Tyskland


Jurister og 'cyber-tropper' bekæmper desinformation i Tyskland

Jurister og 'cyber-tropper' bekæmper desinformation i Tyskland

Tyskland er et af de få lande, der har valgt at indføre lovgivning som led i kampen mod desinformation. ”Facebook-loven” som den populært kaldes er imidlertid blot ét af flere initiativer, som tyskerne har indført for at bekæmpe indflydelsesoperationer, desinformation og propaganda.

Dieselpanik i Tyskland sætter strøm til bilindustrien

Dieselpanik i Tyskland sætter strøm til bilindustrien

Tysklands magtfulde bilindustri satser massivt på elbiler efter at være sendt i defensiven på grund af den store dieselskandale. Men det går ikke så hurtigt som håbet for tyskerne, og det påvirker udrulningen af elbiler i såvel Danmark som resten af Europa.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Frygt driver EU og USA i armene på hinanden

De kriseramte EU-lande er alle ved at adoptere Tysklands syn på industripolitik, konkurrenceevne og eksport. I USA ser præsident Barack Obama heller intet alternativ til at have konkurrencedygtige industrier, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at samle globaliseringens hidtidige tabere i den lavere middelklasse op. Det er ifølge Mandag Morgens analyse de dybe drivkræfter bag udsigten til, at Europa og USA nu, snart 70 år efter Anden Verdenskrig, går i gang med at etablere et indre marked tværs over Atlanterhavet.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Bred tysk konsensus sætter grøn kurs for Europa

Mens bankkrisen i Europa har nået nye højder, har Tysklands kansler, Angela Merkel, fundet sammen med sin egen rød-grønne opposition om et markant vækstudspil for Europa. Udspillet, der fortsat er under udarbejdelse, skal forhandles med Frankrig og Italien, men allerede nu står det klart, at den brede tyske enighed om, at et europæisk vækstudspil skal være centreret omkring en grøn og jobskabende omstilling af Europas industrier og energiforsyning, vil få stor indflydelse på Europas fremtid.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Forbedring af konkurrenceevnen er eneste udvej

Nøglen til at løse de akutte europæiske udfordringer ligger i hånden på europæerne selv. Tyskland og Irland har vist vejen med reformer, der har styrket landenes konkurrenceevne betydeligt.