Private ejer tre fjerdedele af al dansk natur

Mens der i nogle kommuner primært findes store privatejede skove, heder eller vådområder, er der i andre kommuner primært kommunalt ejede parker og anlæg.

Hvad enten det handler om skove, enge og moser eller søer og vandløb, er ejeren oftest en privatperson, forening eller virksomhed, viser en ny analyse af naturarealerne fra Danmarks Statistik.

Naturarealer udgør en fjerdedel af Danmarks samlede areal, svarende til ca. 1.840 m2 natur pr. indbygger. Skov udgør ca. halvdelen af naturarealerne. Våde og tørre lysåbne naturtyper, som fx hede, moser og enge, udgør samlet 36 pct., vandløb og søer udgør 9 pct., mens parker og andre rekreative områder udgør 4 pct., konkluderer Danmarks Statistik.

20 pct. af de danske naturarealer ejes af staten, mens 6 pct. ejes af kommunerne. Privatper¬soner, foreninger, virksomheder og andre private aktører ejer den største andel (74 pct.).

Naturarealer i tæt befolkede områder er oftere kommunalt ejet (32 pct.) end naturarealerne i tyndere befolkede områder (under 10 pct.).

På landsplan er der ca. 950 m2 skov pr. indbygger, men tallet varierer mellem kommunerne fra 0,1 m2 skov pr. indbygger på Frederiksberg til 14.400 m2 skov pr. indbygger på Læsø.

Læs hele analysen fra Danmarks Statistik her

Forrige artikel I Afrika er mobiltelefoner mere udbredte end adgang til strøm I Afrika er mobiltelefoner mere udbredte end adgang til strøm Næste artikel Danmark fastfrosset på 12.-plads i global konkurrenceevne Danmark fastfrosset på 12.-plads i global konkurrenceevne