Nyt job: Skal give danskerne fleksibel pension

Kent Damsgaard bliver direktør for Forsikring & Pension på et tidspunkt, hvor han på vegne af sine medlemmer har en hidtil uset mulighed for at påvirke, hvordan danskerne kan gå på pension.

Det er sjældent, at pension står allerøverst på den politiske dagsorden. Men det gør den nu og i resten af dette efterår. Regeringen har fremlagt sit forslag om en ret til tidlig folkepension målrettet til borgere som bryggeriarbejderen Arne Juhl.

Og til efteråret vil regeringen fremsætte et forslag om at hæve pensionsalderen for alle til 69 år, en beslutning, der træder i kraft i 2035. Danskerne skal altså arbejde lidt længere, så der er råd til velfærden.

Login