Økonomi


Topøkonom til Løkke: Pas på uligheden

Topøkonom til Løkke: Pas på uligheden

På onsdag vil professor i økonomi og tidligere overvismand Torben M. Andersen opfordre statsministeren til for alvor at sætte ind over for den stigende ulighed – et af Danmarks største problemer. Det sker i et oplæg til de udfordringer, regeringen skal imødegå i den kommende 2025-plan.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Den

Den "hypede" disruption

Hvis regeringen vil tage opgaven med en 2025-plan alvorligt, så skal den ikke kun have velfærd og vækst for øje men også den forandring, som digitaliseringen skaber i vores samfund.

Danmark skal finde på noget nyt at leve af

Regeringens Marienborgmøde om 2025-planen er et første pejlemærke, der viser, om den har forstået den nye virkelighed, der bl.a. indebærer, at Danmark skal finde nye måder at finansiere fremtidens vækst på.

Økologi er Danmarks nye vindmølleeventyr

Økologi er Danmarks nye vindmølleeventyr

Økologisk omlægning af Danmarks store landbrugs- og fødevaresektor er topscorer i Mandag Morgen rundspørge om, hvor fremtidens vækst skal komme fra. Generelt efterspørger de knap 4.000 respondenter i rundspørgen mere fokus på bæredygtighed i vækstdebatten.

Slå vækst-automatpiloten fra

Slå vækst-automatpiloten fra

4 ud af 5 i ny MM-undersøgelse sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt Danmark befinder sig i en vækstkrise. I stedet efterspørger de en mere nuanceret debat om, hvilken vækst det mere præcist er, samfundet skal stræbe efter.

Flere kvinder i it vil give mere vækst

Flere kvinder i it vil give mere vækst

Eftergivelse af tre års studielån. Sådan lyder forslaget fra den svenske digitaliseringskommission, der vil belønne kvinder, der vælger de ellers mandsdominerede it-uddannelser. Derudover foreslår kommissionen at indføre en ordning for folk med ”de forkerte” uddannelser, der kan lede dem over i uddannelser med lavere arbejdsløshed, som f.eks. it-sektoren.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
30 forslag til en højtbelagt vækstmenu for Danmark

30 forslag til en højtbelagt vækstmenu for Danmark

Danmark skal have genskabt sulten efter vækst. Men hvordan skal vi spise os mætte? Som appetitvækker til en bredere vækstdebat, har ni af Danmarks mest indflydelsesrige organisationer, fagforeninger og tænketanke sammensat ”Vækstens smørrebrødsseddel”. 30 forslag, der alle kan indgå i en højtbelagt vækstreform. De er langtfra enige og peger på mange forskellige løsninger, der kan bringe Danmark ud af lavvækstfælden. Har de glemt noget? Tag et kig og sammensæt din personlige reformmenu for Danmark.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Danmark, smid korkbæltet

Danmark, smid korkbæltet

Alt for stor en del af det danske iværksættermiljø tænker ikke stort nok og giver op, når de møder de mange barrierer, som helt forudsigeligt dukker op – eller når mageligheden og trygheden indfinder sig, når virksomheden først er blevet på 10 ansatte og den første BMW holder i garagen.

Robotklyngen på Fyn er et nyt vækstlokomotiv

Robotklyngen på Fyn er et nyt vækstlokomotiv

Danmark har for få virksomheder, der præsterer høj værditilvækst. Robotklyngen på Fyn er et eksempel på, at det lader sig gøre at skabe nye højteknologiske industrivirksomheder, der giver genlyd globalt. Klyngen har rod i private og offentlige initiativer, som går 30 år tilbage. Det kan vi lære af i erhvervspolitikken.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Fem topøkonomer: Verden vækster fra os

Fem topøkonomer: Verden vækster fra os

Danmarkshistoriens længste lavkonjunktur. Så dyster er den vækstprognose for dansk økonomi, som regeringen offentliggjorde tirsdag. Ugebrevet Mandag Morgen har bedt fem danske topøkonomer om at analysere den lavvækstfælde, som Danmark nu på syvende år sidder fast i. Vi betaler prisen for fortidens synder, lyder det opsigtsvækkende budskab. Lykkes det ikke at vende udviklingen, har Danmark kurs mod et sydeuropæisk vækstscenarie med tabt vækst, velfærd og velstand til følge. Blandt andet vender økonomerne blikket mod Tyskland og Sverige, der bedre end Danmark har knækket vækstkoden og nu er på vej ind i en højkonjunktur.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Hvad taler vi egentlig om, når vi taler om vækst?

Hvad taler vi egentlig om, når vi taler om vækst?

Når virksomheder, organisationer, politikere, kommentatorer og andre aktører i samfundet taler om vækst, gør de det ud fra en opfattelse af, at høj årlig vækst er det ”normale” og en forudsætning for at undgå økonomisk kollaps. Men sådan har det ikke altid været. Tidligere tiders økonomiske tænkere så primært vækst som et middel til at forbedre menneskers levestandard, og ikke vækst som et mål i sig selv. Vi er dermed gået fra at sige ’Gud, har vi også vækst i år?’ til at spørge: ’Hvorfor har vi ikke vækst i år?’. Måske er det på tide at skifte det ensidige fokus på vækst i BNP ud med et vækstbegreb, der medregner hensynet til miljø, klima og mennesker livskvalitet.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Brikkerne til en ny vækstplan

Brikkerne til en ny vækstplan

Hvordan slipper Danmark ud af vækstfælden? Mandag Morgen indleder i dag jagten på løsninger og efterlyser ideer uden for de økonomiske reformers sædvanlige spilleplade. Vi leverer i dag også starten på en ny form for formidling af strategisk viden.

Byggeriet vil have flere bæredygtige lovkrav, men regeringen siger nej

Byggeriet vil have flere bæredygtige lovkrav, men regeringen siger nej

Der er brug for næste bølge af lovkrav, hvis Danmark skal følge med verdenseliten inden for bæredygtigt byggeri, lyder det fra byggebranchen. Regeringen er hoppet i den modsatte grøft og afviser mere regulering. ”Det er for uambitiøst,” siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Mangel på praktikpladser i industrien koster samfundet kassen

Mangel på praktikpladser i industrien koster samfundet kassen

Selv om virksomhederne opretter stadig færre praktikpladser, og selv om flere unge står i kø for at få en plads, så afviser DA at give en egentlig praktikpladsgaranti. Det kunne ellers bryde med en udvikling, hvor industrien ender med at mangle 30.000 faglærte i 2025. En mangel, der ifølge nye beregninger vil koste samfundet 26 mia. kr. i tabt vækst. I stedet for en egentlig garanti vil arbejdsgiverne dog gerne diskutere incitamenter, der kan øge virksomhedernes interesse i at tage flere lærlinge. ”Jeg håber, at trepartsforhandlingerne denne gang kan flytte fokus, så virksomhederne opretter flere praktikpladser. Hvis ikke vi får uddannet flere faglærte, flytter industrien bare arbejdspladser til udlandet, hvor de kan få den arbejdskraft, de har behov for,” siger Claus Jensen, formand for Dansk Metal.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Asylcentre er vækstmotorer i Udkantsdanmark

Asylcentre er vækstmotorer i Udkantsdanmark

De 2,5 milliarder kroner, som staten i 2016 bruger på finansiering af det historisk høje antal asylansøgere, virker som en vækstpakke i de yderste egne af Danmark, hvor statslige investeringer ellers sjældent når ud. Danmarks snart 100 asylcentre ansætter hundredvis af nye medarbejdere, som ofte kommer direkte fra ledighed. Også håndværkere, detailhandel, campingpladser, vandrehjem, kommuner og uddannelsesinstitutioner nyder godt af den øgede efterspørgsel. Steen Jakobsen, cheføkonom i Saxo Bank, anslår, at den samlede finanspolitiske stimulans på op imod 5 milliarder kr. om året vil booste væksten med op imod 0,5 pct. af BNP i 2016. I Vemb i Vestjylland glæder man sig over, at 16 mandlige flygtninge er flyttet ind i den almennyttige boligforening, og at deres familier snart kommer til Danmark. ”Helt kynisk ser vi sådan på det, at det giver 20 nye børn til børnehaven og skolen. Vi vil hellere have udvikling end afvikling,” siger Leif Carøe, formand for borgerforeningen i Vemb.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Enhjørninger er verdens nye vækstmotor

Enhjørninger er verdens nye vækstmotor

Stadig flere globale startups opnår værdiansættelser på over en milliard dollars. De såkaldte enhjørninger er jaget vildt blandt regionale og nationale vækstaktører, da enhjørningernes raketvækst fungerer som lokale vækstmotorer.

Væksteksperter: Tesla viser vejen til Troels Lund Poulsens vækstdrømme

Væksteksperter: Tesla viser vejen til Troels Lund Poulsens vækstdrømme

Danmark skal tage ved lære af Californien – og særligt økosystemerne omkring virksomheder som Tesla – hvis vi på 4 år skal skabe 32 nye danske virksomheder med over 1.000 ansatte inden 2020, som erhvervsminister Troels Lund Poulsen i sidste uge proklamerede, mener direktør for Vækstfonden Christian Motzfeldt. ”Det er en ekstrem vækst, der kræver en ekstremt aggressiv og ambitiøs ledelse samt aggressive, risikovillige investorer. Og det er noget af den kultur, vi har behov for at overføre til Danmark, hvis vi skal lykkes.”

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Dansk vækst skraber bunden i EU

Dansk vækst skraber bunden i EU

Væksten i dansk økonomi ligger blandt de laveste i EU og meget lavt i forhold til de nordeuropæiske lande, vi plejer at sammenligne os med. Trods pæn vækst i nabolandene Sverige, Polen, Tyskland og Storbritannien kniber det i Danmark gevaldigt med at få skabt blus under kedlerne i danske virksomheder. Danmark har ifølge Steen Bocian, cheføkonom i Dansk Erhverv, svært ved at ryste eftervirkningerne af sig, efter at et overophedet boligmarked og arbejdsmarked i 2008 gjorde den danske økonomi mere sårbar over for den globale finansielle krise, end det var tilfældet i en række af Danmarks nabolande. Samtidig står det klart, at den aktuelle uro på de finansielle markeder også i høj grad sætter sig spor i store danske virksomheder, som i markant grad prioriterer dividender til aktionærerne og en sanering af deres bundlinje over investeringer i fremtidig vækst. Dette gør sig ikke mindst gældende i den finansielle sektor, hvor der er en udbredt frygt for, at den lave oliepris kan føre til, at store børsnoterede selskaber går konkurs. Konsulenthuset McKinsey har udarbejdet fire vækstscenarier for perioden 2015-2025. Både den aktuelle politiske uro i Europa, Rusland og Mellemøsten og dybe udviklingstrends som urbanisering og ældning i befolkningen kan gøre de næste 10 år til en svær periode med lav vækst og stor økonomisk usikkerhed.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Bunden af fjerde division

Bunden af fjerde division

Væksten i Danmark er gået i stå, og selv om politikerne er travlt optaget af de aktuelle flygtningeproblemer, burde de i lige så høj grad fokusere på, hvordan der via massiv forskning og udvikling skabes nye nicher i det globale marked til dansk eksport.

Overblik: Sådan går det væksten verden over

Overblik: Sådan går det væksten verden over

Både Europa-Kommissionens og OECDs vækstprognoser har ikke de store forventninger til den danske vækst de kommende år. Danmark ligger væsentligt under lande, vi plejer at sammenligne os med. Få her det hurtige overblik over udviklingen i væksten i næsten 50 lande verden over.