Løkke og Frederiksen: To visioner for det politiske maskinrum

KOMMENTAR: Bliver Mette Frederiksen statsminister efter et valg, kommer der en ny styring af politikudviklingen i regeringen.

Han taler om klimaet som den allervigtigste udfordring, der kræver internationalt leder­skab. Hun taler om, at det måske er tid for en ny klimalov med bindende mål for Danmark. Begge taler de om generationskontrakten på klima­området, der handler om ikke at efterlade en ødelagt klode til næste generationer.

Han taler for sin nye sundhedsreform. For sikrin­gen af velfærden trods udfordringen med voksende udgiftspres og for få ressourcer til at udføre opgaver­ne. Hun taler om velfærd med livskvalitet, om ulighed som gift for et godt samfund, om afbureaukratisering og decentralisering af den offentlige sektor. Begge ta­ler de om velfærdskontrakten med danskerne.

Han taler om positive muligheder med de nye tek­nologier anvendt på den rigtige måde og om behovet for at få alle med. Hun taler om techgiganternes magt og om vores evne til at bestemme over teknologien. Begge taler de om digitaliseringen som en uomgæn­gelig og stærk faktor i fremtidens politiske landskab.

Login