Velfærdens Innovationsdag 2020: Løsningsgalleri

Danmarks største konference om velfærdsinnovation

Om VI2020 | Årets tema | Program | Jocelyne Bourgon | Faglige spor | Udstilling | Løsningsgalleri | Kontakt

 

På Velfærdens Innovationsdag 2020 præsenterer vi i Løsningsgalleriet en lang række eksempler på innovativ velfærd og gode velfærdsløsninger gennem en blanding af speeddating og stopdans. Deltagerne får mulighed for at møde de mennesker, der står bag konkrete bud på, hvordan vi løser vigtige velfærdsopgaver på helt nye måder.

 

En god løsning er et nytænkende projekt, produkt eller en ny arbejdsgang, der er implementeret, og som har demonstreret eller sandsynliggjort effekt og dermed skabt merværdi.


Mød blandt andet:

Hverdagsaktivisterne, Venner af Captum
www.vennerafcaptum.com/frivillige

L1: Mangfoldighed skaber resultater
Hvordan skaber vi et samfund, som ser styrker og ressourcer i alle mennesker? Et samfund, hvor alle kan bidrage til- og drage nytte af fællesskabet? Det har Hverdagsaktivisterne et bud på. Hverdagsaktivisterne består af en gruppe borgere med fysisk/psykisk handicap samt frivillige støttepersoner - som på lige vis ønsker at yde en frivillig indsats i samfundet. Sammen samles Hverdagsaktivisterne om den gode sag og yder i fællesskab en aktiv indsats. 
Kontakt: Camilla Køhler Karlsson, Initiativtager og projektleder, Venner af Captum, FE2L@kk.dkCrowdio
www.crowdio.com/

L2: Inkluderende arbejdsstyrke
Mennesker med handicap bliver ekskluderet fra arbejdsstyrken, hvilket betyder at vores samfund går glip af store mængder intellektuel kapacitet. Derfor har Crowdio udviklet konceptet ’chatambassadører’, som skal gøre mennesker med handicap i stand til at varetage chats med henblik på at konvertere hjemmesidetrafik til kunder. Crowdio håndplukker deres chatambassadører, uddanner dem og informerer dem om din virksomhed, så de er klar til at varetage chatten og indhente kontaktinformationer på købsinteresserede besøgende på din hjemmeside. 
Kontakt: Søren Gøtterup-Tang, CEO, Crowdio, sgt@crowdio.com

Demensven, Alzheimerforeningen
www.demensven.dk/

L3: Et demensvenligt Danmark
Cirka 89.000 mennesker har demens og antallet af mennesker med demens er markant stigende, men noget tyder på, at samfundet ikke kender nok til sygdommen. Patienter og pårørende fastslår, at en af de helt store udfordringer er, at folk ikke er oplyste om demens, og derfor opstår der tabuer og misforståelser. Det har Alzheimerforeningen forsøgt at imødekomme med ’Demensvenner’. Som Demensven bakker man op om mennesker med demens. Man er med til at udbrede viden, og rækker en hånd ud der, hvor man møder et menneske med demens. Alzheimerforeningen har allerede udbredt Demensven-kampagnen til mere end 100.000 danskere i samarbejde med udvalgte kommuner, frivillige og virksomheder.
Kontakt: Katrine van den Bos, Projektleder, Alzheimerforeningen, katrinevdb@alzheimer.dk

Uddannelsesstationer, ZEALAND
www.zealand.dk/

L4: Bedre balance i Danmark 
Regeringen har besluttet at oprette en række ”uddannelsesstationer”, som gør det muligt for unge at tage dele af en uddannelse væk fra det godkendte udbudssted. Et tiltag, der skaber uddannelser i områder, hvor der i dag ikke er mange tilbud. Gennem disse uddannelsesstationer sikrer vi, at virksomheder og borgere uden for store byer får adgang til uddannelse og kvalificeret arbejdskraft. Kom og hør hvordan Zealand har gjort dette i praksis.

Kontakt: Jens Lautrup Nørgaard, Udviklingschef, ZEALAND, jln@zealand.dk

MIR-skolerne, AskovFonden
www.skolenmir.dk/ 

L5: Alle børn og unge har ret til meningsfuld uddannelse?
Vi oplever en stigning i antallet af børn/unge der skolevægrer sig, børn og unge der har en høj grad af mistrivsel og ringe livsmestring. Flere børn og unge der er i kontakt med psykiatrien og flere der beskriver en hverdag med angst, depression og ensomhed/isolation
360 grader er et koncept, som tilbyder behandling til hele familien og hele vejen rundt om barnet/den unge i mistrivsel og med bekymrende skolefravær.
MIR skolerne har gennem 12 år arbejdet med at skabe trivsel, udvikling og meningsfulde sociale fællesskaber for særligt udsatte og psykisk sårbare børn og unge i en højt specialiseret skoleramme. Vi har nu brugt denne erfaring til at udvikle 360 grader, som er et koncept der tilbyder barnet/den unge en skræddersyet indsats med afsæt i de problematikker og den kompleksitet der ofte ligger til grund for bekymrende skolefravær og mistrivsel. 360 grader vil stoppe den bagvedliggende årsag til kontinuerligt bekymrende skolefravær og mistrivsel.
Kontakt: Lea Miriam Fick Køhn, Direktør for MIR skolerne, en del af AskovFonden, lea.fick@skolenmir.dkSmåbørnsklubber, Red Barnet
www.redbarnet.dk/vores-arbejde/fattigdom-i-danmark/smaaboernsklubber/

L6: Alle børn har ret til en god start på livet
Livet kan tage en skæv drejning, inden det overhovedet er kommet rigtigt i gang. Sådan er virkeligheden for alt for mange små børn i familier, der lever udsat i Danmark. Red Barnet udvikler og etablerer indsatsen Småbørnsklubber i samarbejde med tre kommuner og Professionshøjskolen Absalon. I Småbørnsklubberne bliver familierne en del af et styrkende fællesskab, hvor de får viden, motivation og inspiration til rollen som småbørnsforældre. Klubberne drives af Red Barnets frivillige i samarbejde med fagpersoner i kommunerne.
Kontakt: Cecilie Jørring, Projektkoordinator, Red Barnet, cej@redbarnet.dk


Inmutouch.com

www.inmutouch.com/da/

L7 inmu'en: Et sanseredskab der gennem sit smukke design og sofistikerede sensorteknologi kan give ro og velvære.
inmu´en er en blød interaktiv pude som kombinerer musik, berøring og bevægelse, og herved stimulerer flere sanser samtidigt.
Musikken er unik. Det bliver komponeret, når du har inmu’en i dine hænder. Ved hjælp af en computer inde i inmu‘en, avanceret software og sensorteknologi, bliver din berøring og dine bevægelser omformet til stimulerende musik og blide vibrationer som følger musikken.
Kontakt: Fie Glem, Project Manager, InMu Touch, fie.glem@inmutouch.comPsykiatriens Hus, Distriktspsykiatrien Næstved/Vordingborg
www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/behandlingssteder/distriktspsykiatrien-naestved-vordingborg/Sider/default.aspx

L8: Én indgang for borgere med psykiske lidelser
I de senere år har man forsøgt at styrke det tværsektorielle samarbejde på psykiatriområdet. Et eksempel er Psykiatriens Hus i Næstved, hvor tilbud til borgere med psykiske lidelser om behandling, pleje, omsorg, bolig og jobmæssig rehabilitering udgår fra samme sted. Dette tværsektorielle samarbejde betyder, at der kun er én indgang for borgeren, som i samme hus møder forskellige fagspecialister.
Kontakt: Pernille Rømer Nielsen, Afdelingssygeplejerske, Distriktspsykiatrien Næstved/Vordingborg, prni@regionsjaelland.dk

Gentoftemodellen, Roskilde Universitet & Gentofte Kommune
www.altinget.dk/kommunal/artikel/professor-borgerhoeringer-og-borgerforslag-skaber-konflikt-fremfor-loesninger

L9: Gentoftemodellen – borgere og politikere tættere sammen
Gentofte Kommune bringer borgere og politikere tættere sammen i en fælles dialog om specifikke problemstillinger. Gentoftemodellen gør det muligt at skabe en fælles forståelse af problemet og et forslag til en løsning, som de folkevalgte politikere senere kan diskutere og vedtage. Denne metode sikrer innovative løsninger og fælles ejerskab, der gør, at de fælles løsninger faktisk bliver gennemført.
Kontakt: Jacob Torfing, Professor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet, jtor@ruc.dk / Dorte McEwen, Chef for Strategi og Analyse, Gentofte Kommune, dmc@gentofte.dkBorgerdesign, Region Midtjylland og kommunerne Aarhus, Silkeborg, Skive og Viborg
www.borgerdesign.dk/

L10: Borgerdesign kobler borgerperspektiver på strategisk ledelse
Vi tror på, at de store velfærdsproblemer ikke løses med mere systemsnak. Det handler om at skabe bedre velfærd, og det starter og slutter hos borgerne. Borgerne er også eksperter, og deres perspektiver kan påvirke strategiske ledere til at træffe nye og anderledes beslutninger. Vi går rundt i problemerne og samle de mange aktørers perspektiver. Den konstante bevægelse mellem borgerperspektiver og de faglige perspektiver giver en større forståelse af problemerne. Det kvalificerer beslutningsgrundlaget og giver bedre beslutninger, som giver bedre løsninger, der involverer de rigtige aktører.
Kontakt: Kirsten Engholm Jensen, Specialkonsulent på tværs af sektorer, kirjen@rm.dk / kiej@aarhus.dk

Borgerservice to go, Bibliotek Frederiksberg
https://fkb.dk/section/borgerservice/borgerservice-go

L11: Digital vejledning ude hos borgeren
Frederiksberg Kommune har med bibliotekets borgerservice to-go ønsket at afhjælpe den stigende digitale eksklusion af især ikke-vestlige borgere, der udfordres af krav om selvbetjening. Borgerservice to-go drives af Bibliotek Frederiksberg, som tager ud i boligsociale områder, og tilbyder personlig vejledning i digital selvbetjening, såsom skat, e-Boks og platforme som AULA og rejsekort.dk. Udgangspunktet i det konkrete møde er den enkelte borgers aktuelle behov, mens målet og metoden sigter på at løfte borgeres digitale og administrative kompetencer generelt.
Kontakt: Anna de Boer Klitgaard-Lund, Projektleder, Biblioteket Frederiksberg, ankl07@frederiksberg.dkPilotprojekt: Video i almen lægepraksis, MedCom
https://www.medcom.dk/projekter/video-i-almen-laegepraksis

L12: Video i almen lægepraksis
MedCom – den digitale rygrad i det samarbejdende sundhedsvæsen – afprøver video i almen praksis og enkelte speciallægepraksis. Et ønske regionerne har haft længe. Videokonference er ikke en ny teknologi, men det er nyt, at lægen har videokonsultationer med borgeren i eget hjem og/eller videokonferencer til fx plejehjem. Hver region har 7-10 praksis med som pilotdeltagere, og det er den enkelte læge, der vurderer, hvornår videoløsning giver mening.
Kontakt: Lone Høiberg, Konsulent, MedCom, lho@medcom.dk

Tid til læsning, Læseforeningen
http://www.laeseforeningen.dk/tid-til-lsning

L13: Tid til Læsning
Projektet Tid til Læsning består af guidet fælleslæsning skabt til at styrke den mentale sundhed hos mennesker, som for en stund har mistet fodfæstet i deres liv. Fælleslæsningen finder sted i ugentlige læsegrupper på på biblioteker, væresteder og i kultur- og beboerhuse, og er sat i værk af Læseforeningen. Hos Læseforeningen ser vi et stort og uudnyttet potentiale i at inddrage litteraturen i arbejdet med mental sundhed. Kig forbi og hør mere om litteraturens værdi.
Kontakt: Mette Steenberg, Daglig leder, Læseforeningen, mette@laeseforeningen.dk

Social Talks 
https://socialtalksonline.dk/

L14: Social Talks deler den bedste viden fra 0-6 års-området
Undersøgelser viser, at flere børn mistrives. Den gode forskning på det sociale område når sjældent ud til dem, der er i direkte kontakt med sårbare børn og familier. De bedste praksisser på tværs af landet bliver ikke delt mellem kommunerne. Fagprofessionelle savner kompetenceudvikling. Dét er et problem, mener Social Talks, som har skabt en tværprofessionel platform for videndeling til alle, der arbejder med børn i 0-6 års alderen. Social Talks vil dele den bedste viden fra forskning og praksis og dermed skabe en genvej til den nyeste viden, redskaber og inspirerende fortællinger fra feltet.
Kontakt: Niels Christian Barkholt, Leder, Social Talks, nicb@kp.dk 

Det er ottende år i træk, at Løsningsgalleriet sætter fokus på innovative velfærdsløsninger. Se eller gense løsningerne fra 2018 her:

Se 47 konkrete velfærdsløsninger fra Velfærdens Innovationsdag 2018

Folketinget kørt ud på et sidespor

Folketinget kørt ud på et sidespor

Ministre og embedsmænd har fået overladt en stigende magt fra Folketinget gennem bemyndigelser i lovgivningen. Det er vurderingen i et nyt forskningsprojekt, der konkluderer, at der er meget lidt politisk kontrol med, hvad der sker, når først en lov er vedtaget og skal implementeres.

Kun politisk mod i coronaklassen kan forhindre grønvask

Kun politisk mod i coronaklassen kan forhindre grønvask

ANALYSE: En af de vigtigste lektioner fra coronakrisen er, at politikerne kan utrolig meget, når de virkelig skal. Når den store genopretning begynder, står de europæiske regeringer med en historisk mulighed og et helt nyt værktøj til at stimulere grønne investeringer. Men den bedste vej er den sværeste. 

Med EU's nye grønne stempel kan selv fossil gas kaldes en bæredygtig investering

Med EU's nye grønne stempel kan selv fossil gas kaldes en bæredygtig investering

Gennem to år har EU arbejdet på et nyt redskab, der skal give investorer en større sikkerhed for, at det, der sælges som bæredygtige investeringer, rent faktisk gavner miljø og klima. Men den grønne taksonomi, der skulle modvirke greenwashing, kan ligne grøn elastik i metermål. Det kan få enorme konsekvenser for effekten af kommende grønne investeringer. 

Arbejdspladsen bliver virtuel og arbejdet bliver ”distribueret”

Arbejdspladsen bliver virtuel og arbejdet bliver ”distribueret”

At arbejde hjemmefra er måske blot en forsmag på en ny måde at organisere arbejde og virksomheder på, når man mere konsekvent bruger digitale værktøjer. Den amerikanske designer John Maeda fortæller i en ny rapport om at gå skridtet videre fra distancearbejde til distribueret arbejde.

Silicon Valley er også central for den grønne omstilling

Silicon Valley er også central for den grønne omstilling

Danmark arbejder på højtryk for at udvikle løsninger til den grønne omstilling, og danske virksomheder og forskning kan få en førende position i fremtidens klimavenlige økonomi. Men hvis man vil op i global skala, kan der være inspiration og investeringer at finde i Silicon Valley. Også på det grønne område har det enestående miljø for innovation noget at byde på.

Coronanedlukning medfører massivt fald i CO2-pris

Coronanedlukning medfører massivt fald i CO2-pris

I marts er prisen på EU’s CO2-kvoter raslet ned. Tre klimaorganisationer efterspørger politiske indgreb, der skal sikre fortsat fremdrift i den grønne omstilling, mens eksperter fra Københavns og Aarhus Universitet opfordrer til at slå koldt vand i blodet. 

Fra pandadiplomati til mundbinddiplomati

Fra pandadiplomati til mundbinddiplomati

Ikke kun vores hverdag bliver anderledes efter coronakrisen. Det gør også vores tillid til, om EU kan beskytte vores samfund, og hvem der mon kommer og hjælper, når nøden er størst – USA eller Kina?

18 måneders maratonkamp mod corona venter

18 måneders maratonkamp mod corona venter

Nye bølger af smittespredning kan følge, hvis regeringen lemper restriktioner for hurtigt og for meget. Forskergruppe på Statens Serum Institut, DTU og RUC arbejder lige nu på modeller, der kan vise, hvor regeringen kan lempe restriktionerne først. Højt smitteberedskab frem til fremkomst af vaccine kan mindske danskernes tillid til hinanden.

Kina løsner forsigtigt på grebet

Kina løsner forsigtigt på grebet

Efter et par måneders storstilet, konsekvent og til tider hårdhændet indsats for at bremse coronaepidemien er de kinesiske myndigheder nu begyndt at løsne lidt på grebet. Men hvor meget tør man slække på kontrollen? Og bliver hverdagen nogensinde den samme igen? De dilemmaer, man nu ser i Kina, vil vi formentlig også se i Danmark, når epidemien har toppet.

Corona-innovation med speederen i bund

Corona-innovation med speederen i bund

ANALYSE: Siden coronakrisen ramte Danmark, er en lang række digitale initiativer til at finde løsninger dukket op. De mange websites og arbejdsgrupper, der samler eksperter inden for sundhed, læring og it, har det tilfælles, at de arbejder med den tilgang til innovation, vi kender fra startupmiljøet: lynhurtigt, selvorganiserede og i tæt samspil med brugerne.

Smittedetektiver i Singapore dæmper spredning af corona

Smittedetektiver i Singapore dæmper spredning af corona

Smittetallet i Danmark er nu fire gange højere end i Singapore. I den asiatiske bystat sporer detektiver smittekæder og offentliggør resultaterne. Det udfordrer den enkeltes ret til privatliv, men har sikret singaporeanerne større frihed til at leve et mere normalt hverdagsliv

Distanceledelse for begyndere

Distanceledelse for begyndere

At lede på distancen handler om meget mere end at udstikke ordrer på jævnlige videokonferencer. Uden det fysiske nærvær transformeres lederrollen, og der er behov for mindst lige så meget fokus på justering af filosofien som på det tekniske, understreger digital konsulent. 

Coronavirussen rammer luftfartens klimaplaner

Coronavirussen rammer luftfartens klimaplaner

Coronakrisen rammer luftfartens økonomi med voldsom kraft. Klimaplaner er blevet udskudt – men indtil videre ikke smidt i vasken. Branchens klimainitiativer afhænger nu af hjælp fra staten, der i forvejen har spændt et milliarddyrt sikkerhedsnet ud under hele samfundet. 

Det er nu du skal vise lederskab

Det er nu du skal vise lederskab

Coronakrisen har på rekordtid sat Danmark og samtlige virksomheder og organisationer i landet i undtagelsestilstand. Der er akut behov for lederskab på alle niveauer. Mandag Morgen har talt med en række ledelseseksperter om, hvilken type kriseledelse situationen kalder på.

Den politiske kriseledelse nyfortolkes dag for dag

Den politiske kriseledelse nyfortolkes dag for dag

Der bliver skrevet politisk historie i disse uger, hvor statsledere kloden over udvikler nye former for kriseledelse. Tre ting er dog stadig afgørende, når politikere skal lede et land gennem en krise: lederens integritet, beslutningsevne og kommunikative evner. Alle de tre ingredienser indgår i statsledernes vidt forskellige strategier, uanset om det er Mette Frederiksens inkluderende statsmandsskab eller den franske krigsretorik med Macron som ene general bag skrivebordet.

Hvad coronakrisen kan lære os om ledelse – og om demokratiet

Hvad coronakrisen kan lære os om ledelse – og om demokratiet

KOMMENTAR: Kampen mod coronavirus er et studie i demokratiets evne til at tilpasse sig og løse akutte problemer. Spørgsmålet er, om demokratiet også er i stand til at løse problemer, der kommer snigende mere ubemærket end en dræbende virus?

Eksperter:  Drop målet om balance på de offentlige budgetter

Eksperter: Drop målet om balance på de offentlige budgetter

Regeringens nødpakker under coronakrisen påvirker ikke det økonomiske råderum nævneværdigt, hvis krisen er midlertidig. Det viser en beregning, som Cepos har foretaget for Mandag Morgen. Alligevel opfordrer både Cepos og andre økonomiske eksperter regeringen til at budgettere med et minus frem mod 2030. Det vil give regeringen 12 mia. kroner ekstra til omstillingen af velfærden og økonomien.  

Om aggression og omsorg i kriseledelse

Om aggression og omsorg i kriseledelse

Kriser kalder på klare svar. Det kan være skræmmende at være den, der skal give dem. Ikke alene på grund af situationens kaos og angsten i omgivelserne. Men også fordi den aggressivitet, der kaldes på, vækker dit ubehag. Paradoksalt nok kan netop dette ubehag føre til, at den aggressive lederrolle overspilles.

Nyt job: Susanne Mørch skal fortsætte Tivolis store vækst

Nyt job: Susanne Mørch skal fortsætte Tivolis store vækst

Susanne Mørch overtager direktørposten i Tivoli, når den mangeårige direktør Lars Liebst træder tilbage. Mørch overtager landets mest succesfulde attraktion, men udfordringen bliver at vedholde væksten, samtidig med at coronavirussen kan få store konsekvenser for forlystelsesparken den kommende tid.

Coronavirus tester vores immunitet over for falske nyheder

Coronavirus tester vores immunitet over for falske nyheder

I kølvandet på coronavirussens spredning kommer også en syndflod af falske nyheder om, hvor sygdommen kommer fra, og hvordan man kan kureres for den. Pandemien er den hidtil største stresstest af det samarbejde, der langt om længe er kommet op at stå mellem de europæiske lande og de sociale medier.

Coronavirussens dominoeffekter ryster de globale forsyningskæder

Coronavirussens dominoeffekter ryster de globale forsyningskæder

Coronaepidemien viser, hvor dybt afhængige mange virksomheder i dag er af langstrakte, globale forsyningskæder. Allerede nu mærker danske virksomheder konsekvenserne. Hvor dyb og omfattende denne forsyningskrise bliver, er usikkert, men coronaepidemien kommer til at påvirke både virksomhedsstrategier og global handelspolitik, forudser eksperter.

Apple satsede alt på Kina – og så kom corona

Apple satsede alt på Kina – og så kom corona

Corona sætter forsyningskædernes sårbarheder på spidsen. Det mærker en af verdens største virksomheder netop nu: Apple er helt afhængig af Kina i sin produktion af iPhones, men den strategi tryktestes nu af karantæner, told og faldende salgstal.

Set, læst og hørt: Kristian Wendelboe

Set, læst og hørt: Kristian Wendelboe

Kristian Wendelboe har givet sig hen til Det Ny Teaters opsætning af vampyrmusical og anbefaler en fransk roman, hvis indhold han ikke tør citere fra.

Her logger du på generalforsamlingen

Her logger du på generalforsamlingen

De seneste ugers udbrud af covid-19 har tvunget dansk erhvervsliv til at tænke i nye baner, når eksempelvis planlagte generalforsamlinger og møder skal afholdes. Men hvilke udfordringer giver det, at aktionærer og parter ikke kan mødes og se hinanden i øjnene, når kritiske beslutninger skal drøftes? Og hvilke digitale redskaber vil de blive så glade for undervejs, at de slet ikke vil af med dem igen?

Regeringen skal skabe en optimistisk ængstelse

Regeringen skal skabe en optimistisk ængstelse

Mette Frederiksen og regeringen tackler coronavirussen med en kombinaiton af håndfaste indgreb og indtrængende opfordringer til borgerne om at ændre adfærd. Det er nødvendigt at fastholde befolkningens opmærksomhed og tillid i mange uger, siger ekspert.

Frederiksens politiske projekt skal omskrives

Frederiksens politiske projekt skal omskrives

KOMMENTAR: Coronavirussen vælter Mette Frederiksens strategiske plan. Hun ville netop ikke være krisestyrmand og hoppe fra tue til tue. Det er præcis, hvad hun må gøre nu.

Et ubehageligt skub i den rigtige retning

Et ubehageligt skub i den rigtige retning

TECHTENDENSER: Coronaepidemien skubber på mange måder verden i retninger, som alligevel var nødvendige i forhold til helt andre problemer, først og fremmest klimakrisen. Teknologien har gjort det muligt at producere, arbejde, studere og samarbejde uden at sende mennesker og varer rundt i hele verden. Men først nu bliver vi tvunget til at udnytte muligheden for at leve og arbejde anderledes.

Vejen til den store reform af sundhedsvæsenet

Vejen til den store reform af sundhedsvæsenet

Alle vil flytte behandlinger fra sygehuse til kommuner og praktiserende læger, og alle vil sætte patienten i centrum. Men ingen har svarene på, hvordan det skal ske, og hvordan det hænger sammen økonomisk. En stribe aktører opfordrer nu sundhedsminister Magnus Heunicke til at gå målrettet ind i forberedelserne af en ny reform af sundhedsvæsenet.

Ny hovedrolle til familielægen

Ny hovedrolle til familielægen

300.000 danskere vil om få år ikke have deres egen faste læge, hvis udviklingen fortsætter som hidtil. Reformen skal styrke den almene praksis, så den praktiserende læge reelt bliver patienternes tovholder.

Nationale penge skal sikre nærhed i sundhed

Nationale penge skal sikre nærhed i sundhed

Over hele landet aftaler regioner og kommuner nu, hvad det skal koste, når en behandling flytter fra sygehuset og hjem til patienten. Aftalerne er forskellige fra region til region og tilbyder ikke samme kvalitet i behandlingen. Ekspert efterlyser national, økonomisk model.