Stina Vrang Elias

Administrerende direktør, Tænketanken DEA

Stina Vrang Elias er administrerende direktør for DEA. DEA er en uafhængig tænketank, som arbejder for at styrke virksomhedernes værdiskabelse gennem evidensbaserede analyser inden for uddannelse, forskning og innovation. Stina Vrang Elias har en række tillidsposter i uddannelses- og forskningsverdenen. Hun har tidligere været aktiv i organisationsverdenen i DJØF og AC. Hun har i en længere årrække været ansat i DI på forskellige poster, været projektleder på EVA samt analytiker hos Oxford Research A/S. Stina Vrang Elias er uddannet cand.scient.adm. fra RUC og har studeret ved UC Davis og UC Santa Barbara i USA samt Uppsala Universitet, Sverige.

Kontakt:
Telefon: +45 3393 9323
sve@dea.nu
Mandag Morgen

ARTIKLER SKREVET AF Stina Vrang Elias