Velfærdens Innovationsdag 2020: Løsningsgalleri

Danmarks største konference om velfærdsinnovation

Om VI2020 | Årets tema | Program | Jocelyne Bourgon | Faglige spor | Tilmelding | Partner | Udstilling | Løsningsgalleri | Kontakt

 

På Velfærdens Innovationsdag 2020 præsenterer vi i Løsningsgalleriet en lang række eksempler på innovativ velfærd og gode velfærdsløsninger gennem en blanding af speeddating og stopdans. Deltagerne får mulighed for at møde de mennesker, der står bag konkrete bud på, hvordan vi løser vigtige velfærdsopgaver på helt nye måder.

 

En god løsning er et nytænkende projekt, produkt eller en ny arbejdsgang, der er implementeret, og som har demonstreret eller sandsynliggjort effekt og dermed skabt merværdi.


Mød blandt andet:

Hverdagsaktivisterne, Venner af Captum
www.vennerafcaptum.com/frivillige

L1: Mangfoldighed skaber resultater
Hvordan skaber vi et samfund, som ser styrker og ressourcer i alle mennesker? Et samfund, hvor alle kan bidrage til- og drage nytte af fællesskabet? Det har Hverdagsaktivisterne et bud på. Hverdagsaktivisterne består af en gruppe borgere med fysisk/psykisk handicap samt frivillige støttepersoner - som på lige vis ønsker at yde en frivillig indsats i samfundet. Sammen samles Hverdagsaktivisterne om den gode sag og yder i fællesskab en aktiv indsats. 
Kontakt: Camilla Køhler Karlsson, Initiativtager og projektleder, Venner af Captum, FE2L@kk.dkCrowdio
www.crowdio.com/

L2: Inkluderende arbejdsstyrke
Mennesker med handicap bliver ekskluderet fra arbejdsstyrken, hvilket betyder at vores samfund går glip af store mængder intellektuel kapacitet. Derfor har Crowdio udviklet konceptet ’chatambassadører’, som skal gøre mennesker med handicap i stand til at varetage chats med henblik på at konvertere hjemmesidetrafik til kunder. Crowdio håndplukker deres chatambassadører, uddanner dem og informerer dem om din virksomhed, så de er klar til at varetage chatten og indhente kontaktinformationer på købsinteresserede besøgende på din hjemmeside. 
Kontakt: Søren Gøtterup-Tang, CEO, Crowdio, sgt@crowdio.com

Demensven, Alzheimerforeningen
www.demensven.dk/

L3: Et demensvenligt Danmark
Cirka 89.000 mennesker har demens og antallet af mennesker med demens er markant stigende, men noget tyder på, at samfundet ikke kender nok til sygdommen. Patienter og pårørende fastslår, at en af de helt store udfordringer er, at folk ikke er oplyste om demens, og derfor opstår der tabuer og misforståelser. Det har Alzheimerforeningen forsøgt at imødekomme med ’Demensvenner’. Som Demensven bakker man op om mennesker med demens. Man er med til at udbrede viden, og rækker en hånd ud der, hvor man møder et menneske med demens. Alzheimerforeningen har allerede udbredt Demensven-kampagnen til mere end 100.000 danskere i samarbejde med udvalgte kommuner, frivillige og virksomheder.
Kontakt: Katrine van den Bos, Projektleder, Alzheimerforeningen, katrinevdb@alzheimer.dk

MIR-skolerne, AskovFonden
www.skolenmir.dk/ 

L5: Alle børn og unge har ret til meningsfuld uddannelse?
Vi oplever en stigning i antallet af børn/unge der skolevægrer sig, børn og unge der har en høj grad af mistrivsel og ringe livsmestring. Flere børn og unge der er i kontakt med psykiatrien og flere der beskriver en hverdag med angst, depression og ensomhed/isolation
360 grader er et koncept, som tilbyder behandling til hele familien og hele vejen rundt om barnet/den unge i mistrivsel og med bekymrende skolefravær.
MIR skolerne har gennem 12 år arbejdet med at skabe trivsel, udvikling og meningsfulde sociale fællesskaber for særligt udsatte og psykisk sårbare børn og unge i en højt specialiseret skoleramme. Vi har nu brugt denne erfaring til at udvikle 360 grader, som er et koncept der tilbyder barnet/den unge en skræddersyet indsats med afsæt i de problematikker og den kompleksitet der ofte ligger til grund for bekymrende skolefravær og mistrivsel. 360 grader vil stoppe den bagvedliggende årsag til kontinuerligt bekymrende skolefravær og mistrivsel.
Kontakt: Lea Miriam Fick Køhn, Direktør for MIR skolerne, en del af AskovFonden, lea.fick@skolenmir.dkSmåbørnsklubber, Red Barnet
www.redbarnet.dk/vores-arbejde/fattigdom-i-danmark/smaaboernsklubber/

L6: Alle børn har ret til en god start på livet
Livet kan tage en skæv drejning, inden det overhovedet er kommet rigtigt i gang. Sådan er virkeligheden for alt for mange små børn i familier, der lever udsat i Danmark. Red Barnet udvikler og etablerer indsatsen Småbørnsklubber i samarbejde med tre kommuner og Professionshøjskolen Absalon. I Småbørnsklubberne bliver familierne en del af et styrkende fællesskab, hvor de får viden, motivation og inspiration til rollen som småbørnsforældre. Klubberne drives af Red Barnets frivillige i samarbejde med fagpersoner i kommunerne.
Kontakt: Cecilie Jørring, Projektkoordinator, Red Barnet, cej@redbarnet.dk


Inmutouch.com

www.inmutouch.com/da/

L7 inmu'en: Et sanseredskab der gennem sit smukke design og sofistikerede sensorteknologi kan give ro og velvære.
inmu´en er en blød interaktiv pude som kombinerer musik, berøring og bevægelse, og herved stimulerer flere sanser samtidigt.
Musikken er unik. Det bliver komponeret, når du har inmu’en i dine hænder. Ved hjælp af en computer inde i inmu‘en, avanceret software og sensorteknologi, bliver din berøring og dine bevægelser omformet til stimulerende musik og blide vibrationer som følger musikken.
Kontakt: Fie Glem, Project Manager, InMu Touch, fie.glem@inmutouch.comPsykiatriens Hus, Distriktspsykiatrien Næstved/Vordingborg
www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/behandlingssteder/distriktspsykiatrien-naestved-vordingborg/Sider/default.aspx

L8: Én indgang for borgere med psykiske lidelser
I de senere år har man forsøgt at styrke det tværsektorielle samarbejde på psykiatriområdet. Et eksempel er Psykiatriens Hus i Næstved, hvor tilbud til borgere med psykiske lidelser om behandling, pleje, omsorg, bolig og jobmæssig rehabilitering udgår fra samme sted. Dette tværsektorielle samarbejde betyder, at der kun er én indgang for borgeren, som i samme hus møder forskellige fagspecialister.
Kontakt: Pernille Rømer Nielsen, Afdelingssygeplejerske, Distriktspsykiatrien Næstved/Vordingborg, prni@regionsjaelland.dk

Gentoftemodellen, Roskilde Universitet & Gentofte Kommune
www.altinget.dk/kommunal/artikel/professor-borgerhoeringer-og-borgerforslag-skaber-konflikt-fremfor-loesninger

L9: Gentoftemodellen – borgere og politikere tættere sammen
Gentofte Kommune bringer borgere og politikere tættere sammen i en fælles dialog om specifikke problemstillinger. Gentoftemodellen gør det muligt at skabe en fælles forståelse af problemet og et forslag til en løsning, som de folkevalgte politikere senere kan diskutere og vedtage. Denne metode sikrer innovative løsninger og fælles ejerskab, der gør, at de fælles løsninger faktisk bliver gennemført.
Kontakt: Jacob Torfing, Professor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet, jtor@ruc.dk / Dorte McEwen, Chef for Strategi og Analyse, Gentofte Kommune, dmc@gentofte.dkBorgerdesign, Region Midtjylland og kommunerne Aarhus, Silkeborg, Skive og Viborg
www.borgerdesign.dk/

L10: Borgerdesign kobler borgerperspektiver på strategisk ledelse
Vi tror på, at de store velfærdsproblemer ikke løses med mere systemsnak. Det handler om at skabe bedre velfærd, og det starter og slutter hos borgerne. Borgerne er også eksperter, og deres perspektiver kan påvirke strategiske ledere til at træffe nye og anderledes beslutninger. Vi går rundt i problemerne og samle de mange aktørers perspektiver. Den konstante bevægelse mellem borgerperspektiver og de faglige perspektiver giver en større forståelse af problemerne. Det kvalificerer beslutningsgrundlaget og giver bedre beslutninger, som giver bedre løsninger, der involverer de rigtige aktører.
Kontakt: Kirsten Engholm Jensen, Specialkonsulent på tværs af sektorer, kirjen@rm.dk / kiej@aarhus.dk

Borgerservice to go, Bibliotek Frederiksberg
https://fkb.dk/section/borgerservice/borgerservice-go

L11: Digital vejledning ude hos borgeren
Frederiksberg Kommune har med bibliotekets borgerservice to-go ønsket at afhjælpe den stigende digitale eksklusion af især ikke-vestlige borgere, der udfordres af krav om selvbetjening. Borgerservice to-go drives af Bibliotek Frederiksberg, som tager ud i boligsociale områder, og tilbyder personlig vejledning i digital selvbetjening, såsom skat, e-Boks og platforme som AULA og rejsekort.dk. Udgangspunktet i det konkrete møde er den enkelte borgers aktuelle behov, mens målet og metoden sigter på at løfte borgeres digitale og administrative kompetencer generelt.
Kontakt: Anna de Boer Klitgaard-Lund, Projektleder, Biblioteket Frederiksberg, ankl07@frederiksberg.dkPilotprojekt: Video i almen lægepraksis, MedCom
https://www.medcom.dk/projekter/video-i-almen-laegepraksis

L12: Video i almen lægepraksis
MedCom – den digitale rygrad i det samarbejdende sundhedsvæsen – afprøver video i almen praksis og enkelte speciallægepraksis. Et ønske regionerne har haft længe. Videokonference er ikke en ny teknologi, men det er nyt, at lægen har videokonsultationer med borgeren i eget hjem og/eller videokonferencer til fx plejehjem. Hver region har 7-10 praksis med som pilotdeltagere, og det er den enkelte læge, der vurderer, hvornår videoløsning giver mening.
Kontakt: Lone Høiberg, Konsulent, MedCom, lho@medcom.dk

Tid til læsning, Læseforeningen
http://www.laeseforeningen.dk/tid-til-lsning

L13: Tid til Læsning
Projektet Tid til Læsning består af guidet fælleslæsning skabt til at styrke den mentale sundhed hos mennesker, som for en stund har mistet fodfæstet i deres liv. Fælleslæsningen finder sted i ugentlige læsegrupper på på biblioteker, væresteder og i kultur- og beboerhuse, og er sat i værk af Læseforeningen. Hos Læseforeningen ser vi et stort og uudnyttet potentiale i at inddrage litteraturen i arbejdet med mental sundhed. Kig forbi og hør mere om litteraturens værdi.
Kontakt: Mette Steenberg, Daglig leder, Læseforeningen, mette@laeseforeningen.dk

Social Talks 
https://socialtalksonline.dk/

L14: Social Talks deler den bedste viden fra 0-6 års-området
Undersøgelser viser, at flere børn mistrives. Den gode forskning på det sociale område når sjældent ud til dem, der er i direkte kontakt med sårbare børn og familier. De bedste praksisser på tværs af landet bliver ikke delt mellem kommunerne. Fagprofessionelle savner kompetenceudvikling. Dét er et problem, mener Social Talks, som har skabt en tværprofessionel platform for videndeling til alle, der arbejder med børn i 0-6 års alderen. Social Talks vil dele den bedste viden fra forskning og praksis og dermed skabe en genvej til den nyeste viden, redskaber og inspirerende fortællinger fra feltet.
Kontakt: Niels Christian Barkholt, Leder, Social Talks, nicb@kp.dkUddannelsesstationer, ZEALAND
www.ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/uddannelsesstationer

 

 

Det er ottende år i træk, at Løsningsgalleriet sætter fokus på innovative velfærdsløsninger. Se eller gense løsningerne fra 2018 her:

Se 47 konkrete velfærdsløsninger fra Velfærdens Innovationsdag 2018

Tech-lyspunkter for Kina midt i coronaepidemien

Tech-lyspunkter for Kina midt i coronaepidemien

De seneste par uger har al snak om Kina fokuseret på udbruddet af coronavirus covid-19. Situationen minder på mange måder om udbruddet af sarsvirus tilbage i 2003. Derfor er det relevant at drage et par techrelaterede paralleller, idet sars faktisk spillede en stor rolle i udviklingen af Kinas techlandskab, som vi kender det i dag.

Kommunerne overhaler Frederiksens nærhedsreform

Kommunerne overhaler Frederiksens nærhedsreform

KOMMENTAR: Mange af landets kommuner er ved at finde vejen til stærkere lokalt engagement og mindre bureaukrati. Men hvis deres forehavende skal lykkes, har de brug for, at Christiansborgs politikere sætter en markant ny retning.

AI i det offentlige sætter borgernes tillid på spil

AI i det offentlige sætter borgernes tillid på spil

KOMMENTAR: Det er oplagt at også den offentlige sektor begynder at bruge avanceret dataanalyse til at levere mere effektiv og præcis service. Men det kræver, at vi som borgere forstår, hvad der foregår, og at vi kan nære tillid til, at teknologien bliver brugt til vores bedste.

Derfor trak vi den socialdemokratiske netavis i Pressenævnet

Derfor trak vi den socialdemokratiske netavis i Pressenævnet

KOMMENTAR: Netavisen Pio overholdt ikke god presseskik, da den gik til angreb på Mandag Morgens journalistik. Sagen viser ifølge Mandag Morgens chefredaktør, at den socialdemokratiske avis er partiets – og regeringens – forlængede arm. 

Bred opbakning til EU-Kommissionens digitale strategi

Bred opbakning til EU-Kommissionens digitale strategi

EU skal beholde sin førerposition, lød det fra kommissionsformand von der Leyen. Derfor lancerer Kommissionen nu en række strategier, der skal sætte turbo på den digitale vækst, uden at sætte borgernes rettigheder over styr.

Når medarbejderen bliver din mor

Når medarbejderen bliver din mor

KOMMENTAR: Lederfaget er fyldt med anvisninger til, hvordan ledere håndterer en udfordrende medarbejder. Men medarbejdere udvikler også strategier for, hvordan de håndterer en udfordrende chef. Nogle strategier er defensive og manipulerende. Andre er omsorgsfulde og udviklingsorienterede.

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Børns Vilkårs direktør, Rasmus Kjeldahl, er blevet mindet om næstekærligheden i uafrystelig dokumentarfilm og har lyttet til historier fra livet på dødsgangen.

Faldende renter er en historisk megatrend

Faldende renter er en historisk megatrend

NY VIDEN: Bank of England har gennemgået den globale renteudvikling gennem de sidste 700 år, og trenden er for nedadgående. Forskerne bag peger på, at renten sagtens kan fortsætte ind i det negative territorie.

Europas magthavere er historisk unge

Europas magthavere er historisk unge

Mens gennemsnitsalderen for politiske magthavere stiger globalt, bliver de i Europas bare yngre og yngre. Flere europæiske lande har sat historiske rekorder, senest i Østrig med valget af den 33-årige Sebastian Kurz som kansler. Det kan betyde, at Europa vil blive ledet mere visionært og mindre ud fra gamle ideologier.

Alderen er dalet på Slotsholmen

Alderen er dalet på Slotsholmen

Da Mette Frederiksen som 41-årig blev den yngste danske statsminister nogensinde, fulgte hun en alderskurve, der i forvejen var på vej nedad. Også ministre og folketingsmedlemmer bliver gennemsnitligt yngre. De dage, hvor politikere og partiledere døde med arbejdstøjet på, er forbi.

Det er nu, milliarderne skal skaffes til Europas grønne omstilling

Det er nu, milliarderne skal skaffes til Europas grønne omstilling

ANALYSE: EU-Kommissionen vil i denne uge forsøge at overbevise de europæiske regeringsledere om, at hver fjerde euro i det nye budget skal gå til grøn omstilling. 340 milliarder kroner om året fra EU skal trigge lokale, nationale og private investeringer i den grønne omstilling i 27 lande. Der er lagt op til et gigantisk partnerskab på tværs af den offentlige og private sektor som – hvis det lykkes – kan give et effektivt boost til den grønne økonomi.

USA er forvandlet til Det Gamle Vesten

USA er forvandlet til Det Gamle Vesten

KOMMENTAR: Glem Det Vilde Vesten. USA er ved at gro fast i gamle måder at tænke på og en insisterende modstand mod at tænke nyt. Det er en mulighed for Europa, hvis kontinentets unge ledere tør gribe den.

Grøn vinter: MM's bedste om grønt landbrug

Grøn vinter: MM's bedste om grønt landbrug

I hele uge 7 kan du læse nogle af de mest indsigtsfulde analyser om den grønne omstilling fra Mandag Morgens arkiv. Du kan frit dele artiklerne med dit netværk. God læselyst!

I dag har vi samlet evergreens om GRØNT LANDBRUG:

Grøn vinter: MM's bedste om grøn energi

Grøn vinter: MM's bedste om grøn energi

I hele uge 7 kan du læse nogle af de mest indsigtsfulde analyser om den grønne omstilling fra Mandag Morgens arkiv. Du kan frit dele artiklerne med dit netværk. God læselyst!

I dag har vi samlet evergreens om GRØN ENERGI:

Grøn vinter: MM's bedste om grøn økonomi

Grøn vinter: MM's bedste om grøn økonomi

I hele uge 7 kan du læse nogle af de mest indsigtsfulde analyser om den grønne omstilling fra Mandag Morgens arkiv. Du kan frit dele artiklerne med dit netværk. God læselyst!

I dag har vi samlet evergreens om GRØN ØKONOMI:

Grøn vinter: MM's bedste om grøn politik

Grøn vinter: MM's bedste om grøn politik

I hele uge 7 kan du læse nogle af de mest indsigtsfulde analyser om den grønne omstilling fra Mandag Morgens arkiv. Du kan frit dele artiklerne med dit netværk. God læselyst!

I dag har vi samlet evergreens om GRØN POLITIK:

Skal robotterne betale skat?

Skal robotterne betale skat?

Virksomheder skal punge ud, når de erstatter medarbejdere med maskiner, mener nogle forskere og politikere. Andre frygter, at det vil hæmme innovationen uden at have den ønskede effekt.

Fremtidsscenarier handler egentlig om nutiden

Fremtidsscenarier handler egentlig om nutiden

TECHTENDENSER: Udviklingen accelererer. Nye teknologier breder sig hurtigere, forholdene skifter, og det virker aldeles uforudsigeligt, hvad der sker om blot få år. Både professionelt og privat er vi nødt til at reagere hurtigere og hurtigere. Alligevel er der også hårdt brug for at lære at tænke mere langsigtet. Det kan scenarier og fortællinger om fremtiden hjælpe os med.

Fire udfordringer for Mette Frederiksens strategiske ledelsesprojekt

Fire udfordringer for Mette Frederiksens strategiske ledelsesprojekt

KOMMENTAR: Danmark har fået en statsminister, som har gjort det klart, at Danmark skal drejes i en ny retning. Forankret i Statsministeriet er regeringen lige nu i en proces med at fastlægge strategien. Det er en opgave, der indebærer en række velkendte udfordringer.

Set, læst og hørt: Robert Olsen

Set, læst og hørt: Robert Olsen

Robert Olsen har oplevet dette århundredes måske bedste kunstværk og er kommet igennem vintermørket med hjælp fra den svenske rockgruppe Kent.

Mere fryns, mindre plads

Mere fryns, mindre plads

Udendørs wi-fi, ildsteder og varmestyrings-apps er nye tiltag på virksomheders hovedsæder: ”Det skal være rart at gå på arbejde”

Derfor hjælper jobcentrenes indsats ikke udsatte unge

Derfor hjælper jobcentrenes indsats ikke udsatte unge

Allerede tidligt i livet hænger en gruppe unge fast i et liv på kanten af arbejdsmarkedet. Jobcentrene har mere end svært ved at hjælpe dem til at skifte kurs. ”Begynd med de unges behov og ønsker,” siger sociolog, der har fordybet sig i årsager og løsninger.

Det nye mål for social indsats er at skabe robuste unge

Det nye mål for social indsats er at skabe robuste unge

Udsatte unge har svært ved at holde fast i et job eller en uddannelse. Nu arbejder jobcentre og andre aktører over hele landet på at udvikle de unges sociale og menneskelige kompetencer lidt ad gangen. Fremskridtene bliver målt og sat i system.

Udsatte unge netværker sig til et arbejde

Udsatte unge netværker sig til et arbejde

Motivationen hos udsatte unge stiger, når de selv får ansvar for deres praktik. Det er rationalet bag en ny indsats, der placerer de unge i netværk og lader dem træffe de afgørende beslutninger selv.

Dansk klimalov i globalt perspektiv

Dansk klimalov i globalt perspektiv

Allerede tidligt i livet hænger en gruppe unge fast i et liv på kanten af arbejdsmarkedet. Jobcentrene har mere end svært ved at hjælpe dem til at skifte kurs. "Begynd med de unges behov og ønsker," siger adfærdsdesigner, der har fordybet sig i årsager og løsninger.

Robin Hood på overarbejde

Robin Hood på overarbejde

KOMMENTAR: Det kommunale udligningssystem skal gøres mere retfærdigt, mener regeringen. Men hvor ligger den højere retfærdighed mellem 98 kommuner med vidt forskellige grundvilkår og også forskellige politiske prioriteringer.

Kadogo-økonomi har ændret spillereglerne for innovation i Afrika

Kadogo-økonomi har ændret spillereglerne for innovation i Afrika

I Nairobi i Kenya er der utallige små startups og håbefulde iværksættere. Ligesom i Danmark eller USA er fokus på avancerede digitale løsninger. Men hverdagen for en almindelig kenyaner skaber andre behov – og løsninger, en dansker næppe ville forestille sig.

EU’s nye formandskab vil forhindre demografisk kollaps i Østeuropa

EU’s nye formandskab vil forhindre demografisk kollaps i Østeuropa

Når de europæiske regeringsledere gennem det næste halve år samles til EU-topmøder i Zagreb, står et nyt emne øverst på dagsordenen for værtslandet: affolkningen af økonomisk trængte lande i EU. Flere årtier med konstant udvandring fra Øst- og Sydeuropa mod Vest- og Nordeuropa tvinger flere af Unionens medlemslande til at genoverveje, om de kan overleve det grænseløse arbejdsmarked.

Kenya er blevet et klondike for kviklån, data og onlinespil

Kenya er blevet et klondike for kviklån, data og onlinespil

TECHTENDENSER: Takket være den mobile betalingsløsning M-pesa er Kenya blevet et samfund, hvor selv de mindste forretninger er trådt ind i den digitale økonomi. Spørgsmålet er nu, om Kenyas tech-startups formår at bygge videre på succesen. Desværre lader det meste af den digitale udvikling til at fokusere på kviklån og onlinespil. 

ICDK: Disrupt dig selv, før andre disrupter dig

ICDK: Disrupt dig selv, før andre disrupter dig

KOMMENTAR: Nogle af Silicon Valleys selskaber når dårligt nok at disrupte en branche, før de må i gang med at disrupte sig selv, hvis de skal holde sig på omgangshøjde. Når ledere i Silicon Valley taler om  digital omstilling er det i en ganske radikal udgave, sammenlignet med danske forhold.