sundhed


Sustainia – Mandag Morgens globale brohoved

Det begyndte med en hæfteklamme i hjørnet. 25 år senere har Ugebrevet udviklet sig til en vidtforgrenet virksomhed med stærke internationale aktiviteter, herunder virksomheden Sustainia, der formidler løsninger på globale udfordringer. Se rejsen fra lille ugebrev til international innovationstank.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Supermodel eller et forsømt foregangsland?

Udlandet er ikke i tvivl og hylder i disse år de nordiske landes unikke styrker. Herhjemme er meningerne om Danmarks udfordringer og muligheder derimod mange. Problemet er, at vi mangler vores egen analyse, og det kan blive kostbart. Her gives to bud på den dansk/nordiske model og de udfordringer, vi står over for. 

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Fra lille ugebrev til international innovationstank

Siden lanceringen som ugebrev i november 1989 har Mandag Morgen taget store udviklingsspring og bl.a. udviklet projekter, der når ud til lande verden over.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Danmark i globaliseringens anden fase

Globaliseringen går ind i sin anden fase, og Danmark går med. Men hvad er egentlig Danmarks muligheder for at udnytte sine styrker i denne nye fase? Der er brug for at justere vinderstrategien for at fortsætte den danske succes.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

25 hjerner på vigtig mission: Find fremtidens velstand

Mandag Morgen præsenterer Velstandsgruppens 25 medlemmer, deres opgaver, og hvordan gruppens indsigt skal i spil over det kommende år. Den repræsenterer alle de vigtigste samfundsvidenskaber, som for første gang er fælles om en enkelt opgave. Seks af medlemmerne præsenterer deres bud på tidens mest presserende samfundsdagsordener.  

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

På sporet af en uopklaret succes

Fire myter dominerer debatten om Danmarks konkurrenceevne og blokerer for vores forståelse af, hvad det i virkeligheden er, der har skabt den danske velstand, og især hvad der skal fastholde og udvikle den. Nu er udfordringen at løse gåden. Heri ligger nøglen til fremtidens velstand.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Crowdsourcing af sociale problemer går uden om Danmark

Over hele Europa tager borgere digitaliseringen til sig og udvikler digitale velfærdsløsninger. Men mens borgere i andre lande selv sætter gang i udvikling af digital velfærd under overskriften digital social innovation, så tøver danskerne. Det viser en ny opgørelse over digital social innovation i Europa. Ud af 911 initiativer finder langt over halvdelen sted i Storbritannien, mens Finland med sine 50 initiativer ligger i top i Norden. Danmark er kun noteret for 5 initiativer. “Det overrasker mig meget, at der ikke sker mere i Danmark. Vi ved, at danskerne er et af de mest it-parate folk i verden,” siger seniorforsker Peter Bæck fra den britiske tænketank Nesta, der har lavet opgørelsen.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next
Midtjyder får mest ud af velfærdsteknologi

Midtjyder får mest ud af velfærdsteknologi

Der er meget store forskelle på, hvor gode kommuner er til at hente gevinster hjem på brugen af velfærdsteknologi. Det afhænger bl.a. af, hvor stærkt fokus man har på brugerne. Det viser en ny undersøgelse fra Rambøll, der også peger på, at de bedste kommuner er bedre til at skabe projekter, der kan overføres til andre områder. Det er også afgørende at være i stand til at dokumentere resultaterne af sine velfærdsprojekter.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Hård datadebat forude

Alle klappede i hænderne, da Danmark i 2012 åbnede for offentlige grunddata. Men det er på tide at tage næste skridt og offentliggøre mere vitale data – eksempelvis anonymiserede sundhedsdata – mener flere eksperter. I Storbritannien har premierminister David Cameron allerede spillet den kontroversielle bold på banen.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Erhvervslivet elsker offentlige data

Den offentlige sektor er ved at opdage, at den sidder på en guldmine af data. Danmark får ros for initiativer, der gør offentlige data tilgængelige for iværksættere og borgere. Men udviklingen er stadig drevet af frontløberkommuner som København og Aarhus. It-organisationer efterlyser en national strategi som i USA og Storbritannien. 

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Sundhedsvæsenet skal blive bedre til at høste it-gevinster

Danmark går glip af et betydeligt potentiale ved ikke at udnytte smarte it-systemer i sundhedsvæsenet. Sygehuse og kommuner kan stadig ikke udveksle selv meget simple oplysninger digitalt. Nye it-systemer som Det Fælles Medicinkort er slet ikke taget i brug mange steder, trods alle løfter om det modsatte. Og borgerne bruger it-løsninger som e-journal langt oftere end lægerne selv. Nu vil regeringen stramme op på området og forbereder en gennemgribende digitaliseringsstrategi i sundhedsvæsenet for at sikre bedre behandling af patienterne og en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next
Forældet infrastruktur hæmmer digital vækst

Forældet infrastruktur hæmmer digital vækst

Regeringen bruger millioner til fibernet på Bornholm, men svigter resten af Danmark. Kommuner råber på fibernet, mens nye supersygehuse klager over huller i bredbåndsdækningen. Globalt bruger byer fibernet til at skabe ny vækst og arbejdspladser, men Christiansborg tøver, holder udviklingen tilbage og fastholder nu et 14 år gammelt teleforlig.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Gennembrud på vej for sociale virksomheder

Regeringen vil have de socialøkonomiske virksomheder til at spille en langt større rolle på arbejdsmarkedet. Virksomheden Specialisterne har vist vejen og er nu til stede i otte lande. Flere kommuner har også fået øjnene op for potentialet. Men en række barrierer skal ryddes af vejen, før sociale virksomheder kan blive en hjørnesten i fremtidens velfærdssamfund.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Danmarks forbundne løsninger

De syv forbundne megakriser vil i de kommende år øge efterspørgslen efter nye innovative produkter og servicekoncepter. Danmark har stærke forudsætninger for at blive en innovativ frontløber, der kan vende krisen til nye forretningsmuligheder. Vi har flere globalt orienterede virksomheder, der står godt rustet til at levere løsninger på de globale kriser.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Supersygehuse bliver udstillingsvindue for dansk design og teknologi

Danske arkitekter, ingeniører og rådgivere har sat sig tungt på sygehusbyggerier for tilsammen 45 milliarder kr. De kan skabe op til 60.000 arbejdspladser over ti år. Det giver Danmark mulighed for at blive en global showcase for supermoderne og energivenlige sygehuse. Byggerierne kan skabe nye globale sællerter inden for smart sundhedsteknologi. Men lang byggeproces og svag videndeling kan dæmpe vækstpotentialet.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Gentest bliver hvermandseje

Om få år vil det kun koste 5.000 kr. at få at vide, om alvorlige sygdomme lurer i ens gener. Det er ikke kun en god nyhed for enkeltpersoner, der frygter for deres helbreds fremtid. Også økonomisk trængte sundhedsvæsner kan se frem til gevinst. For gentest kan afsløre, om en given behandling vil gavne den enkelte patient. Dermed kan man undgå at bruge milliarder på uvirksomme behandlinger.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Konteksten presser sig på

Hej bus 3A, jeg vil gerne hentes ved min bopæl nu. Produkter skabt til at dække den enkelte kundes specifikke behov er et af fremtidens vigtigste konkurrenceparametre, ikke mindst med hjælp fra den digitale udvikling, hvor vores handlinger genererer detaljerede data. Men det kræver, at brugeren selv kan se en interesse i at dele de personlige data, skriver videnskabsformidler for Impact by Danfoss Peter Hesseldahl.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

M-health foran gennembrud

Smart udnyttelse af mobilteknologi giver nu læger langt bedre muligheder for at overvåge patienters rehabilitering via computeren på lang afstand - det er blot én af mulighederne indenfor det nye område M-health

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Mediehysteri kan dræbe flere end nye pandemier

Syge medier Medierne spreder pandemipanik . . . . . . det kan koste flere menneskeliv end svineinfluenzaen Mediernes dækning af potentielle pandemier som svineinfluenzaen er så massiv, at den kan vise sig at være et større problem end selve sygdommen. Det viser forskning i mediernes dækning af SARS i 2003 og fugleinfluenzaen i 2005. Mediebombardamentet resulterede f. eks. i, at amerikanere begyndte at spise antibiotika som ren forebyggelse. Det førte til en stigning i antallet af resistente bakterier. Det har kostet væsentlig flere dødsfald end sygdommene, vurderer forskere. Panik kan imidlertid undgås, hvis folk får nøjagtig information, så de selv kan bedømme, hvor alvorlig situationen er: “Det vigtigste er at have tiltro til befolkningens sunde dømmekraft. For folk handler ikke så dumt, som myndighederne nogle gange tror, ” siger Finn Kjær Jensen fra European Institute for Risk Management.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next