erhvervspolitik


Vækstudspil udløser ingen dansk Tesla

Vækstudspil udløser ingen dansk Tesla

Regeringens vækstudspil målrettet mod fremtidens vækstvirksomheder er et skridt i den rigtige retning. Men forslagene skal være langt mere potente og ambitiøse, hvis de skal forandre noget, lyder det fra erfarne vækstpraktikere.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Scaleups er fremtidens vækstmotorer

Den danske vækststrategi, der primært fokuserer på smv’er og etablering af nye startups, udfordres af et nyt globalt vækstparadigme. Det siger, at indsatsen i højere grad bør målrettes virksomheder med skaleringspotentiale, eller såkaldte scaleups, da det er dem, der især skaber vækst. Det viser Mandag Morgens analyse af globale tendenser inden for vækstskabelse og iværksætteri. Sammen med en kortlægning af Danmarks regionale vækstpotentiale vil ideen blive udfoldet på en konference arrangeret af Danske Regioner og Mandag Morgen 27. oktober i København. 

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Overbudsdans om erhvervslivets gunst

Der er politisk rift om erhvervslivets gunst. Da Venstre i sidste uge præsenterede sit erhvervsoplæg, var det med lovning om, at det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark. Nogenlunde samme holdning indtager Socialdemokraterne. De to partier er enige om, at erhvervsvækst er forudsætningen for fremtidens velfærd. Og de bejler til erhvervslivet i næsten ens vendinger. Alligevel mener V, at partiets erhvervsudspil er nye toner: “Det hele adskiller sig. Hele tænkningen bag. Hele synet på erhvervslivet. Hele erkendelsen af, at vi er en lille økonomi, der skal have gode konkurrencevilkår for at kunne skabe danske arbejdspladser,” siger Venstres erhvervsordfører, Kim Andersen.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Regeringens vækstdilemma: mere industri – mindre CO2

Regeringen har gjort regning uden vært, når den på én gang vil bruge produktionsindustrien som vækstmotor og samtidig skære 40 pct. af Danmarks CO2-udslip inden 2020. Det vil kræve, at dansk industri skruer energieffektiviteten voldsomt i vejret. Samtidig er udlandet ved at indhente Danmarks hidtidige forspring på energieffektiv produktion, viser Mandag Morgens analyse.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Skandaler stjæler fokus fra Danmarks globale udfordringer

Stop nu personfnidderet og hop i stedet i arbejdstøjet. Sådan lyder den kontante opsang fra topcheferne i ti af landets mest internationale virksomheder. Efter et stormomsust politisk forår opfordrer de politikerne til at holde inde med den politiske mudderkastning og i stedet tage fat om Danmarks reelle udfordringer, når den politiske efterårssæson går i gang: Der skal skabes vækst og job, og Danmark skal styrkes i den globale konkurrence. Mandag Morgen har talt med topcheferne fra Arla Foods, FLSmidth, Falck, Fertin Pharma, Designit, Oticon, Siemens, Grundfos og Henning Larsen Architects, der alle peger på, at politikerne skal finde sammen over midten og sætte en strategisk retning, der kan rykke danske virksomheder frem i førerfeltet i den globale verden. “Danmark fortjener at få sat en politisk dagsorden, der gør, at vi som samfund styrker konkurrencekraften i den globale landsby,” siger Peder Tuborgh, adm. direktør i Arla Foods, der bakkes op af Truels Damsgaard, adm. direktør i DLF Trifolium: “Det, vi skaber i mange virksomheder, faktureres globalt.”

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Fondsejede virksomheder klarer krisen bedst

Fondsejede virksomheder klarer krisen bedst

De erhvervsdrivende fonde har klaret sig bedre gennem kriseårene end ikke-fondsejede virksomheder. Det viser en ny undersøgelse fra CBS. Undersøgelsen bekræfter de muligheder og styrker, som ligger i den danske fondsmodel. På grund af en række skattemæssige barrierer har der i de seneste mange år ikke været oprettet nye større fonde. Det forsøger regeringen nu at modvirke ved som del af sin vækstplan at foreslå en lempelse af skattereglerne, så fondsejerskab igen kan blive en attraktiv model for førende danske virksomheder. Vedtages forslaget, kan det vise sig værdifuldt for en række store danske virksomheder – og dermed også for dansk økonomi.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Erhvervsledere: Rammevilkår redder ikke konkurrenceevnen

At skrue på rammevilkår som løn, skat og afgifter løser ikke Danmarks konkurrenceevneproblemer. Det er budskabet fra en række fremtrædende danske erhvervsledere. De efterlyser mere visionære og  fokuserede erhvervspolitiske tiltag, der rækker længere end behovet for at skabe arbejdspladser her og nu. Skarpere prioriteringer, investeringer i infrastruktur og offentlig-private samarbejder er nogle af de instrumenter, der kan skabe private job på både kort og langt sigt. Novozymes’ kommende topchef efterlyser en ”industripolitisk vision” fra regeringens side.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Den olympiske opskrift på ny vækst

Den olympiske opskrift på ny vækst

Den danske medaljehøst ved OL i London var en logisk konsekvens af det fokuserede og målrettede arbejde med eliten og talenterne. I vækstpolitikken forventer vi derimod, at vinderne skabes af sig selv, hvis blot vi sikrer rammevilkårene. Danmark sakker bagud på konkurrenceevne, produktivitet, innovationsevne, udenlandske investeringer osv. Derfor haster det med at udvikle en national vinderkultur.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

It’s the productivity, stupid!

Det er i den manglende vækst i produktiviteten at katten i dansk økonomi ligger begravet. Det er på tide at politikerne reviderer deres grønspættebøger og fokuserer på at skabe en national produktivitetsrefom.