eurokrise


Fondsejede virksomheder klarer krisen bedst

Fondsejede virksomheder klarer krisen bedst

De erhvervsdrivende fonde har klaret sig bedre gennem kriseårene end ikke-fondsejede virksomheder. Det viser en ny undersøgelse fra CBS. Undersøgelsen bekræfter de muligheder og styrker, som ligger i den danske fondsmodel. På grund af en række skattemæssige barrierer har der i de seneste mange år ikke været oprettet nye større fonde. Det forsøger regeringen nu at modvirke ved som del af sin vækstplan at foreslå en lempelse af skattereglerne, så fondsejerskab igen kan blive en attraktiv model for førende danske virksomheder. Vedtages forslaget, kan det vise sig værdifuldt for en række store danske virksomheder – og dermed også for dansk økonomi.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

EU-budgetaftale vil ikke hindre ny vækstkurs

Selv om EU’s mest vækstorienterede politikker blev beskåret ved sidste uges budgetkompromis i Bruxelles, tegner der sig alligevel en ny vækstpolitisk konsensus i Europa. Sidste uges budgetaftale er reelt et kompromis mellem Tyskland, Storbritannien og Frankrig. Danmarks statsminister, Helle Thorning-Schmidt, fik en historisk rabat forhandlet hjem, og kun tiden kan vise, om den danske vetotrussel under forhandlingerne får en politisk pris. Men Europas reelle vækstpolitiske kurs defineres ikke af det fælles budget, men af den finanspolitiske linje, der lægges i eurogruppen og i de toneangivende eurolande: Tyskland, Holland, Østrig og Finland. Og her er der en kursændring på vej.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Kan økonomien rejses ved egen kraft?

Krisen har bidt sig hårdt fast i store dele af verden, men er det økonomien selv eller den rette økonomiske politik, der kan føre os til et nyt globalt opsving?

Regeringen må bringe pensionsformuerne i spil

Efter sommerferien må regeringen begynde på en frisk og formulere en ny økonomisk politik. Den bør bl.a. inddrage de svulmende pensionsformuer, som kan sikre det afgørende kapitalgrundlag for en ny og bæredygtig vækst.