Offentlig-privat samarbejde om velfærd

Den offentlige sektor står over for en udfordring: Den demografiske udvikling lægger pres på de offentlige budgetter i en tid, hvor ressourcerne bliver stadig mere begrænsede. Offentlig-privat samarbejde kan være et redskab til at skabe mere eller bedre service med de samme ressourcer – til gavn for borgerne. Hvordan udvalgte kommuner og regioner arbejder med…

Den offentlige sektor står over for en udfordring: Den demografiske udvikling lægger pres på de offentlige budgetter i en tid, hvor ressourcerne bliver stadig mere begrænsede. Offentlig-privat samarbejde kan være et redskab til at skabe mere eller bedre service med de samme ressourcer – til gavn for borgerne. Hvordan udvalgte kommuner og regioner arbejder med at
inddrage private aktører, kigger vi nærmere på med denne casesamling, der samler både aktuelle danske cases og svenske erfaringer.

Casene viser, at offentlig-privat samarbejde er et område i udvikling. Der tænkes nyt, og der er rigtig mange danske initiativer. Flere steder er man godt på vej mod et produktivitetsfremmende samarbejde på tværs af sektorer – samarbejde, der får god service og mindre ressourceforbrug til at spille sammen. I sidste ende giver samarbejdet ofte bedre resultater for borgerne.

Ud over at casesamlingen kan læses særskilt som inspirationskatalog, så er casene også inddraget i Produktivitetskommissionens Analyserapport 6 om Offentlig-privat samarbejde.

God læselyst!

Hent PDF

Forrige artikel Når jeg bliver stor Når jeg bliver stor Næste artikel Energiindeks Danmark 2014 Energiindeks Danmark 2014