Nyt job: Niels Fenger bliver Folketingets ombudsmand

Niels Fenger skal som Folketingets mmbudsmand sikre borgernes retssikkerhed i en tid, hvor mere og mere af den offentlige forvaltning digitaliseres. 

Landsdommer, Østre Landsret
Professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet
Direktør i EFTA i Bruxelles
Kontorchef i Indenrigsministeriet
Fuldmægtig i Justitsministeriet
Dommerfuldmægtig
Uddannet jurist i 1992.
Forfatter til 10 bøger og 80 artikler om forvaltningsret.

Ombudsmanden repræsenterer en af de mest respekterede institutioner i Danmark. For mange borgere er han den sidste mulighed for hjælp, hvis de på den ene eller anden måde er kommet i klemme, når en sagsbehandler eller et team i en kommune foretager en afgørelse, der kan være i strid med for eksempel serviceloven.

Login