patenter


Kinesere topper europæiske patentansøgninger

Kinesere topper europæiske patentansøgninger

Kina og Japan buldrer fremad i det globale innovationskapløb, mens USA står stille. Danmark og resten af Europa viser fremgang.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Fra tanke til faktura uden at tjene en krone

Under mottoet ”fra tanke til faktura” har de danske universiteter brugt de sidste 10 år på at udvikle et vidtforgrenet erhvervssamarbejde og kommercialisere deres forskningsresultater. Men indsatsen har været spredt fægtning og uden den ønskede effekt. Først nu – efter 10 år – laver universitetsledelserne strategier for erhvervssamarbejdet.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"