Mandag Morgen og CSR Forum indgår partnerskab

Projektet "SDG Leadership" skal styrke virksomhedernes arbejde med FN’s verdensmål gennem netværk, konferencer og workshops.

Vedtagelsen af FN’s 17 verdensmål har gjort erhvervslivet til en central aktør i kampen for en global, bæredygtig udvikling. Verdensmålene giver virksomhederne et fælles sprog til at fortælle partnere – herunder lande, byer og kommuner – hvordan deres teknologi og innovationskraft kan materialisere sig i produkter og service, der kan bidrage til at opfylde de mål, som alle FN’s medlemslande har forpligtet sig til at opfylde.

Derfor har Mandag Morgen og CSR Forum taget initiativ til projektet, SDG Leadership, der skal styrke dansk erhvervslivs arbejde med verdensmålene. SDG Leadership tilbyder en fælles platform for virksomheder og organisationer, der har en målsætning om at gøre verdensmålene til en del af deres DNA. I projektet er ambitionen bl.a. at samle relevante aktører fra den private, offentlige og civile sektor for at diskutere, dele erfaringer og udvikle nye idéer og løsninger til, hvordan erhvervslivet kan bruge verdensmålene til at skabe øget vækst og fremme en global, bæredygtig udvikling. Det skal bl.a. ske gennem afvikling af konferencer, workshops og netværk målrettet ledere på tværs af brancher og sektorer.

Mange danske virksomheder er allerede fuldt engagerede i arbejdet med at forme eksport-, innovations- og investeringsstrategier med udgangspunkt i målene. Men selvom nogle virksomheder allerede nu høster frugterne af at implementere verdensmålene i deres forretningsstrategi, oplever mange virksomheder også udfordringer –  særligt, når det handler om at omsætte målene til konkret handling.

Login