Systemforståelse – et fag du ikke kan få

TECHTENDENSER: Vi ville stå bedre rustet i en kompleks og omskiftelig verden, hvis vi lærte at forstå de generelle mekanismer, der præger udviklingen af alle systemer – fra biologi, økonomi og til internettet. Men mærkværdigvis er systemforståelse slet ikke på skemaet.

Man skulle ikke tro, det var muligt, men efter min mening findes der et sæt af grundlæggende kompetencer, som passer præcist til de udfordringer, vi står over for nu og fremover - men som skolerne overser fuldstændigt.

Verden hænger stadig tættere sammen, vi påvirker hinanden på kryds og tværs, og vi er mere indbyrdes afhængige end nogensinde. Alligevel er der en tendens i tiden til at søge lokale, isolerede løsninger og en tilbøjelighed til at bruge forsimplede forklaringer på problemstillinger, der reelt afgøres af et meget stort antal faktorer i et komplekst samspil.

Økonomi, politik, klimaet, trafik, internettet, kroppen og vores sundhed. Det er emner, der er afgørende for vores trivsel, men hvis vi skal kunne forholde os konstruktivt og realistisk til dem, er vi nødt til at forstå de bagvedliggende mekanismer, der bestemmer, hvordan de udvikler sig som systemer.

Login