Den indiske vandsektor skal digitaliseres – hurtigt

KOMMENTAR Indien og Danmark samarbejder om at bringe danske kompetencer til Indien, og om at skabe et gunstigt miljø for både entreprenørskab og innovative løsninger til at tackle nogle af de mest presserende udfordringer i den indiske vandsektor, skriver det danske innovationscenter i Bangalore.

De danske kompetencer indenfor vandforsyning er efterspurgte i Indien
De danske kompetencer indenfor vandforsyning er efterspurgte i Indien

Vand er blevet et af Indiens mest presserende politiske spørgsmål. Indien står over for store og omfattende udfordringer, fra faldende grundvandsspejl, udtørrede brønde, forurenet drikkevand og vandtab til utilstrækkelige kloaksystemer og udledning af urenset spildevand, der forurener Indiens største floder.

Tæt på 20 procent af verdens befolkning bor i Indien, men landets knap 1,4 milliarder indbyggere råder over omkring fire procent af verdens drikkevandsreserver. Årligt oplever mere end 600 millioner af Indiens indbyggere mangel på vand, 163 millioner mangler adgang til rent drikkevand, og et højt antal dødsfald menes at være en direkte følge af utilstrækkelig vandforsyning. 

Verdensnaturfonden vurderer i deres ’Water Risk Filter’-analyse, at en tredjedel af Indiens byer vil være såkaldte højrisikoområder inden 2050. Intet mindre end tre ud fem af verdens højrisikobyer på vandområdet er i Indien. 

De presserende vandudfordringer påvirker ikke blot levevilkår og sundhed men også økonomi og politik.

Forbruget er stigende, og Indiens efterspørgsel på vand forventes at være det dobbelte af forsyningen inden 2030. Det kan ifølge den indiske regerings egen tænketank Niti Aayog potentielt skære seks procent af BNP.

Digitalisering

Vandudfordringerne er ikke et problem, der hurtigt og let kan løses gennem udbygning med traditionelle vandpumper og rensningsanlæg. Der er akutte behov for bæredygtige og innovative tilgange til forvaltning af vandressourcer. Digital teknologi kan være en vigtig del af løsningen.

Der tages allerede store skridt. Flere forsyningsselskaber og kommuner har installeret ’smart meters’ til måling af vandlækager, ’flow meters’ til realtidsovervågning af vandforsyningerne og dataopsamlingscentre til indsamling af data – det sidste for at kunne bruge real time data til effektiv drift og vedligeholdelse.

Byen Pune i delstaten Maharashtra bliver under centralregeringens ’Smart City Mission’ den første by i Indien med fuldt udbygget net af ’smarte’, digitale, statiske vandmålere.

Byen planlægger at installere 275.000 vandmålere over en treårig periode og forventer at reducere byens vandtab med 50 procent i samme periode. Lokale vandsamarbejder i byerne Chandigarh og Hyderabad er ligeledes begyndt at implementere smarte vandmålere.

Succesen af disse projekter vil spille en afgørende rolle for indførslen af ​​lignende teknologier i andre kommuner og distrikter.

Dansk-indisk samarbejde om innovation

Danmark har stærke erfaringer med digitale løsninger på vandområdet, og Innovation Center Denmark (ICDK) er med til at arbejde for at bringe dansk vand-ekspertise til Indien.

I april indgik innovationscentret og den Danske Ambassade i Indien en aftale med det indiske Centre for Ganga River Basin Management and Studies (cGanga). Planen er, at danske virksomheder nu skal arbejde tæt sammen med kommuner og forsyningsselskaber langs hel Ganges-flodens løb for at få udviklet og implementeret deres teknologier.

Risikominimering og pilotfinansiering for danske virksomheder er en nøgleudfordring, som det dansk-indiske samarbejde løser gennem bestemmelser om refusion af pilotomkostninger. 

Samarbejde om vandentreprenørskab ’Water Challenge’

Parallelt samarbejder den indiske regerings flagskibsinitiativ på entreprenørskab, Atal Innovation Mission (AIM), med innovationscentret, den Danske Ambassade i Indien og Danmarks Tekniske Universitet om en åben innovationskonkurrence fokuseret på indiske vandproblemer under overskriften Next Generation Water Action. 

Formålet er at skabe og fremme en kultur af entreprenørskab og innovation med et særligt fokus på vand, og i tilgift få udviklet omkostningseffektive og digitale vandforvaltningsinnovationer såsom AI-styrede kloakrensningsanlæg, nye løsninger imod vandspild og biobaserede vandrensnings-kapsler, der kan tilsættes og rense forurenet vand.

Løsningerne skal implementeres i offentlige udviklingsprogrammer i Indien, men igennem samarbejdet får deltagerne også en international platform til at vise deres innovationer, ligesom de bliver vejledt af både indiske og danske vandeksperter, universiteter og organisationer i opskalering af løsningerne i egne virksomheder. 

Vand i det grønne strategiske partnerskab

I september 2020 indgik Indien og Danmark et grønt, strategisk partnerskab efter et virtuelt topmøde mellem den danske statsminister og den indiske premierminister. Det grønne, strategiske partnerskab giver et perfekt rammearbejde, der er med til at understrege, hvordan internationalt samarbejde kan hjælpe med at fremskynde den grønne omstilling og levere på globale målsætninger.

Premierminister Narendra Modi har sagt, at der er en "kultur af hackathons", der udvikler sig på tværs af indiske universitetscampusser og sigter mod at løse nye og fremspirende problemer gennem innovative idéer fra unge. 

Big data, AI og brug af ’digital twins’ baseret på ’internet of things’-løsninger giver uanede muligheder. På vandområdet vil digitaliseringen fortsætte sin hurtige ekspansion – også på trods af covid-19-pandemien – og sætte overskriften for det dansk-indiske innovationssamarbejde under det nye partnerskab.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu