Ledelse og læring for ledere

Syv ud af ti ledere forventer, at det at lede en virksomhed om fem år vil kræve helt nye personlige ledelseskompetencer end de kompetencer, der benyttes i dag. Det er som bekendt svært at spå om fremtiden, men som leder kan man forberede sig og forsøge at ruste sig.

”Hun er en naturlig leder,” hører man ofte folk sige, når det går godt. ”Han har talent for at lede,” er også en hyppigt brugt vending, når en virksomhed med succes ruller en ny strategi ud.

Men til trods for den slags udsagn, er det medfødte talent sjældent nok i sig selv til at skabe bemærkelsesværdige resultater. Der skal mere til. En god leder øver sig, træner sine styrker, udvikler nye kompetencer, lærer af sine fejl, holder sig orienteret om den verden, som virksomheden agerer i og sørger hele tiden for at blive bedre og bedre.

Talentet alene kan nemlig ikke bane vejen for en leder. Lige som den dygtige violinist eller den højtspringende atlet, kan man som leder ikke bare lade stå til. Succes kræver hårdt arbejde, og lige rundt om hjørnet venter et væld af fremtidsscenarier, som lederen skal forholde sig til: Cobots (fysiske robotter, der kan samarbejde med mennesker, red.), en global pool af digitale nomader, crowdsourcing og additive fremstillingsteknologier, der flytter produktionen ud til brugere og købere. Big data, kunstig intelligens og fysisk distribution, der varetages af droner og selvkørende robotter.

Øvelse gør som bekendt mester, og både gode og dårlige ledere kan blive bedre ved at vedligeholde og forbedre deres kompetencer og fremelske nye evner gennem nysgerrighed og uddannelse, som matcher nye tider og trends.

Verden ændrer sig

Og nye evner er der behov for. Verden ændrer sig med høj hastighed, og ord som disruption, agilitet og omstillingsparathed benyttes i flæng til at forklare, håndtere og agere på de forandringer, der ofte kommer hurtigere og kraftigere end tidligere, og som ofte medfører større og helt anderledes konsekvenser, end de fleste gik og regnede med. Den øgede hastighed stiller nye krav til erhvervslivet, hvis danske virksomheder og arbejdspladser skal bestå i mange år frem. Faren for at blive overhalet af nye og hidtil ukendte konkurrenter er simpelthen blevet større.

Tydeligst kan den høje fart mærkes hos dem, der skal gå forrest. Lederne. Hver dag opstår der nye muligheder og udfordringer, som kan påvirke konkurrencesituationen for den enkelte virksomhed, og som ledelsen må forholde sig til. Nye teknologier, organisationsformer og ikke mindst forskelligheden i dialog, motivering og samspil mellem generationerne på arbejdspladsen sætter således nye rammer for ledelsen i danske virksomheder anno 2017.

Det betyder, at lederrollen er i forandring. Det er selvsagt ikke første gang, at det er sket. Med industrialiseringen handlede ledelse om at udstikke klare retningslinjer og belønne den ekstraordinære indsats. Med tiden kom ledelse til at handle mere om at kunne sætte rammer for team- og selvledelse og belønne den omstillingsparate og fleksible indsats.

Men fremtidens ledelsesform kalder på flere og andre redskaber og motivationsfaktorer, og ledere kan ikke længere nøjes med at trække på erfaringer fra tidligere praksis.

Da Industriens Fond og Danmarks Statistik sidste år lavede en rundspørge og fik svar fra mere end 400 ledere af danske fremstillingsvirksomheder, stod det klart, at ledelsesudfordringen genkendes hos et markant flertal. Kompetencer, organisering og udnyttelse af ny teknologi var alle emner, der stod højt på listen over de mest udfordre(n)de områder hos tidens virksomhedsledere, og syv ud af ti ledere forventer, at det at lede en virksomhed om fem år vil kræve helt nye personlige ledelseskompetencer end de kompetencer, der benyttes i dag.

Dissekeres analysen yderligere, viser den, at over 80 pct. af respondenterne er enige om, at særligt tre områder er udfordrende. Det er dels arbejdet med at identificere fremtidens kompetencebehov og de rette folk til at imødekomme det, dels at skabe et bedre samarbejde på tværs i virksomheden fra ledelse til udvikling, produktion, salg og distribution og endelig at lede nye de generationer af medarbejdere, der kommer ud på arbejdsmarkedet i disse år.

Det er ikke nogen nem opgave at udpege, hvor den enkelte leder skal sætte ind. Og hvordan han eller hun i praksis skal gøre det. For det hele er i bevægelse.

Skal fremtidens kompetencebehov afdækkes i dag, hvis cobots og en global pool af digitale nomader og løstansatte medarbejdere kan byde ind på opgaver, når behovet er der? Og hvordan kommer virksomheden organisatorisk til at se ud, hvis crowdsourcing bidrager til udvikling og innovation; hvis additive fremstillingsteknologier flytter produktionen ud til brugere og købere i hele verden; hvis salget sker digitalt via big data, og kunstig intelligens og den fysiske distribution varetages af droner og selvkørende robotter? Og hvem er de nye generationer? Er alder overhovedet væsentligt, eller handler det mere om medarbejdernes ’digitale alder’ udtrykt via deres nysgerrighed efter nye teknologier og ikke mindst evnen til at adoptere og udnytte dem?

Det er som bekendt svært at spå om fremtiden. Men som leder kan man forberede sig og forsøge at ruste sig. Også selv om opgaven er kompleks.

Nye værktøjer kræves

Den hastige udvikling og de mange nye forhold afføder store og anderledes forventninger til ledere i danske virksomheder – både fra dem selv og fra medarbejderne. Lederne skal håndtere stor kompleksitet og navigere strategisk i en omskiftelig virkelighed uden tidligere erfaring at læne sig op ad. De skal motivere medarbejdere, der tilhører en anden generation, de skal også kunne distancelede multikulturelle teams og udnytte nye teknologier til dataopsamling og kunderelationer i det daglige arbejde. Og så skal der vel at mærke leveres en række målbare resultater på kort sigt, mens der på den lange bane også sker en tydelig udvikling i virksomheden, så den rustes til fremtiden.

Det er mange opgaver. Og det er meget forskelligartede opgaver. Og for at bidrage yderligere til den alenlange kravspecifikation med en velkendt rosin i pølseenden, så skal man huske, at klassiske ledelseskompetencer fortsat både er aktuelle og værdsat af mange. De skal ikke bare forkastes. Men hvad er så løsningen?

Det ville være betryggende, hvis man kunne komme med en simpel løsning. Det kan man ikke. Men med ny teknologi og nye analyse- og ledelsesværktøjer er mulighederne for at skabe indsigt i dag større end tidligere. Hvilke beslutninger fører oftest til vækst, og hvilke risici er værd at løbe? Hvilke opgaver skal den enkelte leder prioritere, når den knappe tid skal allokeres? Hvordan får man bedst samlet viden ind om det marked og de kunder, man agerer med på daglig basis? Og hvordan kan ledere bruge nye digitale værktøjer til at kommunikere, lede og uddanne sig med?

Disse emner – og flere til – er på agendaen i en række nye projekter, som Industriens Fond har søsat i samarbejde med danske virksomheder og en håndfuld universiteter. Projekterne beskæftiger sig med vidt forskellige ting. Men fælles for dem alle er, at de skal munde ud i nogle konkrete og dynamiske ledelsesværktøjer og -metoder, som danske erhvervsledere kan drage nytte af.

Dygtige og videbegærlige ledere – det være sig teamledere, afdelingsledere, ejerledere, divisionsdirektører, områdechefer og andre ledende medarbejdere – er nemlig en altafgørende faktor, når danske virksomheder skal navigere i en omskiftelig verden.

Forrige artikel 1000 dage der bestemmer din fremtid Næste artikel Brexit er som en togulykke i slowmotion
En million lønmodtagere kræver pensionsreform for nedslidte kolleger

En million lønmodtagere kræver pensionsreform for nedslidte kolleger

Nedslidte lønmodtagere skal kunne trække sig tidligere tilbage fra arbejdslivet, lyder opfordringen fra en stribe af LO-fagbevægelsens topfolk. De frygter, at Folketinget i den kommende valgperiode endnu engang vil sætte pensionsalderen op, uden samtidig at indrette arbejdslivet så danskerne kan holde til det.

7 trends for 2019 - det handler om værdier

7 trends for 2019 - det handler om værdier

Hvis der er ét ord, der i 2019 vil præge forbrugernes krav og forventninger til  de produkter og tjenester de bruger, er det ”værdier”. Det skriver Fjord, konsulentvirksomheden Accentures designbureau, i deres årlige trendrapport.

Nye generationer kan koste S og V magten

Nye generationer kan koste S og V magten

Den kommende valgperiode bliver en af de sidste, hvor Socialdemokratiet og Venstre er de toneangivende partier i dansk politik. Danmarks yngste vælgere vil halvere de to store partier. Deres foretrukne partier er Liberal Alliance, Enhedslisten og Alternativet. Danmark er i gang med et markant generationsopgør, en revolution, der vender op og ned på de politiske partiers styrkeforhold.

Jagten på en topchef så ren som nyfalden sne

Jagten på en topchef så ren som nyfalden sne

Efter afsløringerne af hvidvaskskandalen i Danske Bank og den danske og internationale finanssektors omfattende skattespekulation er det blevet en tand sværere at besætte de øverste poster i dansk erhvervsliv. Her kommer et bud på de kandidater, hvis personlige hæderlighed skal igennem en historisk hård test, før de kan lande i en af de tre tunge topposter, der står ledige lige nu.

Der er jo ingen der har lyst til at bo ligesom på et hospital

Der er jo ingen der har lyst til at bo ligesom på et hospital

KOMMENTAR: Det kan være svært at forsvare en prioritering af udsmykning og arkitektur på et hospital, når budgetterne er stramme. Men det skal vi. For det er godt for patienterne. På Nordsjællands nye superhospital kæmper vi for at udvikle en helt ny type velfærdsbygning, skriver projektdirektør Henrik Schødts.

Danske whistleblowere er retsløse

Danske whistleblowere er retsløse

655 danske virksomheder har en whistleblowerordning, men hvem beskytter de egentlig? Ordningerne kan ende som et parallelt retssystem, hvor virksomheder klarer kritisable sager internt, så offentlighed og myndigheder aldrig får kendskab til dem.

Her foregår den digitale jobjagt

Her foregår den digitale jobjagt

KOMMENTAR: For 20 år siden revolutionerede internettets digitale løsninger jobsøgning og rekruttering. Nu er næste bølge på vej. Sociale medier og Google kan blive måden, du finder din næste kernemedarbejder – eller selv får et nyt job. Rekrutteringsekspert Frederik Lysgaard giver dig en guide til fremtidens jobmarked.

Danmark dumper i europæisk whistleblower-undersøgelse

Danmark dumper i europæisk whistleblower-undersøgelse

Danmark skraber bunden, når det gælder beskyttelse af whistleblowere. Det viser en undersøgelse af whistleblowerlovgivningen i samtlige EU-lande, hvor Irland lægger sig i top. Europa-Parlamentet kræver minimumsregler.

Set, læst og hørt: Henriette Laursen

Set, læst og hørt: Henriette Laursen

Mandag Morgen har bedt Kvinfo-direktør Henriette Laursen om tre kulturanbefalinger. Hun fremhæver både tv-serien Babylon Berlin og forfatter Aydin Soei, og så har hun overhørt et citat til en demonstration for seksuelt samtykke.

Guide til den gode whistleblowerordning

Guide til den gode whistleblowerordning

Overvejer du, om der er brug for en whistleblowerordning i din virksomhed eller på din arbejdsplads? Her er 7 af de vigtigste spørgsmål, du skal tage stilling til, før du går i gang.

Bankchefer ville dumpe på nye egnethedskrav

Bankchefer ville dumpe på nye egnethedskrav

Halvdelen af de store bankers topchefer ville efter alt at dømme være dumpet på Finanstilsynets nye skærpede praksis for egnethedsvurderinger. Det viser en gennemgang af bankdirektørernes cv’er. Der er brug for mere transparens i tilsynets vurderingsgrundlag, lyder det fra eksperter.

Kinas nye eksportvare: digital autoritarisme

Kinas nye eksportvare: digital autoritarisme

KOMMENTAR: Kina bruger de amerikanske techselskabers krise med datalæk og fake news til at eksportere sin model for styring af internettet og software til kontrol og overvågning.

Pensionskasser skruer bissen på med aktivistisk investeringspolitik

Pensionskasser skruer bissen på med aktivistisk investeringspolitik

Flere pensionskasser bekender nu åbenlyst politisk kulør og arbejder for at presse nøje udvalgte politiske agendaer igennem over for de virksomheder, de investerer i. Vi ser nærmere på tre af de absolut mest aggressive pensionsspillere, der kæmper for hver deres agenda.

Et gult wake-up call til den grønne elite

Et gult wake-up call til den grønne elite

ANALYSE: Den grønne omstilling er ikke bæredygtig, hvis den tager fra de fattige og giver til de rige. Det har Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, måttet indse. Det samme skal resten af EU forholde sig til, hvis man vil af med kulindustrien, der beskæftiger 480.000 mennesker i Europa.

Ministeriet tager magten over erhvervsstøtten

Ministeriet tager magten over erhvervsstøtten

ANALYSE: Det danske erhvervsfremmesystem trængte til en overhaling – så langt har de fleste været enige. Men det system, der træder i kraft den 1. januar, betragtes af mange som et misfoster, hvor alt for mange af de ting, der rent faktisk fungerede i det gamle system, risikerer at gå tabt.

Aktivister på Nørrebro bruger samme software som Donald Trump

Aktivister på Nørrebro bruger samme software som Donald Trump

Teknologi har disruptet demokratiet. Specialiserede digitale platforme med teknikker fra moderne corporate marketing gør det let at starte et nyt parti eller en borgerbevægelse. Amerikanske NationBuilder har bidraget både til Donald Trumps valgsejr og til at skaffe gadebelysning ved den utrygge Nørrebro Station.

Europas nationale demokratier skælver

Europas nationale demokratier skælver

Politikere i de europæiske lande får stadigt sværere ved at danne regeringer og føre politik, for når de politiske yderfløje vokser, reduceres evnen til at finde kompromisser. Splittelsen hjælpes på vej af russisk støtte til fløjene.

Europæisk politik kan købes for penge

Europæisk politik kan købes for penge

National politik i hovedparten af EU-landene påvirkes af betydelige lyssky pengesummer – også fra Rusland, USA og andre verdensdele. Heller ikke det danske partistøttesystem er så transparent, som vi tror, siger en af Danmarks førende eksperter i finansiering af politiske partier.

Jurister og 'cyber-tropper' bekæmper desinformation i Tyskland

Jurister og 'cyber-tropper' bekæmper desinformation i Tyskland

Tyskland er et af de få lande, der har valgt at indføre lovgivning som led i kampen mod desinformation. ”Facebook-loven” som den populært kaldes er imidlertid blot ét af flere initiativer, som tyskerne har indført for at bekæmpe indflydelsesoperationer, desinformation og propaganda.

Mads Øvlisen: ”Vi bliver nødt til at modernisere kapitalismen”

Mads Øvlisen: ”Vi bliver nødt til at modernisere kapitalismen”

INTERVIEW: Kapitalismen mangler at tage hensyn til den kompleksitet, der er kommet i vores samfund. Nationalstaten og internationale organisationer kan ikke alene løse nogle af de store udfordringer, vi står overfor. Virksomhederne er nødt til at tage et ansvar, mener den tidligere topchef i Novo Nordisk.

Nationalbankdirektør stod i spidsen for omfattende aktieudlån

Nationalbankdirektør stod i spidsen for omfattende aktieudlån

I sine mange år i ATP stod nationalbankdirektør Lars Rohde i spidsen for talrige aktieudlån, hvor landets største pensionskasse ikke havde nogen kontrol med, hvad deres aktier blev brugt til. En stor del af de mange udlån foregik via en konstruktion i Luxembourg, som ATP selv betegner som kreativ.

Aarhus-model breder sig: Udsatte får 50.000 kr. til et bedre liv

Aarhus-model breder sig: Udsatte får 50.000 kr. til et bedre liv

Fire kommuner tester lige nu, om det kan betale sig at investere i et bedre liv for langtidsledige og socialt udsatte med 50.000 kr., som de selv råder over. Erfaringerne fra et lignende projekt i Aarhus er gode, men lovgivning kan stoppe yderligere udbredelse af de gode erfaringer.

Fire ud af ti vælgere vil skifte parti

Fire ud af ti vælgere vil skifte parti

Aldrig før har meningsmålinger vist så få vælgere vandre over midten som nu. Men blandt partierne internt i både blå og rød blok er der gang i vælgerstrømmen. Hele 37 pct. af vælgerne vil stemme på et andet parti. Det er ikke vælgerne, som har flyttet sig. Det er partierne, siger valgekspert.

Den rette uddannelse er et valg du tager mange gange

Den rette uddannelse er et valg du tager mange gange

KOMMENTAR: Som ung er man bange for at vælge den forkerte uddannelse, men vejen til læring og opkvalificering vil være langt bredere fremover. Udfordringen bliver ikke, om man vælger rigtigt, men i langt højere grad om man kan begrænse sig.

Ikke alle ledere er magtliderlige psykopater

Ikke alle ledere er magtliderlige psykopater

KOMMENTAR: Vi har alle mødt en dårlig leder, der kun er leder for magtens og pengenes skyld. Men er det et retvisende billede af den danske lederstab? Og hvis ja, skaber vi så bedre ledelse ved at fremhæve de dårlige eksempler?

Sådan organiserer du den digitale innovation

Sådan organiserer du den digitale innovation

KOMMENTAR: For at få succes i den digitale æra er organisationer nødt til at skabe både inkrementel og radikal innovation – med brugeren i centrum. Ved at bruge to forskellige typer innovationsenheder kan organisationer parallelt optimere kerneforretningen og udforske radikale innovationer, der kan sikre fremtidens succes.

8 verdensmål for fremtidens 'hotte' ledere

8 verdensmål for fremtidens 'hotte' ledere

KOMMENTAR: Ikke kun jordens klima bliver varmere og tvinger virksomhederne til at omstille sig til et markant anderledes erhvervssamfund. Forretningsklimaet bliver også varmere og kræver et nyt ledelsesparadigme. Her er portrættet af en 'hot' leder.

Venstre taber kampen om Udkantsdanmark

Venstre taber kampen om Udkantsdanmark

Udflytninger af statslige arbejdspladser har ikke hentet vælgerne "hjem" til Venstre. Ved det kommende valg står Venstre til at gentage det historisk dårlige resultat fra valget i 2015.