brugerdreven innovation


Folkeskolen svigter børns it-kreativitet

Folkeskolen svigter børns it-kreativitet

Digitaliseringen bliver et så centralt redskab i morgendagens innovation og vækst, at skoleelever fra en tidlig alder bør lære om it-algoritmernes mangfoldige verden. Det mener danske it-eksperter. Men mens der breder sig en global erkendelse af, at eleverne skal med på it-udviklervognen, er emnet slet ikke på dagsordenen i den danske folkeskole. Undervisningsministeren lover, at det vil indgå i den kommende revision af folkeskolens Fælles Mål.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

It styrker børns skaberkraft

USA, Storbritannien og Estland er blandt de frontløberlande, der har besluttet at indlede forsøg med at lære folkeskoleelever noget så nørdet som at programmere. Hovedargumentet er at styrke fremtidens økonomiske vækst, fordi vejen til ny vækst i masser af tilfælde indeholder et element af digital innovation. Digital skaberevne er i dag en mangelvare, fordi it-undervisning i for høj grad satser på at uddanne eleverne til stærke brugere. Bevægelsen mod mere programmering på grundskoleniveau er relativt ny, men har på kort tid fået en solid klangbund, især i USA, hvor budskabet nu også vækker begejstring hos den amerikanske præsident, Obama.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Erhvervsledere: Smarte offentlige indkøb skal drive innovationen

Genfød den offentlige sektor som et innovationslokomotiv for det private erhvervsliv, anbefaler fem af regeringens vækstteams. Hvert år køber den offentlige sektor for 300 milliarder kr., og var blot en lille andel dedikeret til nytænkning og innovation, ville det hjælpe danske virksomheder til nye produkter og markeder. Men nedskæringer i de offentlige udgifter, udbudsreglerne og den nye praksis med billige indkøb lægger alvorlige hindringer i vejen for ambitionerne.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Den flygtige konkurrenceevne

Den danske debat om konkurrenceevnen bør fokusere langt mere på at udvikle innovations- og omstillingsevnen frem for bare at sænke løn- og skatteniveauet. Det kan man udlede af en ny banebrydende bog om konkurrenceevnen, som professor ved Columbia Business School Rita Gunther McGrath offentliggør om få måneder. Mandag Morgen har talt med hende og bedt hende give en fremsynet opskrift på, hvordan man styrker virksomheders og nationers konkurrencekraft. I den kommende bog udpeger hun evnen til konstant at omstille sig som afgørende for virksomheders succes. Og hun opfordrer Danmark til at følge forbilledet fra Schweiz og konkurrere på trods af høje lønninger.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Offentlige indkøb skal skabe job og vækst i det private

Den offentlige sektor er et svært tilgængeligt marked for mange små og mellemstore virksomheder. De offentlige indkøb udgør ca. 290 milliarder kr. om året, men kompliceret jura og detaljerede krav skræmmer mange fra at byde på opgaverne. Dermed går Danmark glip af et stort innovations- og vækstpotentiale. Dansk Erhverv og IT-Branchen opfordrer regeringen til at gøre det offentlige marked mere attraktivt for små virksomheder i den kommende strategi for intelligente offentlige indkøb. Organisationerne efterlyser samtidig et fokus på innovation og langsigtede effektiviseringsgevinster frem for kortsigtede besparelser. 

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Danmarks forbundne løsninger

De syv forbundne megakriser vil i de kommende år øge efterspørgslen efter nye innovative produkter og servicekoncepter. Danmark har stærke forudsætninger for at blive en innovativ frontløber, der kan vende krisen til nye forretningsmuligheder. Vi har flere globalt orienterede virksomheder, der står godt rustet til at levere løsninger på de globale kriser.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Supersygehuse bliver udstillingsvindue for dansk design og teknologi

Danske arkitekter, ingeniører og rådgivere har sat sig tungt på sygehusbyggerier for tilsammen 45 milliarder kr. De kan skabe op til 60.000 arbejdspladser over ti år. Det giver Danmark mulighed for at blive en global showcase for supermoderne og energivenlige sygehuse. Byggerierne kan skabe nye globale sællerter inden for smart sundhedsteknologi. Men lang byggeproces og svag videndeling kan dæmpe vækstpotentialet.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"
År nul i telebranchen

År nul i telebranchen

Den globale telesektor står foran et teknologisk skifte af historiske dimensioner. De store etablerede spillere risikerer at blive løbet over ende af den digitale revolution, der allerede har vendt op og ned på mediebranchen og musikindustrien. Deres forretningsmodeller er gearet til et marked, der snart er historie. De skal genopfinde deres rolle i en ny markedsvirkelighed, hvor man ikke længere tjener penge på telefoni og tekstbeskeder. Mandag Morgen tegner konturerne af fremtidens mobilmarked og giver fem bud på en ny forretningsmodel. Vi præsenterer også en af udfordrerne til den etablerede telebranche og tager et nærbillede af fremtidens mobiltelefon.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Lørdagsmysteriet i postkassen

I tider hvor der langes flere tablets end pc’er over de danske butiksdiske, udgør tilbudsaviser et lille, anakronistisk fortidslevn. Hvorfor i alverden er de endnu ikke lagt i graven – og hvordan ser fremtiden ud for dem?

Brug medarbejdernes innovationsevner

De gode ideer, som vi i fremtiden skal leve af, udspringer ofte fra medarbejdere, der har de daglige udfordringer helt inde under huden. Deres bidrag er en forudsætning for at give innovationsindsatsen den nødvendige saltvandsindsprøjtning.

Den olympiske opskrift på ny vækst

Den olympiske opskrift på ny vækst

Den danske medaljehøst ved OL i London var en logisk konsekvens af det fokuserede og målrettede arbejde med eliten og talenterne. I vækstpolitikken forventer vi derimod, at vinderne skabes af sig selv, hvis blot vi sikrer rammevilkårene. Danmark sakker bagud på konkurrenceevne, produktivitet, innovationsevne, udenlandske investeringer osv. Derfor haster det med at udvikle en national vinderkultur.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Livet uden for osteklokken

De ti globale megakræfter er Danmarks største udfordring. Den afgør, om vi vinder eller taber i udskilningsløbet mellem de omstillingsparate og de omstillingstræge nationer. Udgiver og adm. direktør Erik Rasmussen beskriver Mandag Morgens rolle i den nye virkelighed – og hvad der skal til, for at Danmark kan komme ud af den politiske osteklokke.

Kræver adgang til Mandag Morgen | MM Next"

Vi skal prioritere vores styrkepositioner

Selv om det er svært at udpege morgendagens vækstvindere, er det nødvendigt at prioritere, hvis vi igen skal have gang i væksten. Vi har gjort det før, og lande som Sverige og Finland har allerede vist vejen.

Vi skal bygge bro over Dødens Dal

Hvis investeringer i forskning og uddannelse for alvor skal give gevinst, må vi lukke den dybe kløft mellem vores evne til at producere ny viden og forskning og vores evne til at omsætte det til nye produkter og vækst.

Nye mødeformater skal sikre EU-resultater

Når det danske EU-formandskab i næste uge afholder et internationalt møde for EU’s konkurrenceministre, skal eksperimenter med digitalisering og design understøtte innovation og nytænkning blandt de indbudte beslutningstagere.

EU prioriterer forskningsmidlerne forkert

EU-Kommissionen lægger op til en stor satsning på forskning og innovation med et budget på 600 mia. euro. Men de ellers gode hensigter skæmmes af forbigåelsen af humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning. Det kan komme til at gå ud over væksten.