konkurrenceevne


Velfærden er det oversete konkurrenceparameter

Valgkampen blev spildt på en ukonstruktiv debat om velfærd vs. vækst. For velfærd kan sagtens være en forudsætning for vækst. Men det forsømte vi i valgkampen, lyder det fra professor Ove K. Pedersen og tidl. overvismand Torben M. Andersen. Sammen med 23 andre medlemmer af Mandag Morgens Velstandsgruppe udfordrer de et af de mest fasttømrede økonomiske dogmer ved at påpege, at en effektiv og veludviklet velfærd kan være en forudsætning for en stærk konkurrenceevne.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Britisk ekspert: Sats på produktion, Danmark!

Hvem end, der vinder valget på torsdag, bør Danmarks nye statsminister satse mere på produktionsindustrien. Det siger den britiske erhvervsekspert Peter Marsh, der peger på, at der er brug for at gøre produktionserhvervene mere sexede og fremhæve dem i offentligheden for den værdi de har for landets konkurrenceevne. I dag er der alt for lidt viden og fokus på, hvad produktionserhvervene gør for Danmarks økonomi og konkurrenceevne. Det skal der gøres op med, siger Marsh.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Overbudsdans om erhvervslivets gunst

Der er politisk rift om erhvervslivets gunst. Da Venstre i sidste uge præsenterede sit erhvervsoplæg, var det med lovning om, at det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark. Nogenlunde samme holdning indtager Socialdemokraterne. De to partier er enige om, at erhvervsvækst er forudsætningen for fremtidens velfærd. Og de bejler til erhvervslivet i næsten ens vendinger. Alligevel mener V, at partiets erhvervsudspil er nye toner: “Det hele adskiller sig. Hele tænkningen bag. Hele synet på erhvervslivet. Hele erkendelsen af, at vi er en lille økonomi, der skal have gode konkurrencevilkår for at kunne skabe danske arbejdspladser,” siger Venstres erhvervsordfører, Kim Andersen.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Massivt behov for den skjulte vækstfaktor

Vi sælger færre varer til udlandet end vores nabolande, konkurrenceevnen falder, og vi genskaber ikke de mange job, der gik tabt under krisen. En række nye analyser cementerer, at Danmarks udfordringer tårner sig op. Der er derfor hårdt brug for en ny tilgang til vækst og jobskabelse i Danmark.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Her er Danmarks hemmelige væxtfaktor

Her er Danmarks hemmelige væxtfaktor

Fokus på lokale styrker og kulturtræk kan sparke ny gang i job- og vækstskabelsen og være et effektivt våben i den internationale konkurrence. Det viser en analyse, som den regionale udviklingsorganisation REG LAB offentliggør i næste uge. Analysen bygger på den hidtil største kortlægning af vækstkulturer i Danmark og er et opgør med den hidtidige vækst- og erhvervsindsats. ”Der ligger et kæmpe uudnyttet potentiale i at versionere vækstpolitik langt mere efter lokale vækstkulturer,” siger direktør i REG LAB Bjarne E. Jensen.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Innovation er vigtigere end lavere skat

Den danske debat om konkurrenceevnen skal nytænkes grundlæggende og bør fokusere langt mere på at udvikle innovations- og omstillingsevnen frem for bare at sænke løn- og skatteniveauet.  Det kan man udlede af en ny banebrydende bog om konkurrenceevnen, som professor ved Columbia Business School Rita Gunther McGrath. Mandag Morgen har talt med hende og bedt hende give en fremsynet opskrift på, hvordan man styrker virksomheders og nationers konkurrencekraft.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

På sporet af fremtidens konkurrenceevne

Michael Porter og Harvard Business School står bag nyt banebrydende initiativ, Social Progress Index, som måler et samfunds evne til at skabe livskvalitet for borgerne. Dette aktualiserer debatten om udviklingen af helt nye konkurrencemodeller. Der er tale om et valg mellem tre forskellige typer økonomier. Formålet med udviklingen af indekset er at tilvejebringe et mere informeret og analytisk grundlag for at kickstarte den politiske debat om ikke blot, hvad lande skal leve af i fremtiden, men også hvad de skal leve for. På den måde giver SPI de politiske beslutningstagere et mere nuanceret og kvalificeret afsæt for at drøfte forholdet mellem økonomisk vækst, konkurrenceevne og social robusthed.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

IMD: Genindustrialiser dansk erhverv og kom ud af andedammen

Danmark skal tage langt hårdere fat for at omstille sig fra at være et hjemmemarkedsorienteret forbrugssamfund til at være et eksportorienteret produktionssamfund. Ellers får vi aldrig gang i den økonomiske vækst. Økonomiprofessor ved den schweiziske handelshøjskole IMD, Stéphane Garelli, lægger ikke fingrene imellem i dette eksklusive interview om, hvordan Danmark skal gribe sin vækstudfordring an.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Dansk konkurrenceevne har stået stille siden 1997

Dansk konkurrenceevne har stået stille siden 1997

Danmark scorer en 12.-plads på den anerkendte schweiziske handelshøjskole IMD’s seneste ranking af verdens nationers indbyrdes konkurrenceevne. Dermed står vi stort set samme sted i den internationale konkurrence, som vi gjorde i 1997. Samtidig er både Sverige og Tyskland skøjtet op ad listen og figurerer i dag på henholdsvis en fjerde- og en niende-plads. En udvikling, der også afspejler sig i landenes økonomiske væksttal, hvor begge vore naboer er i komfortabelt plus, mens Danmark for snart tredje år i træk svinger omkring nulvækst.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Sænk energiforbruget – ikke afgifterne

Lavere energiafgifter vil kun forbedre industriens konkurrenceevne minimalt, for industrien betaler stort set ikke afgifter af deres energiforbrug. Til gengæld kan virksomheder spare milliarder ved at arbejde mere systematisk og professionelt med at skære i energiforbruget.

Vækstplan DK er en snuptagsløsning

Med Vækstplan DK har Helle Thorning-Schmidt glemt en socialdemokratisk kongstanke i ambitionen om at skyde hurtig genvej til genvalg. Planen er først og fremmest udtryk for kortsigtet finanspolitik og ikke langsigtet konkurrenceevnepolitik.

Hvordan bryder Danmark med 25 års spildte vækstinitiativer?

Hvordan bryder Danmark med 25 års spildte vækstinitiativer?

Regeringens “Vækstplan DK” risikerer at forringe og forhale Danmarks omstilling til de nye globale konkurrencevilkår. Den bygger på en fundamental misfortolkning af Danmarks reelle konkurrencesituation, den trodser årtiers advarsler om risikoen for kroniske vækstproblemer, og den ser bort fra mange års forslag til langsigtede og ambitiøse vækststrategier. Danmark er på vej til at blive et af verdens mest forsømte foregangslande.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Vækstplan DK: Sorte virksomheder – flere job

"Stærke virksomheder, flere job” hedder det i regeringens nye vækstplan. Men det bliver ikke grønne job, for der er langt mellem de grønne visioner, mener både formanden for regeringens grønne vækstteam, økologerne og ingeniørernes formand. Førstnævnte, Danfoss-chefen Niels B. Christiansen, er dog i stil med sine kolleger i erhvervslivet godt tilfreds med planen, som han mener "rammer målskiven rigtig, rigtig pænt".

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Den flygtige konkurrenceevne

Den danske debat om konkurrenceevnen bør fokusere langt mere på at udvikle innovations- og omstillingsevnen frem for bare at sænke løn- og skatteniveauet. Det kan man udlede af en ny banebrydende bog om konkurrenceevnen, som professor ved Columbia Business School Rita Gunther McGrath offentliggør om få måneder. Mandag Morgen har talt med hende og bedt hende give en fremsynet opskrift på, hvordan man styrker virksomheders og nationers konkurrencekraft. I den kommende bog udpeger hun evnen til konstant at omstille sig som afgørende for virksomheders succes. Og hun opfordrer Danmark til at følge forbilledet fra Schweiz og konkurrere på trods af høje lønninger.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Robotter kan løfte konkurrenceevnen med 15 pct.

Robotter kan løfte konkurrenceevnen med 15 pct.

Danske produktionsvirksomheder er langt dårligere til at bruge robotter i deres produktion end deres konkurrenter i f.eks. Sverige og Tyskland, og det koster dyrt på dansk konkurrenceevne. Virksomhederne holder bl.a. igen, fordi de  frygter, at ordrebøgerne ikke kan bære investeringen. Men på langt sigt er robotten deres overlevelse, siger eksperter.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Infrastruktur er nøglen til bæredygtig vækst

Infrastruktur er nøglen til bæredygtig vækst

Ny transportinfrastruktur driver i de kommende år global vækst og nationers konkurrencekraft. Danmark har gode forudsætninger for at gøre grøn transport til en indbringende forretning. Skal potentialet indfries, kræver det imidlertid dels en tæt integration mellem Danmarks energi- og transportinfrastruktur, dels en langt mere sammenhængende infrastruktur på tværs af kommune-, regions- og landegrænser, som kan understøtte væksten i dansk erhvervsliv generelt. Og det vil kræve et radikalt opgør med den måde, infrastruktur i dag planlægges, finansieres og drives på. Det viser Mandag Morgens strategiske analyse af de udfordringer og muligheder, der venter med investeringer i transportnettet for 130 milliarder kr. frem til 2020.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Erhvervsledere: Rammevilkår redder ikke konkurrenceevnen

At skrue på rammevilkår som løn, skat og afgifter løser ikke Danmarks konkurrenceevneproblemer. Det er budskabet fra en række fremtrædende danske erhvervsledere. De efterlyser mere visionære og  fokuserede erhvervspolitiske tiltag, der rækker længere end behovet for at skabe arbejdspladser her og nu. Skarpere prioriteringer, investeringer i infrastruktur og offentlig-private samarbejder er nogle af de instrumenter, der kan skabe private job på både kort og langt sigt. Novozymes’ kommende topchef efterlyser en ”industripolitisk vision” fra regeringens side.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"