Man kan ikke slagte hellige køer bag et skrivebord

Kommissoriet for regeringens nye Ledelseskommission er galt skruet sammen: Danmarks offentlige ledere har ikke brug for flere analyser, rapporter og diagnoser. De har brug for løsninger.

Tillykke til den nye Ledelseskommission og til regeringen med at sætte ledelse i det offentlige på dagsordenen. Det tror jeg, at alle, der arbejder med ledelse i og omkring den offentlige sektor, er enige i. Allan Søgaard Larsen, formand for kommissionen, udtalte i forbindelse med sin udpegning i et interview med Mandag Morgen i slutningen af marts, at man er klar til at slagte hellige køer – herunder f.eks. ’overstyringen’ fra Slotsholmen.

Det lyder besnærende – men det bliver umådelig svært at leve op til med den valgte tilgang.

I kommissoriet fremgår det, at kommissionen skal kortlægge og analysere to hovedområder (karakteristika, karrieremønstre og øvrige forhold omkring ledelsesprofilerne samt styrker, udfordringer og rammevilkår for offentlig ledelse) og komme med anbefalinger til indsatser, der kan fremme og understøtte ledelseskvaliteten i den offentlige sektor.

Der er således tale om en Slotsholm Classic: Man anvender en analysetilgang til at ’problemløse’, hvilket indebærer en betragtelig mængde dataindsamling i form af desk research, kvalitative interview, case-indsamling, spørgeskemaer m.v.

Det betyder paradoksalt nok, at Ledelseskommissionen i jagten på at styrke og nytænke ledelseskvaliteten i det offentlige vil gøre brug af ét af de mest traditionelle ledelsesmæssige styringsredskaber. Det vil med ret stor sikkerhed ikke bidrage til fornyelse af den offentlige sektor gennem bedre ledelse.

Man kan ikke slagte hellige køer inden for rammerne af et traditionelt styringssetup. Danmarks offentlige ledere har ikke brug for flere analyser og rapporter. Vi råder i forvejen over myriader af forskning om og indsigt i god ledelse. Og utallige er de embedsfolk, der har bidraget til at diagnosticere udfordringerne i det offentlige.

Slip det offentlige fri

Nej, der er i stedet brug for at slippe dele af sektoren fri og sætte gang i eksperimenterne.

Mit budskab og håb for kommissionens arbejde er derfor, at den har mod og vilje til at udfordre sig selv ved at anvende allerede eksisterende viden. Vi ved i forvejen rigtig meget om offentlig ledelse, og hvilke problemer og udfordringer sektoren og ikke mindst de forskellige ledelseslag står over for.

Vi ved, at den stigende kompleksitet går hånd i hånd med trangen til detailstyring.

Vi ved, at styringskæder tvinger fokus over på processer og skemaer, og væk fra de produkter og ydelser, der leveres.

Vi ved, at innovationskraften er lille, fordi der er mest grobund for innovation der, hvor ydelse og bruger møder hinanden, men at man dér ikke har mandat til den slags.

Vi ved, at digitaliseringens muligheder og anvendelse af data rummer uanede og uudnyttede potentialer.

Vi ved, at der er et oplevet gab mellem de dele af den offentlige sektor, der udstikker rammerne, og de dele af den offentlige sektor, der leverer de brugerrettede ydelser.

Vi ved, at en målsætning som f.eks. effektivitetsmålet på 2 pct. fører til optimeringer og forbedringer inden for de rammer, man kender, men ikke til egentlig innovation og udviklingsmæssige højdespring – og at potentialet en dag løber tørt.

Vi ved, at der styres for meget og ledes for lidt.

Vi ved med andre ord rigtig meget om de vilkår og ledelsesmæssige udfordringer, som den offentlige leder står med, og hvordan det påvirker det offentlige ledelsesrum.

Men vi ved langt mindre om, hvad der virker i praksis, og hvordan vi håndterer udfordringerne i en hverdag, hvor ledelsesopgaven med at levere den offentlige velfærd til gengæld er under voldsom forandring.

Eksperimentér og kom videre

Forandringerne og kravene er mange og velkendte. Offentlige ledere står i dag med opgaver, der fordrer nye organisations- og samarbejdsformer, nytænkning og innovation, agilitet i organisation og ledelsesstrukturer og en langt større grad af viden om borgeres og virksomheders behov og adfærd.

Offentlige ledere skal tilegne sig et udefra-og-ind-perspektiv, de skal styrke fokus på effektiv driftsledelse uden at kompromittere retssikkerhed m.v., og de skal styrke sammenhængskraften på tværs af funktioner internt i organisationen og ud mod øvrige parter.

Og så skal de i øvrigt lige kunne skanne og forstå påvirkningen af kerneydelsen fra ydre trends og i det hele taget integrere teknologi i hverdagen.

Den nødvendige hjælp til at håndtere denne nye virkelighed får de ikke ved en ’klassisk’ analysetilgang med fokus på ’ledelsesrummet’. Skal man for alvor styrke den offentlige ledelse, skal det ske ved at eksperimentere og foretage sine analyser og opnå læring gennem praktiske erfaringer. Ledelseskommissionen kan derfor passende starte med at slagte den hellige analyse- og styrings-ko, som de selv står i skyggen af. Kommissionen skal væk fra skrivebordene og ud i virkeligheden.

Kommissionen bør derfor – med afsæt i eksisterende viden – opstille en række væsentlige ledelsesopgaver, som det er afgørende for den offentlige leder at kunne løse på tværs af stat, kommune og region. Vi ved, at der er helt konkrete udfordringer, der møder den offentlige leder, uanset hvor han/hun sidder, og uanset hvilken velfærdsydelse der skal leveres.

Og så bør man i langt højere grad bruge kommissionens medlemmers store erfaringsbase og hjernekraft på at eksperimentere med reelle ledelsessituationer – og forsøge at løse dem. Ledelseskommissionen behøver ikke opfinde projekter. Der er masser af igangværende tiltag og processer i de offentlige organisationer, man kan udvælge og koble sig på.

Det ville give nyttig viden, der kan samles i en endelig rapport i form af helt konkrete svar på en række afgørende spørgsmål, som mange offentlige ledere sidder med:


  • Hvordan udvikler jeg min organisation og ’forretningsmodel’ til at være mere omstillingsparat?

  • Hvordan sikrer jeg effektiv ledelse af min drift, herunder sagsprocesser, uden at gå på kompromis med bl.a. retssikkerhed

  • Hvordan implementerer jeg effektivt større tiltag og politiske målsætninger, så de reelt får effekt hos borgerne?

  • Hvor finder jeg integreret viden om nye digitale muligheder i mine leverance- og administrative processer?

  • Hvordan kan jeg ’nytænke’, og hvor skal jeg gøre det?

  • Hvordan får jeg hurtigere koblet forventninger/krav fra borgere/virksomheder sammen med de politiske forventninger og sikret et effektivt samspil med min organisation?


Er listen udtømmende? Nej, og det bliver den heller ikke. Der er selvsagt ikke ét sæt situationer med ét sæt givne løsninger.

Men der er en række helt velkendte tematikker, som udfordrer ledere i alle lag på tværs af den offentlige sektor. Sæt lys på dem – og håndtér dem. Dét vil give læring og nye erkendelser, som for alvor kan give effekt. Og det må alt andet lige være det ædleste mål for en ledelseskommission.

Og ja, det vil kræve en helt anden metodisk tilgang. Det vil kræve andre kompetencer og en anden, mere nytænkende arbejdsform for kommissionen.

Men det er til gengæld en tilgang og form, der afspejler, hvor behovet er: Vi har brug for løsninger, ikke flere diagnoser.

God arbejdslyst!

Forrige artikel På vej mod biologisk ulighed? Næste artikel Slå et slag for fair handel
Bilens tid som byens konge rinder ud

Bilens tid som byens konge rinder ud

Den måde, vi færdes i byerne på, vil forandres væsentligt. Nye, små elektriske køretøjer er begyndt at dukke op, og samtidig bliver mobilitet i stigende grad en tjeneste; en løsning, som sammensættes til lejligheden alt efter den enkeltes behov. Bytrafikken kan blive mere effektiv, fleksibel og klimavenlig. Det er der hårdt brug for.

Manden bag digital transportrevolution: Lovgivere skal på banen

Manden bag digital transportrevolution: Lovgivere skal på banen

Teknologien bag nye avancerede løsninger til at organisere persontransport er langt fremme i Finland. Siden 2011 har den finske regering arbejdet på at tilpasse lovgivningen til en ny transportæra. Og det er ekstremt vigtigt at have lovgiverne med på sidelinjen i en af de næste store digitale revolutioner, siger administrerende direktør og stifter af virksomheden MaaS Global, Sampo Hietanen.

Nye trafikanter vender op og ned på byplanlægning

Nye trafikanter vender op og ned på byplanlægning

En ny trafikhandlingsplan i Aalborg Kommune gør op med gamle trafikdogmer og gør dermed klar til at favne de mange nye typer af køretøjer, der åbnes for i en forsøgsordning fra nytår. Men især i Århus og København volder den nye lov også kvaler.

Tyrkiet i global jagt på kritikere

Tyrkiet i global jagt på kritikere

Tyrkiske modstandere af Erdogans regering fortæller om tortur i hemmelige fængsler og kidnapninger på åben gade. Et internationalt journalistsamarbejde, som Mandag Morgen er en del af, har undersøgt, hvordan Tyrkiets efterretningstjeneste jagter Erdogans kritikere på tværs af landegrænser. Også i Danmark har PET måttet beskytte en journalist, der er på Erdogans ’terrorliste’.

Europa hænger på autoritær Erdogan

Europa hænger på autoritær Erdogan

Præsident Erdogan krænker menneskerettigheder og ytringsfrihed og afvikler skridt for skridt demokratiet i Tyrkiet. Alligevel tager EU med fløjlshandsker på det store naboland, der på EU’s regning har over 3,5 mio. syriske flygtninge boende.

Hvad i alverden er det, der kører dér?

Hvad i alverden er det, der kører dér?

En mangfoldighed af nye, små elektriske køretøjer, med eksotiske navne som hoverboards, uniwheels og speed pedelecs, vil i den nærmeste fremtid blande sig i storbyernes mylder. Sammen med selvkørende biler og busser, små udbringningsrobotter, robothunde og droner kan de med tiden fortrænge bilerne som byernes konger.

Nyt job: Thor Möger Pedersen bliver chef i COWI

Nyt job: Thor Möger Pedersen bliver chef i COWI

Thor Möger Pedersen forlader Socialdemokratiet og bliver chef for Economics and Management i COWI. Her skal han skabe motivation og teamspirit blandt de ansatte i en branche, hvor konkurrencen om arbejdskraften er benhård.

Set, læst og hørt: Hjalte Wieth

Set, læst og hørt: Hjalte Wieth

Mandag Morgen har bedt iværksætter Hjalte Wieth om tre kulturanbefalinger. Han fortæller blandt andet om eventet "Unleash the Power Within" med coach Tony Robbins.

Topembedsmand slår alarm:

Topembedsmand slår alarm: "Den offentlige sektor er ramt af en demokratisk krise"

Hjalte Aaberg stopper som regionsdirektør for Region Hovedstaden til nytår for at blive selvstændig. Han mener, at den offentlige sektor er ved at sande til i retningslinjer og vejledninger, der ikke skaber værdi for borgerne. Samtidig bliver diskussionen om udviklingen af sundhedsvæsenet mere og mere fragmenteret, hvor der findes en mediemæssig og politisk verden, som er helt forskellig fra den virkelige verden i den offentlige sektor.

Whistleblowerens bedste ven under anklage

Whistleblowerens bedste ven under anklage

KOMMENTAR: Hvis en retsstat vælger at gå efter undersøgende journalister, der bærer whistlebloweres væsentlige afsløringer af svindel og magtmisbrug videre, så lukker man ikke alene munden på pressen men også på de whistleblowere, der ikke har andre steder at gå hen.

To islamister kæmper om magten i Tyrkiet

To islamister kæmper om magten i Tyrkiet

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdoğan, har siden 2013 ført en skånselsløs kamp mod sin gamle politiske mentor og islamistiske allierede, Fethullah Gülen. Mandag Morgens europaredaktør giver her et overblik og en forklaring på de to politikeres ærkefjendskab.

En million lønmodtagere kræver pensionsreform for nedslidte kolleger

En million lønmodtagere kræver pensionsreform for nedslidte kolleger

Nedslidte lønmodtagere skal kunne trække sig tidligere tilbage fra arbejdslivet, lyder opfordringen fra en stribe af LO-fagbevægelsens topfolk. De frygter, at Folketinget i den kommende valgperiode endnu engang vil sætte pensionsalderen op, uden samtidig at indrette arbejdslivet så danskerne kan holde til det.

7 trends for 2019 - det handler om værdier

7 trends for 2019 - det handler om værdier

Hvis der er ét ord, der i 2019 vil præge forbrugernes krav og forventninger til  de produkter og tjenester de bruger, er det ”værdier”. Det skriver Fjord, konsulentvirksomheden Accentures designbureau, i deres årlige trendrapport.

Der er jo ingen der har lyst til at bo ligesom på et hospital

Der er jo ingen der har lyst til at bo ligesom på et hospital

KOMMENTAR: Det kan være svært at forsvare en prioritering af udsmykning og arkitektur på et hospital, når budgetterne er stramme. Men det skal vi. For det er godt for patienterne. På Nordsjællands nye superhospital kæmper vi for at udvikle en helt ny type velfærdsbygning, skriver projektdirektør Henrik Schødts.

Whistlebloweren fra Mærsk: Man er medskyldig hvis man tier stille

Whistlebloweren fra Mærsk: Man er medskyldig hvis man tier stille

Den tidligere Mærsk-laborant Dorte Jensen blev whistleblower i 2010, da hun gik til pressen med en optagelse, der afslørede, hvordan Mærsk pressede ansatte til at fuske med målinger af spildevand og oliespildsrapporter. Det har haft store konsekvenser for hende, men hun ville gøre det igen.

Danske whistleblowere er retsløse

Danske whistleblowere er retsløse

655 danske virksomheder har en whistleblowerordning, men hvem beskytter de egentlig? Ordningerne kan ende som et parallelt retssystem, hvor virksomheder klarer kritisable sager internt, så offentlighed og myndigheder aldrig får kendskab til dem.

Her foregår den digitale jobjagt

Her foregår den digitale jobjagt

KOMMENTAR: For 20 år siden revolutionerede internettets digitale løsninger jobsøgning og rekruttering. Nu er næste bølge på vej. Sociale medier og Google kan blive måden, du finder din næste kernemedarbejder – eller selv får et nyt job. Rekrutteringsekspert Frederik Lysgaard giver dig en guide til fremtidens jobmarked.

Danmark dumper i europæisk whistleblower-undersøgelse

Danmark dumper i europæisk whistleblower-undersøgelse

Danmark skraber bunden, når det gælder beskyttelse af whistleblowere. Det viser en undersøgelse af whistleblowerlovgivningen i samtlige EU-lande, hvor Irland lægger sig i top. Europa-Parlamentet kræver minimumsregler.

Set, læst og hørt: Henriette Laursen

Set, læst og hørt: Henriette Laursen

Mandag Morgen har bedt Kvinfo-direktør Henriette Laursen om tre kulturanbefalinger. Hun fremhæver både tv-serien Babylon Berlin og forfatter Aydin Soei, og så har hun overhørt et citat til en demonstration for seksuelt samtykke.

Guide til den gode whistleblowerordning

Guide til den gode whistleblowerordning

Overvejer du, om der er brug for en whistleblowerordning i din virksomhed eller på din arbejdsplads? Her er 7 af de vigtigste spørgsmål, du skal tage stilling til, før du går i gang.

Nye generationer kan koste S og V magten

Nye generationer kan koste S og V magten

Den kommende valgperiode bliver en af de sidste, hvor Socialdemokratiet og Venstre er de toneangivende partier i dansk politik. Danmarks yngste vælgere vil halvere de to store partier. Deres foretrukne partier er Liberal Alliance, Enhedslisten og Alternativet. Danmark er i gang med et markant generationsopgør, en revolution, der vender op og ned på de politiske partiers styrkeforhold.

Jagten på en topchef så ren som nyfalden sne

Jagten på en topchef så ren som nyfalden sne

Efter afsløringerne af hvidvaskskandalen i Danske Bank og den danske og internationale finanssektors omfattende skattespekulation er det blevet en tand sværere at besætte de øverste poster i dansk erhvervsliv. Her kommer et bud på de kandidater, hvis personlige hæderlighed skal igennem en historisk hård test, før de kan lande i en af de tre tunge topposter, der står ledige lige nu.

Bankchefer ville dumpe på nye egnethedskrav

Bankchefer ville dumpe på nye egnethedskrav

Halvdelen af de store bankers topchefer ville efter alt at dømme være dumpet på Finanstilsynets nye skærpede praksis for egnethedsvurderinger. Det viser en gennemgang af bankdirektørernes cv’er. Der er brug for mere transparens i tilsynets vurderingsgrundlag, lyder det fra eksperter.

Kinas nye eksportvare: digital autoritarisme

Kinas nye eksportvare: digital autoritarisme

KOMMENTAR: Kina bruger de amerikanske techselskabers krise med datalæk og fake news til at eksportere sin model for styring af internettet og software til kontrol og overvågning.

Pensionskasser skruer bissen på med aktivistisk investeringspolitik

Pensionskasser skruer bissen på med aktivistisk investeringspolitik

Flere pensionskasser bekender nu åbenlyst politisk kulør og arbejder for at presse nøje udvalgte politiske agendaer igennem over for de virksomheder, de investerer i. Vi ser nærmere på tre af de absolut mest aggressive pensionsspillere, der kæmper for hver deres agenda.

Et gult wake-up call til den grønne elite

Et gult wake-up call til den grønne elite

ANALYSE: Den grønne omstilling er ikke bæredygtig, hvis den tager fra de fattige og giver til de rige. Det har Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, måttet indse. Det samme skal resten af EU forholde sig til, hvis man vil af med kulindustrien, der beskæftiger 480.000 mennesker i Europa.

Ministeriet tager magten over erhvervsstøtten

Ministeriet tager magten over erhvervsstøtten

ANALYSE: Det danske erhvervsfremmesystem trængte til en overhaling – så langt har de fleste været enige. Men det system, der træder i kraft den 1. januar, betragtes af mange som et misfoster, hvor alt for mange af de ting, der rent faktisk fungerede i det gamle system, risikerer at gå tabt.

Aktivister på Nørrebro bruger samme software som Donald Trump

Aktivister på Nørrebro bruger samme software som Donald Trump

Teknologi har disruptet demokratiet. Specialiserede digitale platforme med teknikker fra moderne corporate marketing gør det let at starte et nyt parti eller en borgerbevægelse. Amerikanske NationBuilder har bidraget både til Donald Trumps valgsejr og til at skaffe gadebelysning ved den utrygge Nørrebro Station.

Europas nationale demokratier skælver

Europas nationale demokratier skælver

Politikere i de europæiske lande får stadigt sværere ved at danne regeringer og føre politik, for når de politiske yderfløje vokser, reduceres evnen til at finde kompromisser. Splittelsen hjælpes på vej af russisk støtte til fløjene.

Europæisk politik kan købes for penge

Europæisk politik kan købes for penge

National politik i hovedparten af EU-landene påvirkes af betydelige lyssky pengesummer – også fra Rusland, USA og andre verdensdele. Heller ikke det danske partistøttesystem er så transparent, som vi tror, siger en af Danmarks førende eksperter i finansiering af politiske partier.

Jurister og 'cyber-tropper' bekæmper desinformation i Tyskland

Jurister og 'cyber-tropper' bekæmper desinformation i Tyskland

Tyskland er et af de få lande, der har valgt at indføre lovgivning som led i kampen mod desinformation. ”Facebook-loven” som den populært kaldes er imidlertid blot ét af flere initiativer, som tyskerne har indført for at bekæmpe indflydelsesoperationer, desinformation og propaganda.