brugerdreven innovation


Grundfos: Vi kan lære af startups

Grundfos: Vi kan lære af startups

Pumpevirksomheden vil have en tættere dialog med sine slutbrugere, men det kræver en anden tankegang, end man som ingeniørtung virksomhed har været vant til, siger Marianne Kjeldsen Knudsen, head of digital commercial offerings. Hun mener, at Grundfos kan tage ved lære af den måde, mange startups innoverer på.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Fransk innovationsminister: Wake up – shake up, Europa

Fransk innovationsminister: Wake up – shake up, Europa

De europæiske politikere skal se at vågne op, hvis Europa skal blive en reel udfordrer til Silicon Valleys status som verdens innovationsmekka. Derfor bør alle skolebørn i EU f.eks. lære at kode software, lyder det fra den franske minister for digitale anliggender, Axelle Lemaire.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Startups disrupter store virksomheder indefra

Startups disrupter store virksomheder indefra

Store virksomheder går i tæt partnerskab med selv helt spæde startups. Det er win-win for de ellers ulige par. De små får hjælp til kapital, kunder og markedsføring, mens de store sikrer sig innovationskraft og det efterstræbte entreprenør-mindset.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Slå vækst-automatpiloten fra

Slå vækst-automatpiloten fra

4 ud af 5 i ny MM-undersøgelse sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt Danmark befinder sig i en vækstkrise. I stedet efterspørger de en mere nuanceret debat om, hvilken vækst det mere præcist er, samfundet skal stræbe efter.

Vi-økonomien vender op og ned på din forretningsmodel

Danske virksomheder som Lego, Vigga og GoMore gør det. De satser aktivt på den såkaldte vi-økonomi, der handler om at udnytte nye, digitale muligheder til at binde teknologi og mennesker sammen for at øge værdien for kunden. Udviklingen drives af fire stærke tendenser, som sætter Danmark i en styrkeposition.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Sådan knækker servicesektoren produktivitetskoden

Danske servicevirksomheder har længe haltet efter virksomheder i andre brancher og sektorer, når det gælder produktivitetsvækst. Den udvikling, eller mangel på samme, er ifølge Produktivitetskommissionens rapport fra sidste år den væsentligste årsag til, at Danmark er gledet ned ad listen over verdens mest velstående lande. Men der er håb forude for de hjemlige serviceerhverv, viser en ny analyse udarbejdet af tænketanken Reg Lab i samarbejde med IRIS Group og Roskilde Universitet. Den afslører, at en eksklusiv gruppe af højproduktive servicevirksomheder er lykkedes med at knække koden til at øge produktiviteten. Tilsammen har virksomhederne, der kun udgør godt 4 pct. af Danmarks omkring 11.000 servicevirksomheder med mere end 10 ansatte, skabt flere end 9.000 nye, højproduktive fuldtidsjob i årene 2011-2013. Det svarer stort set til den samlede servicesektors jobvækst i perioden. Analysen identificerer fem parametre som på tværs af servicebrancher går igen hos de succesrige virksomheder. Det handler om markedsforståelse og kundeindsigt, helhedsløsninger, modularisering, smart teknologianvendelse og kompetenceudvikling af medarbejdere. “De discipliner bør derfor prioriteres langt højere i erhvervsfremmesystemet end i dag, hvis vi skal udvikle flere højproduktive servicevirksomheder,” siger Bjarne E. Jensen, direktør for tænketanken Reg Lab.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Fremtidens industriarbejdere skal være it-nørder med sprogøre

Fremtidens industriarbejdere skal have dyb indsigt i nye digitale teknologier og være i stand til at kommunikere på flere platforme og sprog, hvis Danmark skal være et produktionsland, lyder det fra DI. Det stiller nye krav til erhvervsskolerne, mener formanden for CO-Industri.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Nødhjælp kan blive Danmarks nye milliardindustri

Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm er en realistisk mand. Han ved udmærket, at verdens rige lande hverken økono­misk eller politisk er villige til at øge deres samlede bevillinger til verdens flygtninge og fattige. Derfor handler det nu om to ting: For det første ønsker Kamm som topchef i en organisation med flere end 6.700 ansatte, der ifølge en uafhængig tænketank er verdens tredjemest effektive ngo, yderligere at omkostningseffektivisere Dansk Flygtningehjælp. Det skal bl.a. ske ved at inddrage danske virksom­heder i konkrete samarbejder, så både det dan­ske samfund og flygtninge i verdens humanitære brændpunkter får mest value for money. “Man er nødt til at tænke forretningsmæssigt, fordi det er det, der bærer på den lange bane,” siger Kamm i et interview med Mandag Morgen. Netop sådan et samarbejde er startup-virk­somheden EverShelter fra Randers et eksempel på. Virksomheden er i samarbejde med Kamms folk i øjeblikket ved at teste en innovativ shelterløsning i en flygtningelejr i Nordirak, der vil forbedre le­vevilkårene i lejren markant. For det andet bør Danmark og resten af Europa revurdere, hvordan man fordeler de midler, der allerede er afsat til ud­vikling og humanitær bistand. Her ønsker Kamm, at man flytter midler fra udviklingsbistanden over i pengekassen til decideret nødhjælp. “For den nødhjælp, vi laver, er jo også starten på udvikling,” siger Andreas Kamm.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Danmark kan høste milliarder på fem teknologitrends

Den amerikanske producent af landbrugs­maskiner John Deere er godt i gang med at vende op og ned på en hel branches måde at arbejde på. Med den digitale platform MyJohnDeere indsam­ler og analyserer virksomheden data fra intelligente sensorer og egne og konkurrenters maskiner, som landmænd kan anvende i planlægning af høstpro­cessen. Platformen er et mønstereksempel på den nye, digitale teknologitrend “Vi-økonomi”, der har potentiale til at kunne ændre forret­ningsgangene i stort set alle industrier.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Danmarks nye vækstmotor: Kreative teknologinørder

Øresundsregionen er rig på iværksættere med stærke teknologi-, design- og kunstkompeten­cer. En kortlægning viser, at der findes 144 af dem, heraf ca. 100 på den danske side af sundet. Nu vil forskerparken Symbion samle dem i et nyt innova­tionsnetværk. “De nye innovationsaktører kan få af­gørende betydning for den økonomiske vækst,” siger Anne Dorthe Josiassen, design- og innova­tionschef i Dansk Design Center.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Et løft til vores tanker om bæredygtighed

Verden er gået i tomgang, og det er tid til at slippe fantasien løs på bæredygtigheden, skriver John Elkington, stifter af Volans og SustainAbility, i sin klumme. Hvordan kommer vi videre i den nuværende bæredygtighedsdiskussion og løfter den op til et niveau af indflydelse og gennemslagskraft, som man ikke hidtil har kunnet forestille sig, spørger han og svarer selv: Fantasien skal løftes, og ambitionerne skal være højere, når alverdens ledere, politikere mv. diskuterer bæredygtighed. Det er bl.a. nødvendigt at finde ud af, hvordan innovatørerne boostes. Det handler ikke bare om IQ og EQ, men om Future Quotient, hvilket indebærer at tænke bredere, dybere og mere ambitiøst samt med det for øje, at man finder nye måder at genopfriske det nuværende økonomiske system.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Mandag Morgens Velstandsgruppe: Vi skal bruge klimakrisen til at skabe ny vækst

Mandag Morgens Velstandsgruppe: Vi skal bruge klimakrisen til at skabe ny vækst

Mens væksten står i stampe, viser nye rapporter, at Danmarks CO2-aryk er højere end hidtil antaget. Det kalder på en
gentagelse af succesen fra 1970’erne, hvor energikrisen skabte eksporteventyr som Danfoss, Velux og Rockwool. Nu bør den globale klimakrise og presset på Danmark føre til nye erhvervssucceser, lyder opfordringen fra Mandag Morgens Velstandsgruppe. De anbefaler 11 konkrete veje til ny grøn vækst.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Virksomheder med sans for design tjener mere

LEGOs succes kan i høj grad tilskrives legetøjsgigantens 180 designere. Deres arbejde er inspireret af strategisk design, og virksomheder, der gør brug af den type innovationsprocesser, har det lange ben foran. Det konkluderer en rapport, Mandag Morgen og D2i – Design to Innovate står bag. Undersøgelser viser, at virksomheder, der benytter sig af strategisk design, i stor stil klarer sig bedre end andre virksomheder: De tjener mere, har større eksport og er langt bedre til at reorganisere sig i et omskifteligt marked. Alligevel arbejder 36 pct. af danske virksomheder slet ikke systematisk og strategisk med design.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Ny innovationsmodel skal genvinde tabt eksport

Kan en virksomhed ligefrem være for grundig i sin udvikling? Ja, mener blandt andre Industriens Fond, der står bag en ny innovationsmetode, SMART, der inddrager kunderne i højere grad end i dag. Krisen har ændret kundernes ønsker. Men danske virksomheders innovationsmodel udvikler stadig efter parolen: bedre kvalitet til højere pris. Det koster eksport, og nu skal SMART opgradere eksportvirksomhederne til den nye virkelighed.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"