Socialpolitisk Redegørelse 2016

Social- og Indenrigsministeriet har for første gang præsenteret en redegørelse, der kortlægger den socialpolitiske indsats i Danmark.

Social- og Indenrigsministeriet har for første gang præsenteret en redegørelse, der kortlægger den socialpolitiske indsats i Danmark.

Knap 170.000 mennesker modtager sociale indsatser, der samlet set koster ca. 45 mia. om året. Indsatsen består blandt andet af anbringelser af børn og unge, stofmisbrugsbehandling, aktivitets- og samværstilbud til mennesker med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, og borgerstyret personlig assistance til mennesker med handicap.

Analyserne i redegørelsen bidrager med ny viden om målgrupperne og resultaterne af indsatserne.

Social- og indenrigsministeren vil i øvrigt om kort tid gennemføre en reform af serviceloven på trods af voldsom modstand. Hun vil lade private løse langt flere kommunale og statslige opgaver, og så skal socialpolitikken baseres på mere viden om effekter - herunder fra Socialpolitisk Redegørelse. LÆS MERE: Karen Ellemann går reformamok

Hent PDF

Forrige artikel Flygtninge i EU. Kvartalvis statusrapport, juni 2016. Flygtninge i EU. Kvartalvis statusrapport, juni 2016. Næste artikel Mediernes udvikling i Danmark Mediernes udvikling i Danmark