VL Døgnets slidte bowlerhatte

Hvis du som leder har ambitioner om at være andet end en beskytter af status quo, skal du kunne mestre flere forskellige ’syn’ på forretning, ansatte, kunder, omverden og ikke mindst dig selv på samme tid. Den karakteristik af fremtidens leder står i stærk kontrast til det forudsigelige hovedbudskab på årets topmøde for cremen af danske topledere.

”Jeg er manden som har for travlt med at skaffe til at leve,
For forhastet og bekymret til at se og lugte og røre:
Manden, der er tålmodig for længe og adlyder for meget
Og som ønsker alt for stille og sjældent.”

’The Man In The Bowler Hat’ hedder digtet, som linjerne ovenfor er hentet fra. Blot 153 ord bruger den engelske digter A. S. J. Tessimond (1902-1962) for at spidde stilstandsmandens tæmmede udlængsel. Den levende døde, som aldrig har taget stilling og er fanget i et monotont uendelighedsloop.

På engelsk symboliserer udtrykket Old hat det, som ikke er fulgt med tiden. Det kan være ideen, som har overskredet sidste salgsdato, eller mennesker, der stædigt holder fast i det velkendte. Dem, som har kapituleret til doven tænkning og ukritisk handling.

Da 700 danske ledere i begyndelsen af juni deltog i dette års VL Døgnet, var der fokus på fremtidens kompetencer og lederskab. ’Back to School – kompetencer for fremtiden!’, lød overskriften.

Måske betegnelsen ’Old hat’ havde været mere passende, for danske ledere finder ikke nye spor ved at betræde de samme slidte stier og omgås deres egne spejlbilleder. Der er større behov for at tegne uden for stregerne og lege med nye kammerater. Kort sagt bryde forudsigeligheden og de indgroede vaner.

Paradigmeskift undervejs

Den store transformation, vi står overfor i samfundet, handler om flere forbundne skift. Vi lever i en tid præget af en voksende verdensbefolkning, demografiske forskydninger, globalisering, stigende økonomisk ulighed, klimaforandringer og en voldsom teknologisk udvikling.

Mange ledere fornemmer på egen krop, at der er stærke kræfter på spil. Strategier bliver hurtigere forældede. Nye teknologier rykker rundt på etablerede brancher.  Tempoet skrues op. Organisatoriske hierarkier bryder sammen. Yngre generationer ønsker mere mening og mindre bureaukrati i deres arbejdsliv. Der skal leveres mere for mindre. Tiden til at løfte snuden fra sporet og orientere sig i landskabet er begrænset. Handling forstyrrer konstant omtanken.

Det er en vild cocktail, som er svær at sluge for selv den mest robuste leder. Vi befinder os midt i et kulturelt paradigmeskifte, som kræver både erkendelse, handling og en ny fortælling. Historikeren Thomas Kuhn beskriver det meget sigende:

”Det, der i sidste ende forårsager et systemskifte, er en ophobning af anomalier – observationer, som ikke kan forklares med det fremherskende paradigmes tro og tankegang.”

Erhvervslivets fattige sprog

Træk vejret dybt et øjeblik, og lad så dette spørgsmål synke til bunds: Hvad forstår du ved disruption, agilitet og et globalt mindset? Og betyder ordene det samme for andre? Ikke altid, vel?

Ord er verdens mest misbrugte ressource, og vi bruger dem gerne til at dække over, at vi ikke altid kender svarene på svære spørgsmål. Ord har en magisk evne til at bygge bro mellem mennesker og ideer – eller det modsatte. Derfor bør vi vælge dem med omhu.

Alle forandringer indebærer et skifte i vores sprog. Samtaler er den proces, hvormed vi bygger virkeligheden, men de er også produktet af den konstruktion. Samtaler bliver vores virkelighed. De er udgangspunktet for vores handlinger og sætter scenen for, hvad der bliver og ikke bliver gjort.

Min pointe er, at sproget i erhvervslivet er for fattigt til at beskrive, hvad der sker i øjeblikket. Døm selv ved at se åbningsseancen om fremtidens lederkompetencer fra dette års VL Døgnet, hvis du altså kan holde pinen ud.

Vi kan ikke bevæge os mod en ønsket fremtid uden et rigere sprog, der pirrer vores forestillingsevne og udstikker en retning for vores handlinger. Her må vi finde inspiration andetsteds, for eksempel i kunstens, filosofiens og historiens verden. De ledere, som ikke har fantasi og mod til at udvikle deres sprog, bliver aldrig andet end forudsigelige værger for status quo.

Jeg samarbejder i øjeblikket med et nationalt olieselskab i Mellemøsten. Opgaven går ud på at hjælpe deres ledere med at omstille samfundet til en fremtid, hvor fossile brændstoffer på sigt spiller en mindre rolle. Landets eksistens står og falder med selskabets fremtid. Den største udfordring ved opgaven er at åbne ledernes øjne for den nye virkelighed, ændre samtalen og få dem til at tage et personligt ansvar for udviklingen og fællesskabet. Det er kun ved at genopfinde sig selv, at de som ledere kan efterlade en værdig arv til kommende generationer.

Fem syn for sagen

Når samfundet lægger sig i nye folder, er det som regel etablissementet, der har mest på spil. At give slip på ens verdensbillede og handlingsmønster kan virke skræmmende, fordi det indebærer en risiko for at miste status, autoritet og privilegier. Men det rummer også en mulighed for at udvikle ens identitet og selvbillede. De ledere, som har ambitioner om at være andet end statister i et transformationsteater, vil fremover være nødt til at beskæftige sig med flere forskellige syn på samme tid.

Eftersyn: Mange af de overbevisninger og dogmer, som nutidens ledere har tillært sig og bygget deres karrierer på, er i dag forældede. Når vores mentale modeller ikke længere giver mening, og vores handlinger fører til det forkerte udfald, er et eftersyn på sin plads. At gøre mere af det, der ikke virker – bare endnu hårdere – er en elendig overlevelsesstrategi. Kun ved at udvise mental fleksibilitet, nysgerrighed og åbenhed er vi i stand til at afdække farlige blinde vinkler og forblive adaptive. Tag A.P. Møller - Mærsk som eksempel. Virksomheden forsøger at genopfinde sig selv ved at ændre strukturen og de underliggende systemer. Det er nødvendigt, men der skal mere til for at forblive relevant fremover. Relevans sikres ved løbende at kunne dekonstruere og rekonstruere måden, vi ser og går til verden på.

Klarsyn: Dygtige ledere leder sig selv først. De praktiserer, før de prædiker. Det er ved at være opmærksom på egne tanker, motiver og følelser, at de formår at leve et engageret liv i overensstemmelse med deres værdier. En dyb forståelse af ens værdier er afgørende for at holde balancen i en verden præget af usikkerhed og kompleksitet. Det sikrer et fast holdepunkt og klarsyn i situationer, hvor der ikke findes indlysende svar på, hvad der er det rigtige at gøre. Når man ved, hvilke værdier som har bukserne på i ens eget liv, bliver det nemmere at træffe valg og navigere i de dilemmaer, som et lederskab naturligt rummer.

Fremsyn: Nye ting opstår ikke i komfortzoner. De fødes oftest i grænselandet af vores bestående viden og nye indsigter. Dets forældre er dem, som lytter til verden på flere frekvenser og er i stand til at opfange og handle på selv svage signaler. Situationen er den, at mange ledere lever i en boble, hvor andre udvælger, filtrerer og fragmenterer den information, de modtager. Det gør dem sårbare. Derfor er det vigtigt, at ledere evner at bruge nye teknologier rigtigt. I dag er digital dannelse og personal knowledge mastery afgørende for, at du kan træffe sunde beslutninger på et oplyst grundlag og samtidig være adaptiv. Det skærper dit fremsyn, og gør det muligt at scanne horisonten med henblik på at spotte vigtige tendenser hurtigere. Af de knap 300 ledere, jeg personligt har lært dette, har der endnu ikke været bare én, som inden da havde forholdt sig til sin daglige informationsdiæt, eller hvem de bør forbinde sig med digitalt for at opfange de rette signaler.

Hensyn: Under World Economic Forums topmøde i år underskrev 100 større virksomheder en pagt om at påtage sig et mere ansvarligt lederskab. Det indebærer blandt andet et opgør med kvartalstænkning og kortsigtet økonomisk vinding. Et større fokus på det lange sigte kræver dyder som tålmodighed og mod. Profit og samfundsansvar er ikke uforenelige størrelser. Tværtimod. Et bemærkelsesværdigt eksempel er den indiske virksomhed Mahindra, som jeg for nylig skrev en længere artikel om. For Mahindra er det ’at tage hensyn’, til ansatte, kunder, det omkringliggende samfund, en strategisk drivkraft og ikke en løsrevet del af forretningen, der blot pynter i den årlige CSR-rapport eller i medierne. Inden for kort tid er der særligt et område, hvor det at udvise hensyn vil blive tydeligt. Når kunstig intelligens og robotteknologi for alvor udbredes, vil det stille ledere overfor et alvorligt moralsk dilemma: Hvordan sikres de medarbejdere, som bliver overflødiggjort af teknologiernes fremmarch? Er det en virksomheds ansvar at omskole, videreudvikle og uddanne mennesker med det perspektiv for øje?

Udsyn: Vi lever i et lille, fladt land herhjemme – både fysisk og metaforisk. Vi omgås helst med dem, som ligner os selv. Vi foretrækker det overskuelige og afgrænsede. Men det har sine omkostninger, når udsynet indsnævres, og vi ikke formår at tage verden ind i al sin mangfoldighed. Vores forestillingsevne og det at kunne sætte tingene ind i et større perspektiv lider under det. En betingelse for at være et dannet menneske er, at vi kan overskride os selv; udforske vidderne og nysgerrigt afsøge det ukendte. At føle sig hjemme i mere end én verden giver os flere åbne handlemuligheder og ikke mindst et mere nuanceret og rigere liv.

Udnyttelse og udforskning er to forskellige discipliner og livsfilosofier. Vi har brug for både de bevarende og fornyende kræfter i det samfund, vi er på vej imod. At favne dem begge er i sandhed den største udfordring for de slidte bowlerhatte.

Forrige artikel Mandag Morgen i ske med BAT-kartellet Næste artikel 5 trin til radikal innovation i organisationer
Danskernes pensionsalder på vej mod europarekord

Danskernes pensionsalder på vej mod europarekord

Med den nuværende kurs kan pensionsalderen i 2070 lyde på 74,5 år. Sænk tempoet, lyder opfordringen nu fra fagforbundet 3F, der skeler til nabolandene. En topøkonom løfter dog en advarende pegefinger, mens en ny regeringskommission vil granske mulighederne.

Vi ser dårligt nok de grønne milepæle vi har nået

Vi ser dårligt nok de grønne milepæle vi har nået

DIGITAL OMSTILLING Jo, det går for langsomt med den grønne omstilling, men af og til er det alligevel opmuntrende at træde et skridt tilbage og se på de store forandringer, vi har nået. Bolden ruller – og den får mere fart på fremover.  

ICDK: Flere kvindelige iværksættere er en gevinst for samfundet

ICDK: Flere kvindelige iværksættere er en gevinst for samfundet

I USA er der meget fokus på inkluderende entreprenørskab. Der er opmærksomhed på, om forskellige grupper er underrepræsenteret blandt iværksættere, og hvordan man kan rette op på de skævheder. Det gælder både i forhold til køn og forskellige etniske grupper, fortæller det danske innovationscenter i Boston.

Hvis coronabesættelsen varer fem år

Hvis coronabesættelsen varer fem år

LEDELSE Mange ledere har trykket pause på medarbejderseminarer, udviklingsprojekter og workshops, til vi kan være sammen igen. Men hvad hvis nedlukningerne trækker ud? Elize Dimare og Johnny Sørensen guider dig til corona- og fremtidssikring af din organisation.

Søren Brostrøm: Uden åbenhed mister du autoriteten

Søren Brostrøm: Uden åbenhed mister du autoriteten

INTERVIEW Ekstremt mediepres. Stram politisk styring. Uenighed, fejl og beklagelser. For Søren Brostrøm er det en del af gamet, når man som moderne autoritet i en krisetid står fast på stærk faglighed og stor åbenhed. Han ærgrer sig bare over, at han snublede i risikokommunikationen. Og så er forsigtighed og proportionalitet i hans øjne ikke modsætninger.

Kun 23 kommuner har whistleblowerordninger

Kun 23 kommuner har whistleblowerordninger

LEDELSE Det er generelt forbundet med stor usikkerhed og utryghed for offentligt ansatte at ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladsen, skriver tænketanken Justitia i en analyse.

Jeppe Christiansen anbefaler

Jeppe Christiansen anbefaler

KULTURANBEFALING Maj Invests administrerende direktør, Jeppe Christiansen, beundrer Rane Willerslev for hans indsats på Nationalmuseet og anbefaler tankevækkende bøger om stilhed og livsfilosofi.

En lukket valgfest: Hvorfor stemmer de ikke?

En lukket valgfest: Hvorfor stemmer de ikke?

POLITIK OG VELFÆRD Danskerne har noget nær verdensrekord i demokratisk deltagelse. Men fire grupper holder sig alt for ofte væk fra stemmeboksen: unge, indvandrere og efterkommere, kortuddannede og personer uden for arbejdsmarkedet. Her kommer deres egne forklaringer på hvorfor. De kan måske rumme nøglen til en løsning. 

Fest, fællesskab og nålestikskampagner skal få flere ind i valglokalet

Fest, fællesskab og nålestikskampagner skal få flere ind i valglokalet

POLITIK OG VELFÆRD Der er mangel på viden om, hvad der virker, når regioner og kommuner forsøger at gøre en indsats for at få alle med til de lokale valg. Tænketanken Mandag Morgen har samlet en stribe gode ideer og konkrete tiltag, der har vist sig at virke. De fleste tiltag er både enkle og billige.

Et anlæg i den saudiarabiske ørken skal katapultere grøn brint

Et anlæg i den saudiarabiske ørken skal katapultere grøn brint

GRØN OMSTILLING Der er et evindeligt dilemma: Hvis man skal producere grøn brint i stor skala, kræver det, at der er et marked og en bekostelig infrastruktur. I Neom, en fremtidig megaby i Saudi-Arabien, tror investorer, at de kan levere både hønen og ægget med et projekt, der minder meget om de danske power-to-x-planer. 

Direktør for patienternes gode liv

Direktør for patienternes gode liv

POLITIK OG VELFÆRD Godt 36.000 medarbejdere i Region H har på 11 sygehuse sat lighedstegn mellemsundhed og behandling. Det har reduceret dødeligheden efter kræft og hjertesygdomme. Nu skal de også hjælpe patienterne tilat leve gode liv - nogle endda med kroniske sygdomme. Den kulturændring skal regionens nye direktør stå i spidsen for.

Nu skal teknikken designes modulært

Nu skal teknikken designes modulært

DIGITAL OMSTILLING B&O har netop lanceret en ny mobil højttaler, der er designet til at holde mange år – selvom den teknologiske udvikling løber hastigt videre. Apparatet er modulært opbygget, så delene let kan repareres eller udskiftes i takt med, at nye digitale formater og software stiller andre krav til elektronikken.

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

I Kina er det gode børneliv kommet på dagsordenen. Det giver forretningsmuligheder for en bred vifte af danske virksomheder – fra legetøjsproducenter over arkitekter til spiludviklere. Danske forskere kan være med til at åbne dørene, da der trækkes på en solid tradition for at undersøge tingene i børnehøjde, skriver det danske innovationscenter i Shanghai.

Dit klima-mindset afgør din virksomheds fremtid

Dit klima-mindset afgør din virksomheds fremtid

LEDELSE Corona har naturligt nok farvet lederes syn på verden det sidste år. Men hvis man vil fremtidssikre virksomheden, må klimaet nu udgøre en fremtrædende del af lederens mindset, skriver Anna Fenger Schefte og Anders Nolting Magelund.

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

LEDELSE Virksomheder skal vænne sig til at udarbejde samfundsregnskaber, hvor virksomheden nøje vurderer og redegør for, hvordan den bidrager positivt, og hvordan den belaster samfundet. Det bliver et krav fra myndigheder, investorer, långivere, partnere og kunder, skriver Steen Hildebrandt.

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

DIGITAL OMSTILLING Siger man ”grøn og digital omstilling”, så har man dækket de to måske væsentligste dagsordener de kommende ti år. Digitaliseringen og en bæredygtig økonomi kan støtte hinanden – men det er ikke sikkert, at de gør det. Vi ser på, hvad der skal til for at få de to udviklinger til at trække i samme retning.

Grøn + Digital = Danmarks store chance

Grøn + Digital = Danmarks store chance

DIGITAL OMSTILLING Grøn teknologi og digitale offentlige tjenester er begge danske styrkeområder. Men der er brug for koordinering og samarbejde på tværs af det offentlige og det private, hvis Danmark skal udnytte mulighederne for at bruge digital teknologi til at nå klimamålene. KMD’s direktør, Eva Berneke, opfordrer regeringen til at bringe parterne sammen. 

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

POLITIK OG VELFÆRD Fundamentet under den berømmede danske model på arbejdsmarkedet slår dybe revner. Medlemsflugten fra fagbevægelsen er langt større og mere dramatisk end hidtil antaget, viser ny opsigtsvækkende forskning. Fagbevægelsens topfolk ser dybt alvorligt på udviklingen og arbejdsmarkedsforsker opfordrer til politisk handling.

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

POLITIK OG VELFÆRD De klassiske fagforbund forhandler overenskomster på stribe men organiserer en stadig mindre del af de danske lønmodtagere. Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, vil finde nye måder at organisere lønmodtagerne på for at vende udviklingen.

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

POLITIK OG VELFÆRD Den kendte økonom Branko Milanovic har sammenlignet landenes vurderede pandemiparathed i rapporten ‘Global Health Security Index’ fra 2019 med de faktiske corona-dødstal. GHS-indekset var ikke bare ude af stand til at forudsige udfaldet – tendensen har nærmest været det modsatte af det forventede.

10 trends for sociale investeringer i 2021

10 trends for sociale investeringer i 2021

KOMMENTAR Det er svært at spå, især om en fremtid præget af coronakrisens uforudsigelige dønninger. Den Sociale Kapitalfond vover alligevel pelsen og giver her 10 uvidenskabelige men dog kvalificerede bud på trends, der vil kendetegne markedet for sociale impact-investeringer i 2021.

Anders Dybdal anbefaler

Anders Dybdal anbefaler

KULTURANBEFALING CEO i konsulentbureauet Operate, Anders Dybdal, dykker ned i systemisk tænkning og holder sig opdateret med Altingets nyhedspodcast, Altinget Ajour.

Støtten til systemet vakler

Støtten til systemet vakler

VINTERLÆSNING: Støtten til systemet vakler.

Mistroen og frustrationerne bobler frem fra neden.

Vi ser det i form af romerlys og sortklædte demonstranter i danske byer. Eller som et stormløb på Kongressen i Washington. Og som en endeløs strøm af vrede på sociale medier.

Vi har samlet artikler fra Mandag Morgens arkiv, der ser nærmere på den udfordring, vores demokrati står overfor.

Bliver økonomien ramt af senfølger?

Bliver økonomien ramt af senfølger?

VINTERLÆSNING: Økonomien får lige nu en ordentlig rusketur af coronakrisen.

Vil den være alvorligt forslået, når pandemien gradvist slipper sit tag i vores samfund?

Vi har samlet en række af Mandag Morgens artikler fra det seneste halvår, der ser på, hvilken vej de økonomiske tendenser peger.

Vær en ny leder efter krisen

Vær en ny leder efter krisen

VINTERLÆSNING: På mange arbejdspladser har coronakrisen på rekordtid knust vaner og principper, der ellers virkede som støbt i beton.

Meget er nyt, og vi famler os frem. Vi er i færd med at genskrive manualen.

I den forstand er coronakrisen også en invitation til fornyelse af ledelsesgerningen.

Det er ikke en nem proces. Her finder du fire ledelsesindlæg med hjælp og inspiration til opgaven.

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

VINTERLÆSNING: Algoritmer er ved at indtage den offentlige forvaltning.

På Mandag Morgen har vi gennem længere tid undersøgt, hvad der sker, når big data og kunstig intelligens kan blive hverdag i socialarbejdet, ved domstolene og fastsættelsen af vores ejendomsskat.

Det kan betyde bedre service til den enkelte og bedre udnyttelse af offentligt ansattes tid.

Men det kan også resultere i et koldt og kafkask system, hvor algoritmens uperfekte data vinder over det menneskelige skøn.

Så hvordan sikrer man, at den nye teknologi bruges til borgerne – og ikke blot til systemets – fordel?

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

POLITIK OG VELFÆRD Danmark er blevet et mindre omfordelende land, viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Uligheden er voksende, men der er lange udsigter til en ny politisk kurs. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard maner til tålmodighed. 

2021 kan blive vendepunktet

2021 kan blive vendepunktet

POLITIK OG VELFÆRD Vi har alt for længe stået handlingslammede overfor globale kriser, som vi ved, kræver handling. Klimakrise. Mistillid til demokratiet. Global ulighed. Erfaringerne med at tackle pandemien har skabt et unikt momentum. Måske er 2021 det vindue for forandring, vi har ventet på.

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

DIGITAL OMSTILLING Blockchain, virtual reality og DNA-baseret hukommelse er blandt de stadig noget eksotiske teknologier, som vil brede sig i de kommende år, og som udmærker sig ved at være langt bedre redskaber til at gøre økonomien mere effektiv og mindre ressourcekrævende. 

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

DIGITAL OMSTILLING Med en stigende mangel på praktiserende læger kan nye teknologiske løsninger være med til at afhjælpe situationen i Danmark. Der er meget inspiration at hente i Silicon Valley, hvor konsultation via nettet, og selvbetjeningsløsninger til måling af helbredet, er blevet en del af hverdagen for mange. Det skriver Innovation Centre Denmark i Silicon Valley.

Gør klar til de arbejdende seniorer

Gør klar til de arbejdende seniorer

LEDELSE Den aldrende arbejdsstyrke betyder, at ledere vil skulle håndtere en voksende gruppe af aktive seniorer, og det stiller nye krav. Den klassiske aldersbaserede formular for afslutning af arbejdslivet kan ikke længere bruges, skriver Jesper Brask Fischer.

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

ØKONOMI Coronakrisen har forværret vilkårene for økonomisk pressede folk, der havde nok at slås med i forvejen. Højlydt utilfredshed og massedemonstrationer mod systemet er brudt ud og eskaleret i årets første uger. For at stoppe vredens vækstvilkår er politikerne nødt til at bevæge sig mentalt ud af 1980’erne og vende sig mod en ny økonomisk virkelighed, mener den britisk-amerikanske økonomiprofessor Mark Blyth.

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

KULTURANBEFALING Fra historiepodcast om mongolernes hærgen i Østeuropa til fantastiske fortællinger fra det enorme russiske grænseland. Ung frontperson bag nyt ukrainsk-dansk ungdomshus giver et indblik i hendes kulturelle forberedelser til jobbet.

Krisestyring for 31 milliarder:  Historisk mange trepartsaftaler under corona

Krisestyring for 31 milliarder: Historisk mange trepartsaftaler under corona

POLITIK OG VELFÆRD Det seneste år har budt på hele 15 trepartsaftaler, som har kostet milliarder af kroner og har reddet tusindvis af arbejdspladser. Coronakrisen har pustet nyt liv i selve hjertet af den berømmede danske model, treparts-institutionen. Førende forskere forudser, at trepartsfesten vil forsætte med aftaler om blandt andet grøn omstilling og de såkaldte andengenerationsreformer.

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

POLITIK OG VELFÆRD Efter 15 trepartsaftaler på et år har lønmodtagernes og arbejdsgivernes topfolk fået sult på mere. De er klar til at hjælpe regeringen med nye type af reformer. Lizette Risgaard og Jacob Holbraad har også andre ting på ønskesedlen til nye aftaler.

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

DIGITAL OMSTILLING Brug af algoritmer og prædiktive data i det borgernære velfærdsarbejde kræver, at vi overvejer nøje, hvordan det forandrer samarbejdet med de berørte familier. Faren er, at vi sætter systemet over borgerne, hvilket er det, vi netop prøver at komme væk fra, skriver Robin Vickery.

S fører klimakamp med skarp gul profil

S fører klimakamp med skarp gul profil

POLITIK Regeringen har gjort sin håndtering af den grønne omstilling til et centralt element i en værdipolitik, der handler om at være tæt på produktions- og provins-Danmark og at lægge afstand til det radikale storby-Danmark.