flygtningehjælp


Nødhjælp kan blive Danmarks nye milliardindustri

Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm er en realistisk mand. Han ved udmærket, at verdens rige lande hverken økono­misk eller politisk er villige til at øge deres samlede bevillinger til verdens flygtninge og fattige. Derfor handler det nu om to ting: For det første ønsker Kamm som topchef i en organisation med flere end 6.700 ansatte, der ifølge en uafhængig tænketank er verdens tredjemest effektive ngo, yderligere at omkostningseffektivisere Dansk Flygtningehjælp. Det skal bl.a. ske ved at inddrage danske virksom­heder i konkrete samarbejder, så både det dan­ske samfund og flygtninge i verdens humanitære brændpunkter får mest value for money. “Man er nødt til at tænke forretningsmæssigt, fordi det er det, der bærer på den lange bane,” siger Kamm i et interview med Mandag Morgen. Netop sådan et samarbejde er startup-virk­somheden EverShelter fra Randers et eksempel på. Virksomheden er i samarbejde med Kamms folk i øjeblikket ved at teste en innovativ shelterløsning i en flygtningelejr i Nordirak, der vil forbedre le­vevilkårene i lejren markant. For det andet bør Danmark og resten af Europa revurdere, hvordan man fordeler de midler, der allerede er afsat til ud­vikling og humanitær bistand. Her ønsker Kamm, at man flytter midler fra udviklingsbistanden over i pengekassen til decideret nødhjælp. “For den nødhjælp, vi laver, er jo også starten på udvikling,” siger Andreas Kamm.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"