Store kommunale forskelle i iværksætteri

Der er store forskelle i udbredelse af nye firmaer mellem bykommuner og kommuner i land- og yderområderne. Og der er lige så stor forskel på, hvor mange penge kommunerne bruger på at understøtte innovation og erhvervsstøtte.

Der er store forskelle i den geografiske udbredelse af nye firmaer, viser en kortlægning, som Danmarks Statistik har lavet. Analysen har særligt fokus på forskelle mellem bykommuner og kommuner i land- og yderområderne.

Undersøgelsen konstaterer blandt andet, at der i 2015 blev etableret 30.000 nye firmaer med knap 10.000 fuldtidsansatte. Det svarer til, at der blev oprettet omkring 8 nye firmaer pr. 1.000 indbygger mellem 16 og 64 år. Generelt etableres der flest nye firmaer i bykommunerne, hvor antallet af nye firmaer pr. 1.000 indbyggere i den erhvervsaktive alder er 9,5 i gennemsnit.

Der etableres generelt flere nye firmaer i bykommunerne og færrest i yder- og landkommunerne. I fx Gentofte og København blev der oprettet henholdsvis 16 og 12 firmaer pr. 1.000 indbygger mellem 16 og 64 år. I den anden ende ligger Lolland, Nyborg og Sønderborg med omkring 5 nye firmaer pr. 1.000 indbygger i den erhvervsaktive alder. 

Blandt de nye firmaer i 2010, der fortsat eksisterede efter fem år, havde 15 pct. flyttet deres hovedsæde til en anden kommune. Der er en tendens til, at virksomheder i bykommunerne i højere grad flytter på tværs af kommunegrænser, hvilket særligt ses i hovedstadsområdet. 

Der er også stor forskel på, hvor mange penge kommunerne bruger på erhvervsservice og iværksætteri. Der er en tendens til, at udgifterne er relativt høje i yderkommunerne og forholdsvise lave i bykommunerne.

I 2015 brugte kommunerne omkring 425 mio. kr. på erhvervsservice og på at fremme iværksætteri. Generelt er udgifterne pr. indbygger mellem 16 og 64 år relativt høje i yderkommunerne og forholdsvise lave i bykommunerne.

Du kan læse mere om Danmarks Statistiks kortlægning i denne rapport.

Forrige artikel Langvarigt hjemløse optager mange pladser på herberger Langvarigt hjemløse optager mange pladser på herberger Næste artikel Det danske sundhedsvæsen er særdeles attraktivt for udenlandske læger Det danske sundhedsvæsen er særdeles attraktivt for udenlandske læger