grønne investeringer


”Vi blev lidt grebet af The American Dream”

”Vi blev lidt grebet af The American Dream”

For godt to år siden deltog den århusianske intranetvirksomhed Colibo i Udenrigsministeriets bootcamp for danske startups i Silicon Valley, SCALEit. Det blev en katalysator for den unge virksomhed, som i januar fik en tocifret millioninvestering, og som nu gør klar til at udfordre Facebook.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Succesfuldt iværksætteri er en holdsport

Succesfuldt iværksætteri er en holdsport

Bag de bedste og mest jobskabende startup-selskaber står et stærkt team. Succesfuldt entreprenørskab er en gruppedisciplin, og de rette kompetencer er vigtigere end ideen.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Når business angels møder andelsbevægelsen

Når business angels møder andelsbevægelsen

Business angels og venturekapitalister vil gøre investering i startups til en folkebevægelse, som dengang danskerne gennem andelsbevægelsen sikrede kapital til datidens vækstvirksomheder.

Kapitalfonde tjente 70 pct. på TDC-investering

De fem kapitalfonde, der købte TDC i 2006, gjorde en god forretning. På trods af finanskrisen, et voldsomt opbrud på telemarkedet og et uventet skattesmæk på 700 millioner kr. om året, har fondene i konsortiet NTC tjent deres investering hjem 1,7 gange. Det fremgår af en ny analyse, der giver et sjældent indblik i TDC’s maskinrum i perioden 2005-2010, hvor selskabet var afnoteret fra Fondsbørsen. Analysen, der er udarbejdet af professor Josh Lerner fra Harvard Business School i samarbejde med to af TDC’s topfolk, afslører, at der i perioden har været voldsomme kultursammenstød og strategiske uenigheder mellem den siddende ledelse og de nye ejere i NTC. Kapitalfondene har ikke indfriet ambitionen om at få den danske telegigant til at vokse. Men de har gennemført en langt mere hårdhændet reorganisering, end en dansk ville have haft mulighed for. Og analysen konkluderer, at fondene, der afhændede deres investering i perioden 2010-2013, har efterladt et TDC, som er stærkere end det, de købte. I dag er det et af de stærkest præsterende af Europas gamle nationale teleselskaber. “Der er ingen tvivl om, at NTC har afleveret et langt mindre forkælet barn end de overtog,” siger den ene af rapportens to danske medforfattere, Senior Vice President i TDC Group Uffe Traberg.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Udlandet elsker danske iværksættere

En tredjedel af ventureinvesteringerne i danske vækstvirksomheder kommer nu fra udlandet. Og der er flere på vej. Især inden for it og biotek er mange opstartsvirksomheder nu så modne, at de internationale investorer begynder at plukke dem på stribe. Gevinsten for de danske iværksættere handler ikke bare om kapitaltilførsel. De store internationale venturefonde bidrager også med netværk, markedskendskab og den “blåstempling”, der er en forudsætning for international ekspansion, fremhæver Peter Mühlmann, stifter af Trustpilot, der i januar fik tilført 137 millioner kr. fra bl.a den engelsk-amerikanske venturefond DFJ.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Kapitalfonde jagter profit med etik

Risikoen for at begå imagemæssige brølere presser nu danske kapitalfonde til at skrue op for den etiske profil.Investorer, medarbejdere og kunders krav til virksomheders sociale ansvar vokser, og dermed er bundlinjen i fare. Den nye udvikling blandt nogle af de mest kyniske og profithungrende investorer er endnu et tegn på, at båndet mellem hårde finansielle resultater og en høj grad af bæredygtighed bliver stærkere, mener eksperter.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Fra mæcen til katalytisk partner

Filantropien er i disse år ved at påtage sig en helt ny rolle. I spidsen står nogle af verdens førende erhvervsfolk og politikere. De repræsenterer en ny generation af filantroper, der har sagt farvel til den gavmilde mæcen til fordel for en business-orienteret partnerrolle. Den katalytiske filantropi er stadig i sin vorden, og erfaringer er fortsat overvejende begrænset til USA. Men den katalytiske filantropi er godt på vej til at blive fremtidens filantropiske model, der kan øge værdien af fondenes arbejde markant.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Danmark taber på uforudsigelig skattepolitik

En stabil skattepolitik og forudsigelig skattepraksis er vigtigere end selve skattesatsen, når virksomheder vælger, hvilket land de skal lægge deres næste investeringer i. Det stiller Danmark dårligt i den internationale konkurrence – for vi er kendt som en dyr skattejungle, hvor nye regler og fortolkninger konstant skyder frem.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

EU-budgetaftale vil ikke hindre ny vækstkurs

Selv om EU’s mest vækstorienterede politikker blev beskåret ved sidste uges budgetkompromis i Bruxelles, tegner der sig alligevel en ny vækstpolitisk konsensus i Europa. Sidste uges budgetaftale er reelt et kompromis mellem Tyskland, Storbritannien og Frankrig. Danmarks statsminister, Helle Thorning-Schmidt, fik en historisk rabat forhandlet hjem, og kun tiden kan vise, om den danske vetotrussel under forhandlingerne får en politisk pris. Men Europas reelle vækstpolitiske kurs defineres ikke af det fælles budget, men af den finanspolitiske linje, der lægges i eurogruppen og i de toneangivende eurolande: Tyskland, Holland, Østrig og Finland. Og her er der en kursændring på vej.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Velkommen til lavvækstens tidsalder

Den vestlige verden er på vej ind i en æra med langvarig lavvækst. Hidtidige vækstkilder er ved at tørre ud. I fremtiden bliver den demografiske udvikling og nedslidningen af naturressourcerne ikke vækstmotorer, men vækstbremser. Samtidig er traditionelle kilder til produktivitetsspring som industrialisering, ligestilling og uddannelse ved at være udtømt. Der er enten brug for at afkoble væksten fra rovdriften på ressourcerne eller afkoble velstanden fra den økonomiske vækst, viser Mandag Morgens analyse.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

”Mikroaktivisme” skal løse Europas investeringskrise

Europa lider under et blodfattigt niveau for private investeringer. Den lave investeringsvilje er hovedingrediensen i det velstandstab, de europæiske økonomier har oplevet de sidste fire år. De børsnoterede virksomheder alene har opbygget ”overskydende kapital” på mere end 750 milliarder euro på grund af et usikkert og urentabelt investeringsklima. Det fastslår en ny rapport fra McKinsey. Konsulenthuset foreslår, at de vækstansvarlige politikere tager utraditionelle metoder i brug for at få den private investeringskapital omsat i ny og jobskabende vækst. I stedet for generelle makroøkonomiske væksttiltag bør politikerne praktisere ”målrettet mikroøkonomisk aktivisme” og fokusere særligt på brancher og delbrancher med særligt vækstpotentiale. I Danmark, der er hårdt ramt af investeringstørken, anbefaler konsulenterne at rette fokus på energi og transport.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Gazellerne er en truet art

Jeg har aldrig fattet det storartede i at blive kåret som ”Gazelle”. Hvis det nogensinde skete for min virksomhed, ville jeg tage det som et dårligt tegn på, at jeg havde overudnyttet et potentiale for at score en midlertidig gevinst.

Skaler lige den virksomhed!

Dansk udviklet software kan hjælpe iværksættere med at slå igennem på det globale marked. Men hvad skal der egentlig til for at accelerere en virksomhed og udforske dens maksimale vækstpotentiale?

Ja tak til flere fejl i det offentlige!

Milliarder spildes i ”sikre” puljeordninger, der mest er skruet sammen for at undgå at embedsværket kan drages til ansvar for fejlinvesteringer. Men ingen fejl, ingen fremskridt. Det gælder også i det offentlige Danmark.