velfærd


Velfærden er det oversete konkurrenceparameter

Valgkampen blev spildt på en ukonstruktiv debat om velfærd vs. vækst. For velfærd kan sagtens være en forudsætning for vækst. Men det forsømte vi i valgkampen, lyder det fra professor Ove K. Pedersen og tidl. overvismand Torben M. Andersen. Sammen med 23 andre medlemmer af Mandag Morgens Velstandsgruppe udfordrer de et af de mest fasttømrede økonomiske dogmer ved at påpege, at en effektiv og veludviklet velfærd kan være en forudsætning for en stærk konkurrenceevne.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Den innovative vej: Nytænkning af velfærden kan udløse milliardgevinster

Der er brug for radikal innovation af velfærden, når dansk økonomi om kort tid går i minus. Fire hovedområder skal effektiviseres, viser Mandag Morgens analyse: Innovation skal være krumtappen i velfærdssamfundets maskinrum, service skal ikke leveres til men udvikles i samarbejde med borgerne. Borgere skal rehabiliteres, så de kan klare sig selv.  Der skal arbejdes ud fra en evidenskultur, specielt det sociale område – det kan spare samfundet for milliarder af kroner, hvis den viden, der allerede findes, bliver udnyttet. Til slut skal velfærden skræddersys til den enkelte borgers behov ved hjælp af digitalisering og nye velfærdsteknologier.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

En globaliseret vindernation

Danmark er et af de lande, der har klaret sig bedst gennem globaliseringens første 25 år. Kombinationen af en lang række styrkepositioner, der er udviklet over mange år, har gjort Danmark til en de mest robuste økonomier. De kommende år vil vise, hvor robust den er.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Sustainia – Mandag Morgens globale brohoved

Det begyndte med en hæfteklamme i hjørnet. 25 år senere har Ugebrevet udviklet sig til en vidtforgrenet virksomhed med stærke internationale aktiviteter, herunder virksomheden Sustainia, der formidler løsninger på globale udfordringer. Se rejsen fra lille ugebrev til international innovationstank.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Supermodel eller et forsømt foregangsland?

Udlandet er ikke i tvivl og hylder i disse år de nordiske landes unikke styrker. Herhjemme er meningerne om Danmarks udfordringer og muligheder derimod mange. Problemet er, at vi mangler vores egen analyse, og det kan blive kostbart. Her gives to bud på den dansk/nordiske model og de udfordringer, vi står over for. 

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Fra lille ugebrev til international innovationstank

Siden lanceringen som ugebrev i november 1989 har Mandag Morgen taget store udviklingsspring og bl.a. udviklet projekter, der når ud til lande verden over.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Danmark i globaliseringens anden fase

Globaliseringen går ind i sin anden fase, og Danmark går med. Men hvad er egentlig Danmarks muligheder for at udnytte sine styrker i denne nye fase? Der er brug for at justere vinderstrategien for at fortsætte den danske succes.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

25 hjerner på vigtig mission: Find fremtidens velstand

Mandag Morgen præsenterer Velstandsgruppens 25 medlemmer, deres opgaver, og hvordan gruppens indsigt skal i spil over det kommende år. Den repræsenterer alle de vigtigste samfundsvidenskaber, som for første gang er fælles om en enkelt opgave. Seks af medlemmerne præsenterer deres bud på tidens mest presserende samfundsdagsordener.  

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

På sporet af en uopklaret succes

Fire myter dominerer debatten om Danmarks konkurrenceevne og blokerer for vores forståelse af, hvad det i virkeligheden er, der har skabt den danske velstand, og især hvad der skal fastholde og udvikle den. Nu er udfordringen at løse gåden. Heri ligger nøglen til fremtidens velstand.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Corydon: Vi må nytænke Danmarks konkurrenceevne

Konkurrenceevne består i langt mere end høj produktivitet. Det slår finansminister Bjarne Corydon (S) fast i dette interview med Ugebrevet Mandag Morgen, hvor han – for første gang siden han startede debatten om Danmark som konkurrencestat – udfolder sin vision for en dansk konkurrencestat. Corydon kalder den for den nordiske konkurrencestat, og den er kendetegnet ved, at offentlige investeringer i børnepasning, ældrepleje, sundhed og overførselsindkomster udgør en vigtig kilde til konkurrenceevne. Dermed gør finansministeren op med de mest toneangivende økonomiske institutioner i Danmark – inklusiv hans eget finansministerium – som hidtil har været meget optagede af Danmarks produktivitet og stagnerende produktivitetsvækst som værende den største trussel mod fremtidens velstand og konkurrenceevne. Produktivitet er vigtigt, men det er alt for snævert og ikke nok at sætte lighedstegn mellem produktivitet og konkurrenceevne, mener ministeren.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Midtjyder får mest ud af velfærdsteknologi

Midtjyder får mest ud af velfærdsteknologi

Der er meget store forskelle på, hvor gode kommuner er til at hente gevinster hjem på brugen af velfærdsteknologi. Det afhænger bl.a. af, hvor stærkt fokus man har på brugerne. Det viser en ny undersøgelse fra Rambøll, der også peger på, at de bedste kommuner er bedre til at skabe projekter, der kan overføres til andre områder. Det er også afgørende at være i stand til at dokumentere resultaterne af sine velfærdsprojekter.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Mød velfærdens digitale ildsjæle

Digitaliseringen af den offentlige sektor i Danmark rykker fremad skridt for skridt. Den er drevet af lokale ildsjæle og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der blandt andet forpligter stat, regioner og kommuner til at digitalisere 80 pct. af al kommunikation mellem borgere og myndigheder i 2015. Allerede nu viser digitaliseringen sine fordele: fra økonomiske besparelser i administration og papirarbejde over sundhedsfaglige forbedringer gennem telemedicin til en smidigere og mere personlig kommunikation mellem borgere og myndigheder på de sociale medier.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Gennembrud på vej for sociale virksomheder

Regeringen vil have de socialøkonomiske virksomheder til at spille en langt større rolle på arbejdsmarkedet. Virksomheden Specialisterne har vist vejen og er nu til stede i otte lande. Flere kommuner har også fået øjnene op for potentialet. Men en række barrierer skal ryddes af vejen, før sociale virksomheder kan blive en hjørnesten i fremtidens velfærdssamfund.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Giv borgerne magten over deres data

En af vejene til at skabe en mere effektiv velfærd går gennem bedre udnyttelse af personlige data. Og som det gennemgående element i en lang række af velfærdsydelser er den enkelte borger det mest oplagte samlingspunkt for informationerne.

Fem jokere udfordrer Helle Thornings folketingsår

Statsministerens åbningstale på tirsdag kan sætte en ny dagsorden for en trængt regering, og placere hende selv for bordenden af de politiske diskussioner.  Væk er EU-formandskabets mange udlandsrejser, og væk er diskussioner af langsigtede økonomiske hensyn. Et omfattende reformprogram skal forbedre danskernes dagligdag – med bedre folkeskole, flere praktikpladser og universiteter i topklasse. Men i baghånden for det politiske spil ligger fem jokere, der hver især kan ændre alt. Helle Thorning-Schmidts første hele folketingsår tegner svært.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Digitalkøbing anno 2020

Hvordan ser danskernes digitale hverdag ud? Vi kigger 8 år frem og tegner et billede af livet i fiktive Digitalkøbing, som det ser ud ifølge fremtidsforskere og teknologiske trends.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Borgerne tøver ved tastaturet

Om 2-3 år skal 80 procent af den kommunale kommunikation med borgerne ske på nettet. Men både unge og gamle foretrækker i høj grad stadig telefon eller personligt fremmøde, viser mere end 15 års erfaring fra Skat.dk. Et mere realistisk mål er 50 pct., siger ekspert.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Frontløberne

Enhver revolution har sine frontløbere – også den digitale revolution, der i disse år stryger med forandringens vinde henover det offentlige Danmark. Mandag Morgen har udvalgt en lille gruppe frontløbere i den digitale omstilling.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Svag ledelse truer kommunernes digitalisering

Den kommunale digitalisering risikerer at kuldsejle og projekterne blive til nye it-skandaler uden den ventede gevinst for borgerne og kommunekassen, fordi de bliver styret for svagt. Ny undersøgelse viser, at kun lidt over halvdelen af kommunerne systematisk prioriterer deres it-projekter. Knap 4 ud af 10 kobler it-projekterne til kommunens strategiske mål. Læren fra private virksomheder, der er nogle år foran det offentlige, er ellers klar: It er i dag så essentielt for forretningsstrategien, at professionel styring er forskellen mellem succes og fiasko.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Selvbetjening vil give mere tid til de svage

Når borgernes kontakt med kommunen flytter fra papir til skærm, går det ud over de 10 procent svageste, som ikke kan bruge internettet. Sådan lyder kritikken ofte. Men nej, siger flere kommuner. De forventer tværtimod, at digitaliseringen giver de ældre, de ordblinde eller de hjemløse et løft. For når de fleste klarer sig selv, får kommunen frigjort kræfter til at hjælpe de mest udsatte borgere med individuelle løsninger.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Social innovation er også en god investering

Social impact bonds, venture filantropi og mikrokredit er blot nogle få eksempler på sociale innovationer, der bygger bro mellem bæredygtighed, social værdiskabelse og økonomisk vækst. Derfor er de også en vigtig del af løsningen på mange af de udfordringer, vi som samfund står overfor.

Digital velfærd

Digital velfærd

Digitaliseringen af velfærden kan forandre den danske velfærdsmodel for altid. Ikke bare i form af besparelser og effektiviseringer, men også bedre velfærdsydelser og en langt mere åben relation mellem borgere og samfund. Men det kræver et opgør med en række digitale børnesygdomme, der stadig florerer i den offentlige sektor. Mandag Morgen sætter fokus på potentialerne…