familievirksomheder


Anklage: Skatteregler diskriminerer familieejede virksomheder

Som medejer i industrikoncernen Foss er Peter Foss utilfreds med, at skatteministeren har afskaffet formueskattekursen ved generationsskifte. “Skattesystemet diskriminerer familieejede virksomheder,” siger Peter Foss.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Dom: De har begge ret, men kun delvist

I februar i år ophævede skatteministeren fra den ene dag til den anden et cirkulære, der igennem 32 år var blevet brugt til at værdiansætte virksomheder ved generationsskifte. Mens Peter Foss, medejer i industrikoncernen Foss, kalder afskaffelsen en kæmpe væksthæmmer, mener skatteminister Benny Engelbrecht, at han har afskaffet en regel, der var i strid med loven. Mandag Morgen har bedt fem skatte- og selskabsretseksperter vurdere argumenterne – og trods indbyrdes uenighed er eksperterne enige om én ting: Begge parter har ret.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Forsvar: Virksomheder misbrugte formueskattekurs

Vi har lukket et skattehul og sat en stopper for, at familieejede virksomheder kan slippe af sted med at betale for lidt i skat ved generationsskifte, siger skatteminister Benny Engelbrecht (S) som svar på kritikken fra Peter Foss.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Afskaffelse af formueskattekursen: skattehul eller væksthæmmer?

Hvem har ret – virksomhederne eller skatteministeren? Det er spørgsmålet, efter at skatteminister Benny Engelbrecht i februar i år valgte at afskaffe muligheden for at familieejede virksomheder kan generationsskifte via den såkaldte formueskattekurs.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Udenlandske virksomheder under pres i Kina

Kina udsætter store udenlandske virksomheder for hårde metoder, når de bliver undersøgt af det nationale antimonopolbureau. Det internationale erhvervsliv føler sig presset og mistænker den kinesiske regering for at ville skabe plads til kinesiske virksomheder. Det truer det gode forretningsklima i Kina.

Fondsejede virksomheder klarer krisen bedst

Fondsejede virksomheder klarer krisen bedst

De erhvervsdrivende fonde har klaret sig bedre gennem kriseårene end ikke-fondsejede virksomheder. Det viser en ny undersøgelse fra CBS. Undersøgelsen bekræfter de muligheder og styrker, som ligger i den danske fondsmodel. På grund af en række skattemæssige barrierer har der i de seneste mange år ikke været oprettet nye større fonde. Det forsøger regeringen nu at modvirke ved som del af sin vækstplan at foreslå en lempelse af skattereglerne, så fondsejerskab igen kan blive en attraktiv model for førende danske virksomheder. Vedtages forslaget, kan det vise sig værdifuldt for en række store danske virksomheder – og dermed også for dansk økonomi.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Gennembrud på vej for sociale virksomheder

Regeringen vil have de socialøkonomiske virksomheder til at spille en langt større rolle på arbejdsmarkedet. Virksomheden Specialisterne har vist vejen og er nu til stede i otte lande. Flere kommuner har også fået øjnene op for potentialet. Men en række barrierer skal ryddes af vejen, før sociale virksomheder kan blive en hjørnesten i fremtidens velfærdssamfund.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Købelystne udlændinge har Danmark i sigtekornet

600-800 danske virksomheder står til at komme på udenlandske hænder i løbet af de næste ti år. De udenlandske virksomheder, der har Danmark i sigtekornet, køber typisk op med strategiske motiver: De vil sikre sig et brohoved i Europa, adgang til ny teknologi eller kontrol med en vigtig del af leverandørkæden. Det er godt nyt for dansk erhvervsliv: Erfaringen viser, at udenlandsk ejerskab kan løfte mellemstore virksomheders omsætning og produktivitet til et niveau, de aldrig ville nå ved egen kraft. Mandag Morgen har talt med Unimerco-direktør Kenneth Iversen om, hvordan han har håndteret overgangen fra medarbejdereje til indlemmelse i en japansk megakoncern.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Fra Iversen til Inamori

Kenneth Iversen er landskendt som direktøren, der har ledet sine ejere. Men nu er det medarbejderejede Unimerco på japanske hænder. Det har givet selskabet et vækstskub, som de ansattes privat økonomi aldrig kunne bære. Men de ansattes direkte ejerskab til resultatet er stadig kernen i Iversens ledelse. Derfor kæmpede han for at bevare overskudsdelingen i det nye Kyocera Unimerco.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Patenttroldene trives

Patenttrolde er betegnelsen for virksomheder, der lever af at opkøbe pantenter og så sagsøge andre virksomheder for at bryde dem. De har eksisteret længe, men de har usædvanligt gode kår for tiden. I disse år raser nemlig den stor globale patentkrig på elektronik- og it-området. I forreste linje står Apple og Samsung, der sagsøger hinanden for en række patentbrud i ti forskellige lande. Eksperter frygter, at det går ud over forbrugerne.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"