Vi lytter for meget til økonomer

Økonomer har fået en alt for stor forrang, når det handler om beskrivelse, forståelse og løsning af verdens problemer. Ja, nogen går så vidt som til at mene, at det er økonomer, der skal regne ud, hvilke problemer regeringer og andre skal tage alvorligt. Det lider verden under.

Hver dag drøfter jeg politik med andre mennesker. Partierne, regeringen og dens politik drøftes. Sådan skal det være. Det, der ikke skal være, er den tone, skuffelse, frustration, bitterhed og voldsomhed i kritikken, jeg møder.

Mine samtaler med andre mennesker vil normalt være ret uinteressante, men ikke her. Her er det interessant og vigtigt, dels fordi det negative er så entydigt, og i særlig grad fordi det stikker så dybt. Så dybt, at statsministeren i sin nytårstale selv adresserede det, nemlig den dybe mistillid, der eksisterer imellem befolkningen og politikerne på Christiansborg. Det, jeg hører andre mennesker sige om regeringen og Folketingets politikere og partier, er så voldsomt, at det ikke kan gengives på papir. Der er ikke bare tale om saglige argumenter og modstand; det handler om dyb forargelse og meget negative udsagn.

I sandhedens interesse må jeg føje til, at når spørgsmålet herefter kommer til det største oppositionsparti, så er den gennemgående holdning: Med Socialdemokraterne ved roret bliver det ikke stort bedre. Ja, mange tror ikke, at det bliver bedre overhovedet med en ny regering.

Prøv med sandheden

Forleden kunne man læse i medierne, at Socialdemokraternes formand havde oprustet ved at ansætte et antal nye højkompetente mennesker. Jeg kender dem ikke, men jeg antager, at de alle er bedre til det samme. Det vil sige, at vi ikke skal forvente noget som helst nyt, men bare noget, der er bedre – det hedder: mere professionelt – end det gamle. Og det er lige præcis det modsatte af, hvad vælgerne efterspørger.

Vælgerne efterspørger ikke flere og bedre spindoktorer; vælgerne efterspørger ikke flere kortsigtede politiske tacklinger, budskaber og sloganer. Vælgerne efterspørger visioner og først og fremmest klarhed og ærlighed.

Apropos ærlighed: Jeg hørte et foredrag af en kendt erhvervsleder, der i sin fremlæggelse af en bestemt sag i ivrighed kom til at sige: ”Hvis alt andet glipper, så prøv med sandheden.”

Det er den situation, mange politikere er i: Sig sandheden, for alt andet er ved at glippe. Hvis det f.eks. handler om kvælstof, så fortæl, at verdens fremmeste forskere vedrørende klodens tilstand kan berette, at vi på kloden har passeret den kritiske grænse, ikke for hvad Vestsjælland, men for hvad kloden kan tåle.

Grænserne er overskredet

Vi har passeret det, som disse forskere – med professor Johan Rockström fra Stockholm Resilience Center i spidsen – kalder planetary boundaries. Disse planetære grænser, der er veldefinerede og kan måles, er karakteriseret ved, at hvis kloden passerer dem, dvs. kommer på den forkerte side af disse grænser, så kan vi med sikkerhed forudsige ikke bare forringelser i klodens tilstand, men alvorlige hændelser på kloden.

Der er defineret ni sådanne planetære grænser eller tærskelværdier. Ifølge de seneste rapporter fra Stockholm Resilience Center har vi allerede passeret fire af disse ni værdier, hvoraf to oven i købet er kerneværdier, dvs. særligt kritiske værdier. De to særligt kritiske værdier er CO2-udledningen og biodiversiteten på kloden.

Hvorfor male fanden på væggen? Hvorfor al den dommedagsprofeti? Hvorfor ikke slappe af med den opfattelse, at Danmark er et lille land, og at hvad vi gør i Vestsjælland og Vestjylland med hensyn til kvælstof, landbrug, grundvand m.m., ikke har den fjerneste betydning for kloden som helhed? Hvorfor? Fordi det er forkert. Fordi det netop betyder noget for helheden, hvad vi gør. Fordi alt på kloden er forbundet.

Det er just ét af hovedbudskaberne fra alle de astronauter, der indtil nu har haft den oplevelse at se kloden udefra. Set derudefra er alt forbundet. Kloden er en lille, sårbar størrelse, som vi mennesker har været og er utilgiveligt hårde ved, og derfor vånder den sig. Og denne vånden giver sig udslag i, at vi netop kommer på den forkerte side af de nævnte kritiske grænseværdier.

Uligheden vokser

Skal danske politikere lytte til det? Skal danske politikere og f.eks. regeringsmedlemmer referere til sådanne målinger og tal? Skal politikerne tale om udviklingen på langt sigt, om både alvoren og de positive fremtidsmuligheder på kloden? I stedet for at tale om problemer, skulle politikerne og vi andre måske indimellem også tale om muligheder, potentialer – om en ny verden? Potentialerne er enorme, hvis vi blot vil se dem. Men der er langt imellem de politikere, der tør tale om disse andre temaer.

Danske – og mange andre landes – politikere taler om, at vi skal ”tilbage på vækstsporet”. Mere vækst, underforstået mere økonomisk vækst. Ja, sandheden er, at det er det, politikerne taler mest om. Og det gør i øvrigt også økonomerne i f.eks. OECD, den store økonomiske samarbejdsorganisation. Hvis begrundelsen for den ønskede økonomiske vækst var, at den skulle formidles til alle de fattige mennesker på kloden, så kunne man forstå det.

Men det forholder sig modsat: Det forholder sig sådan, at det er mennesker i de rige industrialiserede lande, der skal have væksten; det er ikke den milliard mennesker i verden, der er underernærede, der skal have de ekstra goder. For at sige det lidt for skarpt, så er det den halve milliard mennesker, der er stærkt overvægtige, og den milliard, der bare er overvægtige, der skal have del i den vækst, der her er tale om – dvs. alle os, der har nok i forvejen. Uligheden i verden vokser.

Danske politikere nøler

Man skal lytte til økonomer. Ja, og man skal lytte til sundheds- og klimaeksperter, biologer og geologer, antropologer og sociologer, psykologer og humanister, til alle forskere. Ét af vore store problemer er, at vi ikke gør det. Økonomer har fået en alt for stor forrang, når det handler om beskrivelse, forståelse og løsning af verdens problemer. Ja, nogen går så vidt som til at mene, at det er økonomer, der skal regne ud, hvilke problemer regeringer og andre skal tage alvorligt. Det lider verden under.

Vi bør en gang imellem spørge os selv: Hvordan kan mennesker, der har nok af alt, kræve endnu mere af alt, samtidig med at der er andre mennesker, der intet har? Hvordan kan jeg kræve og forvente mere vækst for mig, samtidig med at andre mennesker dør af mangel på mad og vand? Man må spørge: Hvilket menneskesyn ligger bag sådanne holdninger og politikker, der bliver forfægtet overalt i verden hver dag?

Der ligger, lige for næsen af os, en vision, et sæt mål, ikke bare for Danmark, men for alle mennesker i alle lande, nemlig FN’s 17 mål for en bæredygtig global udvikling. De skandinaviske lande er de lande i verden, der først og mest klart og utvetydigt burde tilslutte sig disse mål og aktivt arbejde for deres forståelse, udbredelse og implementering.

Der foreligger meget klare holdninger og tilkendegivelser fra den svenske regering. Hvad med den danske? Der foreligger endnu ingen klare tilkendegivelser om dette fra regeringen. På det seneste har udenrigsministeren meldt ud, at der kan forventes en udmelding på Folkemødet på Bornholm den 17. juni.

Forrige artikel Det smukke kommer an på øjnene, der ser … Næste artikel Anerkend medarbejdernes sorg og kom godt igennem forandringer

Internettet er en slagmark mellem Kina og USA

Internettet er en slagmark mellem Kina og USA

Verdens to digitale supermagter står for vidt forskellige tilgange til ny teknologi og 5G. Det kan blive afgørende for vores digitale liv, om det bliver den amerikanske eller den kinesiske tilgang, der vinder.

Danske medier har valgt deres Trump

Danske medier har valgt deres Trump

KOMMENTAR: Den danske presse har givet Klaus Riskær Pedersen en flyvende start på hans politiske karriere. Fortsat kritik mod hans kandidatur kan ovenikøbet styrke hans chancer. Det handler om at vinde kampen om opmærksomheden, og det mestrer han.

Ny udlændingepolitik kan koste virksomheder 8.700 ansatte

Ny udlændingepolitik kan koste virksomheder 8.700 ansatte

Det danske arbejdsmarked risikerer at miste tusindvis af aktive hænder som konsekvens af paradigmeskiftet i udlændingepolitikken. Men Inger Støjberg vil hellere hente ny arbejdskraft i udlandet end at lade flygtningene løse behovet for hænder i danske virksomheder eller kommuner.

Rengøringsgigant: Vi jagter arbejdskraft alle steder

Rengøringsgigant: Vi jagter arbejdskraft alle steder

Facility service-koncernen ISS jagter arbejdskraft alle steder. Dels for at løse manglen på arbejdskraft; dels fordi flere og flere analyser internt hos ISS viser, at mangfoldighed målt på køn, alder og etnisk baggrund i sig selv har en lang række forretningsmæssige fordele.

Den agile organisation – en illusion, du skal jagte

Den agile organisation – en illusion, du skal jagte

KOMMENTAR: Omstillingen til en fleksibel og forandringsparat organisation er en uendelig rejse mod et evigt bevægeligt mål. Derfor kræver det en høj grad af selvindsigt, når du som leder samtidig har som opgave at få andre til at trives under de konstante forandringer.

Set, læst og hørt: Mathias Linnemann

Set, læst og hørt: Mathias Linnemann

Mandag Morgen har bedt iværksætter Mathias Linnemann om tre kulturanbefalinger. Han fortæller blandt andet om en podcast, der fik Teslas aktiekurs til at falde med ti procent, og så er han blevet dybt rørt over en fotobog af krigsfotograf Jan Grarup.

Nyt job: Stina Vrang Elias er ny NFA-formand

Nyt job: Stina Vrang Elias er ny NFA-formand

Stina Vrang Elias er udpeget som ny formand for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Hun tager over fra Kjeld Møller Pedersen, der har siddet på posten siden 2001.

Danmark løfter en mindre del af flygtningebyrden

Danmark løfter en mindre del af flygtningebyrden

Kun fem ud af tusind asylsøgere, der kommer til Europa, søger asyl i Danmark. Det er tredje år i træk, Danmark holder sig på det historisk lave niveau. Danmark er nu sunket til nummer 75 på FN’s rangliste over lande, der modtager flest flygtninge set i forhold til deres økonomisk velstand.

Her er de mest (u)populære danske statsministre

Her er de mest (u)populære danske statsministre

Nyt studie kortlægger danske ministres popularitet fra de allerførste ministermålinger i 1978 og frem til i dag. Som statsminister var Poul Schlüter mere populær end nogen anden i embedet i den 40-årige periode. Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt indtager fælles bundplacering.

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

Det er en af de største danske erhvervssucceser i nyere tid. Siden starten i 2000 har firmaet været på én lang og stejl vækstkurve. I dag er de to stiftere begge blandt de 25 rigeste danskere, og firmaet er verdens førende på deres marked. Men de færreste har hørt om 3Shape.

På kommunal bootcamp for borgerfokus

På kommunal bootcamp for borgerfokus

Borgmesteren, byrådet og kommunaldirektøren i Kolding vil ikke styre alting fra toppen. Med projektet ”Borgerens Centrum” skal medarbejderne tænke med på udviklingen af løsninger, der tager udgangspunkt i borgerens behov og ikke i lovgivningens regler.

Valgpanik skaber hovsaløsninger

Valgpanik skaber hovsaløsninger

ANALYSE: Politikere på Christiansborg vil haste store reformer af sundhedsvæsenet, udlændingepolitikken og pensionssystemet igennem inden valget. Det kan komme til at koste Danmark dyrt. Meget dyrt.

Tjek dit sundhedsfællesskab

Tjek dit sundhedsfællesskab

Mandag Morgen har kortlagt det skæve Sundhedsdanmark. Find din kommune på kortet, og se sundhedsprofilen for det sundhedsfællesskab, du vil tilhøre under regeringens bebudede reform. Du kan også sammenligne sundhedsfællesskaberne på 15 udvalgte parametre.

Flydende bydele kan lette presset på verdens storbyer

Flydende bydele kan lette presset på verdens storbyer

Ved at bygge boligkvarterer, kontorbygninger og hele bydele på store, flydende pramme kan man afhjælpe noget af pladsmanglen i verdens storbyer, mener en hollandsk arkitekt. I det statslige norske energiselskab Equinor undersøger man, om flydende byer kan være en stor ny forretningsmulighed.

Italiens stærke mand er populær som aldrig før

Italiens stærke mand er populær som aldrig før

"En krigsmaskine". "Algoritmernes mand". Vicepremierminister Matteo Salvini er stjernen i den italienske koalitionsregering. I kontinuerlig valgkamp på platforme som Facebook og Twitter er han en kommunikator, der matcher Donald Trump. Selvom han ligesom Marine Le Pen i Frankrig har opgivet modstanden mod euroen, bliver Salvini en udfordring for hele EU.

Sundhedsreform deler Danmark i et A- og B-hold

Sundhedsreform deler Danmark i et A- og B-hold

De mest belastede sundhedsfællesskaber i Udkantsdanmark får svært ved at tilbyde samme niveau i sundhedsbehandlingen som storbyernes sundhedsfællesskaber, hvor borgerne er raskere, yngre og har en sundere livsstil. Mandag Morgen har kortlagt danskernes skæve sundhedsprofil.

Her er danskernes ønskeseddel til en sundhedsreform

Her er danskernes ønskeseddel til en sundhedsreform

Halvdelen af danskerne mener, der er for stor forskel på kommunale sundhedstilbud. De efterlyser handling fra alle parter i sundhedsvæsenet, fast kontaktperson og overblik over egen behandling, viser stor undersøgelse blandt 3.000 danskere foretaget af Tænketanken Mandag Morgen.

Sundhedsreform flytter magten: Ellen Trane kan blive superminister

Sundhedsreform flytter magten: Ellen Trane kan blive superminister

Sundhedsreformen kan afgøre, hvem der skal være landets nye statsminister efter næste valg. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby spiller en hovedrolle. Reformens centrale mål om 500.000 færre ambulante besøg og 40.000 indlæggelser bygger på usikre tal, viser notat fra Sundhedsstyrelsen. Der er "ikke meget solid evidens at basere sig på", erkender styrelsen i notatet.

København og Lolland: En verden til forskel i sundhed

København og Lolland: En verden til forskel i sundhed

København og Lolland. To kommuner med hver sin sundhedsprofil. Dobbelt så mange lollikkere får kræft, tre gange så mange får en blodprop i hjertet, og fem gange så mange er på førtidspension. Sundhedsreformen skal sikre mere ens behandling. Men det tvivler de to borgmestre på vil lykkes.

Vi er nødt til at tale om den skjulte ulighed i sundheden

Vi er nødt til at tale om den skjulte ulighed i sundheden

KOMMENTAR: Lighed i behandling har været et centralt mål for dansk sundhedspolitik gennem årtier. Men Rigsrevisionens nye beretning indikerer, at der forekommer ulighed i sundhedsvæsenets behandling, som relaterer sig til bl.a. alder, køn, geografi og socioøkonomisk baggrund.

Set, læst og hørt: Anette Christoffersen

Set, læst og hørt: Anette Christoffersen

Mandag Morgen har bedt Anette Christoffersen om tre kulturanbefalinger. Hun fortæller blandt andet om en juletradition i Trinitatis Kirke og om en bog, der aldrig forlader hendes natbord.

Knud Romer: Præstationssamfundet er min fjende nr. 1

Knud Romer: Præstationssamfundet er min fjende nr. 1

Da han skrev sin debutroman, var den så perfekt, at den indbragte ham stående ovationer og litteraturpriser. Men så indtraf derouten, da den svære to’er blev for svær. Og nøjagtigt som kunstnermyten foreskriver, gik Knud Romer destruktivt i hundene – ligesom det sker for så mange andre.

Et lille skridt for Danmark – et kæmpe skridt for verdensmålene

Et lille skridt for Danmark – et kæmpe skridt for verdensmålene

KOMMENTAR: Arbejdet med FN’s verdensmål kræver, at vi finder ud af, hvad vi skal måle os på, hvad angår deres opnåelse. Med rapporten ’Baseline for verdensmålene. Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund’ har Danmark taget det første vigtige skridt.

Da verdenseliten kastede sig over Faaborg-Midtfyn

Da verdenseliten kastede sig over Faaborg-Midtfyn

KOMMENTAR: Når man følger den årlige virak om World Economic Forums årsmøde i den schweiziske bjergby Davos, skal man ikke lade sig blænde af, hvad der kan synes som varm luft i metermål. Danmark kan sagtens bruge WEF i praksis, hvis vi gør det rigtigt. Et godt eksempel findes i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kom til læsermøde: Dogmeregler for Danmark 4.0

Kom til læsermøde: Dogmeregler for Danmark 4.0

INVITATION: Kom til læsermøde den 6. februar og deltag i debatten om Danmarks og den teknologiske fremtid med bl.a. Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen, formanden for ATV’s tænketank, professor Maja Horst, og Mandag Morgens redaktør for digital omstilling, Peter Hesseldahl.

Tyskernes farvel til kul sker alt for sent

Tyskernes farvel til kul sker alt for sent

ANALYSE: Tyskland er Europas største klimaproblem. Hvis tyskerne skal klare sig uden kul og atomkraft, kræver det, at de får åbnet for meget mere grøn strøm fra Danmark og resten af Norden.

Politikerne bør få systematisk efterkritik

Politikerne bør få systematisk efterkritik

KOMMENTAR: Det er et hul i vores politiske beslutningsproces, at der ikke foretages flere og mere systematiske analyser af konsekvenserne af ny lovgivning, efter den er indført. Hvis vi ikke lærer af vores fejltagelser, bliver vi jo aldrig klogere.

Industrisamfundet synger på sidste vers

Industrisamfundet synger på sidste vers

Den industrielle økonomi er gået fra 1.0 til 4.0 – fra kulkraft og dampmaskiner til digital koordination af alle aspekter af produktionen. Nu er vi ved at bevæge os så langt fra den oprindelige form for masseproduktion, at det ikke længere giver mening at kalde det industri.

Robot-pioner: Fremtidens værdiskabelse er ’anti-industriel’

Robot-pioner: Fremtidens værdiskabelse er ’anti-industriel’

Vi er knap nået i gang med industri 4.0, men Universal Robots' tekniske direktør og medstifter Esben Østergaard har allerede blikket rettet mod fremtidens produktionsform. Han forventer, at avancerede robotter i fremtiden vil frisætte og støtte mennesker i en form for fremstilling, der er præget af personlighed, håndværk og variation snarere end masseproduktion.

Tue Mantoni: Sådan revolutionerer 3D-print forretningen

Tue Mantoni: Sådan revolutionerer 3D-print forretningen

3D-print gør det muligt at skabe værdi på tværs af de sædvanlige forretningsområder. Det skal man forstå, hvis man for alvor vil udnytte fordelene ved teknologien, siger Tue Mantoni, tidligere CEO for Triumph Motorcycles og B&O. 

Topøkonomer: Ny velstand afhænger af, at vi alle lærer hele livet

Topøkonomer: Ny velstand afhænger af, at vi alle lærer hele livet

Livslang læring er afgørende, hvis vi skal drage nytte af nye teknologier. Sådan lyder det fra to topøkonomer, hvis analyse lagde en af grundstenene under Disruptionrådets arbejde. Nu håber de, at politikerne og virksomhederne husker udfordringen: At det kræver massiv omskoling, når 40 procent af arbejdsopgaverne bliver automatiseret.

Set, læst og hørt: Ida Auken

Set, læst og hørt: Ida Auken

Mandag Morgen har spurgt Ida Auken om, hvad hun har set, læst og hørt for nylig. Hun anbefaler blandt andet en westernserie med et kvindetwist og en underholdende podcast om klassisk musik.