Om TjekDet

Vi vil kvalificere den offentlige debat!

Danmark anno 2016. Kan der sættes lighedstegn mellem vores demokratiske samfundsdebat og tendenserne i det postfaktuelle samfund?

Her er vores mål

arguing-1296392_1280

Vær med til at kvalificere den offentlige (og politiske) debat. Alting er ikke lige rigtigt, og ikke alle synspunkter er lige meget værd, hvis de bygger på løsagtige påstande. Vi tager beslutningstagerne og samfundsdebattørerne på ordet, undersøger sandhedsværdien og/eller nuancerer i deres påstande og korrigerer, hvor der er behov for det.

Alle kan komme til orde, og især på de sociale medier lever “det frie ord” i bedste velgående. Er internettets dominerende position en udvidelse af demokratiet og en demokratisering af ytringsfriheden, eller er vi snarere trådt ind i en tid, hvor det er muligt for den enkelte at konstruere sandheden?

Er den politiske udvikling blevet et eldorado for manipulation, fordrejning og misbrug af fakta, hvis det lige passer bedre ind i en argumentation eller kan bruges i en politisk kamp? Er nuancerne forsvundet i jagten på at fange en modstander på det forkerte ben?

Og hvem hjælper den almene mediebruger til at navigere i strømmen af oplysninger, udsagn og påstande i en tid, hvor nyheder ikke kun er noget, vi får gennem de klassiske nyhedsmedier, men i lige så stor grad fra de sociale medier?

Ofte findes der ikke kun én udlægning eller ét entydigt svar på forskellige problemstillinger. Det kan med andre ord være svært at skulle konkludere, om et udsagn er ’sandt eller falsk’. Og medierne medvirker til den sort/hvide forenkling og forsimpling af debatten. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at tingene sjældent er så simple, som de bliver fremlagt. Disciplinen “faktatjek” er således ikke kun en ”rigtigt eller forkert ”-disciplin. Det kan også handle om at give nuancerne.

Derfor har Mandag Morgen Danmark lanceret initiativet TjekDet. Vi tager en beslutningstagers eller samfundsdebattørs påstand på ordet. Vi tjekker en oplysning, der vedholdende cirkulerer i den offentlige debat. Ikke mindst på de sociale medier. Vi har skabt et samlende univers, hvor vi ikke alene bringer egne faktatjek, men også anbefaler andre indenlandske og udenlandske kilders tjek af påstande. Ligesom vi skriver eller anbefaler artikler, der analyserer og sætter den offentlige debat i større perspektiv.

Giv et bidrag

Det er desværre ikke gratis at levere sunde vitaminer til samfundsdebatten, når usandheder og løse påstande skal udryddes. Vi håber derfor, at læsere har lyst til at være med i den nye bevægelse til at et give et kontant bidrag til en bedre debat og en mere oplyst diskussion ved at donere et beløb til det nye initiativ. Det kan ske via MobilePay på nr. 74874, så vi har mulighed for at levere endnu mere tjek af den offentlige debat. Læs mere her.

TjekDet skal kortslutte internettets ekkokamre

På internettet er det ingen sag udelukkende at omgive sig med personer, der mener det samme som en selv. Man kan vælge kun at bruge tid på specifikke fora, forskellige grupper på Facebook osv., hvor folk i det store hele deler ens synspunkter og holdninger.

De grupper og fora kommer med et mediebegreb til at fungere som ekkokamre. Det vil sige, at hvis man kun ser og hører udsagn, der stemmer overens med det, man mener i forvejen, forstærker det ens meninger og gør dem mere ekstreme. Og det er let bare at se den anden side som en sammensværgelse.

Kamrenes udsagn og påstande kan lynhurtigt sprede sig på de sociale medier som ringe i vandet. Vi vil gerne med dette initiativ i det omfang det er os muligt søge at stoppe den løbske debat, før den accelererer og falske eller unuancerede påstande bliver til faktum.

Vores læsere er sandhedsjægere

Vi kan kun nå vores mål med din hjælp. Vi sidder klar til at tjekke en påstand, et udsagn eller et budskab, du har hørt eller set i den offentlige debat. Og har du endda researchet på sagen, modtager vi også meget gerne dit materiale.

Vi ønsker at involvere alle læsere i processen, og opfordrer til at hjælpe os med at øge kvaliteten af den offentlige debat ved at faktatjekke. Tip os her eller på emailadressen tip@tjekdet.dk.

Har du spørgsmål eller generelle kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os.

 

tjekdetemail   mmlogotjekdet

Ny Kongensgade 10, 2. sal
1472 København K
Telefon: 33 93 93 23
Email: kontakt@tjekdet.dk
Hjemmeside: www.tjekdet.dk