Risiko-chef: Styrer vi bevidstløst mod en ny global krise?

KOMMENTAR: Hvis en ny global krise rammer, vil vi så kunne rejse det nødvendige niveau af globalt samarbejde og støtte? Sandsynligvis, men spændingerne mellem den globaliserede verdensøkonomi og den voksende nationalisme i international politik er en voksende trussel.

Af Aengus Collins, chef for 'Global Risks og Geopolitical Agenda', World Economic Forum

Er vi ved at vandre søvngængeragtige ind i en ny krise?

De globale trusler tager til, men der mangler tilsyneladende fælles vilje til at tackle dem. I stedet bliver skellene stadigt skarpere.

De geopolitiske og geoøkonomiske spændinger mellem verdens supermagter udgør nu de mest presserende trusler mod verdenssamfundet, viser World Economic Forums ’Global Risks Report 2019’.      

Ni ud af ti respondenter angiver, at de forventer, at der er øget risiko for både økonomiske og politiske sammenstød mellem stormagterne i år. Det fremgår af den årlige undersøgelse af opfattelser af trusler mod verdenssamfundet, ‘Global Risk Perception Survey’.

Tilsvarende forventer ni ud af ti, at multilaterale handelsregler og handelsaftaler bliver undermineret yderligere. 

Øgede spændinger

Efter en periode med globalisering, der ændrede verdens politiske økonomi fundamentalt, er verden trådt ind i en periode præget af konflikt. Der opstår nye potentielle trusler, når relationerne mellem tæt forbundne lande undergår forandring.

Det blev tydeligt i 2018, da flere af verdens stormagter som for eksempel USA og Kina brød deres handels- og investeringsforbindelser.

Største trusler målt på sandsynlighed

Derfor går bekymringerne på, hvor modstandsdygtig verdensøkonomien er, mens den er ved at komme sig efter krisen.

Det er ikke bare et spørgsmål om, hvor meget politisk slagkraft der er stillet til rådighed for skattemyndigheder og finansielle myndigheder. De mere grundlæggende svagheder træder tydeligere frem, når det internationale system slår revner.

Hvis en ny global krise rammer, vil vi så kunne rejse det nødvendige niveau af globalt samarbejde og støtte? Sandsynligvis, men spændingerne mellem den globaliserede verdensøkonomi og den voksende nationalisme i international politik er en voksende trussel.       

Miljøet

I en verden præget af magtforskydninger og modstridende værdier bliver det sandsynligvis vanskeligere at samarbejde om fælles globale udfordringer. Den type fremskridt kræver to ting: 1. enighed om prioriteterne for handling og 2. fortsat koordinering og samarbejde.

Et godt eksempel er klimaforandringer. Der er efter årtier opnået bred enighed – hvilket kulminerede i underskrivelse af Paris-aftalen i 2015 – men ikke engang, hvis landene lever op til deres nuværende forpligtelser, vil det være nok til at forhindre ødelæggende global opvarmning. 

Trusler mod miljøet dominerer nu tiårsperspektivet i vores årlige undersøgelse. I år står miljø bag tre af truslerne i top-fem, når det vurderes, hvor sandsynlige de er, og fire, når det vurderes, hvor stor en indvirkning, truslerne vil have.

Ekstremt vejr topper listen over trusler, der vækker størst bekymring, men respondenterne viser nu større bekymring for mislykket miljøpolitik. Lige efter Paris-aftalen blev indgået, rangerede mislykket miljøpolitik lavere på listen, men i år indtager det igen en andenplads, når man ser på indvirkning.  

Største trusler målt på konsekvenser

Teknologi

Hvis verden stadig kæmper med at finde fælles fodslag i forhold til truslen mod miljøet, hvor meget mere vanskeligt vil det så ikke være i forholde til de trusler, der lige er opstået og udvikler sig i al hast?

Teknologi er et oplagt eksempel.

Teknologiens hastige ændringer truer med at overvælde mennesker og samfunds evne til at indoptage nyt. Det er værd at bemærke, at teknologi har fået større og større betydning i vores årlige undersøgelse over de seneste år.

Cyberangreb og datatyveri betragtes nu som nogle af de mest alvorlige trusler mod verdenssamfundet, og en stor del af respondenterne forventer også, at der i 2019 vil være flere trusler forbundet med fake news, identitetstyveri og mistet privatliv.

Selvom teknologi indtager en fremtrædende plads, så kan den hastige omskiftelighed alligevel betyde, at teknologi forbliver en blind plet for verden. Mens teknologierne i den såkaldt fjerde industrielle revolution trænger frem på revolutionerende nye områder, vil de trusler, som kommer i kølvandet, tage nye former.

I årets rapport diskuterer vi, hvordan nye bioteknologier hvisker grænserne mellem menneskelighed og teknologi ud. Der er f.eks. påstande fremme om, at der allerede er skabt genetisk modificerede babyer ved hjælp af genredigering. Det kan have afgørende betydning for menneskehedens fremtid, om de enkelte lande vælger at gå enegang på områder som dette eller i stedet finder sammen om fælles tilgange.    

Se mod fremtiden

Den dybe indbyrdes forbundethed i vores internationale systemer – økonomiske, politiske, teknologiske, miljømæssige – ændrer det globale trusselsbillede.

Det er fristende at længes efter gamle dage, men det er uhensigtsmæssigt, ikke mindst fordi tidligere historiske tider nok næppe var fri for globale trusler.

Det nytter ikke at ønske kompleksiteten væk, men det nytter at prøve at forstå de globale forandringer, der sker, og finde frem til, hvordan vi bedst møder de udfordringer, de bringer med sig.

World Economic Forums Global Risks Report er en undersøgelse foretaget blandt 1.000 beslutningstagere fra den offentlige og private sektor, universiteter og civilsamfundet, der vurderer de trusler, verden står over for. ’Global Risks Report 2019’ udkom 16. januar.

Forrige artikel Davos er blevet afmagtens topmøde Davos er blevet afmagtens topmøde Næste artikel Et ledelsesmanifest for vedvarende forandring af sundhedsvæsenet Et ledelsesmanifest for vedvarende forandring af sundhedsvæsenet

Amerikansk interesse er en bonus for Grønland

Amerikansk interesse er en bonus for Grønland

ANALYSE: USA's øgede interesse for Grønland er en gave til Grønland og Danmark. Den store ø vil få væsentligt bedre infrastruktur, og Danmark kan få øget indflydelse på både den globale sikkerhedspolitik og på klimapolitikken.

Invitér Donald Trump til Grønland

Invitér Donald Trump til Grønland

KOMMENTAR: Kombinationen af manglende klimahandling og uduelig politisk ledelse er en giftig cocktail, som kan udløse en alvorlig økonomisk krise

Nye flygtninge kommer hurtigere i job

Nye flygtninge kommer hurtigere i job

Sjældent er så mange nye flygtninge kommet i job så hurtigt som i dag. Antallet af flygtninge, som har et job året efter, de er ankommet til Danmark, er mangedoblet på bare fire år, viser analyse. Kvinder halter dog fortsat langt efter mændene, og der er store kommunale forskelle.

Er du agil nok til agil ledelse?

Er du agil nok til agil ledelse?

Samarbejde i højt tempo kan øge produktiviteten, men risikerer også at skade karrieren for de mennesker, der er generte eller mangler selvtillid.

Eksperter: Tid til evidensbaseret ledelse

Eksperter: Tid til evidensbaseret ledelse

Der er efterhånden så meget ’ledelsesbullshit’ i omløb, at vi fuldstændig glemmer, at der foreligger grundig videnskabelig viden om, hvad der virker, og omvendt. Det er tid til en oprydning i junglen og ikke mindst til, at evidensbaseret ledelse bliver forankret i virksomheder og organisationer, mener forskere.

Bobler, kriser, ubalancer – og den finansielle sektor

Bobler, kriser, ubalancer – og den finansielle sektor

Økonomiske kriser opstår ikke ved tilfældigheder. I en ny bog giver økonom Katarina Juselius sine bud på, hvorfor økonomien med jævne mellemrum smelter sammen. Det er en mulighed at lade Nationalbanken styre landets pengeskabelse, skriver hun i denne analyse.

Biomasse er en blindgyde i dansk klimapolitik

Biomasse er en blindgyde i dansk klimapolitik

Forsyningsselskaber i danske storbyer bindes i årtier til biomasse, der er fritaget for afgift og anses for bæredygtig, selv om den udleder masser af CO2. Klimaministeren vil ikke udtale sig om sagen, der rokker ved Danmarks status som frontløber inden for vedvarende energi.

Det Økonomiske Råd og Klimarådet:  Læg afgift på biomassen

Det Økonomiske Råd og Klimarådet: Læg afgift på biomassen

Afgiftsfritagelsen på biomasse skævvrider markedet og giver incitament til private investeringer og fjernvarmeinvesteringer i biomasse på bekostning af andre grønne energikilder, lyder det fra Det Økonomiske Råd og Klimarådet, der begge opfordrer til en afgiftsændring. Det nuværende system forhaler en reel grøn omstilling.

Aalborg Kommune: Biomasse er sidste udvej

Aalborg Kommune: Biomasse er sidste udvej

Med omstillingen af Nordjyllandsværket går Aalborg Kommune foran med at sikre fremtidens varmeforsyning gennem flere energikilder. Her har biomasse laveste prioritet. I stedet hentes energien fra luft, sol, jord, havvand, varmt vand i undergrunden og overskudsvarme.

Set, læst og hørt: Katja Iversen

Set, læst og hørt: Katja Iversen

Katja Iversen anbefaler i denne uge krimien ’Den blå digters kone’, der tackler samfundsmæssige dilemmaer, og tv-serien ’Sex Education’, der er lærerig for både børn, unge og forhenværende unge.

Trump øjner nyt ejendomseventyr: Grønland

Trump øjner nyt ejendomseventyr: Grønland

Præsidenten har under samtaler med sine medarbejdere – mere eller mindre seriøst – leget med idéen om, at USA skulle købe det selvstændige danske territorie.

Trumps besøg er risikabelt for Danmark

Trumps besøg er risikabelt for Danmark

ANALYSE: USA under Donald Trump arbejder målrettet på at splitte EU. Derfor skal statsminister Mette Frederiksen træde varsomt, når den amerikanske præsident kommer på besøg. De store EU-lande holder skarpt øje med, hvor Danmark placerer sig.

Klichéen holder. Kultur æder alt andet

Klichéen holder. Kultur æder alt andet

KOMMENTAR: Det er efterhånden bredt anerkendt, at virksomhedskultur er nøglen til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Her er, hvordan vi arbejder med det i Milestone Systems.

Danmark og Holland planlægger grøn guldfeber i Nordsøen

Danmark og Holland planlægger grøn guldfeber i Nordsøen

Statsejede virksomheder i Danmark og Holland har udviklet en masterplan for de næste 25 års massive vindboom i Nordsøen. Virksomhederne bag planen skal sikre integrationen af nye store mængder vindstrøm i det europæiske elnet. Investorer står i kø for at være med, siger aktieanalysechef i Sydbank.

Her er beskæftigelsespolitikkens bermudatrekant

Her er beskæftigelsespolitikkens bermudatrekant

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil undersøge, hvorfor andelen af danskere i beskæftigelse falder. For hvis der skal være råd til bedre velfærd, skal flere danskere arbejde mere. Ikke mindst blandt de tre grupper, der udgør beskæftigelsespolitikkens bermudatrekant: De udsatte unge, ikkevestlige indvandrere og de ufaglærte.

50.000 unge er i risikozonen på fremtidens arbejdsmarked

50.000 unge er i risikozonen på fremtidens arbejdsmarked

Den nye regering arver en stor udfordring med at få flere udsatte unge til at tage en ungdomsuddannelse. Knap 50.000 unge under 25 år har hverken er i gang med en uddannelse eller et job. De får det svært på fremtidens arbejdsmarked, forudser forsker.

Indvandrere kan bidrage med 15 milliarder på arbejdsmarkedet

Indvandrere kan bidrage med 15 milliarder på arbejdsmarkedet

Det går så godt med at sluse ikkevestlige indvandrere i job, at en forsker ligefrem taler om en ny succesfase i den danske integrationshistorie. Men der er fortsat store udfordringer. Specielt indvandrerkvinder udgør et stort økonomisk potentiale for at sikre velfærden.

Bjarne Corydon: Jeg kom væk fra politik, inden det åd mig op

Bjarne Corydon: Jeg kom væk fra politik, inden det åd mig op

INTERVIEW: Tabet af regeringsmagten i 2015 var et venligt puf til Bjarne Corydon, som dermed kunne slippe ud af den politiske osteklokke, han har set mange blive opslugt af. Men skiftet til det private erhvervsliv faldt folk for brystet, og kritikken haglede ned. Nu kritiserer han selv kritikerne for at puste til en farlig ild.

Hvad Trump egentlig skal i Danmark

Hvad Trump egentlig skal i Danmark

ANALYSE: Et eskalerende stormagtsspil i Arktis mellem USA, Rusland og Kina er den egentlige årsag til, at USA's præsident har bedt om et møde med den danske statsminister. Lige nu foregår en slags våbenkapløb i form af arktiske baser og isbrydere i farvandet omkring Grønland.

Kønsdebatten er rykket ind på chefkontorerne

Kønsdebatten er rykket ind på chefkontorerne

Fire af de helt tunge topchefer i dansk erhvervsliv slår nu et kraftigt slag for diversitet i direktioner og bestyrelser. Det skader simpelthen konkurrenceevnen for danske virksomheder, at Danmark et blevet overhalet indenom, lyder budskabet.

Problemet med populære medarbejdere

Problemet med populære medarbejdere

Popularitet kan påvirke beslutningstagning negativt og føre til ringere arbejdsindsats, fordi det fordrer overdreven selvtillid, skriver WSJ’s ledelsesekspert Marissa King

Estland er Europas digitale frontløber

Estland er Europas digitale frontløber

Estland har siden sovjettiden satset hårdt på digital teknologi som vejen til udvikling og vækst. Den offentlige sektors tjenester er blandt de mest avancerede i verden og på mange måder foran de tjenester, vi har i Danmark. Og borgerne har kontrol over egne data – og hvem der tilgår dem.

Færøerne har valgt den estiske model

Færøerne har valgt den estiske model

Da Færøerne i 2015 lavede en digitaliseringsstrategi, valgte de at bruge Estlands X-road som den grundlæggende infrastruktur for udveksling af data i det offentlige. Tendensen peger mod større integration og dataudveksling mellem de nordiske landes systemer.

Proaktiv forvaltning: Gå ikke til staten – staten kommer til dig

Proaktiv forvaltning: Gå ikke til staten – staten kommer til dig

I en gennemført digital offentlig administration behøver borgerne ikke at gøre opmærksomme på deres situation for at blive betjent – systemet ved allerede, at der er et behov. Det er filosofien bag det offentlige system i Estland, hvor man også er opmærksomme på risikoen for kafkaske bivirkninger.

Digitaliseringspagt opdaterer Danmarks offentlige tjenester

Digitaliseringspagt opdaterer Danmarks offentlige tjenester

Den danske offentlige sektor ligger i den internationale top, hvad digitalisering angår. I de nærmeste år skal tjenesterne forbedres yderligere gennem den såkaldte digitaliseringspagt. Mange af de kommende digitale tilbud svarer til tjenester, som allerede findes i Estland.

Set, læst og hørt: Anne Skovbro

Set, læst og hørt: Anne Skovbro

Anne Skovbro anbefaler dig at læse om dyrene i afrika, se Benedict Cumberbatch arbejde for at få Storbritannien ud af EU, og så skal du høre Kalaha, ikke spille det. 

CO2-neutralt København i 2025:  Hvornår kan man kalde en by klimaneutral?

CO2-neutralt København i 2025: Hvornår kan man kalde en by klimaneutral?

København skal være CO2-neutralt inden 2025 − som den første hovedstad i verden. Biomasse, vind og energibesparelser er hovedfokus i planen, og målet har skaffet byen international berømmelse. Spørgsmålet er, om København vitterligt kan noget, som ingen andre kan, eller om politikerne har skåret opgaven og målene rigeligt smart til.

Frank Jensen: Vi vil gøre det nødvendige

Frank Jensen: Vi vil gøre det nødvendige

Hvis det skal lykkes at gøre hovedstaden CO2-neutral i 2025, kræver det justering af byens klimaplaner og nye investeringer – og de vil komme, lover overborgmester Frank Jensen (S). 

Peter Wibroe: Min næste exit bliver den største og sidste

Peter Wibroe: Min næste exit bliver den største og sidste

INTERVIEW: Reklamekongen, der ikke længere ønskede den titel, begik den ultimative exit og forlod arbejdsmarkedet helt. Det var under opsejling over mange år, og strategien har set ud på adskillige måder. Det endte med en smuk have. Og nu, 19 år efter, spøger endnu en exit hos Peter Wibroe: den sidste.