Energi og miljø

Danish Crown satser stærkt på biologiske restprodukter

Biologisk affald kan blive en afgørende kilde til vækst i de kommende år. Og den mulighed griber Danish Crown nu. DC Ingredients skal udvikle processer, der udnytter affalds- og restprodukter fra slagteriproduktionen. Fokus er på at udvikle nye højværdiprodukter på slagteriernes spildstrømme.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Regeringens rådgivere advarer: Danmark går glip af milliarder fra bioøkonomi

Markedet for bioøkonomi er i hastig vækst internationalt, og Danmark har alle chancer for at udnytte væksten til en milliardindtjening. Men politikerne nøler og forpasser mulighederne, lyder kritikken nu fra fire af regeringens egne rådgivere i Det Nationale Bioøkonomi-panel. Der mangler ganske simpelt konkrete mål, politisk commitment og fokus på investeringer, hævder de.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Regeringens vækstdilemma: mere industri – mindre CO2

Regeringen har gjort regning uden vært, når den på én gang vil bruge produktionsindustrien som vækstmotor og samtidig skære 40 pct. af Danmarks CO2-udslip inden 2020. Det vil kræve, at dansk industri skruer energieffektiviteten voldsomt i vejret. Samtidig er udlandet ved at indhente Danmarks hidtidige forspring på energieffektiv produktion, viser Mandag Morgens analyse.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Grænsebryderen Bjarke Ingels

Da tegnestuen BIG i sidste uge vandt den gigantiske opgave med at klimasikre Manhattan i New York, var det endnu et eksempel på, hvordan den danske tegnestues stifter, Bjarke Ingels, rykker grænser og udfordrer normer. Ingels, der er kendt for at gå fandenivoldsk til sine magtfulde kunder, er flere gange gået lige til kanten og har udfordret arkitekturens normer.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Er produktiviteten bæredygtig?

Vi skal kunne måle os med de bedste, mener Produktivitetskommissionen. Men hvad er målestokken – og målet?

På jagt efter fremtidens forretningsmodel

De klassiske forretningsmodeller er i opbrud, og verden forandrer sig i stadig højere tempo. Mange topchefer famler i blinde i forhold til at finde et solidt ståsted i den stadig mere kaotiske virkelighed med klimaforandringer, demografiske ændringer, vandmangel og en forandringshastighed, der kun tiltager. Behovet er stort for at forny gamle strukturer i erhvervslivet og ryste politikerne ud af vanetænkningen og den generelle handlingslammelse. Derfor samler Mandag Morgen nu en vifte af internationale nøglepersoner blandt investorer, forskere og filantroper i et advisory council, der skal hjælpe virksomheder og investorer med at navigere i den nye løsningsøkonomi.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

CSR skal drive væksten i Mærsk

Forarbejdet er på plads, og nu er landets største virksomhed klar til at rykke op i den globale CSR-superliga sammen med Unilever, Nestlé og Walmart. Mærsks nye bæredygtighedsstrategi bygger på Michael Porters tanker om shared value: det handler ikke om at minimere risici, men om at skabe gevinster for både virksomheden og samfundet. Strategien udpeger tre indsatsomårder, hvor bæredygtighed skal gøres til en vækstfremmer: Reduceret CO2-udledning i hele værdikæden, opgradering af arbejdsstyrken i de nye vækstlande og fjernelse af barrierer for samhandel og vækst. 

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next
Kortsigtet profitjagt giver langsigtet tab

Kortsigtet profitjagt giver langsigtet tab

Virksomheder, der tilegner sig et højere formål i verden, forankrer det på ledelsesniveau og formår at skabe et positivt engagement blandt medarbejdere, leverandører og kunder, klarer sig bedst på den lange bane.  De er også langt mere robuste end deres konkurrenter. Og i en tid, hvor virksomheders levetid falder dramatisk på grund af øget kompleksitet, høje udviklingshastigheder og globaliseringen, er denne stadig mere veldokumenterede viden at betragte som en længe efterspurgt medicin i virksomhederne. Alligevel giver investorerne deres topledere kortere og kortere snor. Presset for at levere kortsigtede resultater er større end nogensinde.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Lean skal sætte turbo på Københavns klimaambitioner

Hovedstadens forsyningsselskab, HOFOR, sætter nu turbo på Københavns planer om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. Selskabet vil bruge ledelses- og produktivitetsfilosofien lean som motor til at sænke CO2-udslippet og bl.a. skabe en produktiv grøn medarbejderkultur, der fokuserer på konstante og effektive energi- og miljøforbedringer. HOFOR er del af en global trend, hvor også virksomheder som Unilever, Tesco og Toyota bruger bæredygtighed som løftestang for økonomisk vækst.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Kapitalfonde jagter profit med etik

Risikoen for at begå imagemæssige brølere presser nu danske kapitalfonde til at skrue op for den etiske profil.Investorer, medarbejdere og kunders krav til virksomheders sociale ansvar vokser, og dermed er bundlinjen i fare. Den nye udvikling blandt nogle af de mest kyniske og profithungrende investorer er endnu et tegn på, at båndet mellem hårde finansielle resultater og en høj grad af bæredygtighed bliver stærkere, mener eksperter.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Vaskeridirektørens vækstopskrift er bæredygtig

De Forenede Dampvaskerier er slået over i genbrugsbranchen. Lige nu investerer den familieejede virksomhed halvanden krone i bæredygtighed for hver krone, den tjener. En nødvendig investering i overlevelse, mener direktør Anders Thorgaard, som er en af de nye modige erhvervsledere, der ifølge bogaktuelle Steen Hildebrandt vinder fremtidens vækst, fordi de tør investere med hjertet.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Mød innovationens dream team

Det er ikke nok at være begavet og opfindsom – den innovative supermedarbejder skal også fungere i et team, viser Mandag Morgens analyse af innovationsstrategierne hos 15 af Danmarks mest succesrige virksomheder.  Med hjælp fra virksomhedernes HR-chefer sætter vi innovationens Dream Team: 7 holdspillere med passion, risikovillighed og forretningssans. Hør, hvad der driver opfinderen af den gearløse vindmølle, faderen til 40 græsarter, udvikleren af en asiatisk jordbæris og arkitekten bag det bæredygtige byggeri.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Bedst i verden – bedst for verden

Der er grøde i den globale grønne erhvervsbevægelse, der sætter ressourceeffektivitet og social bæredygtighed i centrum af deres forretning, og verden over viser en ny generation af erhvervsledere vejen til bæredygtig vækst. 10 af dem præsenteres af Mandag Morgens internationale initiativ Sustainia i denne uge i New York. De tilhører en voksende grøn erhvervsbevægelse, der sætter ressourceeffektivitet og social bæredygtighed i centrum for forretningen. De driver profitabel virksomhed på at gå i kødet på de svære globale udfordringer, som vokser, i takt med at flere mennesker skal deles om jordens svindende ressourcer. Bevægelsen findes også i Danmark, hvor dens frontløbervirksomheder viser vejen til noget af det, vi skal leve af i fremtiden. Faktisk har danske virksomheder særligt gode forudsætninger for at klare sig i fremtidens grønne konkurrence, vurderer en af verdens førende eksperter på området.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Danmarks store vækst-chance er slank og grøn

Ledelsesfilosofien lean og dybe kompetencer inden for miljø- og energiledelse kan blive Danmarks stærkeste kort i den globale konkurrence. Dansk erhvervsliv er førende inden for begge områder. Forenes disse styrker i en grundlæggende lean & green virksomhedskultur og forretningsstrategi, kan danske virksomheder opnå kæmpe konkurrencefordele, viser Mandag Morgens analyse.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next
Grønne ministre: Miljøkrav må ikke koste på bundlinjen

Grønne ministre: Miljøkrav må ikke koste på bundlinjen

Regeringens grønne ministre er i gang med det, de ser som et gennemgribende opgør med de seneste tre årtiers miljøpolitik. Hensynet til naturen står ikke længere hævet over alt andet. Vækst og produktivitet er mindst lige så vigtigt, lyder budskabet fra både miljøministeren og klimaministeren. De vil omfavne erhvervslivet og på den måde få virksomhederne til at være med til at trække den grønne dagsorden fremad. Men det er kortsigtet at gøre økonomisk vækst til en del af den grønne dagsorden, og de risikerer at drukne miljøet i jagten på bedre konkurrenceevne, advarer kritikere.
 

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next

Sænk energiforbruget – ikke afgifterne

Lavere energiafgifter vil kun forbedre industriens konkurrenceevne minimalt, for industrien betaler stort set ikke afgifter af deres energiforbrug. Til gengæld kan virksomheder spare milliarder ved at arbejde mere systematisk og professionelt med at skære i energiforbruget.