uddannelse


Merete Riisager: Tid til digitalt paradigmeskifte i skolernes undervisning

Merete Riisager: Tid til digitalt paradigmeskifte i skolernes undervisning

Undervisningsministeren vil have et paradigmeskifte for den måde, der undervises i digitale teknologier på i folkeskoler og på ungdomsuddannelser. Derfor har hun nedsat en ekspertgruppe, der skal udarbejde en ny strategi for digital læring. Danmark kan blive et foregangsland, mener en af eksperterne.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Københavns nye vækstmotor: Forskning med forretningspotentiale

Københavns nye vækstmotor: Forskning med forretningspotentiale

Med en målrettet satsning på forskning med særligt forretningspotentiale vil hovedstadsregionen lukke vækstgabet til regioner som Stockholm, Berlin og Amsterdam. Ambitionen er at tiltrække 5-10 nye udenlandske investeringer inden for hvert af 12 særligt udvalgte forskningsområder.

Kom nu ind i den digitale virkelighed

Mens danske politikere vil forbyde internetadgang til eksaminer og skærer i støtten til virtuel undervisning, vender man i USA undervisningen på hovedet via platformsbaserede, digitale læringssystemer.

Halleluja-IT i folkeskolen skaber fagligt svage junglebørn

Halleluja-IT i folkeskolen skaber fagligt svage junglebørn

Mere IT i klasseværelset er ikke nødvendigvis bedre. Nærmest tværtimod, konkluderer OECD-rapport. DPU-professor mener, at vi i Danmark lider under en halleluja-agtig teknologibegejstring og laissez faire-holdning til IT i Folkeskolen.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

De snapchatter, men mangler digitale kompetencer

Vi er nødt til at opgradere app-generationen til at være andet og mere end superbrugere. Vi er nødt til at sikre, at vores unge også har viden om, hvordan man udvikler, koder og skaber de digitale teknologier, som kan drive morgendagens velfærd og vækst.

Datalogi skal på skoleskemaet

Datalogi skal på skoleskemaet

Der er ikke nok dygtige it-medarbejdere og det er en stor barriere for øget vækst i Danmark. Mere end 4 ud af 10 it-virksomheder udskyder eller dropper at udvikle nye produkter, fordi de ikke kan finde de rette kandidater til jobbene. Datalogi bør blive et fag i folkeskolen, lyder det fra forskere og erhvervslivet.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Mangel på praktikpladser i industrien koster samfundet kassen

Mangel på praktikpladser i industrien koster samfundet kassen

Selv om virksomhederne opretter stadig færre praktikpladser, og selv om flere unge står i kø for at få en plads, så afviser DA at give en egentlig praktikpladsgaranti. Det kunne ellers bryde med en udvikling, hvor industrien ender med at mangle 30.000 faglærte i 2025. En mangel, der ifølge nye beregninger vil koste samfundet 26 mia. kr. i tabt vækst. I stedet for en egentlig garanti vil arbejdsgiverne dog gerne diskutere incitamenter, der kan øge virksomhedernes interesse i at tage flere lærlinge. ”Jeg håber, at trepartsforhandlingerne denne gang kan flytte fokus, så virksomhederne opretter flere praktikpladser. Hvis ikke vi får uddannet flere faglærte, flytter industrien bare arbejdspladser til udlandet, hvor de kan få den arbejdskraft, de har behov for,” siger Claus Jensen, formand for Dansk Metal.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Fremtidens industriarbejdere skal være it-nørder med sprogøre

Fremtidens industriarbejdere skal have dyb indsigt i nye digitale teknologier og være i stand til at kommunikere på flere platforme og sprog, hvis Danmark skal være et produktionsland, lyder det fra DI. Det stiller nye krav til erhvervsskolerne, mener formanden for CO-Industri.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Svigter vi Generation Facedown?

Politikere, skoleledere, undervisere og forældre skal forstå, at den nuværende generation af digitale indfødte kræver en anden form for inspiration og undervisning, end tidligere generationer.

Danske universiteter hopper med på global online-bølge

CBS, DTU og Københavns Universitet gør nu ligesom Harvard og Stanford og udbyder gratis onlinekurser på verdensplan. Mandag Morgens kortlægning af de danske universiteters udbud af onlinekurser viser, at de er hoppet med på den internationale tendens. Alene Københavns Universitet har næsten 100.000 aktive onlinestuderende. Men forretningsmodellen mangler.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Dataeksperter vil sætte folkeskolen på formel

Med big data kan der for alvor komme skub i den differentierede undervisning. I stedet for at være dataforskrækkede bør big data blive lærernes vigtigste redskab. Hvis der løbende indsamles data om, hvordan børn udvikler sig, kan der skabes et retvisende billede af, hvilken undervisningsform, der virker. Sådan lyder det fra professor ved Oxford Universitet Viktor Mayer-Schönberger og digital redaktør ved The Economist Kenneth Cukier, der står bag den nye bog Learning With Big Data. The Future of Education. Men selv om folkeskolerne bliver mere digitale herhjemme, kommer vi ikke til at se datadrevne folkeskoler inden for nærmeste fremtid, mener adfærdsdesigner og dataekspert.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Danmarks oversete eliteuddannelse

Fremtidens designer er ikke bare æstetiker, men også entreprenør og antropolog. Det er filosofien på Copenhagen Institute of Interaction Design (CIID), der er kåret til den næstbedste designuddannelse i Europa. Men i virkeligheden er det lige så meget et iværksætterakademi som en designskole. De 24-25 elever, der hvert år slipper gennem nåleøjet, kommer fra hele verden og tæller både dataloger, sociologer og kunstnere. En del headhuntes efterfølgende til store virksomheder som BBC og Apple. Andre videreudvikler deres egne ideer og forretningsmodeller som selvstændige iværksættere. 

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Danske elever udskifter bøger med 3D-printere

Udviklingslaboratorier med 3D-printere og laserteknologi er på vej ind i den danske folkeskole som del af et ambitiøst forskningsprojekt. De såkaldte fablabs skal forvandle de danske skoleelever fra passive forbrugere til aktive medudviklere af nye digitale produkter. Det kan bidrage til at styrke Danmark som fremtidig industrination, lyder budskabet fra Industriens Fond, der har skudt 3 millioner kr. i projektet.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Antorini vil have it ind med skolemælken

Antorini vil have it ind med skolemælken

Med 50 vidtgående anbefalinger, som ministerens særlige it-rådgivningsgruppe afleverer i dag, vil undervisningsminister Christine Antorini give it en langt mere fremtrædende rolle i undervisningen på landets skoler og i børnehaver. It skal gøre eleverne til innovative “medskabere” af deres egen undervisning, og allerede fra 3. klasse skal de udfordres med opgaver, der kun kan løses ved hjælp af it, så de lærer at mestre det digitale sprog. Lærere og pædagoger skal opkvalificeres til at anvende it. De mange anbefalinger skal nu integreres i de nye og mere præcise mål for, hvad eleverne skal kunne i fremtidens folkeskole. Målet er stort: De skal ikke bare blive gode it-brugere, men kreative it-skabere ligesom Facebooks berømte far, Mark Zuckerberg.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Sådan booster praktikanter eksporten

Sådan booster praktikanter eksporten

Mens Danmark kæmper for at få mere eksport, har Sverige fundet opskriften: 1.100 “eksportpraktikanter” har været en guldrandet forretning for små svenske virksomheder. De har på én gang skabt eksportvækst  i yderområderne og nedbragt arbejdsløsheden blandt unge akademikere i storbyerne. Hver praktikant har i gennemsnit øget eksporten med 5 millioner svenske kroner og skabt 2-3 nye arbejdspladser det første år. Mandag Morgen har besøgt Lidköping, hvor det hele begyndte, for at se, hvad Danmark kan lære af den nye svenske eksportnation.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Talenter vil hellere til Stockholm end København

Talenter vil hellere til Stockholm end København

København taber stort til Stockholm i kampen om at tiltrække højtuddannede vidensarbejdere fra udlandet. En tolerant udlændingepolitik, et internationalt erhvervsmiljø og en koordineret indsats har gjort den svenske hovedstad til en af Nordeuropas største talentmagneter. En samlet talentstrategi skal nu bringe København tilbage på banen. Men kampen bliver hård, for i Stockholm opruster de også.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Forkantsdanmark: Sydjylland på fibernettet

Syv års systematisk udrulning af højhastighedsfibernet i Sydjylland har gjort landsdelen til den mest fiberintensive region i Europa. 195.000 af de 300.000 sydjyske husstande kan i dag koble sig på den digitale motorvej, der har gjort Udkantsdanmark til Forkantsdanmark. De resterende er på indenfor tre år, lover den lokale energi- og telekoncern, SE, der vil skabe en digital andelsbevægelse. Overalt i Sydjylland kaster fibernettet nye arbejdspladser, vækst og uddannelsesmuligheder af sig i området, der ellers er hårdt plaget af sin fysiske udkantsplacering.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Danske skolebørn kan blive globale it-pionerer

Danske skoleelever skal indstille sig på i højere grad at skifte blyanten ud med computere, tablets og smartphones. Den nye folkeskolereform og forskellige andre  initiativer betyder, at it og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag. DI vil starte en folkebevægelse for at gøre it til en slags fjerde færdighed ved siden af læsning, skrivning og regning. Førende globale tænkere, konsulentfirmaer og investeringsbanker forudser, at e-learning vil eksplodere de kommende år. De nye digitale muligheder vil ændre vores opfattelse af undervisning på en måde, som er svær at overdrive.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Fra tanke til faktura uden at tjene en krone

Under mottoet ”fra tanke til faktura” har de danske universiteter brugt de sidste 10 år på at udvikle et vidtforgrenet erhvervssamarbejde og kommercialisere deres forskningsresultater. Men indsatsen har været spredt fægtning og uden den ønskede effekt. Først nu – efter 10 år – laver universitetsledelserne strategier for erhvervssamarbejdet.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Danmark går glip af milliarder fra eksport af uddannelse

Trods gode muligheder og store ambitioner fra politikerne har Danmark endnu ikke formået at få del i det boomende globale marked for eksport af uddannelser. Uddannelsesinstitutionerne vil gerne, men holdes tilbage af et forældet syn på uddannelser og en utidssvarende lovgivning. Projekter strander på skrivebordet, eller skoler flytter udenlands for at få lov til at eksportere. Både eksperter og uddannelsessektoren efterlyser politisk handling. 

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Folkeskolen svigter børns it-kreativitet

Folkeskolen svigter børns it-kreativitet

Digitaliseringen bliver et så centralt redskab i morgendagens innovation og vækst, at skoleelever fra en tidlig alder bør lære om it-algoritmernes mangfoldige verden. Det mener danske it-eksperter. Men mens der breder sig en global erkendelse af, at eleverne skal med på it-udviklervognen, er emnet slet ikke på dagsordenen i den danske folkeskole. Undervisningsministeren lover, at det vil indgå i den kommende revision af folkeskolens Fælles Mål.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

It styrker børns skaberkraft

USA, Storbritannien og Estland er blandt de frontløberlande, der har besluttet at indlede forsøg med at lære folkeskoleelever noget så nørdet som at programmere. Hovedargumentet er at styrke fremtidens økonomiske vækst, fordi vejen til ny vækst i masser af tilfælde indeholder et element af digital innovation. Digital skaberevne er i dag en mangelvare, fordi it-undervisning i for høj grad satser på at uddanne eleverne til stærke brugere. Bevægelsen mod mere programmering på grundskoleniveau er relativt ny, men har på kort tid fået en solid klangbund, især i USA, hvor budskabet nu også vækker begejstring hos den amerikanske præsident, Obama.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Uddannelsesrevolution kan løfte millioner ud af fattigdommen

Onlinekurser breder sig med lynets hast. Millioner af mennesker bliver i dag undervist gratis af professorer fra nogle af de mest prestigefyldte eliteuniversiteter som Harvard, Stanford og Princeton. Nogle kurser har over 200.000 studerende. Det kan blive en af de største uddannelses-revolutioner i over 100 år og løfte millioner af mennesker ud af fattigdommen. E-learning er det hurtigst voksende marked inden for global uddannelse. Københavns Universitet er hoppet med på vognen og forventer at få op imod 100.000 studerende med på nogle af deres gratis onlinekurser. Det er knap tre gange så mange som antallet af faste studerende.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"