Regenerativ ledelse vokser ud af pandemiens skygge

LEDELSE En opgave for ledere i 2021 bliver at se ud over Teams-møderne og de hurtige corona-omstillinger og se på den helt store omstilling, der vil kendetegne 2020’erne: omstillingen fra den ekstraktive tænkning til den regenerative. Også i den daglige ledelse, skriver Mads Thimmer.

Af Mads Thimmer
CEO og co-founder, Innovation Lab

Med udmeldingen fra Danmark om hen over de kommende årtier at gøre en ende på den “ekstraktive”, fossile æra, har vi samtidig skudt gang i kapløbet om at udfase hele den tænkning, den økonomi, hvor udvinding og forbrug sker i en lineær bevægelse frem mod affald. 

De færreste tænker over, hvor præget vores verdensforståelse, vidensbastioner, samfundsopbygning og ledelsesmodeller er af hele den forarbejdningsbaserede, reduktionistiske og ekstraktive økonomi.

Fra skolestrukturer til arbejdspladshierarkier har det drejet sig om effektiv ressourceudnyttelse, udvinding for egen vindings skyld. Derfor er det en enorm omvæltning at skulle omstille sig til den nye, regenerative dagsorden. 

Der skal tænkes cirkulært og i helt nye baner, når det centrale spørgsmål ændres fra “Hvad kan du præstere?” til “Hvad kan vi bidrage med?” Det gælder også udøvelsen af ledelse.

2020’s bedste publikation

Når man læser en af 2020’s mest gennemarbejdede og opsigtsvækkende udgivelser, ’Financing the circular economy’ fra Ellen MacArthur Foundation, står det lysende klart, hvorfor så mange sidste dages hellige er tjekket ind som klimaforkæmpere – fra Larry Fink, stifter af kapitalfonden BlackRock med 7,8 billioner doller i aktiver, til tidligere Bank of England-direktør Mark Carney, der nu advarer om, at fossile aktiver er på vej til at blive værdiløse.

Den cirkulære økonomi buldrer af sted med en tidobling i antallet af investeringsfonde med cirkulært eller regenerativt fokus siden 2016 – og med gennemsnitlig 5 procentpoint større afkast hos fonde med helt eller delvis cirkulært fokus i første halvår 2020 sammenlignet med de øvrige fonde. 

Den regenerative økonomi er godt på vej til at overhale den ekstraktive økonomi og blive det nye pejlemærke i verdensøkonomien. Forfattere som Carol Sanford, Alan Moore og danske Laura Storm har allerede etableret de regenerative principper – nu skal vi lære at lede efter dem i praksis.

I den regenerative økonomi er der ikke “bare” tale om en række nye teknologier, man kan tilkøbe sig, og så omlægge sin organisation og sin eksisterende tænkning til.

Der skal bygges på en ny slags forståelse, og forståelsen skal dække hele organisationen. I ledelsen af medarbejderne, i disses kontakt med kunder, borgere og samarbejdspartnere samt i alle tilblivelsesprocesser.

Den regenerative organisation

FN’s verdensmål er en dejlig ramme – det er nogle hensyn, man kan revidere sin tilgang efter, så man kan få prædikat af at være “compliant”. Men compliance får os kun cirka halvvejs. De dejlige rammer er ikke nok.

Hvis de ambitiøse klimamål skal nås, skal vi alle bidrage mere, end vi forbruger – der skal CO2 tilbage i jorden, og vi skal efterlade os en arv, som er andet og mere end udtrukne og forarbejdede ressourcer. Både som mennesker og som organisationer.

Det store spørgsmål er: Hvordan bygger og leder du den organisation, som verden har brug for?  

Lad os forsøge at bringe de grandiose armbevægelser nærmere hverdagen og virkeligheden. Figur 1 skitserer en række grundlæggende forandringer – ledetråde til den diskussion, der kan blive starten på regenerativ ledelse hos dig selv og din organisation. 

 

Ekstraktiv ledelse

Regenerativ ledelse

Belønningssystem

Personligt avancement

Frihedsgrader

Planlægning

Strategi

Rolle

Målemetode

Vinding

Bidrag

Styringsredskab

Administration

Aktivisme

Ledelseskompas

Målstyret

Principstyret

HR

Funktionsbaseret

Personbaseret

Relationer

Værdikæde

Økosystem

Fokus

Hypereffektivitet

Resiliens

Frihed er den nye primære motivationsfaktor
I den regenerative økonomi motiveres ledere og medarbejdere ikke af gevinster og resultater, hjembragt bytte og trofæer. De vil have mulighed for at realisere egne projekter – både på job og i fritiden. Ofte er projekterne regenerative og afspejler organisationens formål. Tænk det som organisatorisk rewilding – altså når vi lader naturen blive ’vild’ igen og derigennem skaber trivsel, biodiversitet og resiliens. 

Find din rolle – så følger resten
Engang var planlægning og strategi nøgleordene. Men når vi sætter en vision som ’regeneration’ i højsædet, er det vigtigere at forstå hvorfor end hvordan. Der kommer fokus på selve den organisatoriske grundfortælling. Her er det essentielt at forstå både sin egen rolle som leder, sin rolle som bidragende medarbejder – og organisationens rolle i verden. Det gør det nemmere for alle at træffe hurtige og rigtige beslutninger.

Mål din succes i fælles succes 
Hvad gør du andre i stand til? Hvad har du med til festen? Et kernebegreb i regenerativ ledelse er legacy-tanken om, hvad man efterlader sig. Her skal regnskabet helst være i plus, både som person og som organisation. Store virksomheder (eksempelvis Microsoft) er besatte af at udviske CO2-fodspor og blive klimapositive, snarere end bare klimaneutrale. Man kan i det daglige stille spørgsmålet: Er det her, hvad vi/jeg vil huskes for? Det er faktisk meget effektivt, når tankerækken skal ud over næsetippen.

Aktivisten vinder
Talenter vil hellere følge den overbeviste end den overbevisende.  Resultaterne følger på samme måde den helstøbte leder, som ikke blot forklarer et værdisæt, men som efterlever det, og som kompromisløst omsætter vision til handling – så vi alle inspireres til at gøre det samme. Så har tingene det med pludselig at ske.

Vejen er målet
Ofte er de store mål og must wins kun vigtige for ledelsesgangen. Fokus for os andre bliver hurtigt instrumentelt. Derfor er det meget mere effektivt at fokusere på midlerne og vejen til målet. Hvad styrer reelt de daglige handlinger, og hvordan sikrer vi de rigtige princippers udbredelse? Det er faktisk vigtigere end fjerne mål, som tværtimod kan invitere til at gradbøje principperne. Vejen er vigtigst.

Personer definerer funktioner, ikke omvendt
Ledelsesguruen Gary Hamel lærte os værdien af at tage hele mennesker med på job. Giv plads til personlighed og hele mennesker, og sæt dem over enhver kategori. Til gengæld får du løsningsorientering, netværk, dedikation og naturlig tværsøgning. Insisterer du på formerne, kommer territoriekampene, ansvarsforflygtigelsen og et uudtømmeligt bureaukratisk behov for at sætte alt på formel. Passion skal være drivende i de regenerative processer.

Grib invitationen og send den videre
Alt er forbundet, så lad være med at betragte din rolle som statisk – hverken som leder eller som organisation. Engagér dig, investér dig, stil krav til dine omgivelser! Vis, at du er for real, nu du faktisk er det. Så vil forbindelser vise sig, hvor du ikke anede det. Tænk i livgivende økosystemer snarere end i værdikæder, der blot forankrer eksisterende strukturer.

Gør dig stærk
Naturen er verdensmester i comeback-strategier. Den kan ikke holdes tilbage. Naturens superkraft er diversitet, og det skal du have i baghovedet, når du omlægger dit fokus fra opslidende effektivitet til styrke og resiliens. Hav flere fødekilder og finansieringsveje. Skab teams af høj variation og diversitet. Hold pauser. og værn om kreativiteten. Giv plads til mikrokulturer og dyrk vækstlag – så er du klar til fremtiden, uanset hvordan den ser ud.Forrige artikel Drop forbløffelsen – Trumps voldelige kupforsøg skete for øjnene af os Drop forbløffelsen – Trumps voldelige kupforsøg skete for øjnene af os Næste artikel De slukkede for kontakten til Trump – og hvad så nu? De slukkede for kontakten til Trump – og hvad så nu?
Når politik føles som noget opreklameret lort

Når politik føles som noget opreklameret lort

POLITIK OG VELFÆRD Danske politikere, medier og vælgere har et fælles ansvar for at lære af de øretæver, som coronakrisen og andre 2020-dramaer har givet vestlige demokratier. Alternativet er, at vi får vores egen Trump, skriver John Wagner.

De etiske dilemmaer myldrer frem på teknologiens forkant

De etiske dilemmaer myldrer frem på teknologiens forkant

DIGITAL OMSTILLING Teknologiens udvikling stiller os overfor den ene vanskelige etiske beslutning efter den anden. Alt for ofte klikker vi bare JA til betingelserne uden at overveje konsekvenserne. I en ny bog advarer en amerikansk professor i jura mod at overlade det til store selskaber og iværksættere at definere, hvad der er acceptable måder at bruge ny teknologi på.  

ICDK: Venture Client-modellen har succes hos Tysklands industrigiganter

ICDK: Venture Client-modellen har succes hos Tysklands industrigiganter

KOMMENTAR Acceleratorprogrammer har længe været den foretrukne model blandt tyske virksomheder, der vil samarbejde med startups for at udvikle nye teknologier. Men nu er det en ny model, som de store virksomheder foretrækker. Venture Client Units er brændstoffet i tysk innovation i øjeblikket, skriver ICDK i München.

Din relevans afgør om du er leder eller bare chef

Din relevans afgør om du er leder eller bare chef

LEDELSE Det er måske ikke hver dag, du forholder dig til din egen relevans som leder. Men det kan være afgørende for, om du kan bevare dit reelle ledelsesmandat, skriver Elize Dimare og Johnny Sørensen.

Kan danske virksomheder lyn-modernisere japansk bureaukrati?

Kan danske virksomheder lyn-modernisere japansk bureaukrati?

DIGITAL OMSTILLING Coronakrisen blev et moment of truth for Japans offentlige sektor, der er håbløst bagud med at digitalisere kommunikationen med borgerne. Papirdokumenter med traditionelle hanko-stempler overføres med fax, og først nu udvikles noget, der ligner NemID. Danmark øjner it-eksportmuligheder til det coronaramte japanske bureaukrati. 

Erhvervslivet sætter regeringen under hårdt grønt pres

Erhvervslivet sætter regeringen under hårdt grønt pres

GRØN OMSTILLING Klimapartnerskaberne har været en stor succes – så stor, at den nu manifesterer sig som et hårdt pres på regeringen fra erhvervslivet, der vil have mere fart på den grønne omstilling. Klimaloven, klimapartnerskaberne og Danmarks grønne industripolitik er rollemodeller for hele EU. 

Dan Jørgensen: ”Det er gået stærkt. Og vi har tænkt os at holde kadencen.”

Dan Jørgensen: ”Det er gået stærkt. Og vi har tænkt os at holde kadencen.”

GRØN OMSTILLING Dan Jørgensen er stolt af sine bedrifter i 2020. Klimaministeren kan ikke genkende billedet af en regering, der hænger i bremsen. Der er nedsat fire nye arbejdsgrupper, som skal fremme klimainitiativer på tværs af sektorerne. Og forude venter tre nye strategier for Power to X, CO2-lagring og elektrificering af Danmark.

De klimapolitiske højdepunkter i 2020

De klimapolitiske højdepunkter i 2020

GRØN OMSTILLING Selvom coronakrisen stjal mediebilledet, blev 2020 et travlt klimaår for erhvervslivet, klimapartnerskaberne og regeringen. Her er nogle af årets vigtigste grønne begivenheder.

Der er stadig lang vej til klimaneutral produktion i Danmark

Der er stadig lang vej til klimaneutral produktion i Danmark

GRØN OMSTILLING I 2030 skal CO2-udledningerne fra produktionsvirksomhederne være reduceret med 95 procent i forhold til 1990-niveauet. Det er målet i klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder. Men det kommer til at kræve en helt ny tilgang i de små og mellemstore virksomheder, hvor klimakamp endnu ikke fylder i hverdagen.

Mere undervisning, færre udsendte, færre flyveture

Mere undervisning, færre udsendte, færre flyveture

LEDELSE Læger Uden Grænser sender færre eksperter ud i verden i en tid med corona. Rådgivning via Teams, Skype eller Zoom kan løse nogle opgaver. Denne positive erfaring vil ændre praksis i organisationen, spår ny direktør.

De slukkede for kontakten til Trump – og hvad så nu?

De slukkede for kontakten til Trump – og hvad så nu?

POLITIK OG VELFÆRD De toneangivende techgiganter indgik en historisk alliance om at stoppe Trumps direkte adgang til de amerikanske vælgere. Dermed eksponerede de mere end nogensinde deres reelle politiske magt.

Stine Bosse anbefaler

Stine Bosse anbefaler

LEDELSE Stine Bosse glæder sig over en højskolesangbog, hvor alle kan synge med, og så anbefaler hun en græsk klassiker, der minder os om, at også nazisterne var mennesker med følelser, længsler og omsorg for andre.

Fremtidens MBA er fleksibel, billig og livslang

Fremtidens MBA er fleksibel, billig og livslang

LEDELSE Erhvervsuddannelserne på de amerikanske universiteter Harvard og Columbia føjer certifikater og livslang læring til deres programmer. Det er et skift, der siger noget grundlæggende om vores samfund. 

Den utæmmede digitale ytringsfrihed giver hovedbrud

Den utæmmede digitale ytringsfrihed giver hovedbrud

DIGITAL OMSTILLING Diskussionen har ulmet længe, men optøjerne på Capitol Hill og den efterfølgende nedlukning af Trumps konti på Twitter og Facebook har gjort et centralt spørgsmål meget påtrængende: Hvem skal bestemme, hvad der må siges online? EU-Kommissionen har et bud.

ICDK: Nye strategier skal tiltrække grønne investeringer i Indien

ICDK: Nye strategier skal tiltrække grønne investeringer i Indien

KOMMENTAR En af de positive effekter af covid-epidemien i Indien er, at indiske startups og iværksættere har formået at arbejde tæt sammen med indiske forskere om at udvikle løsninger hurtigt og effektivt. Nu overvejer man, om den form for innovation kan overføres til at løse udfordringerne med bærdygtighed, skriver det danske innovationscenter i Bangalore

Regenerativ ledelse vokser ud af pandemiens skygge

Regenerativ ledelse vokser ud af pandemiens skygge

LEDELSE En opgave for ledere i 2021 bliver at se ud over Teams-møderne og de hurtige corona-omstillinger og se på den helt store omstilling, der vil kendetegne 2020’erne: omstillingen fra den ekstraktive tænkning til den regenerative. Også i den daglige ledelse, skriver Mads Thimmer.

Investeringsbank advarer mod dansk klimaselvtilfredshed

Investeringsbank advarer mod dansk klimaselvtilfredshed

GRØN OMSTILLING Den schweiziske investeringsbank J. Safra Sarasin piller de grønne fjer af Danmark. Godt nok er Danmark et af verdens foregangslande, men vi når ikke Parisaftalens mål ved at følge den nuværende kurs, siger folkene bag bankens nye fremskrivningsmodel, der har til formål at vise konsekvenserne ved virksomhedernes klimaplaner.

Færre virksomheder i udsatte erhverv frygter corona-lukning

Færre virksomheder i udsatte erhverv frygter corona-lukning

ØKONOMI Danmarks Statistisk har, siden coronakrisen brød ud, spurgt virksomheder om deres frygt for at måtte lukke som følge af covid-19. Siden foråret er frygten overordnet set mindsket, og generelt vurderes risikoen for at måtte afvikle virksomheden på grund af covid-19 som lille – også inden for serviceerhverv samlet set.

Beskæftigelse af ikkevestlige indvandrere sætter danmarksrekord

Beskæftigelse af ikkevestlige indvandrere sætter danmarksrekord

POLITIK OG VELFÆRD Da coronakrisen ramte Danmark, var beskæftigelsen blandt ikkevestlige indvandrere højere, end den har været i fire årtier. Krisen har heller ikke været den katastrofe for integrationen, som mange ellers havde spået. Tre af landets førende eksperter betegner udviklingen som meget positiv. Den lave beskæftigelse blandt indvandrerkvinder og unge mænd uden uddannelse er dog to store udfordringer.

Forskningsdirektør om flere indvandrere i job: Vi har fat i noget af det rigtige

Forskningsdirektør om flere indvandrere i job: Vi har fat i noget af det rigtige

POLITIK OG VELFÆRD Rekordhøje beskæftigelsestal for ikkevestlige indvandrere gør forskningsdirektør Torben Tranæs optimistisk – på en moderat, forskeragtig facon. Han ser store muligheder i fokus på særlige brancher og udpeger den manglende integration af unge, mandlige efterkommere som et af samfundets største problemer.

Sindige jyder finder job til kvinder med ikkevestlig baggrund

Sindige jyder finder job til kvinder med ikkevestlig baggrund

POLITIK OG VELFÆRD Vesthimmerland ligger nummer ét på ranglisten over de kommuner, der er bedst til at få indvandrerkvinder i job. Det er en svær opgave. Så hvad er opskriften på deres succes? Det giver et jobcenter og to virksomheder deres forklaring på.

Tålmodighed hjælper ikkevestlige kvinder i job

Tålmodighed hjælper ikkevestlige kvinder i job

POLITIK OG VELFÆRD I Furesø Kommune tror man ikke på et quickfix, der kan skaffe ikkevestlige indvandrerkvinder varige job. Løsningen er langvarig og kræver grundige samtaler om kønsroller og helbred.

Et job giver dig frihed

Et job giver dig frihed

NYT JOB For Abdulkarim Alasat er jobbet på fabrikken i Tullebølle nøglen til frihed.

Investorer lægger klimapres på virksomheder

Investorer lægger klimapres på virksomheder

GRØN OMSTILLING En lang række store investorer indskærper over for nogle af Europas største virksomheder, at de skal arbejde Parisaftalen grundigt ind i deres forretninger. Der blæser nye grønne vinde i den finansielle sektor, lyder vurderingen fra eksperter.

Ellen Klarskov Lauritzen anbefaler

Ellen Klarskov Lauritzen anbefaler

KULTURANBEFALING Ellen Klarskov Lauritzen værdsætter kunsten at fatte sig i korthed på arbejdet, men leder efter det modsatte, når hun har fri. Hun anbefaler en murstensroman, der dvæler ved detaljen, og forbereder sig på foråret med elektronisk dansk musik. 

De næste årtier bliver et kæmpe opsving

De næste årtier bliver et kæmpe opsving

DIGITAL OMSTILLING Scenarier har det med at være deprimerende læsning. De enorme udfordringer og forandringer, der er på vej, virker skræmmende. Wired-journalisten Peter Leydens scenarie The transformation er en fortælling om fremtiden, man faktisk bliver inspireret og i bedre humør af at læse.

Omstillingen - et uddrag

Omstillingen - et uddrag

DIGITAL OMSTILLING The transformation – Omstillingen – er et scenarie i seks afsnit, der beskriver verdens udvikling fra 2020 til 2050. Scenariet er udformet som artikler, skrevet i år 2100 af den fiktive journalist Stuart Rand, der kigger tilbage på de tre årtiers radikale forandringer.  

ICDK: Kina har indgået verdens største frihandelsaftale

ICDK: Kina har indgået verdens største frihandelsaftale

KOMMENTAR I en nyhedsstrøm præget af corona og præsidentvalget i USA har få bemærket, at der sidste måned blev indgået verdens største frihandelsaftale, der omfatter størstedelen af Asien, Australien og New Zealand. Innovation Centre Denmark i Shanghai fortæller, hvordan aftalen også får betydning for danske virksomheder.

Når visioner er virkningsløse

Når visioner er virkningsløse

LEDELSE Visionsbaseret ledelse kan skabe fælles retning og motivation. Men visioner kan også blive et skønmaleri, som skaber polarisering eller fortrænger svære diskussioner og afvejninger, skriver Klaus Majgaard, der har et bud på, hvordan du undgår det.

2021 kan blive et skelsættende klimapolitisk år

2021 kan blive et skelsættende klimapolitisk år

GRØN OMSTILLING Det nye år bliver et travlt klimaår for Danmark, EU og resten af verden. Milliarder af euro, dollar og yuan ligger klar til investeringer i rene teknologier fra krisepakker og stadigt mere klimabevidste private investorer. Analytikere taler om en decideret acceleration i den grønne omstilling, og i de mest optimistiske scenarier er Parismålet igen i sigte.

Michael Løve anbefaler

Michael Løve anbefaler

KULTURANBEFALING Nettos direktør, Michael Løve, har fundet podcasten, der sikrer, at hans døtre aldrig vil ryge. Og så anbefaler han det nyeste værk af lufthavnslitteraturens ukronede konge om det USA, han kender bedst.

Der bliver ingen kartoffelkur på den anden side af corona

Der bliver ingen kartoffelkur på den anden side af corona

ØKONOMI Uden nævneværdig dramatik er statsgælden kravlet mod nye højder under coronakrisen. Lave renter er den nye normal, og derfor er gæld næsten gratis. Et lille år efter det globale pandemichok melder spørgsmålet sig, om vi er forberedte på det, de færreste økonomer forventer. 

Gælden, dollaren og det eksorbitante privilegium

Gælden, dollaren og det eksorbitante privilegium

ØKONOMI Som udsteder af verdens mest anvendte valuta høster USA økonomiske fordele, andre lande kun kan drømme om. Den position er ikke akut truet, men vi er måske ved at se begyndelsen på enden, og det kan tvinge USA til at sætte tæring efter næring.

2021 – corona år to

2021 – corona år to

POLITIK OG VELFÆRD Coronaen har forandret vores samfund og vores liv for altid. Nu bliver opgaven at tage det bedste med os ind i 2021 og huske på, hvad livskvalitet er.

Følsom nytårshilsen

Følsom nytårshilsen

Tårer og topledelse var stadig en følsom affære i 2020.

På Mandag Morgen har vi i årets løb talt med tre topchefer, der alle på hver deres måde har været tvunget til at forholde sig til store følelser i deres lederskab. 

Mød den kontroversielle mediechef, den revolutionære revisor og politikeren, der blev kaldt ’isdronningen’. 

Lys i mørket: Historier der vækker håb for 2021

Lys i mørket: Historier der vækker håb for 2021

Trods pandemi, klimakrise, økonomisk krise og politisk ustabilitet har 2020 også vist vejen til lysere tider. Vi har samlet nogle af de historier, der har givet os håb her på Mandag Morgens redaktion det seneste år.

”Jeg vil være kommunaldirektør i en kommune, der tør lytte til borgerne”

”Jeg vil være kommunaldirektør i en kommune, der tør lytte til borgerne”

POLITIK OG VELFÆRD Hvad er de gode – og hvad er de dårlige erfaringer fra coronakrisen? Fredericia Kommune er gået systematisk til værks for at finde svar – og har fået input fra over 5000 borgere, der er kogt ned til et idékatalog. Den fremgangsmåde kan være med til at ændre kommunen og organisationen, mener kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe.