iPhonen er et eksempel på den tech-globalisering der nu er truet

Hvor kommer en iPhone egentlig fra? 

De seneste år har været karakteriseret af flere tilbageskridt for globaliseringen.

iPhonen er et perfekt eksempel på et produkt, der er truet i en mere lukket verden. Ifølge tænketanken Euro-Asia Group er vi på vej mod en global vinter inden for innovation. De seneste storpolitiske begivenheder, såsom handelskrigen mellem Kina og USA, risikerer at fører til en reduktion i den finansielle og menneskelige kapital, der skal drive den næste generation af nye teknologier.

Login