Enhedschef til Lægemiddel­styrelsens Dataanalysecenter
Er du en visionær leder, der brænder for dataanalyse til at styrke sikker og effektiv medicin? Vil du gerne anvende dataanalyse til at fremme en bedre proaktiv overvågning af medicinsk udstyr? Motiveres du af at opbygge og lede organisationer med innovative eksperter? Ønsker du at bruge din energi og erfaring på at opbygge og lede Lægemiddelstyrelsens Dataanalysecenter?

Søg dette job
Vi ønsker, at Dataanalysecenteret skal spille en afgørende rolle i det europæiske regulatoriske system og at knytte tætte relationer til samarbejdspartnere fra forskningsverdenen og klinikere samt interessenter fra patient- og brancheforeninger. Det bliver din opgave at realisere centerets vision om at skabe værdi for patienter, sundhedssektoren og life science-industrien ved at være de første i Europa, der etablerer kompetencer inden for rådataanalyse i regi af en regulatorisk myndighed og ved at flytte grænserne for anvendelse af sundhedsdata gennem integrering af real world data og -evidens i blandt andet scientific advice og i processerne før og efter godkendelse. Dataanalysecenterets etablering og formål Dataanalysecenteret er som enhed ved at blive etableret i Lægemiddelstyrelsen. Det sker med stor opbakning fra politikere og interessenter. Dataanalysecenterets overordnede formål er at sætte lægemiddelmyndigheder i stand til at anvende rådata- og big data-analyser fra flere datakilder for markant at kunne forbedre vores evne til at sikre, at danske og europæiske patienter har adgang til sikker og effektiv medicin, samt at overvågningen af medicin og medicinsk udstyr, efter at det er kommet på markedet, foregår på en markant bedre og proaktiv måde. Ved at etablere stærke og kompetente dataanalysekompetencer i Lægemiddelstyrelsen samt i det fælles europæiske myndighedsnetværk (de nationale myndigheder og det Europæiske Lægemiddelagentur - EMA) stræber vi efter at udvikle en mere agil godkendelsesprocedure, herunder forbedret kvantitativt scientific advice til industrien. Dataanalysecenterets hovedopgaver Dataanalysecenteret er forankret i Lægemiddelstyrelsen og vil råde over interne dataanalysekompetencer. Centeret får adgang til adskillige datakilder og kan arbejde med flere dataset: strukturerede rådata fra ansøgere i lægemiddelindustrien; post-approval-data i kliniske registre; indberettede hændelser med medicinsk udstyr; spontane bivirkningsindberetninger; elektroniske data fra patientjournaler; data om biologiske markører og billeddata med videre. Enhedschefen bliver ansvarlig for at omsætte kompetencer og data til nye og bedre metoder til løbende at kunne levere benefit/risk-vurderinger og skal sikre en proaktiv markedsovervågning for derved at bidrage til en mere sikker og bedre anvendelse af medicin og medicinsk udstyr. De analyser, der udføres af Dataanalysecenteret, vil især sætte Lægemiddelstyrelsen i stand til at reagere langt hurtigere på potentielle sikkerhedsproblemer og give indsigt i uidentificerede sikkerhedsmønstre. Centeret bliver etableret på den teknologiske platform fra Nationalt Genom Center, som har en enorm computerkapacitet (en af de mest højtydende computere i EU). Tilrettelæggelsen af driftssamarbejdet med dette institut har været i gang siden foråret, og en af hovedopgaverne for analysecenterets enhedschef bliver at bygge videre på dette arbejde. Over de næste fire år forventes det, at centeret kommer til at udvide den analytiske kapacitet og platform, herunder gå fra et lille antal simple analyser om året til adskillige komplekse analyser om året. Det forventes også, at centeret vil udvides fra seks-otte medarbejdere til 15-20 medarbejdere (ikke medregnet eksterne samarbejdsforskere). Centrale ansvarsområder
 • I tæt samarbejde med Lægemiddelstyrelsens ledelse at udbygge og videreudvikle Dataanalysecenteret sammen med Nationalt Genom Center, herunder at sikre en tilstrækkelig data- og analyseinfrastruktur, ekspertise og processer med videre
 • Overordnet ansvar for centerets daglige drift, herunder budget, medarbejdere samt rettidige produkter/rapporter i behørig kvalitet
 • At etablere et unikt og stærkt samarbejde med førende akademiske institutioner i Danmark og internationalt inden for analyse af big data/machine learning
 • Sørge for den løbende udvikling og validering af analysemetoder, der danner grundlag for regulatoriske beslutninger
 • Sikre udviklingen af centerets medarbejdere
 • Være medlem af Lægemiddelstyrelsens ledelsesteam.
Din erfaring og profil Den ideelle kandidat til stillingen som enhedschef har en MSc/MD (og meget gerne en ph.d.) i life science/dataanalyse/epidemiologi og dokumenteret erfaring med/besiddelse af:
 • Opbygge og lede innovative organisationer/teams
 • Styre og lede markante, store sundhedsdataforskningsprojekter
 • Viden om big data-analyse, indsigt i kunstig intelligens og en stærk interesse i teknologi
 • Særdeles gode kommunikationsevner og evne til at skabe resultater i et tempofyldt arbejdsmiljø, hvor såvel den videnskabelige, lovgivningsmæssige og politiske dagsorden spiller en rolle
 • Bygge bro til forskningsverdenen og andre relevante interessenter, nationalt og internationalt, og kan forbinde teknologi og videnskab
 • Erfaring med at arbejde i en matrixorganisation.
Du vil blive målt på din evne til at skabe resultater med dit team og via samarbejdspartnere på tværs af mange fagområder. Du vil få et stort manøvrerum og kommer til at spille en afgørende rolle i udformningen af Dataanalysecenteret og få indflydelse på de fremtidige kvantitative regulatoriske rammer i Europa. Vi har en god og uformel arbejdstone og har det til fælles, at vi vil være banebrydende. Et program for udvikling af dataanalysecenteret er allerede igangsat med flere spor med mange kritiske leverancer i forhold til dataanalysekompetencer (produktkataloget), teknologiske rammer, governancemodel, juridiske og regulatoriske udfordringer etc. I den forestående udvikling af centeret vil de væsentligste eksterne aktører være samarbejdspartnere fra forskningsverdenen, interessenter fra patient- og brancheorganisationer, nationale lægemiddelmyndigheder i hele Europa og leverandører til den tekniske platform. Enhedschefen refererer direkte til Lægemiddelstyrelsens direktør og bliver en del af Lægemiddelstyrelsens ledelsesteam. Om ansættelsen Løn og ansættelsesforhold forhandles i overensstemmelse med Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1/lønramme 37. Ansættelsen sker som udgangspunkt for et bestemt antal år i henhold til principperne i aftale om åremålsansættelse. Ansættelsen afhænger af de rette bemyndigelsesgodkendelser. Ansættelsen forudsætter, at du kan sikkerhedsgodkendes af de danske myndigheder og kan opretholde denne sikkerhedsgodkendelse gennem hele ansættelsesperioden. Det er en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier. Kontakt Få mere at vide om stillingen ved at ringe til Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz på +45 9359 6479 eller Directures Managing Partner Frederik Lacoppidan på +45 3312 6200. Ansøgning og rekrutteringsproces Klik på knappen 'SØG JOB', og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis senest 18-11-2019. Forventet ansættelsesdato 01-03-2020. Directure bistår i udvælgelses- og rekrutteringsprocessen og gives således adgang til dine informationer, hvis du søger stillingen. Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid. Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen - uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.
  Søg dette job
  Om Lægemiddelstyrelsen
  Vi er den nationale myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler (til mennesker og dyr) og overvågning af medicinsk udstyr. Vi er også ansvarlige for administrationen af apotekersystemet i Danmark samt beslutninger om medicintilskud i primærsektoren. Vi ligger på Islands Brygge i det centrale København. Lægemiddelstyrelsens mission er at fremme effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og sikkert medicinsk udstyr til gavn for samfundet. Vi er cirka 450 medarbejdere, der arbejder i en kultur drevet af kontinuerlige forbedringer og resultater, som skal opfylde vores strategi om at være en myndighed i europæisk topklasse. Vores høje organisatoriske modenhed har vist sig ved flere benchmarkundersøgelser og audits. Vi spiller en ledende rolle i det fælles europæiske myndighedsnetværk og har flere bilaterale samarbejder over hele verden. Vi fører en aktiv dialog og har et godt samarbejde med vores interessenter, vi leverer til tiden og i en høj kvalitet og stræber efter at være en fantastisk arbejdsplads! I forhold til ambitionen om digital transformation ønsker vi at være en af de førende styrelser i EU, hvori Dataanalysecenteret er en vigtig hjørnesten på vejen dertil.