jens-joergen_verdenskort

Hele verden gør klar til basisindkomst

Den 1. januar 2017 starter en række konkrete forsøg med basisindkomst kloden rundt. Og endnu flere er på vej.

Over hele verden sker der i øjeblikket forsøg med basisindkomst til befolkningen. Nogle steder bunder det i en erkendelse af, at der er brug for at tænke nyt, hvis vi skal undgå, at folk hænger fast i arbejdsløshed. Andre steder er målet at undgå en yderligere opsplitning af samfundet, få løftet folk ud af fattigdom og hindre negative konsekvenser af automatisering og robotter.

LÆS OGSÅ:  

Finlands borgerlige regering tester borgerløn ”light”

Eksperiment med 2.000 borgeres livsgrundlag afgør socialreforms skæbne

Globale topchefer: Basisindkomst ligner en nødvendighed

jens-joergen_verdenskort

Starter forsøg i 2017 (grønne)

Finland

Den 1. januar indleder den finske regering et toårigt forsøg med basisindkomst. 2.000 tilfældigt udvalgte arbejdsløse borgere deltager i forsøget, mens endnu 2.000 arbejdsløse borgere indgår i en kontrolgruppe. Alle udpeges af Socialministeriet, og det er obligatorisk at deltage. Deltagerne slipper for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og får en skattefri basisindkomst på 560 euro (ca. 4.165 kr.). De beholder basisindkomsten i hele forsøgsperioden, selv hvis de får et job. Forsøget er sat gang af den finske regering, der består af hhv. Venstres, Dansk Folkepartis og de konservatives søsterpartier.

Holland

Den 1. januar indleder fire hollandske byer forsøg med basisindkomst: Groningen, Tilburg, Utrecht og Wageningen. Forsøgene, der støttes af det hollandske Social- og arbejdsministerium, varierer en anelse fra by til by. I Utrecht får 600 bistandsklienter ret til at tjene penge ved siden af uden modkrav. Forsøget deles op i fem testgrupper med forskellige vilkår samt en kontrolgruppe. Som udgangspunkt får alle deltagere 960 euro om måneden (for enlige), men i et par af grupperne får deltagerne op til 199 euro ekstra, hvis de påtager sig samfundsnyttige/kommunale opgaver. En hollandsk borgergruppe ønsker at udvide forsøgene til at gælde flere byer i 2018.

Canada

En række provinser i Canada gør klar til forsøg med basisindkomst i 2017. De første er Quebec og Ontario, og i starten af december vedtog regeringen i Prince Edward Island-provinsen enstemmigt, at man ligeledes vil gennemføre et pilotprojekt. P.E.I. er Canadas mindste provins med 150.000 indbyggere og anses derfor for ideel til et forsøg, hvor alle borgere garanteres en basisindkomst. Den canadiske regering vil siden vurdere resultaterne af de regionale pilotforsøg. Det forestående forsøg i Ontario, som bliver det foreløbigt største i Nordamerika, er udtænkt af det tidligere konservative senatsmedlem Hugh Segal, og den endelige plan præsenteres i april 2017. Forsøget ventes at koste 25 mio. canadiske dollar – godt 130 mio. kroner.

Frankrig

En diger rapport på 443 sider fra det franske senat foreslog i oktober et treårigt pilotforsøg, der skal omfatte 30.000 franskmænd. Rapporten, der er udarbejdet af en parlamentskommission efter socialistisk ønske, foreslår basisindkomst implementeret i hele landet – såfremt pilotforsøget går godt. Uafhængigt af det mulige nationale forsøg har parlamentet i den franske region Aquitaine besluttet, at man til juni 2017 indleder det første konkrete regionale forsøg med basisindkomst. Her overvejes tre testgrupper med samlet op til 3.000 deltagere. Andre regioner i Frankrig overvejer også forsøg.

USA

En sjældent sammensat gruppe af mere end 100 af USA’s førende investorer, topchefer, teknologieksperter, aktivister og universitetsfolk lancerede i sidste uge The Economic Security Project” (ESP), der over de næste to år skal undersøge, hvordan man udformer den rigtige model for en basisindkomst, der kan sikre muligheder for alle i USA. Gruppen tæller blandt andre den tidligere amerikanske, demokratiske arbejdsminister Robert Reich, direktøren for Y Combinator, Silicon Valleys førende startup-fond, Sam Altman, Facebook-medstifter Chris Hughes samt lederne af Black Lives Matter-bevægelsen og et hav af andre prominente personligheder. ESP investerer i første omgang 10 mio. dollar i forskellige forsøg og støtter seks organisationer – heriblandt The Center for Popular Democracy, The Roosevelt Institute og velgørenhedsorganisationen GiveDirectly, der på hver deres vis skal levere research, makroøkonomiske modeller og mulige lovudkast. Y Combinator står bag det mest omtalte forsøg, som indledes i Oakland i 2017 med 100 familier fra alle indkomstgrupper, som hver vil modtage 2.000 dollar om måneden – uden modkrav.

Kenya

Den private amerikanske velgørenhedsorganisation GiveDirectly står i spidsen for en hel stribe forsøg med basisindkomst i Kenya, som begynder næste år. I 80 landsbyer får alle voksne omkring 75 cents hver dag i de næste to år. I andre 41 landsbyer er forsøgsperioden 12 år. Derudover modtager indbyggerne i 80 andre landsbyer basisindkomstnen som en samlet sum fra start, som de så selv skal administrere. Og endelig er 100 landsbyer udpeget til kontrolgruppe. GiveDirectly forventer, at forsøgene samlet vil omfatte 26.000 personer og koste 30 mio. dollar. De skal blandt andet dokumentere, hvorvidt pengene vil få folk til at flytte efter bedre muligheder.

Uganda

Den 1. januar 2017 starter et toårigt pilotprojekt med basisindkomst til 50 familier i en landsby i Fort Portal-regionen i Uganda – finansieret af den belgiske velgørenhedsorganisation Eight og i samarbejde med Gent Universitet. Basisindkomstnen, som udgør ca. 18 dollar om måneden for voksne og 9 dollar for børn, svarer til 30 pct. af den gennemsnitlige indkomst for lavtlønnede familier i Uganda. Forsøget har som mål at undersøge pigers deltagelse i undervisningen, kvinders adgang til sundhedshjælp, deltagelsen i demokratiske institutioner og den lokale økonomiske udvikling.

Forsøg med basisindkomst under overvejelse (gule)

Skotland

Byrådet i den skotske region Fife nær Edinburgh besluttede i november at danne en gruppe, der i 2017 skal udarbejde et forslag til det første pilotforsøg med basisindkomst. På tegnebrættet er planer for en universel basisindkomst – med mulighed for at tjene penge ved siden af, som så beskattes. Derudover har byrådet i Skotlands største by, Glasgow, for nylig bedt dets embedsmænd om at undersøge, hvordan et lokalt pilotforsøg kan strikkes sammen. Tanken om basisindkomst støttes af Skotlands største parti, det socialdemokratiske Scottish National Party (SNP).

Irland

Det største oppositionsparti i Irland, det republikansk-konservative Fianna Fáil, foreslog i sidste måned, at der oprettes en kommission, der skal bane vej for forsøg med basisindkomst i Irland. Forslaget er en del af partiets valgprogram, der også indebærer reformer af sociale ydelser og det irske pensionssystem over en femårig periode. Fianna Fáil foreslår en minimumindkomst på 188 euro om ugen til samtlige borgere (ca. 6.100 kr. om måneden). Det irske Green Party støtter også indførelsen af basisindkomst.

Island

Det islandske Piratparti, som i sidste uge var tæt på at danne regering, er stærk tilhænger af basisindkomst og har et ønske om, at der gennemføres en undersøgelse af mulighederne for at indføre en betingelsesløs basisindkomst for alle. Trods ny regeringskrise i Island planlægger Píratar fortsat at fremsætte dets forslag i parlamentet om såkaldt ”Skilyrðislausa grunnframfærslu”.

Indien

Den indiske regerings øverste økonomiske rådgiver, Arvind Subramanian, meddelte i oktober, at landets regering aktivt støtter ideen om at indføre en universel basisindkomst, der skal hjælpe millioner ud af fattigdom og beskytte dem mod en fremtid med øget brug af robotter og automatisering. Siden 2011 har Indien gennemført mindre pilotprojekter med universel basisindkomst i bl.a. 20 landsbyer (inkl. 12 kontrolbyer), hvilket har vist gode resultater. Eksempelvis brugte indbyggerne flere penge på mad og sundhed, og skolebørnenes resultater blev forbedret med 68 pct. Samtidig tredobledes folks opsparinger, og antallet af nye virksomheder steg til det dobbelte. En national konference i 2017 skal bringe Indien nærmere en afklaring om en mulig model.

New Zealand

Lederen af det newzealandske Labour Party, Andrew Little, foreslog tidligere i år, at landet bør overveje at indføre en universel basisindkomst, der skal erstatte alle andre velfærdsydelser. Ideen blev fremført på partikonferencen ”Future of Work” som indledning til en mere fundamental debat, før man lægger sig fast på en mulig model.

Har droppet planer om forsøg med basisindkomst (røde)

Schweiz

Den schweiziske befolkning stemte i juni nej til en garanteret basisindkomst for alle borgere. Forslaget lød på et beløb svarende til knap 17.000 kr. om måneden. Personer med en indkomst over beløbet ville dog ikke modtage støtte. 46,9 pct. af landets stemmeberettigede deltog i afstemningen, hvoraf 76,9 pct. altså sagde nej. Resultatet betød samtidig, at et muligt lokalt forsøg i Lausanne er skudt til hjørne.