hendes natbord.

Knud Romer: Præstationssamfundet er min fjende nr. 1

Knud Romer: Præstationssamfundet er min fjende nr. 1

Da han skrev sin debutroman, var den så perfekt, at den indbragte ham stående ovationer og litteraturpriser. Men så indtraf derouten, da den svære to’er blev for svær. Og nøjagtigt som kunstnermyten foreskriver, gik Knud Romer destruktivt i hundene – ligesom det sker for så mange andre.

Et lille skridt for Danmark – et kæmpe skridt for verdensmålene

Et lille skridt for Danmark – et kæmpe skridt for verdensmålene

KOMMENTAR: Arbejdet med FN’s verdensmål kræver, at vi finder ud af, hvad vi skal måle os på, hvad angår deres opnåelse. Med rapporten ’Baseline for verdensmålene. Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund’ har Danmark taget det første vigtige skridt.

Da verdenseliten kastede sig over Faaborg-Midtfyn

Da verdenseliten kastede sig over Faaborg-Midtfyn

KOMMENTAR: Når man følger den årlige virak om World Economic Forums årsmøde i den schweiziske bjergby Davos, skal man ikke lade sig blænde af, hvad der kan synes som varm luft i metermål. Danmark kan sagtens bruge WEF i praksis, hvis vi gør det rigtigt. Et godt eksempel findes i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kom til læsermøde: Dogmeregler for Danmark 4.0

Kom til læsermøde: Dogmeregler for Danmark 4.0

INVITATION: Kom til læsermøde den 6. februar og deltag i debatten om Danmarks og den teknologiske fremtid med bl.a. Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen, formanden for ATV’s tænketank, professor Maja Horst, og Mandag Morgens redaktør for digital omstilling, Peter Hesseldahl.

Tyskernes farvel til kul sker alt for sent

Tyskernes farvel til kul sker alt for sent

ANALYSE: Tyskland er Europas største klimaproblem. Hvis tyskerne skal klare sig uden kul og atomkraft, kræver det, at de får åbnet for meget mere grøn strøm fra Danmark og resten af Norden.

Politikerne bør få systematisk efterkritik

Politikerne bør få systematisk efterkritik

KOMMENTAR: Det er et hul i vores politiske beslutningsproces, at der ikke foretages flere og mere systematiske analyser af konsekvenserne af ny lovgivning, efter den er indført. Hvis vi ikke lærer af vores fejltagelser, bliver vi jo aldrig klogere.

Industrisamfundet synger på sidste vers

Industrisamfundet synger på sidste vers

Den industrielle økonomi er gået fra 1.0 til 4.0 – fra kulkraft og dampmaskiner til digital koordination af alle aspekter af produktionen. Nu er vi ved at bevæge os så langt fra den oprindelige form for masseproduktion, at det ikke længere giver mening at kalde det industri.

Robot-pioner: Fremtidens værdiskabelse er ’anti-industriel’

Robot-pioner: Fremtidens værdiskabelse er ’anti-industriel’

Vi er knap nået i gang med industri 4.0, men Universal Robots' tekniske direktør og medstifter Esben Østergaard har allerede blikket rettet mod fremtidens produktionsform. Han forventer, at avancerede robotter i fremtiden vil frisætte og støtte mennesker i en form for fremstilling, der er præget af personlighed, håndværk og variation snarere end masseproduktion.

Tue Mantoni: Sådan revolutionerer 3D-print forretningen

Tue Mantoni: Sådan revolutionerer 3D-print forretningen

3D-print gør det muligt at skabe værdi på tværs af de sædvanlige forretningsområder. Det skal man forstå, hvis man for alvor vil udnytte fordelene ved teknologien, siger Tue Mantoni, tidligere CEO for Triumph Motorcycles og B&O. 

Topøkonomer: Ny velstand afhænger af, at vi alle lærer hele livet

Topøkonomer: Ny velstand afhænger af, at vi alle lærer hele livet

Livslang læring er afgørende, hvis vi skal drage nytte af nye teknologier. Sådan lyder det fra to topøkonomer, hvis analyse lagde en af grundstenene under Disruptionrådets arbejde. Nu håber de, at politikerne og virksomhederne husker udfordringen: At det kræver massiv omskoling, når 40 procent af arbejdsopgaverne bliver automatiseret.

Set, læst og hørt: Ida Auken

Set, læst og hørt: Ida Auken

Mandag Morgen har spurgt Ida Auken om, hvad hun har set, læst og hørt for nylig. Hun anbefaler blandt andet en westernserie med et kvindetwist og en underholdende podcast om klassisk musik.

Unlock! Tid til at komme videre med Brexit

Unlock! Tid til at komme videre med Brexit

KOMMENTAR: Kun med et meget stærkt folkeligt mandat i ryggen kan en britisk regering udskrive en ny folkeafstemning. Og hvis ingen politikere er parate til eller i stand til at opnå det mandat, må briterne gennemføre Brexit så hurtigt som muligt.

Risiko-chef: Styrer vi bevidstløst mod en ny global krise?

Risiko-chef: Styrer vi bevidstløst mod en ny global krise?

KOMMENTAR: Hvis en ny global krise rammer, vil vi så kunne rejse det nødvendige niveau af globalt samarbejde og støtte? Sandsynligvis, men spændingerne mellem den globaliserede verdensøkonomi og den voksende nationalisme i international politik er en voksende trussel.