Uledsagede mindreårige asylandsøgere med gadeorienteret adfærd

Rapporten knytter sig til en konference af samme navn, som Røde Kors afholdt i 2014, og beskriver syv oplæg fra programmet.

Der er mange grunde til, at uledsagede unge kommer til Europa. Nogle flygter fra krige og konflikter, diskrimination og forfølgelse. Andre søger til Danmark, fordi det er uudholdeligt at leve på gaden i deres hjemland, og fordi det er blevet vanskeligere at klare sig på gaden i Sydeuropa. De flygter fra et liv med vold, fattigdom og stor utryghed. Disse børn og unge bruger ofte asylsystemet til at sikre sig et kortvarigt legalt ophold, som en pause fra et nomadeliv på gaden og den konstante flugt. De får en mulighed for at restituere sig. Imens arbejder de måske illegalt, begår kriminalitet og dulmer sig selv ved at sniffe og indtage billige, lettilgængelige stoffer for at glemme og for at få mod til de gerninger, de ved er forkerte. En tilværelse som gør disse børn og unge stadigt mere sårbare, utilpassede og udadreagerende. I manglende tillid til at voksne og autoriteter vil hjælpe dem, venter de end ikke på en asylafgørelse, men rejser videre.

Hent PDF

Forrige artikel Sådan står det til med digitaliseringen i Danmark Næste artikel Sådan er fremtidens arbejdsstyrke Sådan er fremtidens arbejdsstyrke