Pas på den neutrale embedsmand

KOMMENTAR: Forundersøgelser før en undersøgelseskommission kan være en god ting. Vel at mærke med en neutral, ekstern udspørger. Vi skal holde fast i, at ansvaret er ministerens og den neutrale embedsmand handler på ministerens ansvar.

Vi har haft mange af dem. De har været helt ekstremt dyre, og de har taget helt ekstremt lang tid. Vi taler her om undersøgelseskommissioner, dommerundersøgelser, advokatundersøgelser og undersøgelsesretter. Ukært barn har også mange navne. Erfaringerne er til gengæld ofte, at kolossalt mange anstrengelser og mange menneskers tid krones med bløde landinger og et ansvar, der ikke klart kan placeres. Tamilsagen som den spektakulære undtagelse, der ikke var nogen blød landing og endte i en rigsretssag.

I ganske mange år har politikerne på Christiansborg søgt efter svaret på, hvordan man kan bore en skandalesag ud og kortlægge den på en nemmere, hurtigere og billigere måde med en mellemting mellem åbne og lukkede samråd med ministrene i Folketinget og de dyre undersøgelseskommissioner. Og i lige så mange år er drøftelserne om en forundersøgelsesinstitution stødt på grund.

Nu har Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, kastet sig ud i at fremlægge et nyt forslag til et sådant forundersøgelsesinstrument for Folketingets Udvalg for Forretningsordenen. Forslaget har til hensigt at indføre billigere og kortere forundersøgelser som forberedelse til en eventuel undersøgelseskommission. Forslaget har bragt DJØF, dommerne og advokaterne helt op i det røde felt. Alt efter temperament kaldes det en omkalfatring af hele vores politisk-administrative system eller et udspil, som vil fremme lysten til politisk drilleri med embedsmændene i rollen som ufrivillige gidsler.

Login