Mange måder at opsuge og lagre CO2

Efter regeringens seneste tiltag – energiøerne, støtte til el-biler, omlægning til varmepumper, stop for kulfyring osv. – mangler stadig løsninger, der kan adressere de sidste 13,7 millioner tons CO2.

Efter regeringens seneste tiltag – energiøerne, støtte til el-biler, omlægning til varmepumper, stop for kulfyring osv. – mangler stadig løsninger, der kan adressere de sidste 13,7 millioner tons CO2.

I Regeringens Klimaprogram 2020 regner man med, at der i 2030 kan opfanges mellem fire og ni millioner ton CO2 årligt fra industri-, energi- og affaldssektorerne og fra biogasanlæg. Dertil kommer 0,9 millioner tons som resultat af en pulje, der særligt skal fremme CO2-fangst i erhvervslivet.

Login