Radikal innovation

Innovation er blevet en besættelse i og omkring den offentlige sektor. Denne rapport er ingen undtagelse. Og dog alligevel. For i rapporten stiller vi spørgsmålet: Virker den innovation, vi er i gang med? I rapporten kaster vi et kritisk blik på det innovationsarbejde, der foregår mange steder i den offentlige sektor. For på trods af…

Innovation er blevet en besættelse i og omkring den offentlige sektor. Denne rapport er ingen undtagelse. Og dog alligevel. For i rapporten stiller vi spørgsmålet:

Virker den innovation, vi er i gang med?

I rapporten kaster vi et kritisk blik på det innovationsarbejde, der foregår mange steder i den offentlige sektor. For på trods af store ambitioner og dygtige ledere og medarbejdere, så er resultatet ofte at velfærden blot tilpasses og justeres.

Det radikale perspektiv på velfærdsinnovation er anderledes. Radikal velfærdsinnovation indebærer, at vi udfordrer grundlæggende opfattelser af de problemer, som velfærdsydelserne er svar på. Det lyder måske banalt, men fra gennemførte innovationsprojekter ser vi, at det faktisk sjældent er tilfældet.

Radikal velfærdsinnovation handler  om, at vi gentænker udfordringer, behov og problemer inden, vi udvikler de velfærdsløsninger, som udgør svarene. Det er ikke nemt, for det kræver, at vi stiller os selv nogle til tider irriterende, simple spørgsmål. Hvad er vi – som kommune, organisation eller institution – sat i verden for? Hvem er vores målgruppe? Hvilke nye ressourcer findes derude?

Der findes endnu kun få gode eksempler på radikal velfærdsinnovation i Danmark, men i rapporten præsenterer vi nogle af de cases, som kan bringe os tættere på en forståelse af, hvad et radikalt perspektiv på velfærdsinnovation indebærer i praksis.

Rapporten er opdelt i fire dele. I første del kigger vi nærmere på det offentlige innovationslandskab. I anden del kigger vi nærmere på, hvad det kræver, hvis vi skal gentænke udfordringer og behov.Tredje kapitel handler om, på hvilken måde vi kan identificere og bringe nye ressourcer i spil, når nye velfærdsløsninger skal udvikles. Sidste og fjerde kapitel inddrager spørgsmålet om organisering og beskriver forskellige organisationsformer, der har til formål at fremme de radikale innovationer.

God læselyst.

Hent PDF

Forrige artikel Guide to Sustainia 2013 Guide to Sustainia 2013 Næste artikel Intelligence: Made in Denmark Intelligence: Made in Denmark