Syv pejlemærker for lederen i 2017

Robotter, fleksibilitet og langdistanceledelse bliver nogle af de vigtige opmærksomhedspunkter for ledere i år.

Som statsministeren sagde det meget klart i sin nytårstale, var tingene ikke bedre i gamle dage. Tværtimod. Man kan supplere med at sige, at sådan vil vi nok også se tilbage på i dag om 20 år.

Den logiske følge er, at vi godt kan glæde os til de forandringer, vi som ledere vil opleve i 2017, og begynde at forberede os på dem. Her er min personlige liste over årets ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter.

1: Kravet om fleksibilitet vokser – fra begge sider

Vi lærte det, da krisen satte ind i 2008. Og de stadig hurtigere skiftende forbrugerkrav understreger det yderligere:

Vi skal lynhurtigt kunne skrue op for den ene kompetence og ned for den anden. Det skal være let at få gode folk ind – og ud. Vinderne bliver de tilpasningsdygtige virksomheder.

Rigtig mange medarbejdere er heldigvis med på trenden og drager selv nytte af den. At gå efter gulduret er ikke længere noget hædersmærke.

Redskaber:


 • Flere interime ledere og specialister.

 • Løst tilknyttede projektteams.

 • Øget brug af underleverandører – outsourcing frem for insourcing.

 • Big is not beautiful – sometimes it’s even clumsy.


2: Den fysiske tilstedeværelse mister vigtighed – men relationer forbliver afgørende

Når en opgave ikke kræver fysisk tilstedeværelse, må vi som ledere pakke ønsket om at kigge personalet over skulderen væk. Så er der nemlig ingen gyldig grund til at tvinge folk til at sidde på kontoret fra 8 til 16.

Bottom line er, at vi må vænne os 100 pct. til, at det eneste rigtigt vigtige er evnen til at nå resultater, og derfor fokusere på god ledelse af både fastansatte og interime medarbejdere.

Det betyder, at vi skal være endnu mere tydelige om vores forventninger og krav. Fokus på engagement, feedback og udvikling skal fastholdes. Men oftere og oftere vil det foregå på afstand.

Redskaber


 • Processer og værktøjer, der understøtter en fleksibel ressourceplanlægning.

 • Fokus på ledelse og udvikling i henseende til resultatopnåelse og værdiskabelse.


3: Effektiv tiltrækning, onboarding og fastholdelse

Hurtigere og hyppigere jobskifter øger kravene til at få nye folk hurtigt ombord. Forventningsafstemning og indfrielse af ønsker, hvad angår jobindhold og personlig udvikling, er altafgørende for at forbedre fastholdelse og reducere omkostninger.

Ledernes evne til at reducere time to performance – dvs. den tid det tager, før en ny medarbejder leverer den nødvendige værdi til organisationen – måle og skabe overblik over nyansattes onboarding-følelse og personlige udvikling skal understøttes af enkle ledelsesværktøjer. Uden smidige processer og værktøjer risikerer den øgede agilitet at blive dyr og besværlig.

Det vil ikke være overraskende, hvis evnen til at onboarde nye medarbejdere bliver et ledelsesparameter helt på linje med andre ledelsesmæssige performancemål.

Redskaber


 • Øget fokus på onboarding fra topledelsens side.

 • Digitale måleredskaber og ledelsesværktøjer.


4: What’s in It for Me? Ny generation betyder nye krav til lederne

Den berømmede og berygtede Generation Y vil selvsagt fylde mere og mere. Det samme vil deres krav til lederne.

Den gamle opfattelse, at du skal yde, før du kan nyde, har fået nyt fortegn: Lederne skal yde, før den nye generation gider yde.

Jobbets indhold, værdier, arbejdsvilkår og mulighed for personlig udvikling skal være tydelige, og lederen skal stå til rådighed for den enkelte. Det betyder løbende opfølgning og feedback. MUS-samtale 1-2 gange om året er ikke nok. Hverken for den enkelte eller for den forretningsmæssige udvikling.

Det handler ikke om, at den nye generation ikke vil yde – det vil den rigtig gerne. Men lederen har ansvaret for at forme og udvikle den nye generation og være tydelig i sin forventningsafstemning og feedback.

Redskaber


 • Klar forventningsafstemning, hvad angår mål og kompetencer. Ledelsesværktøjer, der understøtter løbende opfølgning og feedback.

 • Dyrk mulighederne og potentialet frem for at frustreres over forskelligheden.

 • Meget nyt er godt – men det afliver ikke alle gamle dyder.


5: Diversitet

De politiske vinde blæser i nationalisternes retning, men erhvervslivet breder sig fortsat længere ud i verden. Hvis den person, der kan løse dit problem, bor i Indien, så klarer hun det fra Indien. Eller kommer til Danmark for at hjælpe.

For ledere betyder det, at vi i stadig stigende grad må vænne os til, at forskellige ledelsestyper, modersmål, religioner og skikke må fungere side om side. Vi skal ikke være bange for at fremhæve gode gamle dyder – men fordommene kan vi godt pakke væk.

Redskaber


 • Tolerance og åbenhed – fra alle.

 • Klare værdier og mål, transparens, hvad angår den ønskede adfærd, løbende opfølgning og feedback – ikke kun 1-2 gange om året.


6: Digitalisering – hvad sker der nu?

Vi aner, at robotter og kunstig intelligens vil have skabt en ny verden om 50 år. Men hvad betyder det for ledere i 2017?

Det er pudsigt nok, at mens vi er ved at udvikle applikationer og styresystemer, som alle kan finde ud af, og som ikke crasher og laver fejl, så udvikles der robotter, der kan hjælpe folk med at bruge systemerne.

Kundeservice- og supportmedarbejdere bliver næppe arbejdsløse af den grund i løbet af det næste år. Men arbejdsopgaverne vil flytte sig, og kompetencekravene vil ændres.

Som ledere skal vi kunne spotte, hvilke kompetencer der bliver behov for, og hvordan vi bedst kan optimere vores organisationer og planlægningen af ressourcer.

Redskaber


 • Tættere samarbejde mellem HR og IT.

 • Åbenhed over for nye digitale landvindinger.

 • Uddannelse, omskoling, opkvalificering.

 • Koldt vand i blodet.


7: Forberedelse af persondataforordningen

Det lyder måske ikke helt så spændende som robotter. Men at ignorere ordet persondataforordning i 2017 vil være næsten lige så risikabelt som at ignorere den digitale udvikling.

Den nye persondataforordning, som træder i kraft i 2018, understøtter bl.a. det digitale indre marked ved at indføre ensartede regler i hele EU. Og den gælder for alle, der behandler persondata, herunder virksomheder, der registrerer oplysninger om deres medarbejdere.

Derfor er det en pligtopgave for mange ledere at bruge en del af 2017 til at skabe overblik over deres medarbejderes data og sikre god regelefterlevelse.

NB. Der er lagt i kakkelovnen til en betragtelig forøgelse af bødeniveauet.

Redskaber


 • Styr på dokumenthåndtering og databaser med personfølsomme data.

 • Ressourcer, der kan følge op på evnen til at opfylde både nuværende og kommende regler.


8: Eventuelt

Har jeg det hele med? Næppe!

Men hvis andre tør spå om ledelsestrends i 2017, så del jeres tanker i tråden nedenfor!

Læs mere om Maiken Schack her.

 

Forrige artikel Drop en ny 2025-plan – den er allerede forældet Næste artikel Fremtidens filantropi: Passion og data går hånd i hånd

Fik du læst? Tommy Ahlers: Det handler om at prøve ting af

Fik du læst? Tommy Ahlers: Det handler om at prøve ting af

SOMMERLÆSNING: I starten af 2019 satte vi på Ugebrevet Mandag Morgen fokus på den præstations- og perfekthedskultur, der har bidt sig fast hos særligt de unge. Det kan aflæses i stress, selvværdsproblemer psykiske nedbrud og generel mistrivsel. Der er desværre over lang tid blevet skabt et forvrænget billede af det gode liv, som skal være fejlfrit og fyldt med høje karakterer. Men sådan ér livet jo ikke, og det satte jeg mig for at illustrere gennem en interviewserien 'Uperfekte Interview', hvor jeg udfordrede forbilleder, der i mediebilledet kan virke perfekt, til at blotte deres mere uperfekte sider. Første modige person var daværende uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, der tilbage i december fortalte mig om en lang række af mindre perfekte episoder i sit liv. 

God læselyst og god sommer,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

Fik du læst? Dansk rigmand: Beskat verdens rigeste og brug pengene på verdensmålene.

Fik du læst? Dansk rigmand: Beskat verdens rigeste og brug pengene på verdensmålene.

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er et interview med millionæren fra Brønshøj, Djaffar Shalchi. Selv siger han, at hans succes skyldes det danske velfærdssamfund og grundtanken om, at de bredeste skuldre skal løfte mest. Derfor arbejder han for, at verdens rigeste mennesker, det vil sige folk som ham selv, beskattes hårdere på deres formuer. Pengene skal bruges til opfyldelsen af FN’s 17 verdensmål. Han er selv godt i gang ved at have doneret over halvdelen af sin formue til velgørende formål.

God læselyst og god sommer,

Mikkel Lind Sorgenfrey, journalist

Fik du læst? ”Jeg opsøger ikke kolbøtter, det virker som om de opsøger mig”

Fik du læst? ”Jeg opsøger ikke kolbøtter, det virker som om de opsøger mig”

SOMMERLÆSNING: Stort set enhver branche står overfor det, vi for et par år siden kaldte disruption. Men hvordan er det sådan helt personligt at leve et liv i hastig og radikal forandring? I april talte jeg med Erick Thürmer, som har taget flere kolbøtter end de fleste, og han fortæller meget personligt om at lede en gammel familieejet produktionsvirksomhed på den snoede vej mod den digitale fremtid. 

God læselyst og god sommer

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en artikel fra vores tema i årets første nummer om kønsdiversiteten i danske bestyrelser. Den viser, at Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre flere kvinder i bestyrelserne end hidtil antaget. Over 33.000 bestyrelser – svarende til 56 pct. af samtlige danske virksomhedsbestyrelser – består kun af mænd. Tusindvis af bestyrelser er besat med ægtefæller, søskende og andre familiemedlemmer. Danmark risikerer at gå glip af vækst og job, hvis der ikke satses meget mere målrettet på fødekæden af kvalificerede kvinder.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en historie fra marts om, at politikere i Danmark, Tyskland og andre europæiske lande bevilger sig selv stadigt flere penge i statsstøtte. Pengene bruges ofte til at skabe mediekanaler, der gør det muligt for politikerne at undgå spørgsmål fra kritiske journalister.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

SOMMERLÆSNING: Glem gaveboden. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er generøse på vegne af velfærdssamfundet. Men de lovede ekstra mia. dækker over en meget lille vækst i det offentlige forbrug målt per indbygger. Velfærdsstaten er gået ind i en ny epoke, hvor det bliver sværere at tilfredsstille borgernes behov, vurderer professor Jørgen Goul Andersen. Det første opgør om velfærden kommer, når Mette Frederiksens nye regering forhandler budgetter for 2020 med kommuner og regioner. De begynder nu.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Da Dong (næsten) blev overhalet af den grønne omstilling

SOMMERLÆSNING: Det er faktisk en fantastisk historie. "Halvdelen af den CO2-reduktion, som Danmark som land har realiseret over de sidste 10 år, er kommet som følge af beslutninger, der er truffet i den her virksomhed,” fortalte Jacob Askou Bøss, der er strategichef i Ørsted, i et interview med Mandag Morgen i maj. Han har været med hele vejen, mens DONG, der hentede olie og gas og fyrede med kul, forvandlede sig til Ørsted, der snart producerer fossilfri energi. 

God læselyst og god sommer

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

SOMMERLÆSNING. Der er et forståeligt fokus på, hvad kineserne vil med sine mange investeringer i europæiske virksomheder. Men de kinesiske penge kan skabe job og sikre virksomheder. Det er svenske Volvo et eksempel på. Efter ti år med kinesiske ejere er produktionen fordoblet. Den historie fortæller det danske medlem af Volvos bestyrelse Lone Fønss Schrøder til min kollega Peter Hesseldahl.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en analyse fra januar, som viser, at EU-landenes klimapolitikker er ikke socialt bæredygtige, fordi de gavner industrier og kapitalejere, mens forbrugere straffes. Her advarede Margrethe Vestager også om, at hvis vi fortsætter klimapolitikken i samme spor, vokser uligheden.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling handler om et overset tema i den danske velfærdsdebat. Danmark oplever i disse år en glidende privatisering af velfærden. Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. På få år er antallet af børn i privatinstitutioner tredoblet. Det kan betyde en banebrydende forandring af velfærdsstaten af den slags, vi kun ser 1-2 gange pr. århundrede. Fortsætter udviklingen, vil opbakningen til velfærdsstaten i sin nuværende form formentlig smuldre.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

SOMMERLÆSNING: Dansk ballets guldfugl, Nikolaj Hübbe, er flasket op med perfektion og lever i naturlig symbiose med det. Men hvor der er højt at flyve, er der dybt at falde. Ja, ja. Det er en kliché, men den slags har det med at have en antydning af sandhed i sig. Det gælder også i tilfældet Nikolaj Hübbe. Læs interviewet med ham, der var det fjerde i min serie af 'Uperfekte Interview', hvor jeg satte fokus på den præstations- og perfekthedskultur, der gennemsyrer vores samfund. 

God læselyst og god sommer,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

Ministerdebutanter får nøgleroller

Ministerdebutanter får nøgleroller

ANALYSE: De er relativt unge, de er visionære, og de er alle forfattere til en stribe opsigtsvækkende debatbøger, der har været med til at definere Socialdemokratiets nye profil. Mandag Morgen sætter spot på fem ministerdebutanter i Mette Frederiksens nye regering, som vil være med til at afgøre, om regeringen bliver en succes eller fiasko hos vælgerne.

Mette Frederiksens store tillidsreform

Mette Frederiksens store tillidsreform

ANALYSE: Der er slået skår i samfundskontrakten, mener den nye S-regering og dens støttepartier. En stor reform skal derfor blandt andet styrke tilliden til politikere og medier, genopbygge tilliden til Skat og mindske de økonomiske forskelle i Danmark. Men tilliden til den nye regering selv kan blive påvirket af anklager om løftebrud i forhold til udlændinge og nedslidte.

Her er rammerne for den nye S-regering

Her er rammerne for den nye S-regering

Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten er blevet enige om et fælles aftalepapir, der baner vejen for en socialdemokratisk mindretalsregering. Læs aftalen her.

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

ANMELDELSE: Vi skal se ledere som mennesker, før vi ser dem som enten mænd eller kvinder. Ny bog afdækker, at vi sidder uhjælpeligt fast i gamle adfærdsmønstre og normer og udfører en daglig kønslinedans for at leve op til dem.

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Danmarks 98 kommuner er klimakampens frontkæmpere. Men koordineringen af indsatsen er så dårlig, at det spænder ben for de klimaresultater, som befolkningen og virksomhederne forventer. Hvis staten stiller krav om fælles mål, skal der også følge penge med, siger kommunerne.  

Klimakampen er glokal

Klimakampen er glokal

KOMMENTAR: Det er afgørende valg, der i disse år bliver truffet på både lokalt, nationalt og globalt niveau i forhold til klimaudfordringerne. Derfor er det afgørende at skabe bedre netværk og samarbejde mellem de forskellige niveauer.

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Med begrebet ”overvågningskapitalisme” har den amerikanske økonomiprofessor Shoshana Zuboff sat fokus på spillereglerne i den nye digitale økonomi. Her handler det ikke længere kun om at analysere og forudsige din adfærd, men også om at styre den. Vi kan dog ændre på spillereglerne, hvis vi vil, fastslår hun. Det har vi gjort før.

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Dansk politiks nye superduo hedder Mette og Martin. Mette Frederiksen og Martin Rossen. De samler en meget stor del af magten i Statsministeriet. Det får især konsekvenser for Finansministeriet. De aktuelle regeringsforhandlinger har givet en forsmag på, hvad der venter.

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Finansministeriet får et helt sæt af nye opgaver, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister. Fokus i reformer flytter fra arbejdsudbud til kompetencer. Budgetloven i sin nuværende form kan stå for fald. Nye grønne regnemetoder skal holde øje med både klima og ulighed. Og så venter en 2030-plan.

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Co-creation er en samskabelsesmetode, som typisk bruges til at skabe større grundlæggende forandringer. Men metoden kan også med fordel anvendes på projekter af mindre skala. Mandag Morgen giver dig her en introduktion til metoden – med kemotasken som det gode og konkrete eksempel.

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

”Hvem vil vi være? Hvad vil vi kendes for?” spurgte Lars Løkke Rasmussen, da han udskrev valget. Nu har vi en del af svaret: Vi vil være mere lige, vi orker ikke skattesnyd, vi vil have et samfund med frisind – og vi savner tillidsvækkende politikere. Det viser en stor undersøgelse af danskernes værdier.

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Tre ud af fire danskere finder det nu totalt uacceptabelt at snyde i skat, hvilket er en historisk høj andel. Når det gælder personlige forhold som brug af hash eller seksuel adfærd er danskerne til gengæld blevet mere tolerante og frisindede. Regeringen bør se på de forbudte, men bredt accepterede handlinger, mener forsker.

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Mens danskernes tillid til en række institutioner såsom Forsvaret og uddannelsessystemet stiger, står det anderledes til med tilliden til medier og de politiske systemer, der de sidste ti år har lidt et knæk. Sund skepsis er godt, men mistillid kan underminere vores institutioner, og derfor skal udviklingen tages alvorligt, advarer forskere. 

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Bjørn Bredal anbefaler det nyoversatte epos Gilgamesh, hvis man lider af undergangsbevidsthed og så skal du høre Herbert Pundiks livshistorie som podcast.  

Volvos nye liv som succesrig kineser

Volvos nye liv som succesrig kineser

Lone Fønss Schrøder har som næstformand i Volvos bestyrelse oplevet sammenlægningen af et aldrende svensk ikon og en kinesisk opkomling i bilindustrien på tæt hold. En lektion i markedsforståelse, forenkling og eksekvering – og hvordan ’goldplating’ kan være en fælde for de kvalitetsbevidste.

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Facebooks planer om at starte sin egen valuta kan være starten på kryptovalutaernes æra. Endnu ved ingen, hvordan den nye møntfod skal reguleres, eller hvordan Facebook præcist har tænkt sig at linke den til nationalbankernes valutaer og andre faste aktiver. 

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation er det nye sort blandt internationale topledere. I den danske virksomhed Able praktiserer stifter og CEO Martin Bjergegaard det hver dag – og hans ansatte kan gå til det hver fredag, mens de er på arbejde. Forskning taler positivt om meditations gavnlige effekter.