Energi og miljø

Smart farming kan kickstarte nyt eksporteventyr

Smart farming kan kickstarte nyt eksporteventyr

Pakken indebærer et paradigmeskift i forhold til regulering af kvælstof, som vil kunne sende Danmark frem i forreste række i forhold til udvikling af fremtidens smart farming-løsninger.” Sådan siger Erik Steen Kristensen, leder for Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, om regeringens nye landsbrugspakke, der blev lanceret i december. Ifølge forskere fra det ambitiøse projekt Future Cropping indeholder landsbrugspakken netop den komponent, der kan sende Danmark helt i front inden for udvikling af nye såkaldte smart farming-løsninger. Future Cropping, der har et budget på 100 mio. kr. over 5 år og blev sat i søen i sommeren 2015, tæller virksomheder som Novozymes og Kongskilde Industries samt toneangivende specialforskningsenheder på Aarhus og Københavns Universiteter. Målet er at udvikle nye teknologier, der på kort sigt kan øge omsætningen i Danmarks primære planteproduktion og landbrugsteknologibranche med mindst 600 millioner kr. om året samt på længere sigt skabe mindst 16.000 nye job i landbrugssektoren.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next
Deleøkonomi 2.0: Gør dig klar til fremtidens anarkistiske nethandel

Deleøkonomi 2.0: Gør dig klar til fremtidens anarkistiske nethandel

Bag dette link skjuler sig begyndelsen til en ny internetrevolution. Openbazaar, der åbner om få uger, er verdens første bud på en ny type onlinemarkedsplads, der potentielt vil vende op og ned på den måde, onlinehandel i dag finder sted på. Og ikke mindst på den måde som deleøkonomiens hidtidige revolutionære tredjeparter, som f.eks. Uber, AirBNB og eBay i dag tjener deres penge på. Det vurderer blandt andre tænketanken Nesta, der forudser, at 2016 vil blive året, hvor såkaldte ”blockchain-markedspladser” vil skabe en ny teknologisk revolution. Blockchain er en ny disruptiv teknologi, der muliggør en form for anarkistisk værdiudveksling mellem to personer på internettet, hvor ingen central aktør styrer, sætter regler, skaber begrænsninger, eller tager gebyrer af de handler, der foretages. Openbazaar er i den sammenhæng det første reelle bud på en blockchain-markedsplads. Men mange andre venter i kulissen på at introducere en killer-app, der vil gøre Blockchain-teknologien til hvermandseje i 2016. Og enhver, der beskæftiger sig med onlinehandel, gør derfor klogt i at følge med i udviklingen.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next
Et væksteventyr fra bunden af det blå ocean

Et væksteventyr fra bunden af det blå ocean

Ny havplanlov kan blive startskuddet til et nyt dansk væksteventyr, hvis vi formår at tænke kreativt på samme måde, som vi har brugt skrappe miljøkrav til lands, som et middel til at fremelske fremsynet bæredygtig eksport.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

København er blevet et globalt grønt finanscentrum

Den grønne danske kapitalfond Copenha­gen Infrastructure Partners, CIP, har netop hentet 560 mio. kr. fra EU’s storstilede investeringsplan til grønne investeringer for i alt 15 mia. kr. EU-midlerne administreres af Den Europæiske Investeringsbank, EIB, og her erklærer Jonathan Taylor, vicepræsident med ansvar for bankens udlånsvirksomhed i Dan­mark, sig ligefrem stolt over at få lov til at investere i fonden. CIP er skabt af selskabets fem seniorpart­nere, som alle har en fortid på topposter i DONG Energy. På blot 3 år har fonden samlet set formået at rejse 25 mia. kr. fra pensionskasser, banker og andre private investorer i Europa.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

EU satser en halv milliard kroner på grøn dansk kapitalfond

Den grønne danske kapitalfond Copenha­gen Infrastructure Partners, CIP, har netop hentet 560 mio. kr. fra EU’s storstilede investeringsplan til grønne investeringer for i alt 15 mia. kr. EU-midlerne administreres af Den Europæiske Investeringsbank, EIB, og her erklærer Jonathan Taylor, vicepræsident med ansvar for bankens udlånsvirksomhed i Dan­mark, sig ligefrem stolt over at få lov til at investere i fonden. CIP er skabt af selskabets fem seniorpart­nere, som alle har en fortid på topposter i DONG Energy. På blot 3 år har fonden samlet set formået at rejse 25 mia. kr. fra pensionskasser, banker og andre private investorer i Europa.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Politikerne vender det blinde øje mod Paris

Det er en myte, at Danmarks CO2-forbrug kan reduceres alene gennem grøn omstilling af energi- og transportsektoren. Faktisk er vi et af de mest CO2-forurenende folkefærd. Derfor er man fra politisk hold nødt til at turde sætte tænderne i den rigtigt varme klimakartoffel og adressere danskernes forbrug, hvis Danmark skal leve op til det internationale klimapanels anbefalinger og EU’s klimamål om 80-95 pct. reduktion inden 2050. Det mener tre markante eksperter, der fra hver deres udgangspunkt i henholdsvis den grønne tænketank Concito, CBS og brancheorganisationen Clean alle opfordrer politikerne til at tage hul på den del af klimadiskussion.
“Hvis man vil tage CO2-udledningen i forbruget alvorligt og agere politisk på den, kan man ikke bruge den grønne omstilling. Så er man nødt til at gøre noget i forhold til forbruget,” siger Anders Sørensen, professor i økonomi på CBS. I den aktuelle valgkamp er det kun Alternativet og Radikale Venstre, der indtil videre har talt om klimapolitik. Ifølge Anders Eldrup, tidligere chef for DONG, er klima også erhvervspolitik, og dermed er der endnu en grund for politikerne til at forholde sig til, i hvilken retning de politiske vinde skal blæse de næste mange år. “Vi er rigtig dygtige inden for systemeksport af fjernvarme, affaldsforbrænding og vandsystemer – men bare ikke til at sælge det. Her kunne vi gøre meget mere for at sætte det rigtigt i scene,” siger han.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Vækstrådgivere skal løfte dansk vandeksport

Miljøministeriets ansættelse af fem danske vækstrådgivere i fem nøje udvalgte lande skal styrke eksportambitionerne i den danske vandbranche og samtidig gøde jorden for en mere bæredygtig lokal vandudvikling i de enkelte lande. Rådgiverne skal med base på de danske ambassader i Sydafrika, Tyr­kiet, Vietnam, Kenya og Kina opbygge nye projekter og partnerskaber for derigennem bl.a. at promovere dansk vandteknologi.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Vise mænd i vildrede

Den nye rapport fra Det Miljøøkonomiske Råd er bekymrende og tankevækkende læsning. Den viser, at virkeligheden er ved at løbe fra de modeller, vi bruger til at forstå og styre samfundsudviklingen. Vismændene sætter bl.a. spørgsmålstegn ved, om BNP overhovedet er et velegnet mål for værdiskabelsen i samfundet. Også de modeller, der bruges til at analysere klimaforandringernes betydning for økonomien, har en stærkt begrænset rækkevidde. Vismændene konkluderer forsigtigt, at de “formodentlig” er bedre end “at arbejde i blinde uden noget talmæssigt grundlag overhovedet”. Modellernes utilstrækkelighed er ikke bare et teoretisk problem, men påvirker alle vores afgørende politiske og økonomiske beslutninger.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Viden om vækst og bæredygtig ledelse forpligter

Danmark har efterhånden så stor viden og erfaring inden for bæredygtig vækst og ledelse, at det kan vise sig at blive det måske vigtigste fælles forretningstema for os i de næste mange årtier. Men det kræver, at vi bliver ved med at udvikle og nuancere begreberne, så det bliver praktisk muligt at tale om og praktisere bæredygtig ledelse.

Ny eksportmodel giver adgang til globale miljømilliarder

En ny eksportmodel kan hjælpe små cleantech-virksomheder ud på det boomende verdensmarked for klima-, miljø- og energiløsninger. De danske virksomheder har ofte stærke nicheprodukter, men den globale efterspørgsel retter sig i stigende grad mod totalløsninger. En ny konsortiemodel, hvor flere virksomheder går sammen med én stærk partner, kan være med til at kompensere for fraværet af stærke eksportlokomotiver. For den lille sjællandske vandvirksomhed BioKube har modellen givet adgang til et indisk vandrensningsprojekt til 400 millioner kr.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Grundfos efterlyser mere regulering

De strenge danske krav til rent drikkevand gør danske vandkompetencer til verdens bedste. Netop derfor efterlyser Grundfos skrappere lovkrav til vandbranchen. Miljøministeren lover nye tiltag.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Fem kriser – femten muligheder

Adgang til tilstrækkeligt og rent vand er bare en af mange store globale udfordringer. Men hver krise rummer også flere muligheder og løsninger. Dem beskriver årets Global Opportunity Report fra DNV GL, FN Global Compact og Mandag Morgen Global Insitute. I rapporten beskrives 15 områder med store muligheder for at adressere en eller flere af de store udfordringer, samt 120 konkrete eksempler på, hvordan det allerede bliver gjort verden over.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next
Global vandkrise kan blive et dansk væksteventyr

Global vandkrise kan blive et dansk væksteventyr

Den største globale trussel er manglen på rent vand, men ifølge årets Global Opportunity Report rummer vandkrisen også de største muligheder. Og Danmark har chancen for at vende truslen til ny vækst, vurderer branchefolk. Med vores store viden om rent vand står vi over for et nyt eksporteventyr

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Produktionseliten knækker jobkurven

16 procent jobvækst på to år – det er resul­tatet af målrettede investeringer hos en gruppe små og mellemstore produktionsvirksomheder. Mens in­vesteringstørke og jobtab har været normalen i indu­strien siden finanskrisen, har 70 virksomheder vendt skuden og skabt jobvækst. Det viser en ny analyse, som offentliggøres i dag. Mirakelkuren mod tilba­gegang er fokuserede forretningsmodeller, speciali­sering og nytænkning. “De succesrige virksomheder har brugt krisen til at trimme og optimere produktio­nen. De har udviklet nye forretningsmodeller, opbyg­get nye og stærkere koncepter og kunderelationer,” siger direktør for tænketanken REG LAB, Bjarne E. Jensen.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next
Mandag Morgens Velstandsgruppe: Vi skal bruge klimakrisen til at skabe ny vækst

Mandag Morgens Velstandsgruppe: Vi skal bruge klimakrisen til at skabe ny vækst

Mens væksten står i stampe, viser nye rapporter, at Danmarks CO2-aryk er højere end hidtil antaget. Det kalder på en
gentagelse af succesen fra 1970’erne, hvor energikrisen skabte eksporteventyr som Danfoss, Velux og Rockwool. Nu bør den globale klimakrise og presset på Danmark føre til nye erhvervssucceser, lyder opfordringen fra Mandag Morgens Velstandsgruppe. De anbefaler 11 konkrete veje til ny grøn vækst.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Wake-up call til dansk økonomi

Flere nye analyser peger på, at Danmarks CO2-udledning er højere end tidligere antaget. Forskellen kommer, når man medregner det aftryk, som Danmarks import sætter på klimaet. Sammen med den stagnerende, danske vækst betyder det, at Danmark lige nu befinder sig i en dobbelt vækstudfordring, som kun kan løses med grøn vækst.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Misvisende vækstbegreb har sat os i gæld til kloden

Vi skal tale om, definere og måle vækst på nye måder, der tager højde for det aftryk, væksten reelt sætter på kloden. Virksomhedernes regnskaber er direkte misvisende i forhold til vækstens reelle omkostninger, og bl.a. derfor har vi i realiteten fulgt en forkert kurs.

På sporet af en uopklaret succes

Fire myter dominerer debatten om Danmarks konkurrenceevne og blokerer for vores forståelse af, hvad det i virkeligheden er, der har skabt den danske velstand, og især hvad der skal fastholde og udvikle den. Nu er udfordringen at løse gåden. Heri ligger nøglen til fremtidens velstand.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Grøn energistrategi med vækstfremmer

I denne uge mødes statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) med sine 27 kolleger i Det Europæiske Råd for at beslutte den vigtige energi- og klimapakke for perioden 2020-2030. Og allerede nu står det klart, at kompromisforslaget er blevet markant grønnere end det udspil, der kom fra EU-Kommissionen i januar. Blandt andet takket være Danmarks indsats ser det ud til at holde ambitionsniveauet fra EU’s nuværende energiaftale. Det siger den Frankrigs europaminister, Harlem Désir, i et interview med Mandag Morgen.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next