Vi skaber netværk og mødesteder for beslutningstagere, der diskuterer og udvikler ny viden, nye relationer og nye løsninger. Om velfærd i forandring. Om fremtidens job og kompetencer. Om innovation og nye markeder.

I 2017 har vi lanceret en række nye faglige netværk (klik for at læse mere):

Deleøkonomiens fremtid

Demokratisk disruption

Finansiel innovation

Fremtidens folkeoplysning

Implementering af FN’s 17 Sustainable Development Goals

Industri 4.0

Sundhedsinnovation 

Uddannelse til en digital fremtid

De faglige netværk består hver af fem årlige møder med inspirerende og indsigtsfulde oplæg, levende debat, god mad og mulighed for at møde fagfæller i både smukke lokaler i København og på eget hotel på Bornholm.

Som en del af vores arbejde med velfærdsudviklingen i Danmark driver vi også Velfærdspanelet, som gennem de sidste syv år har hjulpet os med at tage temperaturen på tingenes tilstand i Velfærdsdanmark. Panelet består af flere end 2500 velfærdsledere på tværs af sektorer. Bliv klogere på panelet her.

Ambitionen med vores netværk er at skabe et fortroligt forum, hvor nøglepersoner fra offentlige institutioner, interesseorganisationer og private virksomheder mødes fem gange årligt til faglig diskussion og videndeling.

Mandag Morgens netværk er din mulighed for at blive opdateret på den nyeste udvikling inden for dit fagområde og få inspiration til nye idéer til gavn for din organisation eller virksomhed. Og det er din mulighed for at etablere professionelle netværk, som kan resultere i fremtidige samarbejder og alliancer med med- og modspillere.