Energi og miljø


Produktionseliten knækker jobkurven

16 procent jobvækst på to år – det er resul­tatet af målrettede investeringer hos en gruppe små og mellemstore produktionsvirksomheder. Mens in­vesteringstørke og jobtab har været normalen i indu­strien siden finanskrisen, har 70 virksomheder vendt skuden og skabt jobvækst. Det viser en ny analyse, som offentliggøres i dag. Mirakelkuren mod tilba­gegang er fokuserede forretningsmodeller, speciali­sering og nytænkning. “De succesrige virksomheder har brugt krisen til at trimme og optimere produktio­nen. De har udviklet nye forretningsmodeller, opbyg­get nye og stærkere koncepter og kunderelationer,” siger direktør for tænketanken REG LAB, Bjarne E. Jensen.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Mandag Morgens Velstandsgruppe: Vi skal bruge klimakrisen til at skabe ny vækst

Mandag Morgens Velstandsgruppe: Vi skal bruge klimakrisen til at skabe ny vækst

Mens væksten står i stampe, viser nye rapporter, at Danmarks CO2-aryk er højere end hidtil antaget. Det kalder på en
gentagelse af succesen fra 1970’erne, hvor energikrisen skabte eksporteventyr som Danfoss, Velux og Rockwool. Nu bør den globale klimakrise og presset på Danmark føre til nye erhvervssucceser, lyder opfordringen fra Mandag Morgens Velstandsgruppe. De anbefaler 11 konkrete veje til ny grøn vækst.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Wake-up call til dansk økonomi

Flere nye analyser peger på, at Danmarks CO2-udledning er højere end tidligere antaget. Forskellen kommer, når man medregner det aftryk, som Danmarks import sætter på klimaet. Sammen med den stagnerende, danske vækst betyder det, at Danmark lige nu befinder sig i en dobbelt vækstudfordring, som kun kan løses med grøn vækst.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Misvisende vækstbegreb har sat os i gæld til kloden

Vi skal tale om, definere og måle vækst på nye måder, der tager højde for det aftryk, væksten reelt sætter på kloden. Virksomhedernes regnskaber er direkte misvisende i forhold til vækstens reelle omkostninger, og bl.a. derfor har vi i realiteten fulgt en forkert kurs.

På sporet af en uopklaret succes

Fire myter dominerer debatten om Danmarks konkurrenceevne og blokerer for vores forståelse af, hvad det i virkeligheden er, der har skabt den danske velstand, og især hvad der skal fastholde og udvikle den. Nu er udfordringen at løse gåden. Heri ligger nøglen til fremtidens velstand.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Grøn energistrategi med vækstfremmer

I denne uge mødes statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) med sine 27 kolleger i Det Europæiske Råd for at beslutte den vigtige energi- og klimapakke for perioden 2020-2030. Og allerede nu står det klart, at kompromisforslaget er blevet markant grønnere end det udspil, der kom fra EU-Kommissionen i januar. Blandt andet takket være Danmarks indsats ser det ud til at holde ambitionsniveauet fra EU’s nuværende energiaftale. Det siger den Frankrigs europaminister, Harlem Désir, i et interview med Mandag Morgen.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Danish Crown satser stærkt på biologiske restprodukter

Biologisk affald kan blive en afgørende kilde til vækst i de kommende år. Og den mulighed griber Danish Crown nu. DC Ingredients skal udvikle processer, der udnytter affalds- og restprodukter fra slagteriproduktionen. Fokus er på at udvikle nye højværdiprodukter på slagteriernes spildstrømme.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Regeringens rådgivere advarer: Danmark går glip af milliarder fra bioøkonomi

Markedet for bioøkonomi er i hastig vækst internationalt, og Danmark har alle chancer for at udnytte væksten til en milliardindtjening. Men politikerne nøler og forpasser mulighederne, lyder kritikken nu fra fire af regeringens egne rådgivere i Det Nationale Bioøkonomi-panel. Der mangler ganske simpelt konkrete mål, politisk commitment og fokus på investeringer, hævder de.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Regeringens vækstdilemma: mere industri – mindre CO2

Regeringen har gjort regning uden vært, når den på én gang vil bruge produktionsindustrien som vækstmotor og samtidig skære 40 pct. af Danmarks CO2-udslip inden 2020. Det vil kræve, at dansk industri skruer energieffektiviteten voldsomt i vejret. Samtidig er udlandet ved at indhente Danmarks hidtidige forspring på energieffektiv produktion, viser Mandag Morgens analyse.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Grænsebryderen Bjarke Ingels

Da tegnestuen BIG i sidste uge vandt den gigantiske opgave med at klimasikre Manhattan i New York, var det endnu et eksempel på, hvordan den danske tegnestues stifter, Bjarke Ingels, rykker grænser og udfordrer normer. Ingels, der er kendt for at gå fandenivoldsk til sine magtfulde kunder, er flere gange gået lige til kanten og har udfordret arkitekturens normer.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Er produktiviteten bæredygtig?

Vi skal kunne måle os med de bedste, mener Produktivitetskommissionen. Men hvad er målestokken – og målet?

På jagt efter fremtidens forretningsmodel

De klassiske forretningsmodeller er i opbrud, og verden forandrer sig i stadig højere tempo. Mange topchefer famler i blinde i forhold til at finde et solidt ståsted i den stadig mere kaotiske virkelighed med klimaforandringer, demografiske ændringer, vandmangel og en forandringshastighed, der kun tiltager. Behovet er stort for at forny gamle strukturer i erhvervslivet og ryste politikerne ud af vanetænkningen og den generelle handlingslammelse. Derfor samler Mandag Morgen nu en vifte af internationale nøglepersoner blandt investorer, forskere og filantroper i et advisory council, der skal hjælpe virksomheder og investorer med at navigere i den nye løsningsøkonomi.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

CSR skal drive væksten i Mærsk

Forarbejdet er på plads, og nu er landets største virksomhed klar til at rykke op i den globale CSR-superliga sammen med Unilever, Nestlé og Walmart. Mærsks nye bæredygtighedsstrategi bygger på Michael Porters tanker om shared value: det handler ikke om at minimere risici, men om at skabe gevinster for både virksomheden og samfundet. Strategien udpeger tre indsatsomårder, hvor bæredygtighed skal gøres til en vækstfremmer: Reduceret CO2-udledning i hele værdikæden, opgradering af arbejdsstyrken i de nye vækstlande og fjernelse af barrierer for samhandel og vækst. 

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
Kortsigtet profitjagt giver langsigtet tab

Kortsigtet profitjagt giver langsigtet tab

Virksomheder, der tilegner sig et højere formål i verden, forankrer det på ledelsesniveau og formår at skabe et positivt engagement blandt medarbejdere, leverandører og kunder, klarer sig bedst på den lange bane.  De er også langt mere robuste end deres konkurrenter. Og i en tid, hvor virksomheders levetid falder dramatisk på grund af øget kompleksitet, høje udviklingshastigheder og globaliseringen, er denne stadig mere veldokumenterede viden at betragte som en længe efterspurgt medicin i virksomhederne. Alligevel giver investorerne deres topledere kortere og kortere snor. Presset for at levere kortsigtede resultater er større end nogensinde.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Lean skal sætte turbo på Københavns klimaambitioner

Hovedstadens forsyningsselskab, HOFOR, sætter nu turbo på Københavns planer om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. Selskabet vil bruge ledelses- og produktivitetsfilosofien lean som motor til at sænke CO2-udslippet og bl.a. skabe en produktiv grøn medarbejderkultur, der fokuserer på konstante og effektive energi- og miljøforbedringer. HOFOR er del af en global trend, hvor også virksomheder som Unilever, Tesco og Toyota bruger bæredygtighed som løftestang for økonomisk vækst.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Kapitalfonde jagter profit med etik

Risikoen for at begå imagemæssige brølere presser nu danske kapitalfonde til at skrue op for den etiske profil.Investorer, medarbejdere og kunders krav til virksomheders sociale ansvar vokser, og dermed er bundlinjen i fare. Den nye udvikling blandt nogle af de mest kyniske og profithungrende investorer er endnu et tegn på, at båndet mellem hårde finansielle resultater og en høj grad af bæredygtighed bliver stærkere, mener eksperter.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Vaskeridirektørens vækstopskrift er bæredygtig

De Forenede Dampvaskerier er slået over i genbrugsbranchen. Lige nu investerer den familieejede virksomhed halvanden krone i bæredygtighed for hver krone, den tjener. En nødvendig investering i overlevelse, mener direktør Anders Thorgaard, som er en af de nye modige erhvervsledere, der ifølge bogaktuelle Steen Hildebrandt vinder fremtidens vækst, fordi de tør investere med hjertet.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Mød innovationens dream team

Det er ikke nok at være begavet og opfindsom – den innovative supermedarbejder skal også fungere i et team, viser Mandag Morgens analyse af innovationsstrategierne hos 15 af Danmarks mest succesrige virksomheder.  Med hjælp fra virksomhedernes HR-chefer sætter vi innovationens Dream Team: 7 holdspillere med passion, risikovillighed og forretningssans. Hør, hvad der driver opfinderen af den gearløse vindmølle, faderen til 40 græsarter, udvikleren af en asiatisk jordbæris og arkitekten bag det bæredygtige byggeri.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"